JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI29 Ogos 2010

KARANGAN STPM: KEPENTINGAN PENYELIDIKAN ATAU KOLOKIUM

SOALAN KARANGAN

Pelajar-pelajar tingkatan enam telah diminta melakukan penyelidikan dan kolokium ekoran pelaksanaan dasar baru sistem pendidikan tingkatan enam di Negara kita. Pada pendapat anda, apakah kebaikan dan kelemahan yang wujud dalam melaksanakan dasar ini kepada pelajar-pelajar tingkatan enam.

Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini, kita acapkali disogokkan dengan pelbagai isu yang melingkari ruang lingkup kehidupan kita. Antaranya ialah isu pelajar-pelajar tingkatan enam yang diwajibkan melakukan penyelidikan dan kolokium. Hal ini bertepatan dengan usaha untuk mendedahkan mereka kepada budaya dan sistem belajar di universiti nanti. Penyelidikan dan kolokium yang perlu dijalankan oleh pelajar tingkatan 6 ini merupakan sesuatu yang baharu tetapi memberikan manfaat yang banyak kepada pelajar. Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang wujud daripada fenomena ini akan dibincangkan demi kepentingan bersama.

Sudah terang lagi bersuluh, kebaikan utama ialah kita dapat memupuk budaya penyelidikan dalam kalangan pelajar-pelajar tingkatan enam. Penyelidikan dapat melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif. Sifat-sifat ini perlu ada dalam generasi muda agar mereka mampu berdaya saing dan bijak menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dengan cara ini mereka akan menjadi lebih berdikari dan matang dalam mendepani cabaran dan rintangan hidup. Akibatnya, mereka mampu menyumbang kepada negara pada masa depan. Jelaslah bahawa, penyelidikan dan kolokium mampu melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif.

Sudah jelas lagi nyata, kebaikan perdana yang perlu diteliti ialah penyelidikan dan kolokium mampu memupuk budaya bersatu padu dalam kalangan pelajar. Mereka melakukan penyelidikan secara berkumpulan di bawah seliaan seorang guru. Sesebuah kumpulan terdiri daripada pelajar yang pelbagai bangsa, agama dan kepercayaan. Mereka akan bekerjasama dan berbincang pada setiap masa untuk menyiapkan penyelidikan yang mereka lakukan. Dengan ini, benih-benih perpaduan dapat dipupuk dalam jiwa mereka. Oleh itu, secara tidak langsung konsep 1 Malaysia dapat direalisasikan melalui cara ini. Tuntasnya, generasi yang bersatu dapat dilahirkan melalui pelaksanaan penyelidikan dan kolokium.

Seterusnya, kebaikan lain yang tidak kurang pentingnya ialah penyelidikan dan kolokium dapat melatih pelajar membuat penulisan secara ilmiah. Penulisan ilmiah amat perlu jika mereka berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Hal ini demikian kerana mereka perlu menyiapkan beberapa tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Pendedahan pada peringkat awal sebegini akan membantu mereka menghasilkan kerja yang berkualiti semasa menuntut di universiti kelak. Tambahan pula, untuk membolehkan mereka menamatkan pengajian di universiti, mereka perlu menjalankan penyelidikan. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa penyelidikan dan kolokium yang dijalankan banyak membawa manfaat kepada pelajar-pelajar Tingkatan enam.

Pelaksanaan dasar mewajibkan pelajar tingkatan enam menjalankan penyelidikan dan kolokium mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan utama ialah kekurangan guru untuk membimbing para pelajar. Keadaan ini menyebabkan pelajar menjalankan penyelidikan tanpa tunjuk ajar daripada guru. Mereka tidak mengikuti prosedur yang betul semasa menjalankan penyelidikan. Akibatnya, kualiti penyelidikan yang dihasilkan tidak diragui. Hal ini demikian kerana mereka tidak mendapat bimbingan sepenuhnya daripada guru atau fasilitator mereka. Ringkasnya, ketiadaan pakar untuk membimbing pelajar melakukan penyelidikan, usaha ini mungkin tidak akan menjadi realiti.

Di samping itu, kelemahan yang tidak boleh dikesampingkan ialah masa untuk menjalankan penyelidikan dan kololium memang mengambil masa yang lama. Keadaan ini telah menyebabkan para pelajar hilang minat untuk melakukan penyelidikan. Hal ini demikian kerana mereka kena melakukan pelbagai perkara dan merujuk banyak buku untuk berjaya. Pada masa yang sama pula mereka terpaksa menumpukan perhatian kepada pelajaran untuk menjamin keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Dalam hal ini dapatlah dirumuskan bahawa penggunaan masa yang lama telah menyebabkan para pelajar hanya menjalankan penyelidikan atau kolokium sambil lewa sahaja.

