JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI17 Oktober 2010

ISU KENEGARAAN : MENGHORMATI IDEOLOGI NEGARA

Dasar Ekonomi Baru, iaitu bagaimana agihan kekayan ekonomi negara seharusnya dilaksanakan dengan matlamat akhirnya untuk mencapai perpaduan adalah sebahagian daripada ideologi negara yang wajar difahami dan dihormati oleh semua warganegara. Tanpa adanya satu ideologi negara yang saling diterima dan dihormati, matlamat pertumbuhan ekonomi, pengagihan yang saksama, kestabilan politik dan perpaduan nasional tidak mungkin dapat dicapai.  Rukun Negara adalah ideologi Malaysia. Ia bermatlamat untuk menyatukan pelbagai kaum di Malaysia dalam satu ideologi nasional. Ia diisytiharkan kepada semua warganegara Malaysia pada sambutan Hari Kemerdekaan 1970 iaitu selepas peristiwa 13 Mei 1969 dan sebelum DEB itu dilaksanakan.


DEB dirangka sebagai alat pembangunan ekonomi kepada ideologi pembinaan negara Malaysian iaitu merupakan asas kesejahteraan ekonomi Rukun Negara. DEB tidak boleh bergerak tanpa semua rakyat memahami dan berazam untuk mencapai ideologi negara (Rukun Negara). Matlamat pengagihan yang saksama terkandung dalam Rukun Negara “kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama” dan mula dilaksanakan melalui DEB. Matlamat akhir DEB ialah perpaduan nasional, seperti yg digariskan dalam perisytiharan Rukun Negara, “berazam untuk mencapai perpaduan bagi semua rakyatnya”.

RUKUN NEGARA
Perisytiharan negara kita, Malaysia, berazam

Untuk mencapai perpaduan bagi semua rakyatnya;
Untuk mengekalkan cara hidup berdemokrasi;
Untuk mewujudkan masyarakat yang adil di mana kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama;
Untuk memastikan pendekatan liberal kepada tradisi budayanya yang kuat dan pelbagai;
Untuk membina masyarakat progresif yang menuju ke arah sains dan teknologi moden

KAMI, rakyatnya, berikrar menyatukan usaha untuk mencapai matlamat ini menurut prinsip-prinsip berikut;

Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan

“KAMI, berikrar menyatukan usaha untuk mencapai matlamat menurut” salah satunya ialah Keluhuran Perlembagaan”.

Jelas, Keluhuran Perlembagaan adalah satu idelogi negara yang menjadi pedoman dan dihormati oleh semua pihak. Maka isu pengagihan dan hak orang Melayu termasuk bumiputera Sabah, Sarawak dan masyarakat Orang Asli seperti yang dinyatakan dalam Perkara 153 tidak seharus dianggap sebagai satu diskriminasi kerana ia adalah sebahagian daripada Perlembagaan Malaysia yang merupakan salah satu daripada intipati ideologi negara yang kita telah berikrar untuk mencapainya.  Tun Salleh Abas, bekas Ketua Hakim Negara (dalam buku Constitution, Law and Judiciary) ada menyebut, “bagi sesiapa yang tidak bersetuju dengan Perlembagaan Malaysia, dia akan sentiasa tidak bersetuju dengan Rukun Negara.” Ideologi negara termasuk juga Perlembagaan Malaysia tidak menyebut dengan jelas bagaimana kaum pribumi akan dibantu dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh itu, Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) kerajaan diolah supaya seiring dengan apa yg telah ditetapkan oleh ideologi negara.

RRJP ini bermula dengan Dasar Ekonomi Baru (1971-1991) kemudian Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000), Dasar Wawasan Negara (2001-2010) dan kini Model Baru Ekonomi (2011-2020). DEB merupakan suatu proses “kejuruteraan sosial” berlandaskan kontrak sosial 1957 untuk mencapai matlamat perpaduan kaum melalui pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Pencapaian matlamat DEB sangat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi negara, iaitu bagaimana pertumbuhan itu kemudiannya akan diagihkan bagi mencapai matlamat pengagihan.  Sejak DEB dilancarkan, pembangunan kepada kepelbagaian ekonomi, penekanan kepada pembangunan luar bandar, pengurangan kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat telah menjadi objektif utama pembangunan ekonomi negara. Matlamat perancangan pembangunan ialah “pertumbuhan dan pengagihan yang saksama.

