JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI16 Mei 2012

TEKS UCAPAN YAB TAN SRI DATO’ HJ MUHYIDDIN HJ MOHD YASSIN


TEKS UCAPAN
YAB TAN SRI DATO’ HJ MUHYIDDIN HJ MOHD YASSIN
TIMBALAN PERDANA MENTERI
MERANGKAP MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
DI MAJLIS PELANCARAN PERAYAAN HARI GURU KALI KE-41
PADA 16 MEI 2012; PUKUL 10.00 PAGI
BERTEMPAT DI DEWAN JUBLI PERAK, KUALA KANGSAR, PERAKSaudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

2. Malaysia sedang berada di ambang negara maju. Untuk tempoh lapan  tahun dari sekarang, negara  kita akan melalui satu fasa transformasi penting  yang akan menentukan samada kita berjaya melangkah ke gerbang negara maju apabila fajar tahun 2020 menyinsing. Dalam era transformasi ini, seluruh minda  dan kudrat rakyat perlu digembleng untuk memacu kemajuan negara dalam  persekitaran global yang lebih mencabar.

3. Sepanjang perjalanan kita melalui liku zaman transformasi, bukan sedikit  cabaran yang bakal kita hadapi. Bagi para guru, cabaran paling  getir adalah  bagaimana untuk melonjakkan kualiti dan ekuiti pendidikan dalam tempoh yang  terdekat. Tujuannya ialah, pertama, supaya sistem pendidikan negara kita  mampu melahirkan insan yang berupaya memacu kemajuan pesat negara dan  mengisi keperluan sebuah masyarakat maju. Dan kedua, supaya setiap murid di  negara kita, tanpa mengira kaum, agama, wilayah dan status sosial berpeluang  untuk mengecap nikmat pendidikan yang berkualiti secara adil dan saksama.

4. Lantaran itu, kerajaan memberikan tumpuan utama  kepada usaha  meningkatkan kualiti pendidikan negara secara menyeluruh. Ini kerana kita tahu  bahawa menyediakan pendidikan yang berkualiti untuk rakyat adalah satusatunya wadah bagi melahirkan modal insan yang berpengetahuan,  berkemahiran tinggi, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Modal insan inilah yang  akan memacu kemajuan negara kita ke tahap yang lebih tinggi. Di pundak merekalah letaknya harapan kita untuk melihat kemajuan dan pembangunan  negara dijana dengan lebih pesat dan mapan, demi kesejahteraan dan  kemakmuran masa depan kita bersama.

5. Usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara telah kita mulakan.  Sejak tiga tahun yang lalu, kita telah melaksanakan empat inisiatif di bawah  Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi sektor pendidikan, yang  bertujuan untuk memperluas akses kepada pendidikan yang berkualiti dan  berkemampuan. Alhamdulillah, berkat kegigihan para guru di segenap pelusuk  negara dan sokongan padu seluruh warga Kementerian, kita telah menempa  kejayaan yang membanggakan. Dalam tempoh yang singkat, kadar penyertaan  murid pra-sekolah berjaya kita tingkatkan, sasaran penguasaan literasi dan  numerasi murid mampu kita capai, bilangan sekolah berprestasi tinggi  bertambah dan bai’ah dengan pengetua dan guru besar terlaksana. Syabas dan  tahniah saya ucapkan kepada semua guru dan warga kementerian yang telah  menggerakkan seluruh kudrat dan ikhtiar untuk meningkatkan kemerlangan  pendidikan negara.

6. Kita pastinya berbangga dengan kejayaan besar yang dicipta oleh guruguru kita. Selama lebih lima dekad berada di persada pendidikan negara, guruguru kita telah memberi sumbangan yang amat bermakna kepada kemajuan dan  pembangunan yang kita kecapi hari ini. Berkat sentuhan para gurulah, lahirnya  insan-insan yang terdidik dengan ilmu dan adab, yang kini berada di setiap  lapangan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya untuk  menggerakkan kemajuan bangsa dan nusa. Kejayaan negara kita beralih daripada sebuah negara berasaskan ekonomi pertanian kepada sebuah negara  perindustrian baru yang pesat berkembang, sebahagian besarnya adalah kerana  jasa dan bakti para guru. Justeru, tidak ada sesiapapun yang boleh memandang  rendah dan memperleceh peranan serta sumbangan besar para guru terhadap  kemajuan yang dicapai oleh negara kita hari ini.

7. Sementara kita menghargai segala jasa guru, kita tidak mengambil sikap  mudah berpuashati dengan pencapaian sedia ada. Dalam menghadapi  persaingan global yang semakin sengit, kita tahu bahawa sistem dan amalan  pendidikan di negara kita perlu ditransformasi. Kualiti guru-guru kita perlu  dimantapkan, mutu kepimpinan sekolah perlu ditingkatkan, kurikulum dan sistem  pentaksiran perlu diperkemaskan, prasarana sekolah perlu ditambahbaik,  sumber dan sistem penyampaian pendidikan perlu diurus dengan lebih cekap.  Pendek kata, keseluruhan sistem pendidikan kita perlu disemak dan  dimantapkan kualitinya secara bersepadu.

8. Sehubungan itu, Kementerian telah memulakan proses Kajian Semula  Pendidikan Negara. Satu laporan awal yang menggariskan aspek-aspek utama  yang perlu diberi perhatian telahpun disediakan oleh kumpulan pakar. Kita juga  telah memulakan proses Dialog Nasional Pendidikan Negara untuk mempelawa  pandangan dan saranan daripada seluruh rakyat, tentang cara bagaimana  kita  boleh meningkatkan mutu dan tahap pendidikan negara kita agar setanding  dengan negara-negara maju. Saya mengambil kesempatan ini untuk  mengundang guru-guru menyertai dialog pendidikan negara dan tanpil dengan  idea-idea bernas untuk meningkatkan mutu pendidikan kita.

9. Apatah lagi, aspek paling penting dalam proses kajian semula pendidikan  ini ialah kualiti guru. Hanya guru yang berkualiti dapat mewujudkan pendidikan  yang berkualiti. Saya percaya, guru-guru yang telah lama berkecimpung dalam  bidang pendidikan dapat mengemukakan saranan terbaik tentang bagaimana  kualiti guru, termasuk kualiti pengajaran dan pembelajaran, dapat kita tingkatkan.