Sama ada kita sedar atau tidak, kelemahan yang seterusnya ialah kolokium dan penyelidikan ini dijalankan secara samba lewa oleh pelajar-pelajar dan guru-guru. Mereka hanya meniru penyelidikan yang telah dilakukan oleh orang lain yang diperoleh dari internet dan sebagainya. Oleh itu, matlamat kerajaan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mahir membuat penyelidikan dan kolokium tidak berjaya sepenuhnya. Akibatnya, budaya suka meniru dan mencedok hasil karya orang lain ini akan menjadi pegangan kepada para pelajar apabila mereka menjejakkan kaki ke universiti kelak. Natijahnya, mahasiswa yang kita lahirkan merupakan mahasiswa yang tidak mengamalkan budaya berfikir tetapi hanya tahu meniru atau hidup atas hasi titik peluh orang lain.

Oleh itu dapatlah kita rumuskan bahawa penyelidikan dan kolokium ini amat penting kepada pelajar-pelajar tingkat enam di seluruh negara kita. Sesungguhnya, usaha ini merupakan satu cara kerajaan untuk melahirkan pelajar yang berkualiti selaras dengan aspirasi Wawasan 2020. Dengan itu, masyarakat harus berkesedaran supaya memberikan sokongan sepenuhnya kepada usaha-usaha yang dilaksanakan untuk membudayakan penyelidikan dan kolokium dalam hidup mereka. Kita percaya bahawa dengan usaha yang gigih, ikhlas, dan penuh tanggungjawab, sudah pasti usaha itu akan membuahkan hasil, bak kat pepatah “di mana ada kemahuan di situ ada jalan”.

28 Ogos 2010

YANG SALAH DAN YANG BETUL

YANG SALAH : Setiap orang warganegara
YANG BETUL : Setiap warganegara

YANG SALAH : Semua buah institusi
YANG BETUL : Semua institusi

YANG SALAH : Sekalian orang hulubalang
YANG BETUL : Sekalian hulubalang

YANG SALAH : Segala laras senjata api
YANG BETUL : Segala senjata api

YANG SALAH : Sebahagian orang penduduk
YANG BETUL : Sebahagian penduduk

YANG SALAH : Setengah-setengah buah negara
YANG BETUL : Setengah-setengah negara

YANG SALAH : Para orang guru
YANG BETUL : Para guru

YANG SALAH : Kedua ibu bapa
YANG BETUL : Kedua-dua ibu bapa

YANG SALAH : berjuta ringgit
YANG BETUL : berjuta-juta ringgit

YANG SALAH : Setengah pelajar
YANG BETUL : Sesetengah pelajar atau Setengah-setengah

KARANGAN SPM: ORANG GAJI WARGA ASING


SOALAN KARANGAN

Pengambilan orang gaji asing telah menjadi suatu budaya dalam kalangan rakyat Malaysia. Bincangkan masalah yang timbul akibat pengambilan orang gaji asing bekerja di Negara kita dan usaha-usaha untuk mengatasinya.

Dalam keghairahan kita merealisasikan pelbagai visi kudsi negara seperti Wawasan 2010, 1 Malaysia, dan Model Ekonomi Baru, kita harus peka dengan persekitaran sosial yang berlaku di sekeliling kita. Salah satu daripadanya ialah isu pengambilan orang gaji asing. Secara literalnya, orang gaji asing didefinisikan sebagai orang yang bukan warganegara diambil bekerja sebagai pembantu rumah di negara kita. Nampaknya, hari demi hari kit akan berhadapan dengan pelbagai fenomena sama ada baik atu buruk berkaitan dengan pengambilan orang gaji asing ini. Oleh itu, masalah-masalah yang timbul dan usaha-usaha untuk mengatasi masalah ini akan dibincangkan demi kepentingan bersama.