Untuk mencapai matlamat tersebut, perbagai agensi kerajaan (perusahaan awam) ditubuhkan khusus untuk membangunkan kawasan luar bandar. Perancangan baru dan yang wujud sejak Rancangan Malaya Pertama dirancakkan lagi terutamanya melalui DEB. Strategi utama pembangunan luar bandar telah dilaksanakan iaitu, pembukaan tanah (rancangan) baharu; pembangunan in-situ; pemodenan luar bandar dan penciptaan pesat pertumbuhan yang baru; serta strategi penyelarakan kawasan industri ke kawasan luar bandar. Selain itu, Rancangan Buku Merah, konsep Saemaul Undong, pembangunan koperasi desa, dan pelbagai agensi kerajaan seperti Felda, Felcra, Risda, Kejora, Kesedar, Ketengah, Mada, Dara, Bank Bumiputera dan lain-lain diwujudkan khusus untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat luar bandar dan meningkatkan keupayaan mereka untuk bersaing dalam bidang ekonomi.

Tanpa bantuan agensi-agensi kerajaan ini, kaum pribumi sukar untuk bersaing kerana mereka bermula pada tahap perniagaan atau kemahiran yang berbeza. Pengerusi pertama Bank Bumiputera Datuk Roslan Abdullah pernah membandingkan apa yang berlaku dengan perumpamaan sebuah kereta Jaguar yang memotong Morris Minor dan terus hilang dari pandangan. Matlamat ideologi negara juga diserapkan Misi Nasional iaitu satu rangka kerja dasar dan pelaksanaan bagi mencapai matlamat Wawasan 2020. Misi Nasional memberi penekanan kepada peningkatan keupayaan negara untuk bersaing di peringkat global, memperkukuh perpaduan negara serta pengagihan pendapatan serta kualiti hidup yang lebih baik. Teras ketiga Misi Nasional ialah menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi secara membina dan produktif sangat berkait rapat dengan ideologi negara - “kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama”.

Model Baru Ekonomi (2011-2020) dan Rancangan Malaysia Kesepuluh (2011-2015) juga terus memberi penekanan kepada meningkatkan potensi menjana pendapatan, pencapaian pendidikan dan kemahiran bagi isi rumah berpendapatan rendah. Strategi juga dirangka bagi meningkatkan taraf hidup golongan yang terpinggir dari arus perdana pembangunan ekonomi negara yang meliputi kaum pribumi Sabah, Sarawak, masyarakat Orang Asli di Semenanjung, bantuan-bantuan kewangan dan meningkatkan akses kepada infrastruktur di kampung-kampung baru Cina dan pekerja ladang. Tindakan afirmatif berhubung langkah membantu pribumi dalam Model Baru Ekonomi akan lebih berasaskan kepada mesra pasaran, lebih berasaskan merit, lebih telus dan berdasarkan keperluan.

Menurut Datuk Seri Najib Razak, semasa membentang Model Baru Ekonomi “objektif asalnya masih lagi relevan, namun, sudah tiba masanya untuk kita menilai kembali pelaksanaan DEB. Kita akan menyasarkan pencapaian matlamat yang sama tetapi dengan mengubah cara kita melaksanakannya.” "1Malaysia” yang juga merangkumi “pertumbuhan dan pengagihan yang saksama” perlu diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan, iaitu bagaimana kesaksamaan, kesamarataan dan kekitaan akan diintegrasikan dengan ideologi negara terutamanya perkara-perkara yang jelas terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Matlamat akhir "1Malaysia” ialah perpaduan yang berkaitan secara langsung dengan teras ketiga Misi Nasional, iaitu menangani masalah ketidaksamaan sosio ekonomi secara membina dan produktif.  Ia sangat berkait rapat dengan ideologi negara “kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama” dan “berazam untuk mencapai perpaduan bagi semua rakyatnya” seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.

