JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI04 Jun 2011

ISU ALAM SEKITAR : RAKYAT KURANG ARIF PROSES DAN FUNGSI EIA

Oleh Rosnani Ibrahim
BERITA HARIAN, 01 JUN 2011


Proses Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) sekali lagi menjadi perhatian ramai selepas berakhirnya pameran awam mengenai Laporan EIA bagi cadangan projek Klang Valley Mass Rapid Transit (KVMRT) laluan Sungai Buloh-Kajang pada 15 Mac lalu. Pameran awam itu berlangsung selama 30 hari di lebih 20 lokasi di seluruh negara. Maklum balas orang ramai adalah komponen penting dalam proses EIA itu kerana ketika ini pandangan dan maklum balas orang awam mengenai penemuan kajian EIA yang dapat diperoleh. Prosedur EIA sudah dilaksanakan di Malaysia sejak 1988 tetapi tidak banyak diketahui umum. Ini jelas daripada jumlah kedatangan yang rendah pada pameran awam itu, walaupun banyak percubaan untuk membabitkan orang awam dan mendapatkan maklum balas daripada mereka. Proses EIA juga sering disalahertikan. Ramai salah faham dengan menganggap laporan EIA adalah dokumen sehenti yang mengandungi setiap maklumat mengenai sesebuah projek. Kebanyakan mereka yang datang melihat laporan ini pulang dengan wajah hampa.

Perlu ditekankan, laporan EIA hanya alat perancangan projek bagi mengenal pasti, menjangka, menilai dan memaklumkan maklumat mengenai impak ke atas alam sekitar daripada projek dirancang, di samping menghuraikan langkah mencegah, mengurangkan atau mengawal kesan buruk terhadap alam sekitar sebelum projek itu dilaksanakan. Penemuan itu nanti perlu digabungkan ke dalam rekaan terperinci projek yang dicadangkan. Proses EIA memastikan potensi masalah alam sekitar dapat dijangka dan ditangani pada peringkat awal perancangan dan dalam reka bentuk projek bagi mengelakkan kesilapan yang membabitkan kos yang besar ketika pelaksanaan projek nanti, sama ada kerana kemusnahan alam sekitar yang mungkin terjadi ketika pelaksanaan atau pun perubahan yang perlu dilakukan selepas itu demi menjadikan projek berkenaan boleh disesuaikan dengan alam sekitar.

Jabatan Alam Sekitar (JAS) juga mempunyai cabarannya sejak prosedur EIA dilaksanakan berikutan Akta Kualiti Alam Sekitar (EQA) 1974 yang mentadbir keperluan bagi laporan EIA. Kadangkala tugas memberi penerangan kepada orang awam bahawa laporan EIA tidak mengandungi maklumat seperti peratusan peningkatan harga hartanah di sesuatu tempat tertentu adalah agar mencabar. Mereka sering hampa kerana berasakan bahawa laporan itu tidak lengkap dan seseorang sudah tidak menjalankan tugas dengan baik. JAS tidak menyokong atau menolak sesebuah projek tetapi hanya menilai kesan alam sekitar sesebuah projek itu berdasarkan laporan EIA yang diterimanya. JAS hanya menilai laporan itu dan mungkin akan menerima atau menolak laporan EIA itu. JAS juga pernah beberapa kali menolak laporan EIA kerana maklumat kritikal untuk membuat keputusan tidak lengkap atau jika laporan menunjukkan akibat buruk kepada alam sekitar disebabkan projek yang sukar untuk dikawal impaknya.

Laporan EIA juga akan ditolak jika laporan itu tidak disediakan oleh perunding EIA yang kompeten dan berdaftar di bawah Skim Pendaftaran Perunding EIA. Tanggungjawab JAS adalah berat. Jabatan perlu mengimbangkan keutamaan antara projek yang memenuhi objektif pembangunan ekonomi dan sosial negara dan pada masa sama memastikan projek dilaksanakan secara lestari dan tidak mengancam alam sekitar atau rakyat. Dalam setiap hal, kepentingan rakyat sering diutamakan. Justeru, penting bagi rakyat memberikan pandangan mereka.

