08 Oktober 2010

ALIH BENTUK TEKS JENIS DIALOG

ARAHAN
Alih bentuk bahasa petikan di bawah ini kepada bentuk prosa biasa dengan memindahkan bentuk dialog ke dalam cakap pindah. Petikan yang terhasil mestilah memperlihatkan ciri-ciri keutuhan satu wacana.
[15 markah]

Ketika mereka sampai di hospital, ibu masih belum sedar. Mak Ani ada disebelahnya. Izza meluru mendapatkan Mak Ani.

“Apa yang terjadi kepada ibu?”

Izza menghampiri ibunya. Air matanya mengalir deras. Dalam sedu sedan dia memeluk ibunya.

“Ibu, bangun bu.”

Bagai anak kecil dia menangis dan menggoncang-goncang ibunya. Jururawat yang sedang bertugas di situ datang menarik Izza perlahan-lahan.

Izza tidak membantah. Dia sangat sedih, dia belum pernah melihat ibunya terlantar begitu. Dia menoleh ke arah Mak Ani.

“Cik Salwa mendengar warta berita tengah hari tadi, berita terkini, dia memanggil saya, katanya kapal terbang terhempas. Itu saja yang sempat diberitahu kepada saya, dia terus pengsan.”

“Kapal terbang terhempas? Ya Allah, adakah ....”

“Izza ...”

Izza mendengar suara yang perlahan dan amat lemah. Dia menoleh ke arah ibunya.

“Ibu...!” sambil mendekati ibunya dan memegang tangannya.

“Izza ... kapal terbang papamu terhempas ... terhempas ...”

(Dipadankan daripada Novel Bersiri
Biarkan Kupu-Kupu Itu Terbang (Bahagian Kesebelas)
oleh Siti Zeleha M. Hashim; Dewan Siswa, November 1997,
Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka).

JAWAPAN YANG DICADANGKAN
1. Ketika mereka sampai di hospital ibu mereka belum sedar. Dia ditemani oleh Mak Ani.

2. Izza bergegas mendapatkan Mak Ani dan bertanya hal yang terjadi kepada ibunya.

3. Izza menghampiri ibunya dan air matanya mengalir deras. Dalam tersedu-sedu, dia memeluk ibunya dan menyuruh ibunya bangun. Dia menggoncang-goncang ibunya sambil menangis seperti anak-anak kecil hingga seorang jururawat yang bertugas itu menariknya perlahan-lahan.

4. Izza tidak membantah. Dia amat sedih kerana belum pernah melihat ibunya terlantar begitu. Dia memandang Mak Ani.

5. Mak Ani memberitahu bahawa ibunya, Salwa, memanggilnya setelah mendengar berita terkini tengah hari itu dan mengatakan kapal terbang yang terhempas kepada Mak Ani. Kemudian dia terus pengsan.

6. Izza terkejut dan menyahut nama Allah. Dia terdengar namanya disahut dengan perlahan dan lemah dan dia menoleh ke arah ibunya.

7. Izza memanggil ibunya sambil mendekatkan dirinya dan memegang tangannya. Dengan perlahan dia memberitahu Izza yang kapal terbang ayahnya terhempas.

LATIHAN RUMUSAN KARANGAN

ARAHAN
Fahami petikan di bawah ini, dan kemudian rumuskan petikan ini dengan padat dan ringkas tanpa menjejaskan isi kandungannya. Rumusan hendaklah dibuat tidak lebih tiga perenggan dan panjangnya antara 160 hingga 170 patah perkataan.
[20 markah]
Pendedahan mengenai hospital swasta mencekik darah pelanggan dan mengaut keuntungan atas angin sehingga ada doktor mengenakan caj rundingan sehingga RM3,000 sehari mungkin sesuatu yang baru. Mereka yang pernah menjadi 'mangsa' sudah tentu serik untuk melangkah di hospital berkenaan. Kita tahu perkara ini sudah lama berlarutan. Cuma yang menghairankan pihak berkuasa seolah-olah baru sedar mengenai tindakan hospital swasta menipu pelanggan.