Cabaran utama kini ialah bagaimana hendak mengintegrasikan budaya kecemerlangan, prinsip meritokrasi melalui agihan kek ekonomi dengan berkonsepkan peluang untuk semua dengan ideologi negara dalam merangka perancangan pembangunan dengan maltamat akhir, iaitu pencapaian taraf negara maju yang makmur tanpa membelakangkan ideologi negara iaitu RUKUN NEGARA.

Oleh Asan Ali Golam Hassan
Profesor Madya
Kolej Sastera dan Ekonomi
Universiti Utara Malaysia

PENDAPAT TOKOH YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENGINDAHKAN LAGI PENULISAN KARANGAN

KOLEKSI UCAPAN
TUN DR MAHATHIR MOHAMMAD


Pengalaman kita dan juga pengalaman negara-negara lain telah membuktikan betapa padahnya jika isu-isu perkauman, keagamaan dan sebagainya tidak diawasi dan dibendung sebaik-baiknya.

MAJLIS SAMBUTAN ULANGTAHUN KE-15 RUKUN TETANGGATanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan perpaduan bukanlah tanggungjawab Kerajaan atau pihak- pihak tertentu sahaja. Malah setiap daripada kita tidak terkecuali daripada tugas dan tanggungjawab ini.

MAJLIS MEGA PERPADUAN 2002
Kita dan negara kita sungguh bertuah. Dalam keadaan dunia yang tidak menentu dan dilanda dengan pelbagai masalah dan krisis, Malaysia terus aman dan membangun dengan pesat dan rakyat pula dapat mengecapi pelbagai nikmat tanpa gangguan.PERUTUSAN TAHUN BARU 2003Ilmu pengetahuan tanpa nilai-nilai yang mulia belum tentu dapat melahirkan masyarakat yang baik dan berjaya. Nilai-nilai yang mulia tanpa ilmu pengetahuan juga tidak akan melahirkan masyarakat yang berjaya.MAJLIS KONVENSYEN PERDANA PENDIDIKAN KEBANGSAAN 2001
Sekiranya kita sanggup menghadapi risiko dan bersikap berani, tidak ada sebab mengapakita tidak boleh berjaya.

PERHIMPUNAN AGUNG MIC KE-42, 1995Prestasi dan kecemerlangan dalam bidang sukan kerap kali diiringi dengan tahap kemajuan sesuatu masyarakat. Bagi masyarakat di negara maju, lazimnya pencapaian mereka dalam sukan adalah tinggi dan begitulah sebaliknya. Jelaslah secara langsung kemajuan sukan sedikit sebanyak mencerminkan kemajuan sosio-ekonomi sesebuah negara.MAJLIS PERASMIAN KOMPLEK SUKAN NEGARA 1998
Wawasan 2020 menyediakan landasan dan matlamat yang amat penting bagi menentukan nasib negara kita di masa depan. Maju mundurnya negara serta kedudukan martabat bangsa kita bergantung kepada keupayaan kita merealisasikan wawasan ini dan membudayakan nilai-nilai yang secocok dengan pegangan dan maruah kita sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.MAJLIS ANUGERAH KUALITI PERDANA MENTERI DAN SIMPOSIUM KEBANGSAAN MS ISO 9000, 1997RANGKA KARANGAN: KEBURUKAN KEBANJIRAN WARGA ASING DI NEGARA KITA

PENDAHULUAN

1. Ekonomi Malaysia berkembang pesat
2. Banyak projek pembangunan berjalan lancar.
3. Membuka banyak peluang pekerjaan - buruh binaan
4. Menggalakkan kemasukan warga asing
5. Kedatangan mereka membawa banyak keburukan.

KEBURUKAN 1

1. Menutup peluang pekerjaan rakyat tempatan.
2. Majikan lebih berminat mengupah pekerja asing
3. Kos lebih jimat kerana gaji mereka lebih rendah
4. Pekerja tempatan tidak selesa bekerja bersama-sama mereka.
5. Ada yang berniaga tanpa lesen - terlepas daripada cukai
6. Mereka lebih kaya daripada penduduk tempatan.

KEBURUKAN 2

1. Gejala sosial semakin teruk berlaku di negara kita.
2. Mereka turut membawa budaya yang negatif.
3. Duduk serumah tanpa ikatan yang sah.
4. Terlibat dalam aktiviti pelacuran.
5. Anak gadis tempatan terpikat dengan janji manis jejaka warga asing.
6. Meninggalkan keluarga untuk hidup bersama mereka.