Sudah terang lagi bersuluh, masalah utama yang wujud ialah penderaan ke atas orang gaji asing semakin membimbangkan. Penderaan tersebut biasanya dilakukan oleh majikan. Majikan cenderung untuk mendera orang gaji mereka disebabkan oleh pelbagai faktor seperti tekanan hidup ataupun sikap cuai orang gaji asing yang bekerja dengan mereka. Pada kebiasaannya, penderaan yang dilakukan ke atas orang gaji adalah dengan menyimbah badan mereka dengan air panas, tidak memberi mereka makan, membiarkan mereka bekerja tanpa berehat, dan sebagainya. Akibatnya, banyak orang gaji yang melarikan diri kerana tidak tahan didera oleh majikan mereka. Jelaslah bahawa penderaan ke atas orang gaji merupakan masalah yang wajar diberikan perhatian oleh pelbagai pihak.

Sudah jelas lagi nyata, masalah perdana yang perlu diteliti ialah hubungan diplomatik antara dua negara boleh terjejas. Pemimpin di negara asal orang gaji tersebut biasanya menyalahkan kerajaan negara kita setiap kali berlakunya kes penderaan ke atas orang gaji yang berasal dari negara mereka. Hal ini demikian kerana mereka terpengaruh dengan laporan berat sebelah yang disiarkan oleh media massa. Kenyataan yang berupa kritikan dan kadang kala amaran boleh menimbulkan perbalahan jika tidak ditangani dengan bijaksana. Akibatnya, penghantaran orang gaji asing ke negara kita mungkin akan diberhentikan. Berdasarkan penerangan di atas, jelaslah kepada kita bahawa pengambilan orang gaji asing boleh menjejaskan hubungan diplomatik antara negara yang terbabit.

Seterusnya, masalah lain yang tidak kurang pentingnya ialah pengambilan orang gaji asing memerlukan kos yang tinggi. Kos yang tinggi diperlukan untuk membiayai pelbagai urusan dengan syarikat yang menguruskan pengambilan orang gaji asing. Hal ini demikian kerana kebanyakan syarikat mengenakan pelbagai caj tertentu yang mencecah ribuan ringgit kepada kita. Perkara ini menyebabkan majikan mudah panas hati apabila mereka diberikan orang gaji yang tidak tahu bekerja dan sentiasa menyusahkan mereka. Sebagai contohnya, majikan terpaksa membayar sejumlah RM5000 hingga RM7000 bagi mendapatkan khidmat seorang pembantu rumah dari Indonesia. Tuntasnya, kos yang tinggi merupakan satu lagi masalah yang wujud ekoran pengambilan orang gaji asing.

Masalah ini wajar ditangani segera. Di samping itu, usaha mengatasi yang tidak boleh dikesampingkan ialah menggalakkan rakyat tempatan bekerja sebagai pembantu rumah. Pada masa ini, rakyat tempatan tidak suka menjadi pembantu rumah. Hal ini demikian kerana kerjaya ini dianggap kerjaya yang tidak glamour dan bergaji rendah. Jadi, kerajaan haruslah memikirkan cara-cara yang lebih sistematik dan pragmatik untuk menarik minat rakyat tempatan untuk menceburi kerjaya ini. Sebagai contohnya, gaji pembantu rumah boleh dinaikkan sehingga RM800.00 sebulan. Dalam hal ini dapatlah dirumuskan bahawa sekiranya rakyat tempatan berminat menjadi pembantu rumah masalah yang melibatkan orang gaji asing sedikit sebanyak dapat dikurangkan.

Selanjutnya, kita juga perlu melihat perkara ini dari aspek penguatkuasaan undang-undang untuk melindungi orang gaji asing daripada dianiaya dan didera oleh majikan. Sesetengah majikan bertindak kejam dengan melakukan penderaan ke atas pembantu rumah sehingga ada yang cedera parah. Hal ini berlaku disebabkan pelbagai faktor sama ada berpunca daripada majikan mahupun pembantu rumah itu sendiri. Sebagai contohnya, ada pembantu rumah yang disimbah dengan air panas, dicucuh dengan puntung rokok, ditekap dengan sterika, dipaksa bekerja tanpa rehat dan sebagainya. Tindakan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan ini menyebabkan pembantu rumah asing takut untuk datang bekerja di Malaysia. Jadi, penguatkuasaan undang-undang akan menjadikan nasib orang gaji asing lebih terbela di negara kita.