GURU BERKUALITI, GURU BERINOVASI

10. Dalam menempuh era globalisasi yang semakin diwarnai oleh ekonomi  berteraskan ilmu dan inovasi, maka pada hemat saya, guru yang berkualiti  adalah guru yang berinovasi. Izinkan saya memberi sedikit huraian tentang apa  yang dimaksudkan dengan guru berinovasi. Pada pengamatan saya, guru  berinovasi ialah guru yang mempunyai kebolehan untuk melengkapkan murid  dengan kemahiran alaf baru seperti keupayaan berfikir secara kritis,  kebijaksanaan menyelesaikan masalah dan daya kreativiti yang tinggi. Dalam  konteks ini, sebelum melangkah masuk ke bilik darjah, seorang guru berinovasi  akan menekuni kurikulum dan menilai apakah keberhasilan yang ingin dicapai.  Ketika berada di dalam bilik darjah, guru berinovasi tidak akan terikat dengan  sesuatu cara dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, tetapi sentiasa berfikir di luar kotak pemikiran biasa untuk mencari kaedah dan  pendekatan baru yang lebih berkesan. Yang penting, objektif pembelajaran  dicapai.

11. Selanjutnya, seorang guru berinovasi juga akan memberi tumpuan  kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh merangsang daya fikir  dan daya kreativiti murid. Keutamaan guru berinovasi ialah untuk memastikan  murid berupaya menggunakan ilmu yang diajar di dalam bilik darjah bukan  semata-mata untuk berjaya dalam peperiksaan, tetapi untuk membolehkan  mereka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dunia nyata. Bermaksud,  guru berinovasi ialah guru yang mampu menyediakan persekitaran pembelajaran  paling kondusif dan memberi ruang seluas-luasnya kepada murid untuk  mengasah kebijaksanaan berfikir. Seterusnya, guru berinovasi juga berupaya  menilai pencapaian dan potensi murid secara holistik, serta sentiasa mengambil  langkah proaktif untuk meningkatkan kecemerlangan murid supaya mereka  dapat bersaing di dunia yang semakin mencabar.

12. Ini bermakna, guru berinovasi ialah guru yang sentiasa memikirkan  apakah cabaran yang bakal dihadapi oleh murid setelah mereka melangkah  keluar dari lingkungan sekolah, dan apakah ilmu yang dipelajari di sekolah  mampu memberi kelebihan kepada mereka untuk bersaing di alam nyata. Untuk  itu, guru berinovasi akan sentiasa menggunakan pelbagai kaedah dan cara  untuk mengasah daya fikir, daya kreativiti dan daya tahan murid, dan seterusnya  menjadikan mereka insan yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Sekiranya  semua guru di negara kita adalah guru berinovasi, saya yakin matlamat kita  untuk melahirkan modal insan yang berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif dan  berketrampilan akan tercapai.

KEJAYAAN GURU DAN SEKOLAH BERINOVASI

13. Keyakinan saya berasaskan kepada fakta bahawa pada masa ini di  sekolah-sekolah kita di segenap ceruk tanah air, terdapat mutiara inovasi yang  bergemerlipan. Antaranya, murid Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 4,  Subang Jaya telah merangkul pingat emas dalam Pertandingan World Robotic Please check against delivery Olympiad di Abu Dhabi, Emeriah Arab Bersatu pada bulan November tahun lalu.  Kejayaan ini membuktikan pendidikan berteraskan kreativiti dan inovasi mampu  melahirkan murid yang berjaya menempa kecemerlangan di peringkat  antarabangsa. Tahniah saya ucapkan kepada murid dan guru SMK USJ 4,  Subang Jaya.

14. Saya juga mengucapkan tahniah kepada Cikgu Harris Ganae bin Nanar  dari Sekolah Menengah Sains Kepala Batas yang berjaya memenangi Pingat  Emas bagi kategori Modul Pengajaran Terbaik dalam pertandingan ASEAN  Camp for Gifted In Science pada tahun 2011. Cikgu Harris juga patut dipuji  kerana hasil inovasi beliau, Sekolah Menengah Sains Kepala Batas telah meraih  banyak kejayaan dalam Pertandingan Rekacipta di peringkat kebangsaan dan  antarabangsa. Ini termasuk Pertandingan Inovasi Sains SBP Kelapa Sawit anjuran Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan The Second APEC Conference for  the Gifted In Science di Korea.

15. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Cikgu Khairuddin  bin Nasa dan Cikgu Abdul Razak bin Haron dari Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari, Sungai Sumun Perak, yang telah berjaya merangkul  Anugerah Guru Inovatif 2012. Semoga kejayaan anda berdua akan mendorong  guru-guru di seluruh negara untuk menjadi guru berinovasi, bersesuaian dengan  tema Hari Guru tahun ini.

MEMANTAPKAN BUDAYA INOVASI DI SEKOLAH

16. Kementerian akan terus berusaha untuk meningkatkan pembudayaan  inovasi di sekolah. Bermula tahun 2011, Kementerian telah melaksanakan  Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang menekankan aspek  pemikiran kritis, kreatif dan inovatif sejak peringkat awal persekolahan. Saya  yakin transformasi kurikulum yang dilaksanakan akan membuka peluang kepada  guru untuk mengenalpasti strategi penambahbaikan proses pengajaran dan  pembelajaran secara berterusan. KSSR diharap menjadi landasan kepada guru  untuk menjana pelbagai kaedah pengajaran dan seterusnya mengatasi masalah  murid lemah menerusi teknik pembelajaran secara intervensi. 

17. Kementerian Pelajaran juga telah bekerjasama dengan Agensi Inovasi  Malaysia (AIM) untuk membudayakan kemahiran berfikir melalui Program iThink. Program ini adalah antara pendekatan baru yang sesuai diguna pakai  oleh guru untuk meningkatkan pena’akulan dalam kalangan murid.  Program ini  telah dirintis di sepuluh buah sekolah dan diharapkan dapat diperluaskan ke  seluruh negara untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Please check against delivery

18. Selain itu, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi  sedang merangka Pelan Tindakan Pembangunan Modal Insan Inovatif untuk  membudayakan inovasi dan kreativiti dalam kalangan murid. Melalui pelan ini,  sekolah akan bertindak sebagai agensi pelaksana yang menjalankan pengajaran  dan pembelajaran secara kreatif bagi melahirkan modal insan yang inovatif.  Pelan Tindakan Pembangunan Modal Insan Inovatif diharap akan digunakan  sepenuhnya oleh guru sebagai garis panduan untuk mencapai hasrat negara  meningkatkan keupayaan daya saing negara yang diukur berdasarkan  kemampuan rakyat untuk berinovasi.