KEBURUKAN 3

1. Mewujudkan kawasan perumahan setinggan
2. Membina pertempatan sendiri sesuka hati
3. Sesebuah kawasan bagaikan kampung mereka sendiri
4. Tanpa sistem perparitan yang betul
5. Kotor dan mencemarkan alam sekitar
6. Menjejaskan pembangunan di negara kita.

KEBURUKAN 4

1. Mewujudkan sindiket pemalsuan
2. Mereka boleh memalsukan wang, Mykad, dan pasport
3. Wang palsu boleh menjejaskan kitaran wang negara
4. Pemalsuan Mykad dan pasport menyebabkan mereka bebas.
5. Boleh bergerak ke mana sahaja tanpa risau

KEBURUKAN 5

1. Meningkatkan kadar jenayah di negara kita
2. Ada antara mereka adalah penjenayah di negara asal.
3. Masuk ke Malaysia tanpa permit yang sah.
4. Melakukan jenayah di Malaysia
5. Jenayah bunuh, rompak, dan rogol kian meningkat
6. Mengancam keselamatan penduduk tempatan

PENUTUP

1. Kita memang memerlukan tenaga kerja warga asing
2. Tetapi bukan lambakan warga asing
3. Kerajaan harus mengambil langkah segera
4. Kerjasama semua pihak amatlah perlu
5. Kita tidak mahu menjadi bangsa minoriti di negara sendiri.


KATA PRAKLAUSA

BENTUK-BENTUK KATA YANG TERGOLONG DALAM KATA PRAKLAUSA

1. Kata seru
2. Kata tanya
3. Kata pembenar
4. Kata perintah
5. Kata pangkal  ayat

KATA SERU

DEFINISI

1. Bentuk kata yang berfungsi untuk melahirkan berbagai-bagai perasaan.
2. Digunakan dalam ayat seruan.

CONTOH AYAT

1. Aduh, sakitnya kepalaku!
2. Cis, terimalah tikamanku!
3. Wah, cantiknya gadis itu!
4. Oh, Tuhanku, temukanlah aku dengan jodohku!
5. Eh, bergaya nampaknya mereka semua!

KATA TANYA

DEFINISI

1. Digunakan untuk menanyakan sesuatu
2. Menggunakan kata tanya bila, mengapa, siapa, dan sebagainya
3. Hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat

CONTOH AYAT

1. Harga barang itu berapa?
2. Mengapakah kau tergamak melukai hatiku?
3. Bagaimanakah hendak menjadi suami yang baik?
4. Bilakah dia akan datang?
5. Kesihatannya sekarang bagaimana?

KATA PEMBENAR

DEFINISI

1. Perkataan untuk mengesahkan sesuatu penyataan.
2. Menggunakan kata ya, benar, betul.

CONTOH AYAT

1. Ya, itulah orangnya.
2. Benar, dialah yang mengumpat awak tadi.
3. Betul, tanyalah dia.
4. Ya, inilah rumah Cikgu Zul.
5. Betul, mereka akan berkahwin bulan depan.

KATA PERINTAH

DEFINISI

1. Menimbulkan sesuatu tindak balas.
2. Berbentuk perintah, larangan, suruhan, permintaan dan silaan.

CONTOH AYAT

1. Jangan ganggu dia lagi.
2. Usah biarkan aku berseorangan.
3. Sila ambil makanan di sana.
4. Jemput masuk!
5. Harap jelaskan hutangmu secepat mungkin.

KATA PANGKAL AYAT

DEFINISI

1. Hadir di hadapan ayat
2. Menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana

CONTOH AYAT

1. Hatta istana itu pun siaplah.
2. Maka panglima pun diberi persalinan.
3. Syahadan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka.
4. Adapun kuda itu dipunyai Tun Umar.
5. Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu.