Berdasarkan segala huraian di atas, jelaslah kepada kita bahawa pengambilan orang gaji asing bekerja di negara kita memang ada pro dan kontranya. Sama ada kita sedar atau tidak, kita terlalu bergantung kepada orang gaji asing untuk menguruskan kehidupan kita sehari-hari. Dengan itu, masyarakat harus berkesedaran bahawa kebahagiaan dan keutuhan sesebuah institusi kekeluargaan bertungangkan pengorbanan mereka terhadap keluarga mereka sendiri. Kita tidak mahu lambakan orang gaji asing yang bekerja di negara kita menimbulkan pelbagai masalah sosial. Insya-Allah, berkat doa dan usaha yang berterusan segala yang dicita-citakan akan menjadi kenyataan.

25 Ogos 2010

KARANGAN STPM: SKIM CEPAT KAYA

SOALAN KARANGAN

Fenomena Skim Cepat Kaya semakin menular di negara kita. Biarpun banyak pendedahan yang dilakukan tentang keburukan Skim Cepat Kaya namun masih ramai yang terpedaya. Pada pendapat anda, apakah punca-punca dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.Skim cepat kaya juga dikenali sebagai pengambilan deposit secara haram.Skim cepat kaya adalah suatu perbuatan menerima, mengambil atau menyetuju terima deposit tanpa lesen sah di bawah Akta bank dan institusi-institusi kewangan 1989 (ABIK). Skim ini telah mencetusan banyak kes penipuan yang melibatkan kerugian yang banyak. Walau bagaimanapun, ramai masyarakat kita masih terjebak dengan skim cepat kaya. Mereka seolah-olah tidak mengetahui impaknya. Oleh itu, kita harus mengenal pasti sebab dan langkah untuk mengatasi masalah ini daripada terus menular dalam kalangan masyarakat.

Pada pendapat saya, punca perdana masyarakat kita mudah terpedaya dengan skim cepat kaya ialah sikap tamak yang menyelubungi diri individu. Memang tidak dapat dinafikan terdapat individu yang tidak pernah bersyukur dengan rezeki kurniaan Tuhan akan mudah terjebak dengan skim cepat kaya. Mereka sering terpengaruh dengan skim tersebut kerana sikap tamak untuk memperolehi keuntungan yang lumayan. Tanpa disedari, skim tersebut hanya menjanjikan pulangan wang yang palsu. Ini akan menyebabkan mereka mendapat kerugian yang yang banyak sehingga jutaan ringgit. Jelas sekali, sikap tamak individu menyebabkan mereka mudah terjebak dengan skim cepat kaya.

Selain itu, masalah sosiobudaya yang melanda masyarakat juga merupakan salah sebab mereka mudah terdorong untuk menyertai skim cepat kaya. Hidup mewah merupakan trend baharu dalam kalangan masyarakat dan mereka telah mengambil jalan mudah untuk memperolehi kemewahan dengan sekelip mata tanpa mengetahui akibatnya. Akibatnya, mereka telah menyertai skim cepat kaya dengan menyerahkan sejumlah wang dan mengharapkan pulangan yang berlipat kali ganda. Sesetengah daripada mereka mengikuti skim ini hanya untuk menunjuk-nunjuk kemewahan mereka kepada saudara-mara. Tidak dapat disangkal lagi, masalah sosiobudaya yang melanda masyarakat telah menyebabkan mereka terjebak dengan skim cepat kaya.

Di samping itu, tekanan hidup akibat masalah kewangan turut menyebabkan mereka terpaksa mengikuti skim cepat kaya. Mereka yang mengalami kesempitan hidup mudah terpengaruh dengan skim cepat kaya kerana mereka amat memerlukan wang untuk keperluan hidup. Individu yang mengetuai skim tersebut akan mengambil kesempatan di atas kelemahan seseorang dengan menjanjikan pulangan deposit yang lumayan. Tanpa teragak-agak mereka akan bersetuju menyerahkan kesemua wang simpanan mereka dengan mengharapkan wang tersebut menjadi lebih banyak. Individu yang tidak bertanggungjawab pula akan melarikan wang tersebut tanpa memikirkan nasib orang yang mengalami kesempitan hidup tersebut. Jelaslah bahawa, tekanan hidup sesorang menyebabkan mereka terjerumus dengan skim cepat kaya.

Sementelahan itu, untuk membenteras masalah ini penguatkuasaan undang-undang amatlah penting. Hukuman yang sedia ada seperti penjara tidak melebihi 10 tahun dan denda bagi setiap kesalahan tersebut yang berterusan harus diperketatkan lagi. Hukuman yang berat akan menyebabkan individu sedar akibat melakukan kes penipuan seperti skim cepat kaya. Pindaan Akta bank dan institusi-institusi kewangan 1989 memberi kuasa kepada polis melakukan penyiasatan, menggeledah premis dan menangkap pesalah melalui waran. Jadi, tindakan yang tegas akan membantu kita untuk membenteras masalah yang semakin bermaharajalela ini.

