JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI



22 November 2010

ISU KAD KREDIT : BAYARAN PERUBATAN YANG TINGGI MENJADI PUNCA KAD KREDIT TIDAK DIBAYAR

 
Penggunaan kad kredit atau pinjaman bank untuk membayar kos perubatan yang tinggi di hospital swasta kini menjadi punca utama kegagalan pembayaran balik pinjaman bank dan kad kredit oleh individu. Mengikut Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) penggunaan kad kredit tidak terkawal kini bukan lagi menjadi faktor utama bagi masalah kegagalan pembayaran balik pinjaman.
 
Sebaliknya, badan yang menguruskan RM4.8 bilion hutang tidak berbayar (NPL) membabitkan 50,361 individu itu mendapati pembiayaan kos rawatan dan perubatan yang tinggi ketika ini mendorong individu untuk berhutang sehingga di luar kemampuan. Ketua Eksekutifnya, Mohamed Akwal Sultan, berkata kebanyakan individu yang dirujuk kepada Program Pengurusan Kredit (PPK) AKPK menjelaskan, mereka lebih cenderung mendapatkan perkhidmatan rawatan dan perubatan yang dikatakan lebih baik di hospital swasta berbanding di hospital kerajaan walaupun ia membabitkan kos besar. 
 
Setakat Oktober  2010, 26 peratus kegagalan pembayaran balik pinjaman langsung bank atau kad kredit yang dirujuk kepada AKPK adalah perbelanjaan perubatan tinggi disebabkan kos sara hidup semakin meningkat. Penggunaan kad kredit tidak terkawal tidak lagi menjadi faktor utama kegagalan seperti pada dua atau tiga tahun lalu.Selain kos perubatan tinggi, punca lain yang dirujuk kepada agensi itu ialah kelemahan pengurusan kewangan (25 peratus), kegagalan perniagaan (13 peratus), kehilangan pekerjaan (12 peratus), manakala dua peratus akibat kegagalan pelaburan. Penggunaan kad kredit tidak terkawal pula, hanya mewakili 15 peratus. Hampir 70 peratus kes gagal membayar balik pinjaman itu adalah membabitkan penggunaan kad kredit, manakala 30 peratus lagi pinjaman peribadi serta sewa beli. 
 
Daripada RM4.8 bilion NPL yang diuruskan AKPK ketika ini, Mohamed Akwal berkata, RM2 bilion membabitkan pinjaman perumahan diikuti kad kredit (RM1.1 bilion) serta sewa beli sebanyak RM713 juta. Katanya, jumlah itu membabitkan kira-kira 40 peratus daripada keseluruhan 135,805 individu yang datang ke AKPK untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling serta khidmat nasihat berhubung pengurusan kredit. Tahun ini saja 25,353 individu memohon khidmat nasihat serta bantuan AKPK dan hanya 13,017 dirujuk kepada program PPK, antaranya bagi penstrukturan semula pinjaman.

Bagaimanapun tahun 2009, 36,848 individu tampil dan 16,184 daripadanya mengikuti program berkenaan. Tahun lalu, lebih ramai mendapatkan bantuan daripada AKPK kerana krisis ekonomi yang melanda. Namun, mulai Oktober tahun lalu, keadaan ekonomi mula pulih. Pengurangan individu ini menunjukkan keadaan ekonomi kita semakin baik dan mereka juga ke arah pengurusan kewangan yang baik.  Setakat Oktober 2010, sebanyak 423 kes membabitkan pinjaman berjumlah kira-kira RM12 juta berjaya diselesaikan AKPK, berbanding 143 kes dengan jumlah pinjaman RM3.7 juta pada tempoh sama tahun lalu. Mereka yang berpendapatan kurang RM2,000 sebulan adalah kumpulan paling teruk terjejas dengan masalah kewangan, mewakili kira-kira 40 peratus daripada 50,361 individu yang menyertai PPK.

