JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI10 Februari 2012

ISU UMUM : APABILA HUJAN RAHMAT BERTUKAR BENCANA

Pandangan IKIM
Pegawai Penyelidik,
Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar,
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)


Pastinya rata-rata kita sering mendengar ungkapan “hujan itu merupakan satu rahmat”. Namun demikian, sejauh manakah kita menyedari hakikat ini? Lebih-lebih lagi pada hari ini, ungkapan itu seolah-olah sudah tidak relevan terutamanya bagi warga kota seperti di Kuala Lumpur. Malah, setiap kali kedatangan rahmat tuhan ini ia menimbulkan kerisauan kepada penduduk kota. Ini kerana, kadang-kala rahmat itu boleh bertukar bencana apabila kerap berlakunya banjir kilat yang membawa kepada kemusnahan harta benda dan boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Apabila berlakunya bencana akibat hujan, kita mungkin terlupa akan rahmat sebenar daripada hujan yang diturunkan oleh Allah SWT . Sedangkan kita sering diingatkan bahawa alam ini wujud sebagai satu sistem yang lengkap yang terdiri daripada bahagian-bahagian tertentu yang saling berhubung dan berkait antara satu sama lain.

Misalnya, dalam al-Quran ada disebutkan bahawa Allah SWT menurunkan air dari langit dan membantu menyuburkan muka bumi untuk bercucuk tanam. Seterusnya hasil pertanian akan memberi manfaat kepada manusia dan juga haiwan. Selain itu, hujan yang diturunkan dari langit juga menyerap jauh ke dalam tanah lalu keluar sebagai mata air dan mengalir ke sungai-sungai untuk kegunaan seharian manusia. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam firman Allah SWT (Surah an-Nahl, ayat 10-11) yang bermaksud: “Dialah yang menurunkan hujan dari langit; sebahagian daripadanya untuk minuman kamu dan sebahagian lagi menyebabkan tumbuhnya pokok-pokok (tumbuh-tumbuhan) untuk kamu melepaskan binatang-binatang ternak: makan padanya. Dia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu tanam-tanaman dan pokok zaitun dan tamar (kurma) serta anggur; dan juga daripada segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Daripada penjelasan ayat di atas, ia memberi gambaran jelas apakah yang dikatakan hujan itu sebagai rahmat. Memang tidak dinafikan hujan turut mengundang bencana, bukan sahaja berlakunya banjir kilat tetapi banjir besar seperti di Thailand dan Myanmar baru-baru ini. Namun, jika dilihat dari sudut positif ia sebenarnya membawa mesej seribu makna kepada kita semua. Malah, lebih tepat lagi sebagai peringatan kepada kita agar berfikir mengapakah ia berlaku dan mencari penyelesaian kepada permasalahan berkenaan. Dengan kejadian bencana yang berlaku, kita seharusnya membuka mata dan membaca apakah mesej di sebalik semua kejadian itu. Jika berlakunya banjir kilat di sesuatu kawasan, pasti ia menunjukkan terdapatnya masalah di kawasan berkenaan. Justeru, sewajarnyalah apabila hujan yang pada asalnya merupakan satu rahmat kepada kita tidak semena-mena bertukar menjadi bencana lantaran kepincangan yang dilakukan oleh kita sendiri.

Sebenarnya terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada berlakunya banjir kilat. Antaranya, ia berkait rapat dengan aktiviti penebus gunaan kawasan tanah hutan (kawasan telap air) secara berleluasa kepada permukaan tidak telap air seperti konkrit, simen dan sebagainya untuk keperluan pembangunan. Jika diimbas kembali, negara kita telah mengalami proses pembangunan yang pesat bermula sejak awal 1960-an lagi dan berterusan sehingga ke hari ini. Dalam tempoh tersebut banyak kawasan hutan ditebang untuk tujuan perindustrian, pertanian dan perbandaran. Situasi berkenaan secara tidak langsung menyebabkan peningkatan jumlah aliran air permukaan sewaktu hujan. Ketiadaan kawasan hutan tadahan menyebabkan proses penyerapan air secara semulajadi oleh akar-akar pokok tidak lagi berlaku bagi melambatkan proses aliran air. Apabila proses ini hilang, maka air akan mengalir banyak ke dalam sungai sehinggakan ia tidak mampu ditampung oleh sungai sekali gus mengakibatkan berlakunya fenomena banjir kilat yang lebih ketara.