Terdapat aduan doktor mengenakan caj rundingan sehingga RM2,000 hingga RM3,000 sehari kepada pesakit mereka. Bukan saja caj rundingan, ada sebilangan doktor yang menakutkan pesakit dan meminta mereka menjalani pelbagai pemeriksaan yang tidak perlu. Kita terpaksa akur dengan apa saja dikenakan kerana tidak berani mengambil risiko. Pesakit biasanya meletakkan harapan dan kepercayaan tinggi terhadap kemuliaan profesion kedoktoran. Mereka seolah-olah 'menyerahkan' nyawa mereka kepada doktor yang merawat mereka.

Namun begitu, tindakan yang dilakukan oleh sebilangan kecil doktor khususnya di klinik dan hospital swasta amat memalukan, bukan saja terhadap hospital atau doktor itu tetapi juga profesion mereka. Sikap menipu oleh hospital swasta dan sebilangan doktornya boleh disifatkan seperti lintah darat. Ada hospital swasta mengenakan pelbagai caj tidak munasabah termasuk mengenakan RM400 hingga RM500 untuk sebuah bilik wad. Caj ini adalah dua kali ganda daripada caj bilik hotel lima bintang di Malaysia.

Terdapat sebilangan pesakit yang menjalani pembedahan di hospital swasta terpaksa melarikan diri disebabkan tidak mampu membayar kos rawatan yang mencecah ribuan ringgit. Hal ini menyebabkan pihak hospital terpaksa mengheret mereka ke mahkamah untuk meminta mereka membayar kos perubatan tersebut. Ada sebilangan pesakit pula yang terpaksa ditahan di wad oleh pihak hospital kerana gagal menjelaskan bayaran perubatan. Pihak hospital tidak mahu membekalkan ubat-ubatan kepada pesakit tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh pihak hospital swasta ini membuktikan bahawa mereka hanya mengejar keuntungan sahaja daripada menyelamatkan nyawa pesakit.

Terdapat pandangan yang mengatakan bahawa doktor di hospital swasta terpaksa mengenakan caj tinggi kepada pesakit untuk menebus kos pembelajaran mereka yang tinggi. Secara puratanya mereka membelanjakan antara RM500,000 hingga RM1 juta sepanjang pengajian mereka. Jumlah kos pengajian tersebut adalah bergantung kepada universiti dan negara dipilih. Hasilnya, doktor swasta kini hidup mewah manakala pesakit mereka merana masih mencari wang untuk membayar bil mereka. Dengan keadaan ekonomi yang kukuh dan rakyat semakin mewah, perniagaan hospital swasta kini dilihat antara perniagaan yang amat menguntungkan.

Kabinet pula memandang serius soal bayaran dikenakan hospital swasta yang semakin hari semakin meningkat sehingga ada kes dianggap keterlaluan. Bagaimanapun, sehingga kini tidak ada penyelesaiannya kerana menteri sendiri tidak boleh campur tangan dan meminta orang ramai mengadu kepada Persatuan Perubatan Malaysia (MMA) atau Majlis Perubatan Malaysia (MMC).

Kerajaan haruslah mengurangkan penindasan ini dengan memperkenalkan jadual untuk rawatan dan ubat-ubatan. Tindakan ini adalah sama seperti penjadualan harga makanan di restoran supaya orang ramai boleh membuat pilihan mengikut kadar diiklankan. Tindakan ini wajar memandangkan Peraturan Kemudahan Penjagaan Kesihatan dan Perkhidmatan Swasta 2006 yang menjamin hak pesakit berhubung maklumat dan jadual bayaran, tidak dikuatkuasakan sepenuhnya di hospital swasta.

 
JAWAPAN LATIHAN INI AKAN DIBERIKAN PADA HARI SELASA, 12 OKTOBER 2010.
HARAP MAKLUM.

