JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI18 Jun 2012

ISU UMUM : DI SEBALIK KENAIKAN HAD UMUR PERSARAAN


PENULIS ialah Pegawai Penyelidik, Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)


Kadar jangka hayat manusia di Malaysia kini adalah sekitar 75 tahun. Angka ini dilihat bertambah baik tahun demi tahun seiring dengan perkembangan dalam amalan dan polisi kesihatan negara, begitu juga gaya hidup yang lebih sihat oleh rakyatnya. Umumnya, individu akan mula bersara pada usia sekitar 55 tahun. Ini menjadikan secara kasarnya, kita mempunyai hingga 20 tahun untuk terus hidup selepas bersara. Baru-baru ini kerajaan mengumumkan cadangan umur persaraan minimum bagi pekerja swasta di negara ini dilanjutkan sehingga 60 tahun bermula Januari 2013 berbanding 55 tahun sekarang. Ini dikatakan selaras dengan amalan kebanyakan negara maju dalam meningkatkan produktiviti negara. Pertambahan tempoh perkhidmatan ini dilihat sebagai satu peluang yang menarik bagi sesetengah individu dan sebaliknya bagi yang lain. Ini kerana sesetengahnya masih memerlukan pekerjaan pada usia emas bagi menampung keperluan keluarga ataupun semata-mata kerana masih lagi komited kepada kerjaya manakala sebahagian lain mula menurun produktivitinya sekali gus tidak lagi boleh menyumbang dengan baik kepada majikan.

Persoalan yang timbul daripada penguatkuasaan akta ini sekiranya diluluskan adalah berkenaan kesannya terhadap masyarakat dan negara umumnya. Perkara pertama dikhuatiri masyarakat adalah peluang pekerjaan kepada generasi muda semakin kurang. Hal demikian boleh sahaja berlaku sekiranya peluang pekerjaan yang baru kepada generasi muda tidak diperbanyakkan. Kedua, pekerja yang melewati usia persaraan dikatakan tidak lagi boleh menyumbang dengan baik sebaliknya menjadi liabiliti kepada organisasi. Perkara ini tidak semestinya benar terutama sekali melibatkan individu yang mempunyai kemahiran atau kepakaran yang khusus seperti guru bahasa dan sebagainya. Realiti tenaga kerja di Malaysia yang terdiri daripada 80 peratus berkelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) memberi maklumat kepada kita bahawa umur mula bekerja bagi sebahagian besar rakyat negara ini adalah sekitar 18 tahun. Namun begitu, angka ini harus mengambil kira juga individu yang bekerja menggunakan kelulusan SPM biarpun mempunyai kelulusan yang lebih tinggi atas pelbagai alasan.

Antara sebab mengapa perkara ini berlaku adalah dikatakan bahawa peluang pekerjaan di pasaran adalah kurang berbanding jumlah graduan yang dikeluarkan oleh Institut Pengajian Tinggi (IPT). Disebabkan peluang terhad dan persaingan sengit, ramai graduan memilih untuk melibatkan diri dalam kerjaya yang tidak sepadan dengan kelulusan. Selain itu, para graduan juga dikatakan tidak memiliki ciri-ciri yang diperlukan majikan seperti berkemahiran, berkeyakinan, rajin dan berani mengambil risiko. Sikap tidak yakin dan tidak berani mencabar diri menyebabkan ada graduan yang memilih kerjaya yang tidak sepadan. Jika masalah ini berterusan, kita akan dapati bahawa agak sukar untuk menjadikan umur 60 tahun sebagai umur yang kompetitif untuk bersara. Sebaliknya, ia bakal mengundang lebih banyak masalah pada masa hadapan.

Cadangan pertambahan had umur persaraan juga sebenarnya memberikan kita petunjuk bahawa gaya hidup rakyat Malaysia telah berubah. Walaupun had persaraan yang semakin panjang dapat memperbanyakkan simpanan, ramai di antara kita masih lagi memerlukan pekerjaan pada usia emas disebabkan menanggung anak yang masih kecil, membayar ansuran pinjaman rumah dan sebagainya. Ini adalah satu petunjuk bahawa ramai telah memilih untuk berkahwin pada usia sedikit lewat maka kebanyakan daripada mereka masih mempunyai anak yang kecil ketika umur persaraan. Selain itu, tempoh membayar balik pinjaman yang panjang melewati usia persaraan menunjukkan trend berhutang yang tinggi berlaku dalam masyarakat. Dalam perkara ini, kerajaan perlu meneliti polisi perbankan sedia ada bagi mengekang trend membayar balik pinjaman yang panjang akibat jumlah hutang yang tinggi kerana pada dasarnya, had umur persaraan dinaikkan tidak sama sekali dengan tujuan menggalakkan orang ramai berhutang dalam tempoh yang lama.