MEMARTABAT PROFESYEN KEGURUAN

19. Usaha membudayakan inovasi di sekolah tidak akan tercapai tanpa guruguru yang berkualiti. Oleh itu, Kementerian sentiasa berusaha meningkatkan  kualiti guru melalui sokongan dasar, latihan dan insentif. Dalam hubungan ini,  Kementerian komited untuk mencapai sasaran 60 peratus guru siswazah di  sekolah rendah dan 90 peratus guru siswazah di sekolah menengah menjelang  tahun 2015. Sehingga kini, program pensiswazahan guru telah berjalan lancar  dengan 69.6 peratus daripada 66,124 guru yang disasarkan telah menerima  tawaran mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi.

20. Biarpun mengharap dedikasi guru yang tidak terhingga dalam mendidik  anak bangsa, kerajaan tetap mengambil perhatian serius terhadap keluhan guru  yang terbeban dengan pelbagai tugas dalam memastikan kelancaran dan  keberkesanan organisasi sekolah. Oleh itu, Jawatankuasa Kerja Pelaksana  Menangani Isu Beban Tugas Guru sedang melaksanakan 28 perakuan bagi  menangani 14 isu yang memberi kesan terhadap beban tugas guru. Antaranya, Jawatankuasa Kerja ini memperkenalkan Sistem Pengurusan Sekolah yang  merupakan satu sistem tunggal kemasukan data untuk mengurangkan beban  tugas guru yang menggunakan pelbagai sistem kemasukan data pada masa ini.  Sistem ini telah dilaksanakan secara rintis di 88 buah sekolah, dan dijadualkan  semua sekolah di bawah Kementerian Pelajaran akan menggunakan sistem baru  ini menjelang tahun 2013.

21. Selain itu, KPM juga sedang menjalankan kajian rintis bagi penempatan  Pembantu Tadbir N17 sehingga  Jun 2012 untuk melihat impak penempatan  Pembantu Tadbir bagi mengurangkan beban tugas perkeranian guru. Seterusnya satu cadangan akan dikemukakan kepada pihak Jabatan  Perkhidmatan Awam bagi perluasan penempatan Pembantu Tadbir N17 di  sekolah-sekolah di bawah Kementerian. Bagi menangani isu beban tugas guru ini juga, semua Jabatan Pelajaran Negeri telah melaksanakan pemansuhan ujian  dan peperiksaan setara serta menambahbaik pengendalian ujian dan  peperiksaan di peringkat sekolah. Oleh itu, pada tahun ini hanya satu  peperiksaan setara sahaja dibenarkan. Pemansuhan sepenuhnya ujian dan Please check against delivery peperiksaan setara akan dikuatkuasakan mulai tahun 2013, di mana semua ujian  akan dijalankan dalam waktu pengajaran dan pembelajaran.

22. Selaras dengan usaha kerajaan untuk menambah baik Skim  Perkhidmatan Pendidikan, peruntukan tempoh minimum kenaikan pangkat secara Time-Based berasaskan kecemerlangan dikekalkan sebagaimana diumum oleh YAB Perdana Menteri pada 8 Mac yang lalu. Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah gred DG41, hanya 8 tahun diperlukan untuk kenaikan ke gred DG44, 8 tahun untuk gred DG44 ke DG48, 6 tahun untuk gred DG48 ke DG52, dan hanya 3 tahun untuk DG52 ke DG54. Manakala bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma gred DGA29, hanya 8 tahun diperlukan untuk naik ke gred DGA32, 8 tahun untuk gred DGA32 ke DGA34, dan hanya 5 tahun untuk gred DGA34 ke DGA38.

23. Lanjutan pengumuman YAB Perdana Menteri, seramai 390 orang guru telah dinaikkan ke gred DG54, manakala 676 orang ke gred DG52, 3,938 orang ke gred DG48 dan 19,805 orang ke gred DG44. Bagi Guru Bukan Siswazah pula, seramai 399 orang dinaikkan ke gred DGA38, manakala 2,639 orang dinaikkan ke gred DGA34 dan 9,519 orang ke gred DGA32. Dianggarkan seramai 8,222 orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan 15,831 orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat apabila memenuhi syarat tempoh perkhidmatan mulai 1 Jun 2012 sehingga 31 Disember 2012. Guru-guru boleh membuat semakan di laman web Kementerian Pelajaran mulai hari ini.

24. Selaras dengan komitmen kerajaan untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan dan memartabatkan profesion keguruan, saya ingin memaklumkan bahawa proses kenaikan pangkat Pengetua dari gred DG48 ke DG52 dan Penolong Kanan dari DG44 ke DG48 telah dilaksanakan oleh Kementerian. Setakat ini seramai 854 orang Pengetua telah dinaikkan pangkat dari DG48 ke DG52 dan 4,270 orang Penolong Kanan telah dinaikkan pangkat dari DG44 ke DG48. Kenaikan pangkat ini melibatkan Pengetua  dan Penolong Kanan yang merupakan penyandang sedia ada sebelum atau pada 31 Disember 2011, dan yang memangku jawatan sebelum atau pada 31 Disember 2010. Tarikh kuatkuasa kenaikan pangkat ini adalah pada 1 Januari 2012. Baki penyandang jawatan Pengetua dari gred DG48 ke DG52 seramai 430 orang dan baki penyandang jawatan Penolong Kanan Gred DG44 ke Gred DG48 seramai 2,655  orang akan diperakukan secara berperingkat mulai Jun 2012 setelah calon-calon memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

25. Bagi melaksanakan semua urusan kenaikan pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, kerajaan telah memperuntukkan 934 juta ringgit, iaitu satu jumlah besar yang membuktikan kesungguhan kerajaan memberi pengiktirafan kepada usaha para guru dalam membentuk modal insan yang berpersonaliti unggul. Justeru, saya berharap agar peluang kenaikan pangkat ini akan memberi semangat dan dorongan kepada semua guru untuk meningkatkan prestasi.

