JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI13 Mac 2012

ISU PENDIDIKAN : BERIKAN KUASA LEBIH KEPADA PEJABAT PELAJARAN DAERAH (PPD)

Oleh Alimuddin Mohd. Dom
PENULIS ialah Pengerusi Yayasan Guru Malaysia Berhad.


Transformasi pendidikan dan usaha mengkaji semula sistem pendidikan yang sedang giat dilaksanakan sekarang tidak hanya menjurus kepada aspek kurikulum tetapi turut melibatkan sistem penyampaian dan tadbir urus organisasi pendidikan. Cadangan memperkasakan lebih 150 buah Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) di seluruh negara seperti yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini dilihat bergerak dan menuju ke arah tersebut. Langkah ini dianggap sebagai sebahagian daripada usaha penting bagi memperkemas dan meningkatkan mutu perkhidmatan. Tambah beliau PPD juga perlu diperkukuh dari sudut organisasi, bidang kuasa serta prasarana bagi membolehkan institusi itu menjadi punca kepada pusat perkembangan ilmu dan pemantauan terhadap pencapaian pendidikan peringkat daerah di seluruh negara.

Sesungguhnya peranan PPD sangat penting kerana organisasi itu berada pada kedudukan yang paling hampir dengan sekolah. Langkah ini perlu dibuat kerana kajian awal pendidikan mendapati tumpuan di peringkat bawah merupakan prasyarat bagi memastikan peningkatan kualiti pendidikan. Oleh itu PPD yang dilihat seolah-olah tidak penting satu ketika dahulu perlu diperkasakan sekiranya ingin melihat perubahan yang positif terhadap sistem pendidikan kita. Kajian dan penilaian semula sistem pendidikan yang telah pun bermula seharusnya tidak hanya melihat kepada aspek kurikulum sahaja iaitu yang melibatkan kandungan pengajaran, kaedah pengajaran dan pembelajaran, alat dan bahan yang digunakan, sistem penilaian dan peperiksaan serta aktiviti sokongan melalui kokurikulum. Ia perlu juga melihat sistem penyampaian dan tadbir urus yang melibatkan institusi dan organisasi yang berada dalam lengkungannya. Sudah sampai masanya dibuat penilaian dan perubahan terhadap bidang kuasa dan memberikan tanggungjawab yang lebih luas kepada organisasi yang difikirkan dapat membantu peningkatan kualiti pendidikan terutama di peringkat akar umbi.

Sejak dilaksanakan Laporan Razak 1956 diikuti Laporan Rahman Talib 1961 dan yang terakhir Laporan Kabinet 1970 sistem pendidikan kita sangat berpusat yang segala-galanya ditentukan oleh Kementerian Pelajaran (KPM). Semua dasar, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian datangnya daripada Putrajaya akan diturunkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) kemudiannya kepada PPD dan akhirnya barulah sampai ke peringkat sekolah. Segala-galanya seperti one size fit all tanpa mengambil kira bahawa terdapat perbezaan dari segi infra struktur atau fizikal sekolah, latar belakang murid, lokaliti dan persekitarannya. Misalnya apa yang diajar kepada murid sekolah di Kuala Lumpur adalah sama juga yang diberikan kepada murid di Pulau Bum-Bum, Semporna, Sabah. Demikian juga sistem penilaian dan peperiksaan yang digunakan di SK Bukit Damansara, Kuala Lumpur adalah juga dilaksanakan di SK Ulu Lubai atau SK Long Persia, Sarawak. Dengan bilangan sekolah melebihi 10,000 buah adalah sukar untuk memastikan semua maklumat daripada pusat dapat sampai ke sekolah dengan lengkap dan sempurna. Demikian juga data maklumat sekolah tidak dapat dipantau dan dinilai sepenuhnya oleh pihak pusat kerana bilangannya terlalu banyak.