Langkah seterusnya ialah sikap masyarakat kita harus diubah bagi mengelakkan mereka daripada mudah terpengaruh dengan skim cepat kaya. Setiap individu harus mempunyai keinginan untuk berubah. Mereka kita harus membuang sikap tamak dan sentiasa ghairah mengejar kemewahan tanpa rasa bersyukur pada Tuhan. Sebagai manusia, kita hendaklah mengamalkan cara hidup bersederhana. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan segala nikmat dan kurniaan-Nya. Dengan ini, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan janji-janji skim cepat kaya yang memberi pulangan wang yang palsu. Oleh itu, sikap setiap individu amatlah penting dalam usaha kita mengatasi masalah ini.

Seterusnya, peranan media massa sama ada media cetak atau media elektronik amat dituntut dalam usaha mengatasi masalah ini. Media elektronik seperti televisyen dan internet mempunyai pengaruh yang besar kepada masyarakat. Oleh itu, tayangan iklan dan peringatan tentang akibat skim cepat kaya dapat menyedarkan masyarakat daripada terjerumus dengan masalah ini. Melalui media cetak seperti surat khabar, risalah, dan majalah pula maklumat mengenai skim cepat kaya harus didedahkan. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir masyarakat yang terlalu mudah percaya. Dengan adanya pendedahan yang berterusan melalui media massa, masalah ini pasti dapat dikurangkan.

Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama untuk mengatasi masalah ini daripada terus berleluasa dalam kalangan masyarakat. Skim cepat kaya harus dibanteras daripada menjadi beban kepada masyarakat kita. Jika tidak diatasi, masalah ini sudah pasti akan menjejaskan nama negara dan mencemari maruah bangsa. Kita ingin melahirkan masyarakat yang berkeperibadian mulia berdasarkan acuan kita sendiri, namun jika masih ada yang melakukan Skim Cepat Kaya sudah pasti usaha kita hanyalah sia-sia sahaja. Secara tidak langsung, kita telah melahirkan bakal pemimpin yang tidak bertanggungjawab dan suka mengambil kesempatan ke atas individu yang lain. Oleh itu, kita mesti berganding bahu untuk bersama-sama menangani masalah ini.


(699 patah perkataan)

KARANGAN STPM: KEPENTINGAN KOKURIKULUMSetiap pelajar diwajibkan menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah. Pada pendapat anda, apakah kepentingan menyertai kokurikulum dan nyatakan strategi-strategi terbaik untuk menarik minat pelajar untuk menyertai kegiatan kokurikulum.

Kokurikulum ialah pelbagai aktiviti luar bilik darjah. Aktiviti kokurikulum biasanya dijalankan selepas waktu pembelajaran. Aktiviti kokurikulum merangkumi tiga kategori iaitu aktiviti sukan dan permainan, kelab dan persatuan, dan unit pakaian seragam. Semua pelajar diwajibkan untuk menyertai sekurang-kurangnya dua aktiviti kokurikulum. Hal ini demikian kerana sebanyak 10 peratus markah kokurikulum akan diambilkira semasa pelajar memohon untuk memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Oleh itu, pelbagai kepentingan kegiatan kokurikulum dan strategi yang sesuai untuk menarik minat pelajar menyertainya akan dibincangkan.

Pada pendapat saya, kepentingan aktiviti kokurikulum ialah dapat membentuk kecergasan mental dan fizikal para pelajar. Realitinya, aktiviti kokurikulum memerlukan ketangkasan dan kekuatan fizikal. Keadaan ini akan membantu mempertingkatkan keupayaan sistem perkumuhan seseorang pelajar. Pada masa yang sama sistem aliran darah akan menjadi lebih sempurna. Natijahnya, daya tahan pelajar terhadap serangan penyakit akan meningkat. Dengan ini, tahap kesihatan tubuh badan mereka juga turut meningkat. Hasilnya, kesihatan yang baik akan memudahkan pelajar memberi tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran di sekolah. Jelaslah bahawa aktiviti kokurikulum dapat melahirkan pelajar yang sihat mental dan fizikal.