26. Saya yakin guru berinovasi akan dapat mentransformasi pengajaran dan pembelajaran bagi melahirkan murid yang berdaya saing, berakhlak mulia dan bersemangat waja. Saya berharap guru juga sentiasa memelihara kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti supaya guru terus dihormati dan menjadi suri teladan kepada murid dan masyarakat.

27. Untuk memastikan ilmu pengetahuan dapat diterima dengan sebaiknya oleh murid, saya amat berharap agar guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi bertindak sebagai murabbi yang berperanan mendidik rohani, jasmani, akal dan emosi murid supaya mereka dapat menghayati dan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Maka, guru menggalas amanah yang amat mulia dalam memperbaharui dan memperbaiki kehidupan manusia. Tajdid pendidikan akan terhasil apabila guru dapat membangun jiwa, membina akal dan membentuk akhlak manusia dengan asuhan ilmu dan adab yang mulia.

28. Sesungguhnya, tidak terhitung jasa dan bakti guru kepada bangsa dan negara. Justeru, saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para guru dan semua insan yang bergelar pendidik, baik yang berada di sekolah, di institut pendidikan guru, di kolej-kolej matrikulasi, di institusi pengajian tinggi, di institusi-institusi latihan atau di mana jua anda berada, samada yang masih berkhidmat atau telah bersara. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas segala sumbangan dan pengorbanan anda semua dalam menggalas amanah mulia mendidik anak bangsa dan mengangkat  martabat nusa. Kepada guru-guru pesan saya, sayangilah murid anda, dan  kepada murid nasihat saya, hormatilah dan hargailah jasa guru anda.

Selamat Hari Guru! Terima Kasih Cikgu!
Wabillahi al-taufik walhidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ISU GURU : SELAMAT HARI GURU - TERIMA KASIH CIKGU


Rencana ini ditulis oleh:
Tan Sri Alimuddin Mohd Dom
Pengerusi Yayasan Guru Malaysia Berhad


Jika saya bertanya kepada anda bolehkah namakan 10 orang guru yang pernah mengajar anda semasa belajar di peringkat pra sekolah hingga tamat sekolah menengah? Sekiranya anda boleh memberikan nama penuh ke semua orang guru itu dan dapat membayangkan wajah mereka di minda maka anda dikira terdiri daripada kategori orang cemerlang. Tetapi andai kata tidak seorangpun nama guru yang diingati dan tidak terbayang langsung wajah mereka maka anda bolehlah digolongkan dalam kumpulan lemah memori atau golongan kurang cerdik kerana tidak prihatin terhadap orang yang pernah mendidik dan tidak jemu-jemu menyampaikan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dinafikan bahawa gurulah di antara orang yang banyak berjasa kepada kita semua. Tanpa mereka mungkin hari ini kita tidak pandai membaca, menulis atau mengira. Kerana merekalah minda kita terbuka dan keluar dari kepompong dengan melihat jendela dunia dari sudut yang lebih luas.

Guru dapat membantu seseorang untuk berjaya dalam mengejar cita-cita. Guru berkesan kerap memberi bimbingan, mencabar keupayaan dan membakar semangat anak muridnya supaya berani mencuba dan tidak mudah berputus asa. Menurut Wikipedia, ‘guru’ daripada perkataan Sanskrit yang bermaksud orang yang mengajar sesuatu ilmu. Hari ini ‘guru’ merujuk kepada pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih dan menilai anak muridnya. Guru bertugas mulai peringkat awal kanak-kanak hingga ke peringkat menengah atas. Mereka mempunyai kelulusan dan kelayakan tertentu serta mendapat latihan secara formal. Dalam melaksanakan tugas mengajar sama ada di sekolah kerajaan atau swasta mereka perlu patuh kepada garis panduan serta diikat dengan peraturan dan etika perguruan.

Bagi meningkatkan kualiti guru, Kementerian Pelajaran telah menyediakan Standard Guru Malaysia (SGM) merupakan panduan kompetensi profesional yang seharusnya dicapai oleh guru. Oleh itu, institusi dipertanggungjawabkan akan membantu guru bagi mencapai kemahiran yang telah ditetapkan. Dalam usaha menjadikan Malaysia negara maju melalui Wawasan 2020 guru berperanan melahirkan modal insan yang kreatif, inovatif, berpengetahuan, mahir ICT, menguasai ‘soft skills’ dan berdaya saing. Untuk mencapai hasrat itu latihan guru dimantapkan, mengetatkan pemilihan bakal guru, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru, menambah baik laluan kerjaya dan menjaga kebajikan mereka. Di negara kita bilangan guru di sekolah kerajaan mencecah 400,000 orang yang berkhidmat hampir di 10,000 buah sekolah. Golongan ini boleh dikatakan bernasib baik jika dibandingkan dengan rakan mereka yang berkhidmat di sekolah swasta atau sekolah agama rakyat.

Jika dibuat perbandingan mereka menerima gaji lebih tinggi, peluang kenaikkan pangkat lebih banyak, kemudahan rawatan di hospital, skim pinjaman perumahan dan kenderaan serta kemudahan persaraan. Satu lagi kelebihan yang tidak disedari ialah peluang bertugas di tempat pilihan sendiri. Ini disebabkan di negara kita terdapat institusi sekolah di seluruh pelosok tanah air dan mungkin ada di antaranya menjadi pilihan mereka. Akibat perubahan zaman maka tugas guru masa kini adalah lebih mencabar jika dibandingkan dengan masa lampau. Peranan guru sebagai penyampai ilmu pengetahuan sebahagiannya telah diambil melalui kecanggihan ICT. Maklumat boleh didapati dengan cepat dan lengkap melalui Internet serta bahan elektronik yang lain. Oleh itu, guru perlu bertindak bijak dengan mendahului murid dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Mereka perlu membuat persediaan awal dengan melakukan rujukan daripada berbagai sumber sebelum berhadapan murid di bilik darjah.

