JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI05 November 2011

ISU BAHASA : KETEGASAN MANSUH PPSMI DEMI KEPENTINGAN MASA DEPAN PELAJAR


HELL'S DOOR TURKMENISTAN

Ketika kontroversi isu Pembelajaran dan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) hangat dibincangkan, pihak yang mahu opsyen mengekalkan PPSMI mengetengahkan beberapa hujah bagi menguatkan pendirian mereka. Antaranya ialah bahasa Inggeris adalah bahasa antarabangsa dan jika bahasa itu diabai di sekolah, anak akan ketinggalan dalam arus kemajuan. Kita bersetuju bahawa hujah ini mempunyai merit. Tiada siapa boleh menafikan bahasa Inggeris berkembang pesat dan menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia. Malah jika kita menjelajah ke mana-mana negara sekali pun, kita tidak akan sesat jika boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Kebanyakan majikan, terutama syarikat pelbagai nasional, mahupun syarikat tempatan yang menceburi pasaran antarabangsa mahukan kakitangan masing-masing fasih bertutur dalam bahasa terbabit. Pengajian pada peringkat universiti dalam apa-apa bidang sekali pun memerlukan penguasaan dalam bahasa Inggeris.

Di atas kesedaran ini, Kementerian Pelajaran menerusi Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) turut memberi tumpuan kepada usaha menambah baik penguasaan bahasa antarabangsa itu dalam kalangan pelajar, baik pada peringkat rendah mahupun menengah. Malah seperti ditegaskan Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pelajaran pada sidang medianya semalam, pemansuhan PPSMI tidak bermakna kerajaan mengabaikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris. Pelbagai inisiatif baru yang lebih efektif akan dilaksanakan agar penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid dipertingkatkan lagi. Sebenarnya, jika pihak yang memperjuangkan PPSMI bersikap jujur, mereka harus akui hakikat bahawa sejak dilaksanakan pada 2003, PPSMI tidak langsung memberi kesan terhadap peningkatan penguasaan bahasa Inggeris.

Sebaliknya, kebanyakan pelajar tidak pula dapat menguasai ilmu Matematik dan Sains dengan baik dan terus ketinggalan. Menyedari kelemahan ini dan demi kepentingan masa depan anak, kerajaan terpaksa bertindak mengatasi masalah ini dengan memansuhkan PPSMI dan memperkenalkan MBMMBI. Namun langkah ini yang sudah bermula tahun ini pada peringkat Tahun Satu di sekolah rendah, dilakukan secara berhemah dengan terus memberi pilihan kepada pelajar yang sudah melalui PPSMI menghabiskan pelajaran mereka dalam bahasa Inggeris hingga di Tingkatan Lima. Kita yakin kaedah ‘soft-landing’ ini tidak akan mengakibatkan kecelaruan dalam sistem pembelajaran dan tidak akan menyulitkan mana-mana pelajar. Sikap kerajaan dalam menangani isu ini, walaupun tegas terbukti mengambil kepentingan semua pihak dan berikutan itu harus menutupkan debat mengenai PPSMI ini.

SUMBER
BERITA HARIAN
5 NOVEMBER 2011


ISU IPT : MEMBUDAYAKAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI

Oleh Zaleha Kamaruddin
bhnews@bharian.com.my


THE GREAT BLUE HOLE OF BELIZE


Kemampuan merealisasikan gagasan 1Malaysia yang diperkenalkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2020 mengikut acuan sendiri amat bergantung kepada sistem pendidikan negara. Menyedari hakikat ini, pelbagai usaha untuk melahirkan modal insan minda kelas pertama sudah menjadi agenda utama Kementerian Pengajian Tinggi dalam merangka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan untuk melahirkan masyarakat berilmu dan berkeperibadian tinggi. Sehubungan itu, tenaga akademik atau pensyarah di universiti diamanahkan melahirkan masyarakat berpengetahuan dan berilmu. Pelbagai ilmu pengetahuan disediakan itu perlu juga diseimbang dan disepadukan dengan aspek kerohanian, emosi dan jasmani. Antara langkah kerajaan ialah melaksanakan transformasi sistem penyelidikan dan pendidikan negara. Ini termasuk mewujudkan Majlis Profesor dan Anugerah Profesor Ulung kepada tokoh akademik yang cemerlang dalam bidang masing-masing.