Sekiranya perkara ini terlepas pandang, kita akan dapati gaya hidup berhutang akan semakin galak dipromosi secara tidak langsung. Dalam masa beberapa tahun lagi, Malaysia dikatakan akan mengalami krisis populasi tua di mana sebahagian besar rakyat adalah warga tua dan tidak berada dalam peringkat produktif kepada negara. Walaupun kenaikan had persaraan adalah sebahagian daripada penyelesaian perkara ini, usaha-usaha ke arah keseimbangan umur dalam populasi perlu dilaksanakan bermula dari sekarang antara lain ialah dengan menyediakan sokongan kepada institusi kekeluargaan. Jika ini tidak dilakukan, negara pada masa akan datang terpaksa mengeluarkan belanja yang besar bagi menampung keperluan populasi tua yang tidak berkeupayaan untuk menyumbang lagi.

Selain itu, penyediaan prasarana ke arah pemantapan kualiti hidup tenaga kerja berusia perlu dimantapkan. Ini termasuklah polisi kesihatan yang ditambah baik dengan memberikan pelepasan kepada pekerja berusia 50 ke atas untuk menjalani pemeriksaan kesihatan sekerap yang diperlukan. Rombakan cara kerja berpasukan juga perlu dilakukan bagi memastikan kepakaran yang ada pada seseorang pekerja itu dapat dikongsi dengan yang lain terutama sekali oleh generasi muda dengan pengenalan sistem pembimbing yang tersusun di tempat kerja. Penambahan usia had persaraan tenaga kerja di Malaysia adalah satu manifestasi penghargaan kepada warga kerja yang berdedikasi. Namun begitu, pelan jangka masa panjang yang berkesan perlu dilakukan bagi menampung golongan ini untuk bekerja dalam persekitaran yang mesra usia selain daripada membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada generasi muda. Seterusnya, baki usia sekitar hingga 15 tahun setelah persaraan dapat dinikmati dengan lebih berkualiti.

Pohon bersandar, pohon cemara,
Menderu angin, bergoyang dahan,
Jangan sekadar, membaca sahaja,
Tulislah komen, berilah cadangan.

Sumber
Utusan Malaysia
18 Jun 2012

ISU IPT : SISWAZAH MAMPU SELESAIKAN MASALAH PENGANGGURAN


Rencana ini ditulis oleh :
ROZAINAH ABDUL RAHIM
Pelajar di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media,
UiTM Shah Alam


Kadar pengangguran di kalangan siswazah di negara ini semakin hari kian bertambah, apa puncanya dan adakah ia relevan berlaku kepada pelajar lepasan universiti? Apakah sebenarnya masalah yang menyebabkan mereka menjadi penganggur? Kebanyakannya bukan tidak mendapat pekerjaan atau sebarang tawaran tetapi mungkin kerjaya yang ditawarkan tidak bersesuaian dengan minat mereka. Kebanyakan mereka masih mencari kerjaya yang dirasakan bersesuaian dengan status mereka sebagai lepasan universiti. Antara faktor yang menyebabkan pengangguran ialah sikap siswazah yang terlalu memilih pekerjaan atau tidak berminat dengan sesuatu pekerjaan yang ditawarkan kerana beranggapan tidak setaraf dengan kelulusan mereka semasa menuntut di universiti malah lebih suka tinggal di rumah tanpa melakukan apa-apa pekerjaan daripada bekerja yang bukan dalam bidang mereka.