ISU PENDIDIKAN : MEREALISASIKAN PARLIMEN MAHASISWA


Parlimen Mahasiswa di Universiti Sains Malaysia (USM) walaupun diberi nama lain tetapi masih dalam sifat dan kerangka pemikiran menuju ke arah yang sama. Kejayaan merealisasikan Parlimen Mahasiswa atau dikenali Dewan Perundingan Pelajar USM ini juga adalah kejayaan Kementerian Pengajian Tinggi dalam melakukan transformasi terhadap pengajian tinggi. Idea asal Parlimen Mahasiswa dikemukakan oleh Naib Canselor USM, Profesor Tan Sri Dzulkifli Abdul Razak dalam ucap utamanya pada Kongres Mahasiswa 2003. Dengan pindaan Seksyen 15 AUKU 2008 serta inisiatif Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) USM Sidang Akademik 2008/09, draf cadangannya dikemukakan kepada Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Saifudin Abdullah. Parlimen Mahasiswa menyediakan platform yang menggabungkan suara mahasiswa di semua peringkat kepimpinan sekali gus menyatukan pelajar dan kepimpinan semua pertubuhan serta kelab pelajar dan MPP, selain menjadi wadah untuk menyampaikan suara mahasiswa pada peringkat tertinggi.

Dewan ini juga membudayakan perbahasan secara intelektual yang akan membolehkan wakil-wakil pelajar memperkayakan cara dan gaya ketika melontarkan hujah-hujah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kukuh dalam bentuk ilmiah tanpa dipengaruhi emosi. Justeru, dewan ini diharap berupaya melahirkan mahasiswa berkualiti, berfikiran kritis dan idealis sebagai pelapis kepimpinan negara pada masa hadapan, dapat memupuk kematangan berfikir dalam pelbagai aspek dan dapat melontarkan pelbagai idea dengan mengambil kira sudut pandangan pelbagai pihak. Yang lebih penting, ini adalah antara pengiktirafan terbesar universiti terhadap suara mahasiswa, membantu penggubalan dasar universiti dengan penglibatan secara langsung pelajar termasuk dasar-dasar berkaitan pelajar dalam perkara-perkara tertentu.

Ini juga dapat menangkis dakwaan bahawa mahasiswa dianggap kurang menyerlah dalam memperjuangkan isu-isu bukan sahaja berkaitan dengan dunia kemahasiswaan tetapi juga pelbagai isu sejagat yang berkait secara langsung atau tidak dengan diri mereka. Pada persidangan pertama pada 23 Oktober 2010, sebanyak 20 isu dibahaskan dalam masa sehari. Pelbagai isu dikupas dengan matang, diperdebat dan diundi sama ada menerima atau menolaknya. Selepas itu, pihak universiti akan menilai segala pandangan yang diberi dan melakukan tindakan sewajarnya bagi menunjukkan kesungguhan universiti menerima pandangan mahasiswa. Antaranya usul yang berkaitan dengan kebajikan mahasiswa, masalah kampus berkaitan jumlah kenderaan yang terlalu banyak dan penggunaan bas sehinggalah kepada isu belanjawan universiti, penglibatan mahasiswa dalam politik serta masalah orang merempat di Pulau Pinang.

Ahli-ahli dewan yang seramai 58 orang diberikan masa sepanjang hari untuk berbincang dan berdebat isu-isu yang telah dipilih oleh panel khas yang terdiri daripada pelajar sendiri. Antara isu yang telah dibahaskan ialah hal-hal berkaitan dengan Orang Kurang Upaya (OKU), masalah kebajikan mahasiswa berkaitan dengan keperluan Internet, peranan pusat pengajian dan lain-lain sebagai satu percubaan awal yang sangat berjaya. Terdapat beberapa perbezaan yang wujud dalam model Parlimen Mahasiswa ini, jika dibandingkan dengan model-model Parlimen di Malaysia atau di tempat-tempat lain. Pertama, dewan ini tidak wujud klasifikasi ahli kerajaan dan ahli pembangkang. Semua ahli mempunyai status yang sama iaitu ahli dewan yang boleh berbahas tanpa terikat dengan mana-mana perjuangan atau ikatan.