Usaha terbaru ialah pengumuman Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin mengenai penerbitan buku atau bahan akademik dalam bahasa Melayu yang akan dijadikan sebagai antara kriteria kenaikan pangkat ahli akademik di institusi pengajian tinggi (IPT). Pada 2007, kerajaan berbelanja lebih RM6 bilion untuk pengurusan IPTA. Jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun dengan penambahan pelajar dan menaik taraf lima IPTA sedia ada iaitu Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia kepada universiti penyelidikan. Di samping itu, hubungan rapat antara universiti dengan industri dan kerjasama antarabangsa melalui program pertukaran ahli akademik perlu ditingkatkan. Selain program pembangunan profesionalisme, aspek budaya kerja dan kepemimpinan perlu diinstitusikan bagi memastikan kecemerlangan IPT. Bagi maksud ini, beberapa penganugerahan dan pengiktirafan serta insentif lain diberikan kepada semua ahli akademik yang berjaya menghasilkan ciptaan dan inovasi mereka.

Menurut laporan Prof Dr Muhamad Rasat Muhamad dari Institut Pengurusan Penyelidikan dan Perundingan, Universiti Malaya, lazimnya peranan utama sesebuah universiti adalah bagi menjana dan menyebarkan ilmu dan bagi menghasilkan ilmuwan. Peranan pertama berkait rapat dengan aktiviti penyelidikan manakala peranan kedua pula berkait rapat dengan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, pengajaran dan penyelidikan bolehlah dianggap sebagai aktiviti teras dalam sesebuah universiti. Beliau berkata, kejayaan universiti biasanya diukur menerusi kejayaan ahli akademik dan penyelidiknya membuat penemuan baru atau penyelesaian masalah melalui penyelidikan serta memperkayakan harta intelek universiti bagi kegunaan masyarakat. Pengalaman mengumpul stok ilmu ini dan penggunaannya pula akan dikongsi dengan penuntut universiti melalui proses pengajaran bagi menghasilkan graduan berilmu dengan kemahiran tinggi dalam bidang masing-masing. Proses ini dan penyertaan dalam aktiviti lain di universiti menyediakan graduannya untuk menjadi pemimpin dan ahli teknokrat di dalam masyarakat.

Peranan penyelidikan menjadi penting sehingga setiap universiti sentiasa menjadikan penyelidikan sebagai agenda utama dalam pelan strategik dan tindakan universiti berkenaan. Universiti seumpama ini mempunyai tradisi dan budaya tersendiri kerana fokus mereka adalah penjanaan ilmu. Sebarang pelantikan dan kenaikan pangkat kakitangan akademiknya mengutamakan keupayaan dan kemampuan menjalankan penyelidikan. Kecemerlangan akademiknya diukur menerusi penulisan ilmiah dalam jurnal terkemuka dan penghasilan harta intelek dalam bentuk paten dan bilangan graduan ijazah tinggi yang dihasilkan setiap tahun. Tumpuan diberi kepada program ijazah tinggi, di samping program ijazah pertama bagi menghasilkan pakar pada peringkat sarjana dan doktor falsafah. Dalam konteks Malaysia universiti seumpama ini mendapat dana penyelidikan yang lebih untuk tujuan penyelidikan. Dr Muhamad Rasat berkata, universiti perlu mewujudkan persekitaran kondusif kepada program penyelidikannya yang turut mempengaruhi proses pembelajaran. Antara insfrastruktur dimaksudkan, termasuk perpustakaan dan makmal dilengkapi kemudahan canggih, rangkaian komputer dan kemudahan teknologi maklumat berkesan serta unit penerbitan.