RUMUSAN KARANGAN

BAHAGIAN B

5. Fahami petikan di bawah ini, dan kemudian rumuskan petikan ini dengan padat dan ringkas tanpa menjejaskan isi kandungannya. Rumusan hendaklah dibuat tidak lebih daripada tiga perenggan dan panjangnya antara 180 hingga 190 patah perkataan.
[20 markah]

Misi Nasional antara lain menggariskan pembentukan ‘masyarakat’ berminda kelas pertama iaitu masyarakat yang berpengetahuan, mampu berdaya saing, berbudaya kerja cemerlang, berintegriti dan memiliki kekuatan moral. Masyarakat tersebut juga tahu menghayati dan menghargai budaya, kesenian dan warisan serta sejarah negara, bangsa dan agamanya. Identiti nasionalnya kekal terserlah melalui pembinaan jati diri yang kukuh dan tidak mudah dihanyutkan oleh arus globalisasi.

Salah satu daripada perkara pokok yang terkandung dalam Misi Nasional ialah membangun dan membentuk pemikiran kelas pertama dalam kalangan rakyat Malaysia. Tafsiran kasar terhadap teras ini meliputi dua aspek iaitu meminda insan yang berakhlak baik dan kepentingan perhatian yang lebih berat diambil oleh kerajaan bagi membangunkan modal insan untuk menjadi penjana kepada pembangunan negara. Aspek pertama merupakan teguran terhadap sesetengah kakitangan perkhidmatan awam terutama yang berkhidmat di kaunter-kaunter khidmat pelanggan yang masih tidak memberi layanan yang baik kepada pelanggan. Walaupun bukanlah keseluruhan agensi kerajaan yang berorientasikan perkhidmatan kaunter yang teruk. Isunya lebih berkaitan apakah kakitangan yang ditempatkan di kaunter pelanggan itu benar-benar tepat? Mereka ini sebenarnya tidak dilatih secara formal bagaimana perlu berurusan dengan pelanggan. Sehubungan itu, kerajaan dijangka turut menyediakan program latihan khusus bagi kakitangan awam yang mengendalikan kaunter-kaunter awam.

Daripada aspek kedua pula, pembangunan aspek modal insan sangat penting bagi menjadikan negara lebih kompetitif. Ia sememangnya merupakan cabaran utama bagi menjayakan Wawasan 2020. Ketika ini, Malaysia sudah mempunyai prasarana lebih baik berbanding negara-negara lain tetapi masih kekurangan pekerja mahir. Sudah sampai masanya kerajaan memberi lebih banyak perhatian untuk membangunkan modal insan dengan menumpukan kepada pelaburan dalam program pendidikan dan latihan. Negara memerlukan pekerja mahir untuk aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D). Langkah kerajaan untuk meneroka bidang lain seperti nanoteknologi dan bioteknologi memerlukan tenaga kerja mahir. Guna tenaga dijangka bertambah pada kadar purata 1.9 peratus setahun dan menyumbang kepada penyediaan 1.1 juta pekerjaan dalam RMK-9, terutamanya pekerjaan yang memerlukan kelayakan di peringkat tinggi. Sebagai perbandingan, dalam tempoh RMK-8, tahap guna tenaga penuh telah dapat dikekalkan dan produktiviti pekerja meningkat. Guna tenaga berkembang selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang disumbangkan terutamanya oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan. Kualiti tenaga buruh meningkat berikutan peningkatan penawaran sumber manusia mahir dan berpendidikan. Pelbagai inisiatif diambil termasuk melaksanakan beberapa program latihan dan latihan semula bagi mengurangkan ketidaksepadanan kemahiran dan meningkatkan keupayaan sumber manusia mendapatkan pekerjaan terutamanya siswazah.

Modal insan negara yang berkualiti merupakan elemen paling kritikal dalam mencapai Misi Nasional. Oleh itu, pembangunan modal insan akan menjadi teras utama pembangunan dalam tempoh RMK-9 ini. Kerajaan telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan pembangunan modal insan secara holistik merangkumi pemerolehan pengetahuan dan kemahiran atau modal intelek termasuk keupayaan keusahawanan dan pengetahuan sains dan teknologi (S&T) serta memiliki sikap, nilai dan etika positif serta progresif melalui pendidikan, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat. Bina upaya akan diperkukuh bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan inovatif bagi memacu ekonomi berasaskan pengetahuan. Penekanan juga akan diberikan kepada pembangunan modal insan yang mempunyai sikap dan pemikiran progresif serta memiliki etika dan nilai universal yang kukuh seperti digariskan dalam Islam Hadhari.