ISU ALAM SEKITAR : HARI TANPA PLASTIK 2011


Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan akan melaksanakan kempen Hari Tanpa Plastik di seluruh negara bermula Januari 2011. Menterinya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob (gambar) berkata, langkah itu bertujuan menyelaraskan kempen tersebut yang kini dilaksanakan di pasar raya besar dengan pilihan hari berlainan. Menurutnya, hasil perbincangan dengan hampir kesemua pengurusan pasar raya memberikan maklum balas yang amat positif kepada rancangan ini. Walau bagaimanapun, setakat ini belum ditetapkan hari apa tetapi kalau boleh kempen tanpa beg plastik ini dibuat pada hari paling ramai orang keluar membeli-belah. Apabila rakyat di negara ini telah mempunyai kesedaran dengan baik, kementerian pasti akan menambah hari lain sebagai hari tanpa plastik sebagai usaha memelihara alam sekitar.

ISU PENDIDIKAN : PENDIDIKAN BERKUALITI TENTUKAN NEGARA MAJU

Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, keupayaan warga pendidik dalam menyedia dan menyampaikan pendidikan berkualiti merupakan tunjang utama dalam memastikan matlamat menjadikan Malaysia negara maju menjelang tahun 2020 tercapai. Menurut Timbalan Perdana Menteri, pendidik berperanan penting dalam pembentukan insan secara holistik melalui pembangunan daya inovasi dan kreativiti pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Dengan ini, kita akan dapat menghasilkan modal insan yang berilmu, kreatif, inovatif dan berketerampilan serta berupaya untuk memacu ekonomi berteraskan pengetahuan dan mencipta kekayaan baru bagi negara. Usaha ini adalah sejajar dengan hasrat Perdana Menteri untuk melaksanakan Model Baru Ekonomi (MBE) dan menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi.
Muhyiddin yang juga Menteri Pelajaran berkata demikian pada majlis Perhimpunan Kebangsaan Guru 1Malaysia bersama Perdana Menteri di Stadium Putra Bukit Jalil, pada 16 September 2010. Perhimpunan tersebut bertemakan ‘Guru Pemangkin 1Malaysia' Muhyiddin berkata, Kementerian Pelajaran sentiasa berusaha menyediakan peluang P&P yang sama rata kepada semua termasuk kumpulan berkeperluan asas merangkumi Orang Asli dan kumpulan etnik di Sabah dan Sarawak. Malah dalam menyediakan sistem pendidikan yang lebih dinamik dan memenuhi keperluan dan kehendak semasa, kementerian katanya, memperkenalkan dasar-dasar baru tanpa membelakangi dasar-dasar lain yang masih relevan dan sesuai.

Beliau berkata, dasar-dasar seperti Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI), Dasar 1Murid 1Sukan, Transformasi Kurikulum serta Mengarusperdanakan Aliran Vokasional dan Teknikal merupakan langkah penambahbaikan dalam sistem pendidikan sedia ada. Semua dasar ini bertujuan untuk menghasilkan modal insan yang seimbang, holistik, mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, sihat dan membentuk warganegara yang baik dan cemerlang. Justeru, beliau menyeru warga pendidik memainkan peranan masing-masing sebagai agen pelaksana dan agen perubahan demi mencapai dan merealisasikan hasrat kerajaan untuk membina negara bangsa sesuai dengan semangat 1Malaysia. Muhyiddin berkata, cabaran utama yang dihadapi oleh pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan warganegara berdaya tahan, dinamik, progresif, berilmu pengetahuan, kreatif, inovatif dan berdaya saing di peringkat global.

Menurutnya, pada masa yang sama, sistem pendidikan juga perlu menggandakan usaha untuk meningkatkan nilai-nilai akhlak mulia dan penyayang. Oleh itu, kata beliau, Penilaian Kritikal terhadap proses-proses pendidikan yang sedang berjalan hendaklah dilakukan supaya sebarang penyesuaian adalah selaras dengan keutamaan serta keperluan masyrakat domestik dan global yang sentiasa berubah. Oleh yang demikian, katanya, para pendidik perlulah mempunyai nilai-nilai kepimpinan yang tinggi, kekuatan minda yang profesional, ketangkasan daya fikir dan daya cipta, kemantapan idealisme yang harus dibangunkan untuk melahirkan persekitaran pendidikan yang cemerlang berlandaskan nilai dan etos ‘learning society’.