Mungkin berlaku situasi terlepas pandang tentang kekurangan di sekolah terutama yang terletak di luar bandar atau kawasan jauh di pedalaman. Maka di sinilah peranan penting yang boleh dimainkan oleh PPD bagi mengatasi kekurangan tersebut. Demikian juga dengan bilangan guru yang hampir mencecah 400,000 orang perlu mendapat bimbingan, pemantauan dan penilaian yang berterusan terutama bagi memastikan keberkesanan dalam melaksanakan hala tuju serta tugas pengajaran dan pembelajaran. Bagi menjalankan tugas ini terutama yang berkaitan dengan pemantauan dan penaziran akan lebih berkesan jika dilakukan oleh pegawai pelajaran yang lebih hampir dengan sekolah kerana mereka lebih tahu tahap daya saing dan keperluan penambahbaikkan prestasi guru. Demikian juga dari segi penempatan guru, kursus dalam latihan, pertukaran, pengesahan jawatan dan kenaikan pangkat menjadi lebih mudah, berkesan dan teratur jika dikendalikan oleh pegawai-pegawai PPD yang dianggap lebih mengenali dan memahami secara lebih dekat akan guru-guru di daerah mereka. Namun demikian urusan hal perkhidmatan dan perjawatan selanjutnya tetap akan dikendalikan oleh pihak JPN dan KPM.

Memperkasakan PPD boleh dilakukan dengan kaedah ‘desentralisasi’ iaitu melalui penurunan dan penambahan kuasa dan autoriti. Dengan kedua-dua elemen ini membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan lancar dan penuh keyakinan. Misalnya penentuan peruntukan kewangan untuk membaik pulih, ubah suai dan penyelenggaraan sekolah perlu ditentukan dan dilaksanakan oleh pegawai-pegawai PPD. Dengan kuasa yang ada pada mereka bagi menyedia peruntukan dan membelanjakannya maka sekolah-sekolah yang terletak jauh di luar bandar dan pedalaman akan lebih mendapat perhatian dan penjagaan yang lebih baik. Dengan peranan baru dan tanggung jawab yang lebih mencabar maka sudah tentu struktur organisasi PPD memerlukan penambahan pegawai dan kakitangan. Pegawai-pegawai PPD hendaklah dilantik daripada mereka yang berpengalaman, mempunyai kekananan dan berkemahiran tinggi.

Lawatan ke sekolah hendaklah dilakukan sekerap mungkin dan secara berkala. Penambahan tersebut boleh diselaraskan dengan mengurangkan bilangan pegawai di JPN dan KPM. Diharapkan melalui kaedah ini semua sekolah akan mendapat bimbingan, perhatian dan pemantauan yang lebih kemas dan teratur. Akhirnya peneraju PPD hendaklah dipilih dan dikenal pasti dari mereka yang terbaik dan terkanan di daerah itu. Moga-moga saranan Timbalan Perdana Menteri untuk memperkasakan PPD akan dapat melonjakkan lagi kualiti pendidikan di negara kita.

Sila berikan komen anda. Terima kasih.

Sumber
Utusan Malaysia
13 Mac 2012

ISU UMUM : MAHU LGBT DIIKTIRAF : APABILA MANUSIA HILANG KEWARASAN

Pandangan IKIM
PENULIS ialah Pegawai Penyelidik Kanan,
Pusat Kajian Syariah, Undang-undang dan Politik, 
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).


Meskipun pandangan alam antara Islam dan Barat begitu berbeza, namun dari sudut pentakrifan perkahwinan, kedua-duanya sama-sama mengiktiraf bahawa perkahwinan hanya berlaku antara seorang lelaki dengan wanita, dan bukan selainnya. Hal ini secara langsung menafikan “perkahwinan” antara sesama jenis atau jantina. Justeru, perjuangan golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) untuk mendapatkan pengiktirafan undang-undang terhadap “perkahwinan” mereka kononnya atas dasar kesamaan adalah tidak berasas sama sekali. Ini disebabkan tindakan mereka jelas mencabuli dan mencemarkan maksud perkahwinan yang telah diterima dalam semua budaya serta tamadun dunia sejak sekian lama.Perjuangan golongan ini yang berasaskan fahaman liberalisme tidak menghairankan berlaku dalam masyarakat Barat yang menolak atau meninggalkan agama. Hal yang demikian berlaku tidak lain kerana agama yang dianuti tidak mampu sama sekali untuk memberikan keyakinan, bimbingan dan panduan dalam kehidupan mereka.