Pelaksanaan program pembelajaran sepanjang hayat akan terus dipergiat bagi menggalakkan peningkatan kemahiran di kalangan semua lapisan masyarakat. Sistem pendidikan dan latihan akan diperluas dan dipertingkatkan terutamanya dalam bidang teknikal dan vokasional. Sekolah kebangsaan akan diperkasa supaya menjadi sekolah pilihan utama rakyat Malaysia. Usaha akan diambil untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan latihan supaya setanding dengan amalan terbaik di peringkat antarabangsa. Program akan dilaksanakan bagi membangunkan modal insan yang inovatif dan memiliki keupayaan dalam bidang Sains dan Teknologi serta kemahiran keusahawanan yang tinggi.

Kesimpulannya, generasi RMK-9 pasti akan berhati lapang dengan semua gagasan yang ditekankan oleh kerajaan seperti di atas. Sepanjang tempoh rancangan iaitu sekarang hingga tahun 2010, yang perlu diperhatikan secara teliti ialah kaedah pelaksanaannya sama ada ia sekadar indah di atas kertas, atau benar-benar mencapai matlamat serta hasrat yang dicita-citakan.

JAWAPAN YANG DICADANGKAN
ISU UTAMA
1. Masyarakat berminda kelas pertama merupakan masyarakat yang berilmu, berdaya saing, berintegriti dan bermoral.
2. Mereka tahu menghargai budaya, kesenian dan sejarah negara.
3. Mereka juga mempunyai jati diri yang kukuh.

ISI SAMPINGAN
1. Misi Nasional bermatlamat untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berminda kelas pertama. Modal insan yang dihasilkan hendaklah berakhlak baik dan menjadi penjana kepada pembangunan negara.

2. Sikap kakitangan awam yang berkhidmat di kaunter masih tidak memuaskan walaupun tidak keseluruhannya. Program latihan khusus akan disediakan bagi kakitangan awam yang terlibat.

3. Pembangunan modal insan akan menjadikan negara lebih kompetitif yang merupakan cabaran utama Wawasan 2020. Kita masih kekurangan pekerja mahir dan pembangunan modal insan harus difokuskan kepada program pendidikan dan latihan.

4. Pekerja mahir diperlukan untuk aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D). Bidang nanoteknologi dan bioteknologi memerlukan pekerja berkelayakan peringkat tinggi selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang berteraskan sektor perkhidmatan dan pembuatan.

5. Modal insan berkualiti merupakan elemen kritikal Misi Nasional sekali gus menjadi teras utama RMK-9. Kerajaan berkomitmen tinggi untuk melahirkan modal insan yang holistik, progresif, beretika dan bernilai universal selaras dengan Islam Hadhari.

6. Program pembelajaran sepanjang hayat akan dipergiat untuk tujuan ini. Bidang teknikal dan vokasional serta sekolah kebangsaan akan terus diperkasakan bagi melahirkan modal insan yang berinovatif, berkeupayaan sains dan teknologi serta keusahawanan yang tinggi.

ISI PENUTUP

1. Generasi RMK-9 pasti berpuas hati dengan semua gagasan yang ditekankan oleh kerajaan ini.
2. Kaedah pelaksanaan hendaklah betul agar matlamat dan hasrat yang dicita-citakan akan tercapai.ANAK-ANAK MESTI BUAT BEGINI KALAU NAK DAPAT MARKAH BAIK

12 WAJIB DILAKUKAN SEMASA
MENJAWAB RUMUSAN KARANGAN STPM

01. Jawapan rumusan anda haruslah tiga perenggan.
02. Perenggan pertama ialah isi utama
03. Perenggan kedua ialah isi sampingan.
04. Perenggan ketiga ialah kesimpulan.
05. Baca keseluruhan petikan untuk mendapat gambaran awal.
06. Pastikan anda memberikan enam isi sampingan.
07. Setiap isi sampingan harus disertai dengan isi sokongan. (huraian)
08. Olah rumusan dengan ayat sendiri yang tepat dan gramatis.
09. Olah rumusan dengan kemas dan penyampaian yang memuaskan.
10. Pastikan anda tidak melakukan kesalahan sintaksis yang banyak.
11. Tulis rumusan mengikut jumlah patah perkataan yang diminta.
12. Jumlah perkataan hendaklah ditulis pada akhir jawapan.