Demikian juga persepsi ibu bapa terhadap guru turut berubah. Jika masa dahulu ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah memberi kuasa penuh kepada guru mendidik anak mereka termasuk membenarkan denda secara fizikal sekiranya anak itu nakal atau tidak mematuhi arahan. Tetapi kini keadaannya berlainan. Guru tidak boleh mendenda murid secara fizikal. Di setengah sekolah guru dilarang memarahi atau mengeluarkan perkataan kasar walaupun murid melakukan kesalahan. Mereka digalakkan memberi nasihat atau bimbingan secara kaunseling. Kerap kita mendengar ada ibu bapa yang mengambil tindakan undang-undang atau memberi amaran kepada guru yang menghukum anaknya. Lebih malang lagi ada murid yang mencalar kereta guru jika mereka tidak suka kepada seseorang guru. Ini adalah sebahagian dilema yang dihadapi oleh guru dalam menangani kerenah murid.

Selepas menamatkan latihan perguruan tidak semua guru dapat mengajar di sekolah yang menjadi pilihan mereka. Ada di kalangan mereka ditempatkan jauh di pedalaman atau di pulau-pulau terpencil. Cuba bayangkan jika kawasan tersebut tidak mempunyai kemudahan elektrik dan air sudah tentu ada di antara guru mengalami kejutan di tempat baru itu. Dari segi tempat tinggal pula tidak semua sekolah menyediakan kemudahan rumah guru. Ada yang terpaksa tinggal di bilik kecil yang terdapat di bangunan sekolah. Ini disebabkan tidak terdapat rumah yang boleh disewa dan lokasi sekolah pula jauh dari kawasan perumahan. Sebagai penjawat jawatan awam mereka perlu akur dan patuh mengikut perintah walau di mana mereka ditempatkan. Tidak dapat dinafikan cabaran yang paling besar dihadapi oleh guru ialah sikap negatif murid terhadap pengajaran guru. Tidak mudah untuk menarik perhatian murid jika mereka sendiri tidak berminat untuk belajar. Di samping itu guru perlu menyesuaikan kaedah pengajaran mereka mengikut tahap kebolehan murid.

Cuba bayangkan jika terdapat 40 murid dalam sebuah kelas guru terpaksa kerap menyesuaikan pendekatan pengajaran agar semua murid dapat menghayatinya. Sikap tidak minat belajar boleh membawa kepada ponteng kelas dan ponteng sekolah. Akibatnya kemajuan pelajaran akan terganggu dan boleh menyebabkan gagal dalam peperiksaan. Bagi ibu bapa yang tidak memahami tingkah laku anak lantas menyalahkan guru atas kegagalan tersebut. Untuk membantu tugas guru maka ibu bapa perlu turut berperanan mengikuti perkembangan pelajaran anak mereka. Bimbingan dan tindak ikut berterusan perlu dan tidak hanya menyerahkan tugas mendidik kepada guru. Ibu bapa juga disaran menganggap guru sebagai rakan. Hubungan secara bersemuka perlu kerap dilakukan terutama sekiranya terdapat sebarang perubahan pada diri anak. Rasa setiakawan dengan guru perlu sentiasa disematkan pada diri ibu bapa. Ambillah tindakan segera sekiranya dihubungi oleh guru.

Sempena Hari Guru yang dirayakan setiap 16 Mei anda dicadang mengirimkan sekeping kad ucap selamat kepada bekas guru yang pernah mengajar anda atau yang sedang mengajar anak anda. Atau setidak-tidaknya apabila bertemu mereka ucapkanlah ‘Selamat Hari Guru’ dan ‘Terima Kasih Cikgu.’

Sila berikan komen anda. Terima kasih.

Sumber
Utusan Malaysia
16 Mei 2012

ISU GURU : CABARAN MENDIDIK DI PEDALAMAN


KHADIJAH MOHAMAD NOR


Bagi kebanyakan guru baharu, menunggu waktu penempatan untuk sekolah yang bakal diajar merupakan saat yang mendebarkan. Malah, boleh dikatakan masing-masing berharap akan ditempatkan di sekolah yang terletak di lokasi strategik seperti di bandar-bandar terkemuka, daerah atau negeri yang tidak jauh dari tempat kelahiran mereka. Justeru, apabila dimaklumkan status penempatan sekolah mereka di kawasan pedalaman atau luar bandar, pasti terdetik rasa kecewa kerana apa yang diharapkan tidak kesampaian. Bagaimanapun, sebagai seorang guru setiap amanah yang diberi akan dilaksanakan sebaik mungkin demi mendidik anak bangsa agar menjadi orang berguna.

Itu antara fasa hidup yang dilalui Siti Herdawati Hamidun, 29, seorang guru yang ditugaskan mengajar di Sekolah Kebangsaan Pendam yang terletak di daerah Samarahan, Sarawak walaupun beliau menjalani latihan praktikal di ibu kota. Menurut anak kelahiran Raub, Pahang yang mesra dengan panggilan Wawa itu, sewaktu mengetahui dia bakal ditempatkan di Sarawak, hatinya berbunga riang memandangkan si suami turut bertugas di Bumi Kenyalang. "Namun, apabila keputusan rasmi dikeluarkan iaitu saya akan mengajar di daerah Samarahan, saya sedikit sedih kerana ia terletak jauh dari lokasi suami bekerja iaitu di Kuching. Tetapi, akhirnya saya sedar ia merupakan tanggungjawab yang perlu dipikul dan saya terima keputusan itu dengan hati terbuka. Ternyata sikap positif itu menjadikan saya lebih bersemangat untuk mendidik anak-anak di sekolah tersebut," ujar Wawa yang mula bertugas di Samarahan sejak tiga tahun lalu sejurus menamatkan diploma Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Kuala Lumpur. Tambah Wawa, pada mulanya dia mengalami kesukaran untuk memahami pertuturan murid-murid di sekolah itu kerana loghat mereka dalam bahasa ibunda Sarawak yang pekat.

Hadiah berharga

Justeru, secara perlahan-lahan, ibu kepada dua cahaya mata itu cuba mempelajari bahasa pertuturan mereka untuk mendekatkan diri dengan murid-murid di sekolah tersebut. "Alhamdulillah, kini masalah tidak faham dialek sudah berjaya diatasi dan saya seronok mengajar anak-anak ini yang sentiasa bersemangat untuk belajar terutama apabila gunakan teknologi komputer. Paling terharu apabila pelajar-pelajar menghadiahkan saya barang-barang seperti sabun, beras dan buah-buahan sempena Hari Guru atau ketika dusun milik ibu dan ayah mereka berbuah. Bagi saya hadiah sebegitu amat berharga walaupun bukan barangan yang mahal kerana apa yang penting ialah ingatan mereka kepada guru yang telah mendidik mereka," jelas Wawa yang mengajar subjek Bahasa Melayu di sekolah tersebut.