Justeru kita melihat prinsip moral, undang-undang dan sebagainya tidak diasaskan pada agama. Sebaliknya ia berdasarkan pandangan sekular yang tidak memiliki asas yang tetap dan teguh, malah sentiasa sahaja berubah-ubah. Lantaran itu juga perjuangan mereka khususnya dalam tuntutan “hak” seperti “berkahwin” dan membina keluarga, bebas daripada amalan diskriminasi berasaskan orientasi seksual, selain “hak” terhadap privasi hanya berdasarkan pertimbangan akal dan kehendak yang dibimbing hawa nafsu semata-mata. Hujah yang diberikan terhadap tuntutan seumpama itu hanyalah disebabkan kedudukan dan kemuliaan mereka sebagai manusia. Namun hakikatnya, sebagaimana digambarkan sifatnya oleh al-Quran, hawa nafsu sentiasa sahaja mendorong manusia terjerumus dalam kejahatan, kekejian dan kebinasaan (Surah Yusuf 12 : 53).

Perjuangan golongan LGBT kelihatan memperoleh sokongan di beberapa buah negara tertentu, antaranya Belanda, negara terawal yang meluluskan perkahwinan sivil sesama jenis, iaitu pada tahun 2001. Undang-undang yang diluluskan itu memberikan hak, perlindungan, dan manfaat yang sama kepada pasangan sejenis yang terlibat, sebagaimana yang diberikan kepada perkahwinan heteroseksual, termasuklah hak pengambilan anak angkat. Langkah yang diambil Belanda disusuli Belgium pada tahun 2003, Kanada dan Sepanyol pada tahun 2005, Afrika Selatan pada tahun 2006, Norway dan Sweden pada tahun 2009, dan Portugal, Iceland, serta Argentina, ketiga-tiganya pada tahun 2010. Bersesuaian dengan gaya hidup golongan ini yang bersifat di luar tabii, maka kemudaratan yang dibawa olehnya juga bersifat di luar batasan atau melampaui kebiasaan.

Selain penyakit-penyakit fizikal yang mengundang maut seperti sifilis, barah dubur, dan HIV, pengamal homoseksual sebagai contoh, berhadapan masalah tekanan mental yang tidak terkawal. Satu kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa cubaan membunuh diri dalam kalangan kelompok ini adalah lima kali ganda lebih tinggi daripada kebiasaan. Penyelidik yang membuat kajian tentang puncanya mendapati bahawa dua pertiga daripadanya disebabkan putusnya hubungan dengan pasangan, dan bukannya tekanan daripada anggota masyarakat. Selain itu, kajian juga menunjukkan salah satu kesan buruk yang dialami oleh anak-anak kepada pasangan gay, lesbian, atau homoseksual ialah mereka memiliki potensi untuk menjalani gaya hidup luar tabii sebagaimana “ibu bapa” mereka selain terdedah kepada pelbagai bentuk penderaan seksual.

Perkahwinan sejenis bukan sahaja merupakan serangan yang bertujuan mencemarkan kesucian dan meruntuhkan institusi keluarga tetapi juga pada masa yang sama, mengundang pelbagai kemudaratan terhadap struktur masyarakat serta negara amnya. Kebiadaban, kegilaan, dan pencerobohan yang dilakukan mereka terhadap keutuhan institusi kekeluargaan dan kehidupan bermasyarakat perlu ditangani dengan tegas. Amat malang jika ada antara kita yang jahil dan terkeliru atau juga cuai dan leka, sedangkan mereka tidak pernah berhenti menyusun agenda dan bertindak dengan berani. Lihat sahaja kepada susulan larangan penganjuran Seksualiti Merdeka oleh NGO tempatan yang telah diadakan sejak 2008 bagi menuntut hak kesaksamaan gender serta mengiktiraf pengamal seks songsang seperti LGBT untuk mengamalkan gaya hidup pilihan mereka secara sah dan terbuka.