SEMOGA BERJAYA

JANGAN BUAT BEGITU DONG KALAU NAK DAPAT MARKAH BAGUS


12 JANGAN YANG HARUS DIINGAT SEMASA MEMBUAT RUMUSAN KARANGAN STPM

01. Jangan masukkan contoh dalam rumusan anda.
02. Jangan masukkan statistik dalam rumusan anda.
03. Jangan menulis rumusan lebih daripada tiga perenggan.
04. Jangan mengubah maksud asal petikan.
05. Jangan menyalin bulat-bulat petikan asal.
06. Jangan memberi ulasan atau komen sendiri.
07. Jangan masukkan peribahasa dalam rumusan anda.
08. Jangan menulis rumusan melebihi jumlah patah perkataan yang diberi.
09. Jangan menokok tambah dengan idea sendiri.
10. Jangan mulakan jawapan rumusan dengan frasa berbentuk laporan.
11. Jangan potong dan cantum isi petikan sesuka hati.
12. Jangan lakukan kesalahan bahasa yang agak serius.

ISU SOSIAL : KEMALANGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA

Jika diteliti data kajian Forum Pengangkutan Antarabangsa Paris, ketika 30 negara menunjukkan penurunan kadar kematian jalan raya dari tahun 2000 hingga 2009, hanya tiga negara merekodkan peningkatan. Paling menonjol di antara tiga negara itu ialah Malaysia yang menjadi tumpuan bersama Argentina dan Kemboja. Daripada kajian melibatkan semua negara, Malaysia berada di kedudukan paling atas dengan kadar kematian tertinggi iaitu seorang bagi 100,000 penduduk.  Berdasarkan 23.8 kematian bagi setiap 100,000 penduduk tahun lalu, kadar kematian akibat kemalangan di Malaysia adalah 6.3 kali lebih tinggi berbanding dengan United Kingdom (UK), Sweden dan Belanda. Ini bermakna bahawa 6.3 kematian di Malaysia bagi setiap satu nyawa penduduk UK pada tahun lalu.  Kemalangan jalan raya mengakibatkan ekonomi Malaysia kehilangan RM9 bilion tahun lalu dari segi kehilangan nyawa dan cedera. Tahun lalu berlaku 6,640 kemalangan jalan raya atau 18.2 kematian sehari, bermakna setiap 1 jam 20 minit seorang rakyat Malaysia terbunuh di jalan raya. Kementerian Pengangkutan memaklumkan, kelajuan di jalan awam telah terbukti secara saintifik sebagai faktor utama peningkatan ketara risiko maut dan cedera bukan sahaja kepada pemandu dan penumpang tetapi juga kepada pengguna jalan raya lain yang tidak bersalah. Kira-kira 60 hingga 70 peratus kemalangan berlaku akibat kelajuan. Menurut Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS), motosikal dan kereta masing-masing mencatatkan lebih 60 peratus dan 20 peratus kematian di jalan raya. Sementara kadar kemalangan maut paling tinggi melibatkan orang muda yang berumur di antara 16 hingga 25 tahun.

YANG SALAH DAN YANG BETUL

YANG SALAH
Ada berbagai barang di kedai itu.
YANG BETUL
Ada berbagai-bagai barang di kedai itu.
Ada pelbagai barang di kedai itu.

YANG SALAH
Ada pelbagai barang-barang di kedai itu
YANG BETUL
Ada pelbagai barang di kedai itu.

YANG SALAH
Farihin dihadiahkan sebuah buku harian.
YANG BETUL
Farihin dihadiahi sebuah buku harian.
Sebuah buku harian dihadiahkan kepada Farihin.