Kedua, dewan ini membenarkan pemerhati untuk turut berbahas usul yang sedang dibentangkan melalui sesi khas yang disediakan sebelum sesi pengundian usul. Ini akan memberi ruang yang cukup luas agar usul itu dibahaskan dengan lebih serius dan terperinci serta turut memberi satu ruang kepada pihak ketiga untuk memberi pandangan. Ketiga, dewan ini akan diberikan satu kebebasan tanpa kehadiran pihak universiti, maknanya dewan tidak akan dikawal oleh pihak universiti dan ia adalah 100 peratus dikendalikan oleh kuasa Speaker seperti yang terkandung di dalam standing order yang telah disediakan. Ini bermakna, semangat Seksyen 15 yang memberi ruang kebebasan kepada pelajar telah dapat direalisasikan.

Penubuhan dewan ini akan menjadi ujian penting terhadap tahap pemikiran mahasiswa kita dalam membincangkan isu-isu dan cabaran yang didepaninya secara rasional dan bertanggungjawab. Malah ini juga seharusnya berupaya menjadi model masa depan yang dapat mengungkap kehebatan peribadi yang ditunjangi oleh kekuatan ilmu dan hikmah dalam menjuarai isu-isu utama mahasiswa, mahu pun masyarakat dan negara. Seperti mana juga Dewan Parlimen yang memberi kebebasan kepada ahli-ahlinya berdebat secara terbuka dan berasaskan fakta, demikian juga dewan ini membuka ruang yang lebih kepada mahasiswa untuk berdebat secara terbuka, bebas dengan berhemah untuk melahirkan para pemimpin yang bersiasah tinggi yang menghormati adab dan etika keilmuan, menghormati orang lain dan menerima kepelbagaian pendapat serta pandangan sebagai satu tradisi yang perlu dipupuk dan diterima sebagai satu aspek utama kehidupan global.

Prof. Datuk Omar Osman
Timbalan Naib Canselor 
(Hal-Ehwal dan Pembangunan Pelajar) 
Universiti Sains Malaysia.

Utusan Malaysia
22 November 2010

ISU SASTERA : FUNGSI SASTERA DALAM WAWASAN 2020


A. Samad Said
Selain kenapa sastera yang dianggap berbahasa tinggi itu tidak diminati, masalah dan fenomena penghakisan rasa cinta pada bangsa (termasuk persatuan penulis yang tidak mampu aktif) sedang terjadi dengan cepat sekali. Justeru, betapa perlunya jiwa Melayu harus ada dalam sanubari setiap pemimpin Melayu, bagi menjayakan apa sahaja agenda pembangunan termasuk ekonomi, kuasa politik, dan pendidikan. Sastera itu sendiri harus dilaksanakan sepenuhnya! Cetusan ini mungkin terhasil setelah penulis mengikuti Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu VI anjuran Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM, bersama Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, dan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) pada bulan lalu. Ia juga hasil mesyuarat agung pertama Persatuan Pengkritik Sastera Malaysia (PPSM), Sabtu lalu.

Barangkali masih ramai yang tidak tahu, bahawa di perguruan tinggi atau IPTA, fakulti dan jurusan bahasa dan sastera dianggap lemah atau mandul (selain sikap pengurusan tertinggi IPT itu sendiri terhadap pendidikan sastera dan ilmu kemanusiaan), kerana sebahagian besar peminatnya hanyalah golongan wanita (mahasiswi). Golongan lelaki pula terlalu minoriti. Sebahagian besar mahasiswa yang memilih bidang bahasa dan sastera disebabkan mereka tidak diterima masuk ke jurusan yang mereka minati. Sikap begini tentulah membawa kesan besar terhadap perkembangan dunia sastera tanah air. Jadi, bayangkanlah nasib aliran sastera untuk berperanan dalam pembangunan negara pada masa depan? Kesannya memperlihatkan dunia sastera Melayu masa kini tidak banyak menghasilkan karya besar. Ini kerana para peminatnya terdiri daripada warga kelas kedua. Disebabkan tidak banyak karya besar dihasilkan, maka daya apresiasi atau rasa hormat, animo masyarakat terhadap karya sastera pun kurang menggalakkan.