Bagi menampung aliran air permukaan, banyak saluran dan longkang konkrit telah dibina. Walau bagaimanapun ia tidak banyak membantu, sebaliknya ia menimbulkan lebih banyak masalah. Lebih-lebih lagi apabila sungai dan sistem saliran yang ada dijadikan tong sampah oleh segelintir daripada kita yang tidak bertanggungjawab. Keadaan ini akan menyebabkan sungai dan sistem saliran menjadi cetek yang seterusnya menyebabkan pengaliran air tersekat. Apabila hujan lebat, sungai yang menjadi cetek tidak dapat menampung atau mengalirkan air hujan yang banyak. Akhirnya air sungai melimpah ke tebing dan banjir kilat akan menjadi perkara lazim. Selain itu, proses perbandaran yang tidak terancang dan mengikut garis panduan yang sewajarnya juga menjadi punca kepada berlakunya banjir kilat. Misalnya, melalui proses perbandaran menyebabkan banyak kawasan dipermodenkan. Lebih memburukkan keadaan apabila kawasan tanah rendah ditebusguna dengan mengambil tanah daripada kawasan bukit. Pembukaan tanah bukit untuk pembangunan akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah secara berleluasa dan mempercepatkan lagi kadar aliran air permukaan apabila berlakunya hujan lebat.

Ini akan menyumbang kepada berlakunya kejadian tanah runtuh seterusnya akan mencetekkan dasar sungai akibat daripada pemendapan kelodak. Malah, lebih memburukkan keadaan apabila ada juga di antara anak-anak sungai yang ditimbus untuk dijadikan tapak pembangunan. Aktiviti-aktiviti seumpama ini akan menyebabkan berlakunya kejadian banjir kilat secara berleluasa dek kerana berkurangnya sistem saliran yang boleh menampung kuantiti air yang banyak. Sampai bilakah kita hanya ingin menjadi penonton kepada bencana alam yang berlaku tanpa mengambil sebarang inisiatif untuk menanganinya? Sedangkan apa yang berlaku adalah rentetan daripada sikap rakus kita sendiri yang memandang mudah kepada peringatan-peringatan Allah SWT yang banyak dinukilkan di dalam al-Quran.

Sila berikan komen anda. Terima kasih

SUMBER
UTUSAN MALAYSIA
10 FEBRUARI 2012

ISU ICT : KEMENANGAN MELINDUNGI DATA PERIBADI

Oleh ZULKIFLI JALIL


Perasmian Jabatan Perlindungan Data Peribadi di Kuala Lumpur semalam memberi makna yang cukup signifikan kepada negara. Dikatakan usaha kerajaan untuk mengiktiraf kepentingan individu melalui usaha-usaha perlindungan data peribadi telah diberi pengiktirafan setimpal. Bercakap kepada Utusan Malaysia ketika ditemui di Angkasapuri selepas penyempurnaan pejabat berkenaan, Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Seri Dr. Rais Yatim memberitahu, Akta Perlindungan Data Peribadi (Akta 709) 2010 atau APDP yang diperkuatkan menerusi penguatkuasaan tersebut memberi manfaat besar kepada e-dagang. "Ia secara tidak langsung melunaskan kemajuan e-dagang yang hebat sekarang yang menjana pendapatan urusniaga 'atas angin' antara RM2.6 bilion hingga RM2.8 bilion," kata beliau. APDP dirancang sejak 2001 semasa Rais menjadi Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Dalam tempoh 11 tahun, pelbagai perkembangan berlaku dan kajian mendalam dibuat untuk penghasilan akta yang berkesan. Justeru, pada 2010 ia diluluskan oleh Parlimen.

Memakan masa setahun untuk penyediaan pejabat dalam menguruskan aspek penguatkuasaan, maka hasilnya tercapai semalam. Tujuannya adalah bagi melindungi sambil memproses data peribadi individu atau rakyat dalam persekitaran komersial atau urus niaga. "Matlamat akta ini jelas diterterakan memandangkan dalam dunia moden sekarang, data peribadi banyak disalahgunakan oleh peniaga dan penyimpan rekod seseorang," kata Rais. Apakah data peribadi? Ia termasuk akaun bank, kad kredit dan juga hal-hal berhubung kesihatan, jenis darah, pola-pola DNA dan sejarah kesihatan seseorang. Berhubung kesihatan, ia dinamakan data peribadi khas. Menerusi akta ini, undang-undang melindungi seseorang daripada dipermain atau disalahgunakan data mereka diperkenalkan. Misalnya, semasa berurusan dengan orang tertentu yang menggunakan data itu mengikut selera perniagaan mereka. Antaranya, data peribadi itu digunakan untuk urusan-urusan melibatkan 'online' terutama kredit kad.