YANG SALAH
Farihin menghadiahkan Zulkarnain sebuah kereta.
YANG BETUL
Farihin menghadiahi Zulkarnain sebuah kereta.
Farihin menghadiahkan sebuah kereta kepada Zulkarnain.

YANG SALAH
Mustakim menghadiahi baju kepada Muslim.
YANG BETUL
Mustakim menghadiahkan baju kepada Muslim.

YANG SALAH
Buku itu dihadiahi kepada Zulkarnain.
YANG BETUL
Buku itu dihadiahkan kepada Zulkarnain.

YANG SALAH
David Beckham merindukan anaknya.
YANG BETUL
David Beckham merindui anaknya.

YANG SALAH
Hakim menjatuhkan pembunuh itu hukuman gantung.
YANG BETUL
Hakim menjatuhi pembunuh itu hukuman gantung.

YANG SALAH
Hakim telah menjatuhi hukuman gantung kepada pembunuh itu.
YANG BETUL
Pembunuh itu dijatuhi hukuman gantung

YANG SALAH
Bola itu ditendang oleh Christino Ronaldo.
YANG BETUL
Bola itu Christino Ronaldo tendang.

YANG SALAH
Dalam bilik itu ada banyak nyamuk.
YANG BETUL
Di dalam bilik itu ada banyak nyamuk.

AJAR IKUT FALSAFAH PENDIDIKAN

Graduan yang bakal memulakan perkhidmatan sebagai pendidik diingatkan supaya menunaikan tanggungjawab mereka berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan.  Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah Sultan Abu Bakar bertitah, mereka perlu ikhlas melaksanakan tanggungjawab tersebut bagi merealisasikan objektif dan memartabatkan sistem pendidikan negara bagi menentukan kemajuan dan kemakmuran masa depan negara. Titah baginda, pendidikan negara mampu menggarap serta membina potensi diri secara seimbang menerusi dasar, program dan usaha yang dilaksanakan warga pendidik. Matlamat ini hanya mampu dicapai jika semua pihak bersama warga pendidik membulatkan tekad memperteguhkan muafakat untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara,” titah baginda pada majlis konvokesyen ke-24 Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan di Kuala Lipis. Usaha melahirkan modal insan berketerampilan dan memupuk perpaduan kebangsaan adalah dua matlamat murni sistem pendidikan negara serta menjadi tanggungjawab warga pendidik. Matlamat itu juga hanya akan tercapai melalui sistem pendidikan yang diasuh dengan nilai kebersamaan, saling menghormati, cintakan tanah air dan penerimaan antara satu sama lain.

ISU SOSIAL : MALAYSIA MODEL MASYARAKAT MAJMUK

Mufti Syria, Sheikh Ahmad Badr al-Deen Hassaoun memuji kejayaan pemimpin kerajaan dalam menyatupadukan masyarakat majmuk di negara ini. Sambil menyifatkannya sebagai 'bunga-bunga yang berkembang di dalam taman', beliau meletakkan harapan supaya Malaysia menjadi barisan hadapan dalam membangunkan budaya, teknologi dan ekonomi negara Islam. Malaysia adalah model dalam pembangunan sesebuah negara dan diterajui kepimpinan yang baik.ISU EKONOMI : PENJANAAN EKONOMI DIGITAL

Pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC) Malaysia kini memasuki fasa ketiga bermula tahun 2011 dengan tumpuan diberikan kepada penjanaan ekonomi digital yang inovatif ke arah mencapai sasaran negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, ini sejajar dengan Program Transformasi Ekonomi (ETP) yang dijangka memberi sumbangan sebanyak 10.2 peratus kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sehingga 2015.  Pada masa ini ekonomi digital menyaksikan perkembangan menakjubkan serta pantas dengan tahun lalu sahaja menyumbang 35 peratus kepada dagangan dunia yang berjumlah AS$$17 trilion dengan perolehan e-perdagangan mencecah sehingga AS$$3.8 trilion menjelang 2020.