Larangan tersebut sama sekali tidak meninggalkan sebarang kesan, peringatan, mahupun pengajaran apatah lagi kesedaran terhadap pihak penganjur. Malah mereka telah mengambil tindakan susulan dengan memajukan aduan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung dengan dakwaan diskriminasi terhadap golongan minoriti ini, dan mengheret negara untuk memberikan penjelasan terhadap penafian “hak” mereka. Penyertaan Malaysia dalam sesi persidangan ke-19 Majlis Hak Asasi Manusia, PBB yang berlangsung mulai 5 Mac 2012 di Geneva, Switzerland merupakan sesuatu yang amat membimbangkan. Dengan meneliti tindak balas kumpulan yang memperjuangkan hak-hak LGBT memberikan kita kesimpulan bahawa ia pasti dijadikan landasan teguh untuk mengambil kesempatan demi merealisasikan cita-cita keji mereka.

Hal ini khususnya melalui tekanan yang dikenakan terhadap Malaysia untuk tunduk terhadap apa yang kononnya dikatakan sebagai international standards and laws. Langkah seterusnya pula ialah mendesak negara membenarkan amalan orientasi seksual dan identiti gender yang songsang serta bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam, nilai tradisi masyarakat negara ini dan semangat Perlembagaan Persekutuan. Bagi umat Islam, segala perkara yang menyelubungi kehidupan dan menimpa masyarakat Barat seharusnya dijadikan sempadan dan pengajaran. Betapa apabila agama tidak lagi dijadikan panduan dalam membimbing diri, keluarga, dan masyarakat, kecelakaan jualah yang menjadi akibatnya.

Namun mengambil kira sikap masyarakat Barat yang sentiasa gigih menyebarkan fahaman dan gaya hidup mereka kepada bangsa-bangsa lain, ia seharusnya mencetuskan kebimbangan besar bagi kita kerana umat Islam pastinya tidak terkecuali. Malah melihat kepada keadaan diri dan peribadi umat Islam hari ini sudah cukup membuktikan bahawa kegigihan usaha masyarakat barat menyebarkan dakyah, fahaman serta budaya hidup mereka telah pun menampakkan hasilnya. Sesungguhnya tiada jalan lain lagi yang dapat dijadikan perisai dan penawar bagi ummah melainkan keimanan yang teguh serta ilmu yang tersemat kukuh dalam jiwa. Dalam hubungan ini, tepat sekali apa yang digambarkan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam serangkap pantun beliau (Risalah untuk Kaum Muslimin, 2001),

Muslim tergenggam belenggu kafir,
Akhirat luput, dunia tercicir,
Budaya jahil luas membanjir,
Banyak yang karam tiada tertaksir.

Sila berikan komen anda. Terima kasih.

Sumber
Utusan Malaysia
13 Mac 2012

JADIKAN MOTIVASI DIRI : SARA BLAKLEY POPULARKAN SPANX


Spanx sangat terkenal hingga setiap kali kita melihat kelibat selebriti memakai pakaian dalam pelangsing badan itu, nama jenama pakaian terbabit pasti tampil dalam tajuk beritanya. Dan kelihatannya bukan senarai A saja, tetapi pengasas syarikat Spanx, Sara Blakley muncul pada kulit depan majalah Forbes edisi bilionair, minggu lalu.  Wanita berusia 41 tahun yang berasal dari Florida tetapi kini berpangkalan di New York itu adalah usahawan wanita termuda dalam senarai itu.  Majalah itu mendedahkan bagaimana pengasas kepada syarikat yang dianggarkan bernilai AS$1 bilion (RM3.2 bilion) itu takut dengan ketinggian, terbang dan bercakap depan khalayak ramai. Dan walaupun mempunyai kelemahan sedemikian, Sara berjaya mengumpul hartanya itu atas usahanya sendiri dengan memandu ke seluruh negara untuk demonstrasi dan menjawab panggilan telefon pelanggan dari bilik air di kediamannya. Pernah menjadi kakitangan Disneyworld, Sara mula mendapat inspirasi untuk berniaga ketika sibuk mengendalikan mesin faksimili untuk Danks, syarikat bekalan alat tulis pejabat di Florida.