Sementara itu, anak muda bernama Faris Syimir Rozaini, 24, yang turut ditugaskan mengajar di daerah Kapit, Sarawak memberitahu, cabaran mengajar di pedalaman sangat berbeza berbanding mengajar di kawasan bandar. Kesusahan hidup di kawasan luar bandar secara tidak langsung menjadikan proses pengajaran itu semakin sukar. Ditambah pula dengan bahasa ibunda yang berlainan, ia juga menyumbang kepada cabaran yang dihadapi pendidik.

Hormat guru

"Guru-guru yang mengajar di kawasan pedalaman boleh dianggap sebagai tentera kerana tugas mereka tidak sekadar mendidik. Di bandar, kita selalu dengar apabila murid sakit, gurulah doktornya dan bila murid hendak bermain bola, gurulah jurulatihnya. Tetapi di pedalaman, jika sekolah tiada air, gurulah yang akan meredah sungai dan mendaki bukit semata-mata untuk menyambung paip air yang tercabut dan membekalkan air kepada semua penghuni sekolah," ujar Syimir dalam aspek cabaran fizikal yang dihadapi guru-guru di pedalaman. Tambah guru subjek Bahasa Inggeris, Pendidikan Moral dan Dunia Seni Visual itu, dari satu aspek lain, guru-guru di kawasan luar bandar begitu dihormati oleh masyarakat setempat kerana sanggup meninggalkan keluarga, isteri dan anak-anak demi mengajar anak-anak mereka.

Justeru, ibu bapa biasanya tidak lokek berkongsi rezeki dengan guru di sekolah anak mereka. "Di sini, kami sering menerima hadiah dalam bentuk hasil hutan. Pernah sekali seorang rakan sejawat saya menerima seekor rusa hasil buruan penduduk tempatan. Ia memang sesuatu yang tidak dijangka dan membuatkan kami rasa amat dihargai," terang Syimir yang melahirkan harapan agar anak didiknya mampu mengamalkan apa yang telah diajar kepada mereka untuk menjadi insan yang berjaya.

Sila berikan komen anda. Terima kasih.

Sumber
Harian Kosmo
16 Mei 2012

ISU GURU : SUKA DUKA TUGAS SEORANG PENDIDIKTulisan yang tertera ayat berbunyi, 'Saya ada rumah. Rumah saya cantik' kelihatan ditulis kemas di atas papan putih. Kemudian, kedengaran pula suara nyaring sekumpulan kanak-kanak mengeja satu persatu huruf yang membentuk ayat tersebut. "Baiklah, sekarang siapa yang mahu mengeja dan membacanya seorang diri?," tanya Liza Mokhtar, 30, seorang guru yang bertugas di Tadika Ilham Bestari yang terletak di Ampang, Selangor itu. Sebaik mendengar kata-kata rangsangan daripada Liza, masing-masing bersemangat untuk mencuba sambil mengangkat tangan dan menjerit supaya nama mereka dipanggil untuk melakukan tugas tersebut. Namun, apabila ada dalam kalangan mereka nama tidak dipanggil cikgu, keluhan kecil terkeluar dari mulut mereka. Ternyata riak muka anak-anak itu menunjukkan kehampaan.

Itulah sebahagian gelagat pelajar tadika berusia enam tahun yang dapat disaksikan ketika mengikuti sesi pengajaran mereka di dalam kelas tersebut. Menurut Liza, sepanjang empat tahun mengajar di tadika itu, banyak pengalaman manis yang diperoleh terutama dalam mengenali karakter setiap kanak-kanak yang belajar di sana. "Memang seronok mengajar mereka. Apatah lagi, masing-masing mempunyai keletah tersendiri. Walaupun kadang-kadang mereka cepat bosan apabila belajar, tetapi apabila kita adakan kuiz atau permainan, semuanya berebut-rebut untuk mencuba," ujar Liza sambil memberitahu guru perlu berbuat sesuatu yang kreatif apabila melihat fokus kanak-kanak mula hilang di dalam kelas.

Bagi Siti Zabedah Abu Bakar, 28, pula, sebagai seorang guru tadika, mereka perlu bijak menarik perhatian kanak-kanak. Justeru, praktik pembelajaran menggunakan peralatan tertentu amat penting untuk dilaksanakan. "Contohnya penggunaan kad huruf, bentuk-bentuk objek dan sebagainya. Selain itu, teknik belajar sambil menyanyi dan menari juga mampu mengembalikan minat kanak-kanak ini pada pembelajaran," kata Zabedah yang mula mengajar di Tadika Ilham Bestari pada tahun 2008.

Mencuit hati

Pendidikan awal kanak-kanak di tadika mampu membentuk sikap dan peribadi mereka ke arah yang lebih positif. Tambahnya, meskipun ada waktunya kanak-kanak di tadika itu membuatkan dirinya tertekan, namun pada masa yang sama mereka juga yang menjadi penawar hati mereka dengan pelbagai gelagat yang mencuit hati. Sementara itu, Pengetua Tadika Ilham Bestari, Noor Azah Adnan, 50, memaklumkan bahawa, setiap guru perlu ikhlas dalam menjalankan tugas mereka sebagai pendidik. "Guru ialah satu pekerjaan yang mulia. Bahkan setiap kejayaan pasti bermula daripada didikan seorang guru. Justeru, amat penting untuk menanamkan sifat menghormati guru kepada anak-anak sejak kecil lagi," tutur Azah yang sudah terlibat dalam pengurusan taska dan tadika sejak dua dekad lalu.