Penulis ialah Ketua Pengarah Alam Sekitar Malaysia

ISU SISWAZAH : SL1M PELUANG GRADUAN TINGKAT KEMAHIRAN DAN KEBOLEHPASARAN


Pelancaran Skim Latihan 1Malaysia (SL1M), yang buat permulaannya membabitkan seramai 8,000 graduan, sebahagiannya dari luar bandar atau pedalaman serta daripada keluarga berpendapatan rendah, kelmarin menunjukkan kerajaan tidak hanya menyediakan peluang untuk mendapat pendidikan, malah turut membantu mendapatkan pekerjaan. Selain menempatkan peserta skim ini di syarikat berkaitan kerajaan (GLC), mereka juga diberi elaun bulanan untuk tempoh 12 bulan dengan kadar minimum RM1,000. Semua ini dilakukan bagi membantu meningkatkan lagi kebolehpasaran graduan dalam pekerjaan. Kita percaya SL1M akan dapat memenuhi kehendak dan keperluan majikan dan ia boleh diperluaskan ke seluruh negara dengan membabitkan lebih banyak GLC sebagai memenuhi tanggungjawab sosial korporat (CSR) masing-masing. Kelmarin, Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak mengumumkan, sebagai permulaan, Bank Negara Malaysia (BNM) bersama 25 GLC akan melaksanakan program berkenaan membabitkan 3,000 graduan mulai bulan depan.

Baki 5,000 lagi akan terbabit dalam fasa kedua bermula September dengan beberapa GLC yang lain. Mereka ini adalah sebahagian daripada 20,000 graduan menganggur yang tidak berpeluang menjalani latihan tambahan bagi meningkatkan kebolehpasaran mereka dalam pekerjaan. Najib berkata, 12,000 daripada 20,000 graduan itu sudah menjalani program khas sebagai langkah jangka pendek bagi meningkatkan kebolehpasaran, antaranya menerusi latihan yang dilaksanakan Kementerian Pengajian Tinggi, BNM, Khazanah Nasional dan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Kita percaya SL1M adalah langkah terbaik dalam menangani masalah pengangguran siswazah yang negara hadapi ketika ini. Skim ini jelas memperlihatkan kerajaan prihatin dengan permasalahan untuk memenuhi permintaan pasaran pekerjaan yang dihadapi siswazah.  Kita percaya pengalaman berkhidmat di GLC terpilih, terutama yang mencatatkan pencapaian cemerlang dengan urus tadbir yang baik akan dapat membantu mereka memenuhi keperluan pasaran, khususnya syarikat multinasional.

Kita akui kebolehpasaran menjadi elemen penting dalam menentukan keupayaan negara menarik pelaburan langsung asing dan memacu pertumbuhan sumber domestik yang baru. Sudah sampai masa kebolehpasaran graduan dijadikan sebagai petunjuk prestasi utama (KPI) setiap naib canselor di universiti awam. Tiada gunanya sesebuah IPTA itu mendabik dada kerana mampu mengeluarkan graduan dalam pelbagai bidang tetapi tidak laku dalam pasaran pekerjaan. Kita yakin jika kebolehpasaran dijadikan KPI untuk mana-mana IPTA, masalah lambakan tenaga kerja siswazah tidak berkualiti akan dapat diatasi, sekali gus graduan IPTA akan menjadi pilihan utama majikan untuk mendapatkan pekerja. Untuk itu, sewajarnya IPTA dengan kerjasama GLC memperkenalkan kurikulum keusahawanan, meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris, menjalankan program kemahiran tertentu, melaksanakan program bimbingan pelajar di syarikat awam dan swasta sebelum pelajar mereka bergelar siswazah.

BERITA HARIAN, 3 JUN 2011