Selain itu, penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dapat membenteras gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana aktiviti kokurikulum dapat memupuk gaya hidup yang positif dalam kalangan pelajar. Kebanyakan masa lapang mereka dipenuhi dengan aktiviti berfaedah seperti perkhemahan dan kawat kaki. Dengan ini mereka tidak akan terpengaruh dengan budaya yang tidak sihat seperti melepak, ponteng sekolah, merokok dan sebagainya. Ini disebabkan mereka telah mempunyai disiplin diri yang mantap. Mereka juga dapat mengurus dan mengatur masa dengan bijak. Tahap pemikiran mereka akan menjadi lebih matang. Mereka tahu menilai baik dan buruk setiap perbuatan yang dilakukan. Tuntasnya, aktiviti kokurikulum dapat membenteras masalah sosial dalam kalangan pelajar.

Selanjutnya, aktiviti kokurikulum dapat memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana aktiviti kokurikulum dapat mempertemukan pelajar daripada pelbagai kaum. Dengan ini, mereka dapat menjalinkan muhibah dan perasaan kekitaan sesama mereka. Budaya bekerjasama, bertolenransi dan tolong-menolong sentiasa ditekankan dalam semua aktiviti kokurikulum. Dalam pada itu, elemen kebudayaan, kesenian, dan keagamaan setiap suku kaum juga turut didedahkan. Hasilnya, sikap prasangka antara kaum dapat dihapuskan. Sudah terang lagi bersuluh, aktiviti kokurikulum mampu melahirkan generasi muda yang bersatu padu.

Strategi utama untuk menarik minat pelajar menyertai kegiatan kokurikulum ialah dengan memperkasakan lagi peranan sekolah. Sekolah sebagai institusi formal perlu memperluas penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Pihak kerajaan hendaklah proaktif dalam menyokong aktiviti kokurikum yang dikendalikan di sekolah. Peruntukan kewangan dan prasarana untuk aktiviti kokurikulum perlu ditambah. Jika tidak, segala perancangan kokurikulum di sekolah akan terbantut. Dalam pada itu, para pelajar harus diberi kebebasan yang terkawal untuk menganjurkan sebarang aktiviti. Dengan ini, aktiviti kokurikulum akan menjadi lebih menarik dan menyeronokan. Jadi, tindakan memperkasakan lagi peranan sekolah dalam kokurikulum sewajarnya dititikberatkan dalam usaha ini.

Seterusnya, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu menerapkan elemen kerjaya dalam aktiviti kokurikulum yang dirancang di sekolah. Biar kita lihat, pelajar yang aktif dalam Kadet Polis boleh memohon menjadi polis selepas menamatkan alam persekolahan. Di samping itu, aktiviti sukan dan permainan sememangnya menjanjikan pendapatan yang lumayan. Buktinya, Nicol Ann David yang telah dinobatkan sebagai Ratu Squasy Dunia. Dengan ini, minda pelajar akan terbuka untuk bergiat aktif dalam kegiatan kokurikulum yang mereka minati. Mereka sedar bahawa begiat aktif dalam aktiviti kokurikulum bukanlah sesuatu yang sia-sia sahaja. Jelaslah bahawa penerapan elemen kerjaya dalam setiap kegiatan kokurikulum merupakan strategi yang berkesan dalam usaha ini.

Di samping itu, peranan ibu bapa melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) hendaklah diperhebat. Ibu bapa hendaklah memberi sokongan kepada anak-anak untuk bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum. Terdapat segelintir ibu bapa yang menghalang anak mereka bergiat aktif dalam kegiatan kokurikulum. Segala persepsi negatif sebegini hendaklah dilenyapkan. Ibu bapa harus sedar kegiatan kokurikulum akan menjadikan anak-anak mereka lebih berdisiplin. Anak-anak akan menjadi lebih cergas dan cerdas. Ini secara tidak langsung akan membantu mereka memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Perkara perlu disedari oleh ibu bapa. Jadi, sokongan ibu bapa amatlah dituntut dalam usaha ini.

Kesimpulannya, kegiatan kokurikulum memang penting untuk menghasilkan modal insan yang berprestasi tinggi dan bersahsiah mulia. Usaha kerajaan untuk mewajibkan setiap pelajar menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah disambut baik oleh semua pihak. Sesungguhnya, kegiatan kokurikulum banyak membantu kita dalam usaha membenteras masalah sosial dalam kalangan pelajar. Oleh itu, jadikanlah kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada kehidupan kita semasa masih menuntut di bangku sekolah.

(700 patah perkataan)