Berkongsi pengalaman, ibu kepada lima cahaya mata itu memberitahu, kanak-kanak yang dibesarkan di taska kendaliannya dan kemudian memasuki prasekolah di Tadika Ilham Bestari, mereka tidak segan silu berkongsi masalah dengan guru yang sudah dianggap seperti kawan. "Bayangkan apabila seorang bekas pelajar tadika ini ketika didatangi haid pertama, dia bukan memberitahu ibunya sendiri, sebaliknya terus menceritakan masalah itu kepada guru yang pernah mengajarnya dahulu. Ia mungkin disebabkan rasa hormatnya pada guru tersebut sejak kecil. Kanak-kanak mempunyai hati yang bersih. Mereka tidak pernah berdendam apabila dimarahi, malah cepat lupa tentang apa yang telah dibuat kepada mereka. Lantaran itu, pendidikan awal kanak-kanak amat penting dalam mencorak perilaku mereka yang akan dibawa hingga dewasa," tegas Azah.

Selepas menerima didikan awal di tadika, sekolah rendah pula menjadi medan untuk kanak-kanak meneruskan perjuangan mereka dalam menimba ilmu. Jika mereka cemerlang di tadika, pencapaian itu akan diteruskan di sekolah rendah. Andai guru yang mengajar mereka cukup komited dan berdedikasi, tidak mustahil minat untuk belajar sentiasa subur dan mekar dalam jiwa masing-masing. Perkara ini diakui oleh Gopinat Muthy, 30, Ketua Panitia Bahasa Tamil, Sekolah Kebangsaan (SK) Seri Anggerik di Taman Len Sen, Cheras, Kuala Lumpur. Ujar Gopinat, proses pengajaran masa kini lebih cenderung menggunakan peralatan alat bantu mengajar seperti kaedah persembahan daripada perisian power point, kad imbas dan membawa pelajar keluar dari kelas untuk melihat persekitaran. "Kalau dahulu, guru hanya statik belajar di dalam kelas dan papan hitam, tetapi sekarang kaedah sedemikian boleh membuatkan pelajar jemu sekali gus menghilangkan minat mereka untuk belajar," ungkap graduan Fakulti Bahasa dan Linguistik dari Universiti Malaya itu.

Dalam pada itu, memegang jawatan sebagai Ketua Guru Disiplin, Gopinat memberitahu, masalah atau kes disiplin yang melibatkan pelajar sekolah rendah tidak terlalu tinggi. "Kes yang berlaku hanya melibatkan pergaduhan kecil disebabkan ejek-mengejek sesama mereka. Masalah itu biasanya dapat diselesaikan dalam tempoh sehari atau paling cepat satu jam. Kes seperti ponteng sekolah pula, jarang berlaku di sekolah ini," kata Gopinat yang rasa amat dihargai apabila ramai pelajar memberinya hadiah sewaktu sambutan hari guru atau hari lahir. Sementara itu, Guru Besar SK Seri Anggerik, Sabariah Ali berkata, seiring dengan perkembangan teknologi, pelajar kini semakin bijak dan lebih mengetahui banyak perkara berbanding guru. "Situasi ini menjadikan cabaran yang dihadapi para guru semakin besar. Justeru, amat penting mereka berada setapak di hadapan pelajar agar tidak dipandang rendah kerana buta teknologi maklumat (IT) contohnya dalam memahami penggunaan gajet-gajet canggih," ungkap Sabariah.

Sila berikan komen anda. Terima kasih.

Sumber
Harian Kosmo
16 Mei 2012

ISU GURU : TUGAS SAMPINGAN HILANG FOKUS GURU


Oleh Ruhaiza Rusmin, Mohd Rifaat Abd Hamid dan Ihsan Noorzali


Sambutan Hari Guru 16 Mei setiap tahun menjadi simbolik pengiktirafan istimewa kepada warga pendidik yang tidak jemu melahirkan insan berjaya dan terbilang. Sama ada pengetua, pensyarah atau guru semuanya berjasa biarpun zaman sudah menjengah alaf baru dengan pelbagai tanggung jawab yang kian sukar serta mencabar. Malangnya, di tengah kelelahan golongan terbabit mendidik anak bangsa, masih ramai yang mempertikaikan kredibiliti dan integriti guru hingga mencemarkan imej mereka. Pelbagai permintaan dan desakan diutarakan dengan alasan, guru perlu bersedia dan mengubah anjakan paradigma sejajar perubahan dunia pendidikan global zaman millennium. Justeru, persediaan apakah yang perlu ada bagi golongan terbabit mengharungi dunia pendidikan era baru?

Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Mohmad Noor Mohmad Taib, berkata, guru zaman millennium perlu mempersiapkan diri dengan kekuatan mental serta fizikal bagi mengemudi masa depan dunia pendidikan. Beliau berkata, itulah cabaran utama yang perlu diperkukuhkan terlebih dulu sebagai persediaan berdepan pelbagai kerenah tidak terjangka dunia pendidikan global. “Sebagai guru alaf baru, kerenah bukan saja merangkumi aspek pematuhan tugas dan dasar malah mengawal selia pelajar selain memastikan standard ditetapkan tercapai. Aspek itu bukan mudah kerana penanda arasnya sentiasa berubah selain menguji sejauh mana ketahanan guru. Ia bukan saja memerlukan ketahanan fizikal, lebih penting kekuatan emosi bagi mengelak tekanan. Guru zaman ini harus menyediakan perisai untuk menghadapi segala kemungkinan itu lebih awal,” katanya.

Tahun ini, tema ‘Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara’ menggambarkan betapa besarnya tanggungjawab dan peranan guru menjana transformasi pendidikan selari tuntutan semasa. Bagaimanapun, imej guru yang tinggi di mata masyarakat kini juga terpalit dengan isu luar jangkaan. Apatah lagi dengan kuasa kian terbatas menyebabkan ada menganggap guru hari ini sekadar menjalankan tugasan semata-mata tanpa sokongan komitmen tinggi. Beliau berkata, biar apapun tohmahan dilemparkan, guru perlu meletakkan rasa tanggungjawab di tangga tertinggi selain memperlengkapkan diri dengan ilmu serta kemahiran. “Ini membolehkan mereka berfungsi sebagai pencetus, pembentuk, pengajar dan pendidik kepada anak bangsa. Bukankah mereka antara idola yang baik dan sering menjadi rujukan? Guru perlu sentiasa bersikap profesional, berusaha dan sabar menangani keadaan.  Kebijaksanaan dalam berfikir dan menentukan tindakan perlu kerana masyarakat masa kini sangat peka,” katanya.