Usaha negara ke arah perindustrian memerlukan kepakaran tinggi dalam sektor awam dan swasta. Permintaan ini boleh diatasi dengan pengwujudan program pengajian ijazah tinggi di universiti tempatan dalam bidang keutamaan yang penting kepada pembangunan negara. Malah program ini dapat menarik pelajar dari luar negara mengikuti pengajian dan menjalankan penyelidikan di negara ini. Proses pengantarabangsaan ini adalah penting khususnya dalam konteks globalisasi yang berlaku sekarang. Kemakmuran Malaysia yang mempunyai rakyat berbilang kaum juga sangat bergantung kepada hubungan antara kaum. Penuntut universiti juga terdiri daripada berbilang kaum dan pelajar luar negara. Pergaulan dan pembabitan mereka yang mempunyai pelbagai latar belakang dan budaya dalam pelbagai aktiviti kampus adalah pengalaman sangat berharga kepada penuntut. Ia adalah proses pembelajaran tidak formal, tetapi penting bagi mencapai matlamat sosial negara dan kesejahteraan masyarakat sejagat. Bagi universiti di dunia Islam setakat ini belum ada usaha gigih membudayakan penyelidikan. Di dunia Barat, pendekatan umum untuk peningkatan kapasiti menubuh kumpulan penyelidikan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa dilakukan dengan rancak. Namun, di negara Islam universiti mereka masih belum mengembangkan rangkaian akademik yang baik dan berkesan. Mereka masih terkapai-kapai mencari hala tuju tepat dan wajar. Antara alasan diberi ialah dana antarabangsa yang besar diperlukan, terutama untuk jangka masa panjang.

Penulis ialah Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

SUMBER
BERITA HARIAN
5 NOVEMBER 2011


ISU BAHASA : MBMMBI IMBANGI PENGUASAAN DUA BAHASA UTAMA

Teks ucapan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai soft-landing PPSMI Hasil kajian lapangan dapati murid sukar fahami pengajaran Matematik, Sains dalam BI


LAS CA√ĎADAS – TENERIFE, SEPANYOL


Kerajaan pada 2009 mengambil keputusan memansuhkan Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dan menggantikannya dengan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI). Dengan pemansuhan PPSMI, murid di sekolah rendah akan mengikuti pengajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Malaysia di Sekolah Kebangsaan, bahasa Cina di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan bahasa Tamil di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT). Manakala di sekolah menengah, bahasa Malaysia akan digunakan sepenuhnya dalam pengajaran Matematik dan Sains. Untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan perubahan bahasa dalam tempoh peralihan dasar, Mesyuarat Jemaah Menteri pada Julai 2009 juga membenarkan Kementerian Pelajaran melaksanakan pendekatan soft-landing. Berdasarkan keputusan berkenaan, Kementerian Pelajaran pada 2010 menetapkan dasar MBMMBI dimulakan pada 2011 yang mana murid Tahun Satu pada tahun ini mengikuti pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Malaysia sepenuhnya.

Sebagai langkah intervensi untuk mempercepatkan proses peralihan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia pada semua peringkat persekolahan, kementerian juga memutuskan bermula 2012, pelajar Tingkatan Satu akan mengikuti pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Malaysia sepenuhnya. Bagaimanapun, peralihan kepada bahasa Malaysia pada Tingkatan Satu bermula tahun hadapan menimbulkan kerisauan ibu bapa kerana dibimbangi anak mereka yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris selama enam tahun di sekolah rendah tidak dapat menyesuaikan diri dengan peralihan bahasa secara mendadak. Selepas mengambil kira pandangan ibu bapa, Kabinet pada hari ini memutuskan untuk membenarkan murid sekolah rendah kohort PPSMI meneruskan pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris sepenuhnya, bahasa Malaysia sepenuhnya atau dalam kedua-dua bahasa apabila mereka memasuki Tingkatan Satu bermula tahun hadapan.