S. Othman Kelantan
Fenomena beginilah yang menghantui diri para Sasterawan Negara kita, termasuk A Samad Said dan Muhammad Haji Salleh (juga Tokoh Pendidikan Negara), di mana kebanyakan pengarang dan sasterawan adalah golongan amatur. Hal ini cukup jelas, kerana dunia kepengarangan belum menjadi profesion yang menguntungkan, sedangkan industri buku membawa pulangan yang berbilion ringgit? Kesusasteraan sebagai bidang sains kemanusiaan sebenarnya mempunyai fungsinya yang khas dalam pembinaan kebudayaan dan tamadun sesuatu bangsa. Maka itulah wujud hubungan sastera dan kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi dan pentadbiran. Tidak ramai tokoh masyarakat yang mengkaji Wawasan 2020 yang dicetuskan oleh Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 28 Februari 1991 dalam konteks kesusasteraan, terutamanya apabila ia cuba mencari dan membentuk sebuah negara bangsa menurut acuan sendiri. Ini kerana matlamat pembangunan untuk Malaysia menjadi sebuah negara industri dan maju meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, kerohanian, psikologi dan kebudayaan itu adalah seimbang antara satu sama lain.

Anwar Ridhwan
Barangkali masih ramai rakyat Malaysia dan pejuang politik hari ini tidak faham atau tidak pernah pun membaca, misalnya, cabaran ketujuh dalam Wawasan 2020 iaitu mewujudkan sebuah masyarakat penyayang dan bertimbang rasa, dengan sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendiri (kebajikan rakyat tidak diasaskan pada individu, tetapi pada sistem keluarga yang kukuh). Apakah yang dapat kita tafsirkan daripada pernyataan tersebut? Ia sebenarnya kaya dengan unsur dan nilai-nilai patriotisme. Malahan apabila dilihat konsep patriotisme dari sudut pandangan Islam sekalipun, ia sangat relevan dan sesuai dengan pembangunan negara. Ini kerana antara lain, Islam melihat peranannya sangat relevan dengan sains politik, bidang strategik, dan lebih-lebih lagi dari segi pembangunan kebudayaan dan tamadun Malaysia.

Noordin Hassan
Kita telah pun memasuki abad ke-21. Justeru kita memerlukan kesedaran total semua pihak terhadap sistem pendidikan kebangsaan, dan rasa megah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dalam majlis rasmi dan sidang media (tetapi wujud pula sindrom tokoh korporat Melayu takut bercakap bahasa Melayu dalam sidang media berbahasa Melayu. Ini mungkin terjadi kerana krisis keyakinan. Pada hal jika mereka yang sombong sebagai si tanggang moden ini sedar dan mampu berbahasa Melayu dengan baik di hadapan masyarakat antarabangsa dan para wartawan Melayu sendiri, tentulah akan menjadi ikon. Mereka akan dipuji oleh orang tua di kampung dan pedalaman. Bahkan keupayaan mereka ini akhirnya akan lebih dikenali dan dihormati sebagai warga bangsa sebuah negara yang unggul dan bermaruah.  

Oleh A. Rahim Abdullah
Ahli Persatuan Penulis Pulau Pinang (2PNP) 
Bendahari Persatuan Pengkritik Sastera Malaysia.

Utusan Malaysia
22 November 2010

ISU SOSIAL : NEGARA KERUGIAN SEBANYAK RM7.8 BILION AKIBAT KEMALANGAN JALAN RAYA


Negara mengalami kerugian berbilion ringgit pada setiap tahun akibat kes kemalangan jalan raya yang kadarnya meningkat setiap tahun, kata Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Kong Cho Ha. Menurut beliau, kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (Miros) mendapati pada tahun 2008 sahaja, negara mencatatkan kerugian sebanyak RM7.8 bilion yang bersamaan dengan 1.5 peratus Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). Berdasarkan statistik pada tahun lepas sahaja, seramai 6,745 pengguna jalan raya maut berbanding hanya 6,527 orang pada tahun 2008, di mana 60 peratus daripadanya merupakan penunggang dan pembonceng motosikal.