Guru, katanya ada pelbagai kategori. Pertama, memang mahu menjadi guru dan mampu memberikan komitmen diri yang baik terhadap tugasan. Mereka puas jika melihat pelajar berjaya dan tidak mengharapkan balasan. “Kedua, bercita-cita menjadi guru pada peringkat awal namun tidak bertahan kerana gagal mengikut rentak dan ketiga menjadikan profesion ini sebagai pilihan terakhir,” katanya. Pendapatan guru di negara ini juga, akuinya, tidak setimpal dan kurang mendapat pengiktirafan seperti kerjaya lain berbanding guru di negara maju. “Ini juga salah satu sebab mengapa ada kurang bermotivasi menjadi guru dan melaksanakannya kerana terpaksa. Berbeza di luar negara, mereka bertindak profesional kerana kerjaya itu memang profesional.  Bagaimanapun jangan jadikan ia alasan bertugas sambil lewa. Guru pemegang amanah, justeru laksanakan dengan jujur dan ikhlas,” katanya.

Guru juga, akuinya, tidak boleh membandingkan kegemilangan zaman pendidikan dulu dan masa kini. Menurutnya, setiap ruang masa mempunyai ciri latar dan pengisian peristiwa serta cabaran berbeza. “Justeru tidak adil mengatakan zaman pendidikan dulu lebih baik berbanding sekarang. Setiap tempoh ada perbezaannya dan ia dilaksanakan mengikut kesesuaian. Cabaran dunia pendidikan sentiasa wujud. Yang berbeza ialah bentuk cabaran perlu dihadapi. Setiap cabaran itu pula memerlukan formula dan pendekatan berbeza. Di sinilah guru memerlukan paradigma pemikiran yang sentiasa berkembang sekali gus membantu pelajar berjaya,” katanya.

Mantan pengetua SMK Alor Janggus (SMKAJ), Kedah, Datuk Harun Mohd Hashim, bersetuju peranan guru hari ini semakin mencabar dan memerlukan kudrat tinggi untuk melaksanakan setiap tugas. Menurutnya, guru pada zaman ini terlalu terikat dengan peraturan sebaliknya dulu diberi kuasa penuh melaksanakan peranan tanpa campur tangan masyarakat juga ibu bapa. “Masyarakat dan ibu bapa dulu sangat padu membantu guru melaksanakan tanggungjawab. Mereka prihatin sekali gus memudahkan proses pendidikan dijalankan. Kekurangan kemudahan bukan alasan guru mendidik pelajar menjadi insan baik dan berdisiplin. Mereka berjaya hasil didikan guru manakala hubungan juga mesra. Kini sudah berbeza dan menyedihkan. Guru, pelajar dan masyarakat saling bercakaran hingga menyukarkan usaha melahirkan produk cemerlang, produktif kemahiran serta jadi diri,” katanya.

Manakala mantan pengetua SK Datuk Wan Muhammad Saman (SKDWMS) Alor Star, Kedah, Abdul Aziz Zainol, berkata tanggungjawab guru zaman millennium sangat mencabar kerana turut terpaksa memikul beban sampingan. “Dulu guru hanya mengajar dan memantau masalah pelajar, tapi hari ini terpaksa berdepan ‘permintaan lain seperti kerja perkeranian, kursus dan sebagainya. Justeru tumpuan terhadap tanggungjawab hakiki akan terjejas sekali gus memberi ruang pelajar bertindak sesuka hati. Ini lari dari konsep pendidikan dan tanggungjawab guru. Sekali gus semakin menyukarkan usaha menjadi guru yang baik dan berkaliber,” katanya.

Sila berikan komen anda. Terima kasih.

Sumber
Harian Metro
14 Mei 2012

UCAPAN SELAMAT HARI GURU UNTUK SEMUA GURU DI MALAYSIA


Assalamualaikum, salam sejahtera, salam 1Malaysia,


Sempena kedatangan Hari Guru yang bertemakan "Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara", Cikgu Zul dengan bangganya ingin mengucapkan "Selamat Hari Guru" dan "Terima Kasih, Cikgu" kepada semua guru di seluruh Malaysia terutamanya, guru-guru yang pernah mendidik dan mengasuh Cikgu Zul sehingga menjadikan diri ini menjadi "Cikgu" seperti cikgu. Pengorbanan cikgu-cikgu sekalian tidak ternilai dengan segala harta benda yang ada di dunia yang fana ini. Selagi hayat dikandung badan, selagi itulah diri yang hina ini menyanjungi jasa dan pengorbanan kalian. 

Iman Al-Ghazali pernah mengatakan 

"Hak guru lebih agung daripada hak ibu bapa, sebab orang tua penyebab adanya kita sekarang dan kehidupan yang fana. Sementara guru adalah penyebab hidup yang kekal. Jika tiada guru, nescaya apa-apa yang dihasilkan dan diarahkan oleh orang tua, akan celaka selamanya.


Hayatilah sajak yang tidak seberapa ciptaan ikhlas daripada Cikgu Zul ini.


Hanya kita yang faham hati kita
Hanya kita yang rasa susah kita
Hanya kita yang tahu rasa kita
Hanya kita yang kenal diri kita
Hanya kita yang fasih bahasa kita
Hanya kita yang arif dunia kita
Hanya kita yang atur diri kita
Hanya kita sahaja


Orang itu hanya tahu mencerca
Orang itu hanya tahu mengata
Orang itu hanya tahu menghina
Orang itu hanya tahu memperlekeh
Orang itu hanya tahu membandingkan
Orang itu hanya tahu menidakkan
Itu sahaja dia tahu
Biarkanlah


Kita tak pernah berputus asa
Walaupun tak kaya tak berharta
Kita tak pernah membalas
Walau ditembak berdas-das
Kita tak pernah berdemonstrasi
Walau tak diberi pangkat dan kenaikan gaji
Kita cekal memberikan ilmu
Kerana kita tahu
Kitalah pembentuk generasi baru


Kalau kita tiada
Punah negara
Kalau kita tak kerja
Hancur merdeka
Kalau kita tak jaga
Habislah keluarga


Murninya tugas kita
Hanya kita yang tahu murninya


Terima kasih Cikgu
Selamat Hari Guru
Nukilan
Cikgu Zulkarnain Farihin
SMK Sacred Heart
Sibu, Sarawak
16 Mei 2012