Ini bermakna semua murid kohort PPSMI yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris dibenar untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris sehingga tamat Tingkatan Lima. Perlu diperjelaskan di sini juga, murid Tahun Tiga hingga Tahun Enam pada 2012 dibenarkan untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia atau kedua-dua bahasa di sekolah kebangsaan; bahasa Inggeris, bahasa Cina atau kedua-dua bahasa di SJKC; dan bahasa Inggeris, bahasa Tamil atau kedua-dua bahasa di SJKT seperti yang diputuskan jemaah menteri pada Julai 2009. Bagi murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Malaysia atau dalam kedua-dua bahasa, mereka dibenar mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Malaysia sepenuhnya. Dengan keputusan ini, pemansuhan PPSMI adalah kekal. Kerajaan tidak bercadang untuk melaksanakan semula PPSMI seperti yang dituntut oleh sesetengah pihak.

Bagaimanapun, kerajaan berharap keputusan yang membenarkan murid kohort PPSMI, iaitu murid Tahun Dua hingga Tingkatan Lima tahun ini untuk meneruskan pembelajaran dalam BI sehingga tamat Tingkatan Lima dapat melegakan hati ibu bapa. Kerajaan yakin dengan keputusan ini pencapaian murid kohort PPSMI dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tidak akan terjejas. Dengan pendekatan soft-landing ini, pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains di sekolah rendah akan dilaksanakan dalam bahasa Malaysia sepenuhnya pada 2016. Manakala di sekolah menengah, penggunaan bahasa Malaysia sepenuhnya bagi kedua-dua mata pelajaran ini adalah pada 2021. Kajian Kementerian Pelajaran ke atas semua sekolah di bawah kementerian menunjukkan bahawa kebanyakan sekolah sudah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan, kurang lima peratus daripada jumlah kelas di 7,495 sekolah rendah menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains.

Manakala pada peringkat sekolah menengah, kurang sembilan peratus daripada jumlah kelas di 2,192 sekolah menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains. Berdasarkan dapatan ini, kebanyakan murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Malaysia. Dapatan kajian ini membuktikan bahawa PPSMI tidak dapat dilaksanakan seperti yang dihasratkan. Hasil kajian lapangan yang dijalankan kementerian dengan mengumpulkan maklumat melalui pemerhatian di dalam kelas, pengalaman guru dan amalan di bilik darjah serta temu bual murid mendapati murid sukar memahami mata pelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris. Murid mengambil masa lama untuk memahami konsep Matematik dan Sains kerana mereka tidak faham bahasa Inggeris. Ini memaksa guru untuk mengajar dalam bahasa Malaysia supaya murid dapat memahami kedua-dua mata pelajaran terbabit. Masalah seperti ini bukan saja dialami sekolah di luar bandar, tetapi juga di bandar. Oleh yang demikian, sekiranya PPSMI diteruskan, sebahagian besar murid di negara kita tidak akan dapat menguasai ilmu Matematik dan Sains dengan baik dan mereka akan terus ketinggalan.

Pemansuhan PPSMI tidak bermakna kerajaan mengabaikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris. Di bawah dasar MBMMBI, kementerian sedang melaksanakan pelbagai inisiatif baru yang lebih efektif untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid. Antara inisiatif terbabit ialah penambahan masa pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris, penambahbaikan kurikulum bahasa Inggeris di bawah pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), penyediaan guru, pengambilan penutur jati bagi meningkatkan kapasiti pensyarah dan guru bahasa Inggeris, penyediaan bahan sokongan berkualiti seperti bahan bacaan tambahan dan bahan digital bagi menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Kementerian Pelajaran juga sedang mengkaji beberapa inisiatif baru untuk dilaksanakan seperti program Oracy Skills (OPS-ENG) yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan lisan dalam kalangan murid, kelas berdasarkan Sistem Set, peningkatan kualiti dan kepelbagaian bahan pengajaran, pembangunan profesionalisme guru dan kecekapan pengurusan panitia bahasa Inggeris di sekolah. Kerajaan berharap pemansuhan PPSMI dan pelaksanaan dasar MBMMBI dapat meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris, ilmu Sains dan Matematik di kalangan pelajar serta mendaulatkan bahasa kebangsaan.

SUMBER
BERITA HARIAN
5 NOVEMBER 2011