Jika penyelewengan data peribadi berlaku, mangsa boleh membuat aduan kepada pesuruhjaya atau Jabatan Perlindungan Data untuk membolehkan siasatan dibuat. "Jika siasatan didapati membuktikan kesalahan pelaku, maka hukuman denda atau pemenjaraan boleh dijatuhkan. Pemenjaraan melibatkan purata antara setahun hingga tiga tahun manakala denda sekitar RM50,000 ke RM300,000," kata beliau. Senarai data peribadi di bawah APDP boleh ditambah pihak berkuasa mengikut tuntutan persekitaran kehidupan. Bagaimanapun, butiran atau informasi mengenai kredit 'rating' seseorang diletakkan di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 dan dengan demikian berada di luar bidang kuasa APDP. "Wajar ditegaskan APDP mengandungi tujuh prinsip ulung yang wajib dipatuhi di bawah Seksyen 5 (1) demi menjaga keutuhan data peribadi," kata Rais.

Pertama, seseorang pengguna tidak dibenarkan memproses data peribadi seseorang lain tanpa kebenarannya. Pengertian proses di sini harus dimengertikan sebagai mengendalikan data melalui cara atau kaedah automatis atau pengkomputeran atau apa-apa proses lain. Kedua, mesti mematuhi prinsip Notis dan Pilihan di mana makluman dan tujuan awalan dimaklumkan kepada subjek data berkenaan. Ketiga, ialah prinsip penzahiran tujuan data peribadi seseorang subjek itu demi mengenal pasti maksud yang baginya data peribadi itu hendak dizahirkan. Keempat, prinsip keselamatan - apabila memproses data peribadi mana-mana subjek, mengambil langkah supaya data tersebut selamat, tidak diubahsuai, disalahguna atau tidak hilang atau diberikan kepada pihak-pihak berkenaan. Kelima, prinsip penyimpanan: sesuatu data peribadi itu tidak dibenarkan disimpan di dalam sesuatu pemprosesan lebih daripada had masa yang diperlukan. Keenam, prinsip integriti data - setiap data peribadi dipastikan supaya tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini menepati maksud sesuatu data itu disimpan dan diproses. Ketujuh, prinsip akses: seseorang hendaklah diberi hak akses kepada data peribadinya yang dipegang oleh seseorang pengguna data dan juga boleh membetulkan datanya itu supaya terkini.

"Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, maka akan wujud keyakinan dalam kalangan pengguna-pengguna, pengamal e-dagang, kemudahan rangkaian dan bukan rangkaian bahawa maklumat-maklumat mereka adalah dilindungi," kata Rais. Cuma, kata beliau, di bawah perundangan ini, Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri dikecualikan daripada aplikasi akta ini. Ini bagi memberi ruang dan hak untuk kerajaan menggunakan data peribadi asas seseorang untuk diproses susulan maksud pentadbiran yang sah di sisi undang-undang. Ketika ini, lebih 100 negara telah atau sedang memperkenalkan perundangan perlindungan data peribadi kerana persekitaran transaksi tanpa sempadan. Ini memandangkan ia melibatkan aliran maklumat secara terbuka melalui rangkaian elektronik ke seluruh dunia. Dan dapat dirumuskan bahawa kewujudan perundangan ini dapat antara lain, membantu Malaysia menjadi:

i) Pusat komunikasi dan perdagangan elektronik.

ii) Lokasi pelaburan dalam industri dan multimedia yang menarik

iii) Rakan perdagangan antarabangsa yang boleh memberi jaminan perlindungan data peribadi mengikut piawaian antarabangsa.

Keselamatan, integriti dan perlindungan peribadi merupakan faktor asas kepada peralihan negara dari sebuah ekonomi berasaskan kepada pengetahuan bernilai tinggi melalui sokongan infrastruktur ICT. "Masalah yang timbul kini alah untuk mewujudkan sistem penguatkuasaan yang kemas memandangkan jabatan ini masih baru. "Fasa pertama kini ialah melatih pegawai-pegawai yang berkaitan penguatkuasaan. "Semoga Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi melaksanakan prinsip ini demi keutuhan masyarakat yang bakal dilahirkan untuk generasi akan datang," kata Rais.

Sila berikan komen anda. Terima kasih

SUMBER
UTUSAN MALAYSIA
10 FEBRUARI 2012