Bagi fasa ketiga agenda MSC Malaysia, fokusnya melonjakkan sektor teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kepada satu tahap lebih tinggi. Sasaran kerajaan sekarang dalam menumpukan ekonomi digital inovatif ialah merangsang kreativiti manusia dengan teknologi baru, pasaran dan peluang-peluang. Ini akan menjadi pemangkin kepada inovasi dalam produk, perkhidmatan dan proses; meningkatkan produktiviti individu dan perniagaan selain melonjakkan daya saing dalam ekonomi digital global. Perancangan rapi dan penggunaan strategi digital yang berjaya adalah suatu kemestian bagi memastikan Malaysia terus dapat bersaing dan berjaya di arena antarabangsa.

KATA YANG BERUBAH MAKNA DAN TIDAK BERUBAH MAKNA SELEPAS MENERIMA IMBUHAN

KATA YANG BERUBAH MAKNA

Lukis = Kata kerja
Pelukis = Kata Nama

Malang = Kata adjektif
Kemalangan = Kata nama

KATA YANG TIDAK BERUBAH MAKNA

Wang = Kata nama
Juruwang = Kata nama

Rumah = Kata nama
Perumahan = Kata nama

PERINGATAN CIKGU ZUL
Soalan jenis ini selalu ditanya dalam BM1 STPM

KATA TUNGGAL

CIRI-CIRI

01. Tidak mengalami proses pengimbuhan
02. Tidak mengalami proses pemajmukan
03. Tidak mengalami proses penggandaan
04. Boleh terdiri daripada satu suku kata atau lebih
05. Berpotensi untuk diperluas
06. Boleh menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan.

JENIS-JENIS 

01. Kata tunggal satu suku kata = am, bom, cat, dam, fon
02. Kata tunggal dua suku kata = aib, bintang, carik, dengki
03. Kata tunggal tiga suku kata = amada, budaya, cerakin
04. Kata tunggal empat suku kata = anugerah, belantara
05. Kata tunggal lima suku kata = artikulasi, bumiputera
06. Kata tunggal enam suku kata = parameswara, personifikasi

PROSES PEMINJAMAN KOSA KATA BAHASA ASING

Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya proses peminjaman kosa kata bahasa asing.

01. Faktor sejarah budaya bangsa yang mempertembungkan dua budaya.

02. Pertembungan dengan bahasa berstatus tinggi.

03. Keperluan untuk mengungkapkan konsep baru.

PROSES PEMBENTUKAN ISTILAH DALAM BAHASA MELAYU

PROSES 1 :
Mencari kata dalam Bahasa Melayu yang lazim digunakan.

PROSES 2 :
Mencari kata dalam Bahasa Melayu yang jarang-jarang digunakan.

PROSES 3 :
Mencari kata dalam bahasa serumpun yang lazim digunakan.

PROSES 4 :
Mencari kata dalam bahasa serumpun yang jarang-jarang digunakan.

PROSES 5 :
Mencari kata dalam bahasa-bahasa yang bukan bahasa serumpun.


PERINGATAN CIKGU ZUL
Salah satu yang termasuk dalam skop soalan BM1 STPM

ANALISIS JENIS SOALAN ALIH BENTUK TEKS STPM 2001 - 2009

TAHUN 2001

1. Jenis Dialog (Petikan Cerpen)
2. Jenis Iklan

TAHUN 2002

1. Jenis Dialog (Petikan Drama)
2. Jenis Dialog (Petikan Cerpen)

TAHUN 2003

1. Puisi Moden (Sajak)
2. Jenis Iklan

TAHUN 2004

1. Jenis Dialog (Cerpen)
2. Puisi Moden (Sajak)

TAHUN 2005

1. Jenis Prosa Tradisional
2. Jenis Dialog (Cerpen)

TAHUN 2006

1. Jenis Dialog (Drama)
2. Jenis Iklan

TAHUN 2007

1. Jenis Dialog (Cerpen)
2. Jenis Dialog (Drama)

TAHUN 2008

1. Petikan Laras Undang-undang
2. Prosa Tradisional

TAHUN 2009

1. Puisi Moden
2. Jenis Iklan

RAMALAN CIKGU ZUL

TAHUN 2010

1. Jenis Dialog
2. Laras Undang-Undang
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...