Pemikiran minda graduan yang beranggapan lebih baik menganggur selagi belum ada kerja yang sesuai seharusnya dibuang kerana sikap ini merugikan diri sendiri dan sektor pekerjaan yang memerlukan tenaga kerja. Jika dilihat, banyak sebenarnya peluang pekerjaan ditawarkan tetapi para graduan tidak pandai mengambil peluang yang ada. Selain itu, mereka juga boleh memperolehi pekerjaan dengan pelbagai cara selain bergantung pada sektor pekerjaan sedia ada. Sebagai contoh, mereka boleh memulakan perniagaan sendiri dengan menggunakan ilmu yang telah dipelajari semasa menuntut di universiti. Ini kerana, pelajar universiti telah sedia dilatih dengan ilmu semangat keusahawanan yang membolehkan mereka berniaga sendiri yang ternyata boleh membawa keuntungan tanpa bergantung kepada majikan kerana pendapatan adalah atas hasil usaha sendiri. Sememangnya persaingan antara graduan merupakan salah satu masalah besar yang mendorong kepada pengangguran siswazah terutama faktor kelulusan yang tidak sesuai dengan permintaan dunia kerjaya. Terdapat senarai kriteria yang dispesifikasikan oleh majikan dalam memilih graduan yang diingini.

Graduan yang mempunyai kelulusan yang tidak memuaskan atau cemerlang akan menghadapi masalah dan terpaksa menganggur dalam masa yang lebih lama. Pengangguran di kalangan siswazah akan terus terjadi sekiranya mereka tidak berusaha mencari alternatif membina kerjaya sendiri atau menceburkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti bidang keusahawanan yang boleh membantu menggerakkan ekonomi di samping dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan lain. Peluang bagi golongan siswazah menceburi pelbagai bidang pekerjaan persendirian, perniagaan dan keusahawanan amat luas. Bidang-bidang yang boleh diceburi ini bagaimanapun memerlukan inisiatif dan kegigihan selain pemikiran yang kreatif untuk menuju kejayaan. Penguasaan penggunaan bahasa Inggeris dengan baik juga merupakan faktor penting yang memudahkan seseorang graduan itu mendapat peluang pekerjaan yang diinginkan selain kebanjiran para siswazah dari institusi pengajian tinggi awam dan juga swasta yang terlalu banyak sehinggakan jumlah penganggur dan kerja kosong tidak sama rata.

Kemahiran bahasa ketiga merupakan bonus kepada diri siswazah kerana ia satu kelebihan yang melengkapi pakej seseorang dalam urusan kerja yang memerlukan perhubungan dengan pihak luar seperi bahasa Mandarin, Jepun, Perancis, Jerman, Arab dan Korea. Majikan semestinya akan memilih untuk mengambil pekerja yang mempunyai kelebihan seperti penguasaan bahasa ketiga yang akan menyumbang kemudahan kepada syarikatnya pada masa akan datang. Para siswazah juga hendaklah membiasakan diri dengan aktiviti luar dan sosial seperti aktiviti kemasyarakatan dan tidak menumpukan pada akademik semata-mata. Mereka juga perlu melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang akan melatih diri bagaimana menghadapi khalayak ramai, menyelesaikan masalah, berorganisasi, dan melakukan tugas dengan baik. Aktiviti bersosial boleh memberi banyak kelebihan pada diri seseorang berbanding duduk di rumah sahaja menunggu panggilan kerja yang belum tentu. Pihak majikan biasanya mementingkan pengalaman berbanding dengan akademik kerana jika mereka mengadakan latihan intensif untuk pekerja baru, ia akan memerlukan perbelanjaan dan mengambil masa.

Pengangguran siswazah tidak memberi manfaat kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Masalah ini haruslah dibendung segera oleh siswazah dengan bersikap tidak terlalu memilih pekerjaan dan berfikir secara profesional terhadap sesuatu pekerjaan dan mempunyai sikap bertanggungjawab kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu juga, pihak kerajaan dan IPTA turut memainkan peranan penting dalam menangani masalah pengangguran dengan melaksanakan program di sekolah atau universiti berkaitan kerjaya. Kursus-kursus dan perancangan mengenai kerjaya perlu diadakan untuk graduan dalam pelbagai bidang bagi mewujudkan modal insan yang terlatih. Para pendidik juga memainkan peranan besar dalam membimbing para pelajar yang masih di bangku sekolah atau di IPT supaya bersedia dan merancang lebih awal untuk memilih bidang kerjaya sesuai dengan kemahiran dan kehendak persaingan di pasaran supaya mendapat tempat dalam pekerjaan yang sesuai. Oleh itu, graduan perlu berfikir secara profesional dan bijak merancang masa hadapan dan tidak salah jika bermula dari bawah untuk memperolehi pengalaman dan bukannya terus berada di atas.

Pohon bersandar, pohon cemara,
Menderu angin, bergoyang dahan,
Jangan sekadar, membaca sahaja,
Tulislah komen, berilah cadangan.

Sumber
Utusan Malaysia
18 Jun 2012