JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI08 Mei 2012

ISU SOSIAL : DOSA BESAR JIKA MAJIKAN TIDAK BAYAR GAJI PEKERJA


Penulis ialah Pegawai Penyelidik Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).


Pada awal bulan ini kerajaan bersetuju menetapkan gaji minimum sektor swasta setelah 10 tahun tuntutan ini dibuat oleh pihak berkaitan khasnya Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC). Gaji minimum di Semenanjung ditetapkan pada RM900 manakala di Sabah, Sarawak dan Labuan RM800. Apa pun hak mendapat gaji atau upah yang setimpal di kalangan pekerja telah pun termaktub dalam perundangan Islam. Upah secara syarak bermaksud balasan yang diterima hasil daripada kerja yang dibuat. Dalam Surah al-Kahfi ayat 77 menceritakan perihal upah: “Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh, lalu dia membinanya. Nabi Musa berkata: Jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya".

Ayat ini menunjukkan harus mengambil upah di atas pembinaan tembok berkenaan iaitu satu kerja yang telah dibuat. Ulama Islam telah sepakat bahawa upah daripada kerja wujud dalam perundangan Islam. Ini disebabkan manusia diciptakan Allah SWT mempunyai kelebihan dan kepandaian yang berbeza-beza. Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, mereka akan saling perlu memerlukan kepada yang lain. Kelebihan dan kepandaian ini dapat diambil manfaat secara baik melalui upah di antara satu pihak dengan yang lain. Dalam Surah al-Talaq ayat 6, Allah SWT mengingatkan untuk memberi upah kepada wanita penyusu bayi. Jika harus memberi upah dalam penyusuan maka sudah tentu dikiaskan juga kepada perkara yang lain dalam kehidupan manusia. Nabi SAW dan Saidina Abu Bakar pernah bersama-sama mengupah sorang kafir daripada Bani al-Dail yang mahir tentang jalan menunjuk arah dalam musafir mereka.

Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Rasullulah SAW menegaskan bahawa salah seorang yang menjadi musuh baginda pada hari akhirat kelak ialah orang yang mengupah pekerja dan menggunakan pekerja itu tetapi tidak membayar upahnya. Hadis ini jelas menunjukkan keharusan mengupah dan satu amaran bahawa adalah melakukan dosa yang besar jika majikan tidak membayar gaji kepada pekerja mereka yang telah disuruh melakukan pekerjaan. Ijmak ulama sendiri memperakukan keharusan memberi gaji atau upah daripada kalangan para sahabat, tabieen, fuqaha termasuk imam mazhab yang empat Hanafi, Malik, Syafie dan Ahmad. Secara fitrahnya, pemilikan harta manusia adalah berdasarkan kepada kerja yang mereka lakukan. Keperluan upah atau gaji yang setimpal ini boleh dilihat dari aspek individu, keluarga dan juga masyarakat. Daripada individu, manusia membina sesebuah masyarakat sama ada berjaya atau sebaliknya. Jadi, mereka perlu berdikari mencari kerja agar mendapat upah sebagai bekalan kemajuan diri.

Dalam hadis riwayat al-Baihaqi, Nabi SAW telah menyuruh seorang lelaki yang papa mendapatkan kapak dan keluar bekerja selama beberapa hari. Sebahagian duit upah yang didapati oleh lelaki berkenaan disuruh untuk membeli makanan untuk ahli keluarganya dan baginda SAW menyuruh lelaki berkenaan terus bekerja. Akhirnya lelaki itu berterima kasih kepada Rasulullah dan baginda SAW bersabda ini adalah lebih baik bagi lelaki itu berbanding nanti beliau datang pada hari kiamat dengan muka yang berkerut dengan masalah papa. Sunnah Nabi SAW ini memberi pengajaran kepada kita bahawa pemilikan harta oleh individu akan menyebabkan mereka hidup tenang. Mereka dituntut untuk mendapatkan segala kekayaan dan kebajikan di atas muka bumi. Ini tidak dapat dilakukan melainkan dengan bekerja yang akhirnya mendapat ganjaran dalam bentuk upah.

Upah yang baik dapat mendorong individu menjadi lebih kreatif, berfikir dan bersungguh-sungguh bekerja dan akhirnya menambahkan lagi produktiviti mereka. Keperluan yang pelbagai juga mendesak individu untuk mendapatkan upah setimpal yang dapat menguruskan keperluan diri dan menjadi ahli masyarakat yang berdikari. Tanpa upah yang sepadan, sudah tentu mereka akan membawa masalah dalam masyarakat kerana terpaksa hidup bergantung dengan ihsan orang lain yang sudah tentu akan mewujudkan ketidakstabilan dan penindasan dalam masyarakat. Dengan upah yang baik pula, individu akan dapat menjauhi tarikan untuk melakukan jenayah seperti mencuri, tipu dan menerima rasuah. Mereka boleh mengelakkan diri daripada berhasad dengki kepada majikan dan akhirnya dapat memenuhi keperluan asas kehidupan iaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta.

Memenuhi keperluan ini adalah wajib dan pihak berkenaan khasnya pemerintah perlu memastikan keperluan asas manusia ini dapat dipenuhi dengan baik. Sebagai individu yang berkeluarga, dengan adanya gaji atau upah yang setimpal, maka mereka dapat memenuhi keperluan tempat tinggal, pakaian, pendidikan, makanan ahli keluarga di bawah tanggungan dengan baik termasuk ibu bapa yang tua yang tiada sumber pendapatan lagi. Ini akan memperkasakan lagi tanggungjawab mereka sebagai ketua keluarga. Apabila wujud kemantapan individu hasil kerja dengan upah yang baik, maka bukan sahaja keluarga menjadi rukun dan damai bahkan masyarakat sendiri akan maju ke hadapan hasil sumbangan setiap individu dengan menjadi komponen masyarakat bekerja yang membawa kepada pemilikan harta melalui gaji yang diterima dan dapat menjauhi daripada bergantungan kepada orang lain. Dengan pengumuman kadar gaji minimum ini, ia diharap sebagai antara langkah berpanjangan pihak kerajaan dalam mewujudkan upah atau gaji yang setimpal kepada pekerja.

Sila berikan komen anda. Terima kasih.

Sumber :
Utusan Malaysia
7 Mei 2012