Tidak selesa dengan cuaca lembap dia terdesak untuk mendapatkan sepasang sarung kaki yang tidak mempunyai kelim dan tidak bergulung ketika memotongnya.  Sara menjelaskan kepada Forbes: “Saya tidak pernah bekerja dalam bidang fesyen atau peruncitan. Saya hanya perlukan pakaian dalam yang tidak wujud.”  Selepas mengetepikan wang simpanannya sebanyak $5,000 (RM16,000), Sara berpindah ke Atlanta dan membuat penyelidikan, berkunjung dari kilang ke kilang untuk membolehkan produk barunya dihasilkan.  Bagi menjimatkan yuran guaman sebanyak $3,000 (RM9,600) yang diperlukan untuk mematen nama jenama produk, dia menggunakan buku teks Barnes & Noble dan belajar melakukannya sendiri.  Mengenai nama jenama itu, Sara berkata: “Perkataan Spanx memang kelakar. Ia membuatkan orang ketawa. Tiada orang yang akan lupa nama itu.” Tanpa sesen dibelanjakan untuk pembungkusan atau pengiklanan, usahawan licik meluangkan masanya pada waktu malam menggunakan komputer rakannya mereka logo dan membaca tentang tip pemasaran.

Dalam kisah Forbes itu, dia menceritakan imejnya dirakam kamera CCTV berulang kali dalam pusat beli-belah kerana memperbetulkan produknya supaya ia diletakkan dengan baik.  Karakter dan tuah yang dipegang untuk melancarkan perniagaannya disebut CEO Neiman Marcus, Karen Katz yang melihat produknya buat kali pertama.  “Usaha Sara adalah untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama membelenggu wanita dengan cara yang moden,” katanya sambil menambah: “Kami sudah terpikat sejak awal-awal lagi,” katanya.  Ketika Oprah mengumumkan dalam rancangannya bahawa Spanx adalah produk kegemarannya pada tahun 2000 walaupun tidak mempunyai laman web ketika itu, perniagaan itu terus meletup.  Pada tahun pertamanya, syarikat yang masih dimiliki keseluruhannya oleh Sara meraih jualan $4 juta (RM12.8 juta) dengan jualan mengagumkan sebanyak $10 juta (RM30.2 juta) tahun berikutnya.  Dan sepanjang tempoh ini, Sara tidak pernah membelanjakan walau sesen untuk iklan atau bergantung kepada sokongan pelabur.

Hari ini sembilan katalog dihantar kepada enam juta pembeli setiap tahun dan pengasas Spanx merancang meluaskan perniagaan bersama CEO syarikat itu, Laurie Ann Goldman.  Rancangan termasuk membuka kedai, mempelbagaikan produk dengan harga lebih murah dan pakaian renang. Mengenai harta dimilikinya itu yang membolehkan dia membeli enam kediaman bersama suaminya, Jesse Itzler dan anak lelaki mereka berusia dua tahun, Laser, Sara berkata: “Saya rasa wang membuatkan anda lebih dikenali.  “Jika anda seorang celaka, anda menjadi celaka yang hebat. Jika anda baik, anda menjadi lebih baik. Memang seronok memperoleh wang, seronok untuk dibelanjakan dan seronok untuk disumbangkan.”  Dan memikirkan tentang permulaannya yang merendah diri itu Sara berkata: “Lima ribu dolar. Pelaburan yang baik.”


Sila berikan komen anda. Terima kasih.

Sumber
Harian Metro
13 Mac 2012