JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI13 Jun 2011

ISU PENDIDIKAN : IMPAKS DINAMIK LAHIR MODAL INSAN BERKUALITI

Oleh Mohamed Khaled Nordin
BERITA HARIAN, 13 JUN 2011
MUTAKHIR ini senario pengajian tinggi global berkembang dengan begitu pesat sekali. Arus dan ledakan globalisasi telah menghasilkan daya penggerak yang membentuk hala tuju baru pengajian tinggi dunia. Hala tuju ini juga melahirkan beberapa trend baru seperti antara lainnya, globalisasi, mobiliti, kolaborasi, evolusi dalam pembelajaran dan pengajaran serta penggunaan teknologi yang maksimum. Tidak dinafikan, kedinamikan pengajian tinggi dan arus globalisasi ini akan berterusan khususnya sepanjang tempoh lima tahun (2011-2015) Fasa Dua Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Ini bermakna, Malaysia dan sektor pengajian tinggi perlu memberi pertimbangan wajar terhadap impak dinamik ini kepada hala tuju strategik, sistem serta institusi pengajian tingginya. Sehubungan itu, lima fokus baru sudah dikenal pasti dan perlu dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sepanjang tempoh itu lima fokus itu ialah pengukuhan usaha melahirkan modal insan, memperkayakan kreativiti dan inovasi, memaksimumkan ekosistem pengajian tinggi, memanfaatkan globalisasi dan kepemimpinan yang bertransformasi di kalangan peneraju institusi pengajian tinggi.

Dalam konteks pengukuhan usaha melahirkan modal insan, pelajar yang akan dilahirkan mestilah benar-benar berketrampilan dalam menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Dalam erti kata lain, mereka tidak boleh lagi bersifat modal insan yang biasa iaitu hanya untuk memenuhi keperluan industri, sebaliknya mempunyai bakat untuk membantu negara menghadapi persaingan dan menyumbang penyelesaian cabaran semasa dan akan datang. Justeru, pembangunan bakat dalam kalangan pelajar perlu memperlihatkan ciri-ciri yang disimpulkan melalui 5Cs iaitu Critical Thinking and Problem Solving (pemikiran kritikal dan penyelesai masalah), Effective Communication Skills (keberkesanan berkomunikasi), Collaboration and Team Building (boleh bekerja secara berkesan termasuk dengan kumpulan yang berbeza pandangan), Creative and Innovative (kreatif dan inovatif) dan Culturally Literate (celik budaya untuk bergerak dalam dunia yang kepelbagaian).

Selain itu, KPT juga berpandangan sudah tiba masa anjakan paradigma perlu dilakukan iaitu daripada semata-mata melahirkan modal insan kepada usaha meningkatkan modal intelektual demi menjana pembangunan negara yang lestari. Dalam konteks penyelidikan dan inovasi, tumpuan banyak diberikan kepada pembangunan universiti penyelidikan, pusat kecemerlangan pengajian tinggi (HiCOE) dan Top Business School (TBS). Dalam pada itu, semua lima buah universiti berinsentifkan Penyelidikan (RU) diminta mempertingkatkan usaha untuk meneraju tujuh platform penyelidikan berimpak tinggi. KPT juga sedang berusaha membimbing IPT untuk membangunkan sebuah lagi universiti penyelidikan berasaskan Sains Sosial menjelang 2020 untuk sama-sama membantu dalam pembangunan penyelidikan negara. Persaingan dalam pengajian tinggi tidak lagi relevan. Justeru, ekosistem pengajian tinggi akan dimaksimumkan sebaik mungkin dengan penyertaan yang lebih besar membabitkan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS).

Kolaborasi dan sinergi antara IPTA dan IPTS harus digiatkan. IPTA yang mempunyai ‘ramai bakat’ boleh digunakan untuk membantu pembangunan IPTA baru dan IPTS. ‘Cross-fertilization’ yang sudah diamalkan dalam sektor awam boleh dipanjangkan dari IPTA ke IPTS. Sumbangan IPTS kepada pembangunan negara berdasarkan bilangan pelajar antarabangsanya semata-mata perlu dikaji semula. Justeru, pendapatan IPTS hendaklah distruktur semula dan dipelbagaikan. Pergantungan kepada yuran pengajian pelajar semata-mata sebagai punca pendapatan mestilah difikirkan semula. Punca pendapatan alternatif mestilah digiatkan melalui aktiviti R&D&C, program eksekutif dan perkhidmatan. Proses menyamakan taraf antara IPTA dan IPTS di Malaysia harus dijadikan satu model baru dunia dalam sektor pengajian tinggi. Keterbukaan pihak kerajaan adalah jelas selepas baru-baru ini mengumumkan bahawa IPTS juga akan menerima pelajar cemerlang negara dengan tajaan penuh untuk menyambung pengajian di IPTS.  Ini adalah peluang terbaik kepada IPTS untuk sama-sama menjadi pemain yang seimbang bersama IPTA dalam pembangunan negara dan melahirkan modal insan minda kelas pertama.

Bagi memperkukuhkan lagi pelaksanaan Fasa Dua PSPTN dalam melangkaui globalisasi, bidang pengajian tinggi juga akan dijadikan sebagai satu instrumen dan pendekatan yang besar dalam konteks jalinan diplomatik dan hubungan antarabangsa. Pendekatan kuasa tambatan hati ini adalah strategi jangka panjang yang bermatlamat meraih keyakinan serantau dan global kepada jenama Malaysia dan Malaysia itu sendiri. Dalam usaha memartabatkan lagi peranan IPT khususnya akademia, IPT perlu mengambil pendekatan agresif untuk mempamerkan diri. Kita didapati masih malu-malu untuk mengaku bahawa institusi di bawah kita adalah institusi terbaik negara. IPT juga tidak begitu berani atau tidak terkehadapan mengambil cabaran untuk mempamerkan diri mereka sebagai universiti yang terhebat dan tersohor dalam negara, serantau dan global dalam sesuatu bidang yang tertentu. Pensyarah dan profesor juga masih ramai yang hanya dikenali di kalangan rakan kesepakaran saja dan tidak dikenali oleh pembuat dasar negara sebagai rujukan dalam bidangnya untuk mendapat khidmat nasihat.

Penulis ialah Menteri Pengajian Tinggi Malaysia.

ISU PENDIDIKAN : UNIVERSITI SEBAGAI TEMPAT BINA NEGARA MAJU

Oleh Abd Razak Hussin
Berita Harianb, 13.06.2011
Dalam syarahan utama yang julung kali disampaikan oleh seorang Menteri Pengajian Tinggi di negara ini, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin antara lain mengungkapkan bahawa kewujudan universiti amat perlu dirasai kehadirannya dan kehilangan fungsinya adalah kerugian kepada masyarakat dan negara. Ungkapan itu dilontarkan dalam syarahan yang disampaikan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) baru-baru ini, sempena Ekspo Pemacuan Kegemilangan Warisan Ilmu. Meskipun sebuah universiti dalam konteks dunia moden, tidak lagi dianggap menara gading yang bersifat eksklusif, megah dan terasing. Bagi beliau universiti harus menjadi antara komponen ekosistem masyarakat yang terpadu, memberi pengukuhan kepada persekitaran, negara dan dunia global. Persoalannya, apakah wujud universiti yang tidak lagi dirasai kehadirannya oleh masyarakat? Persoalan awal mengocak pemikiran hadirin itu diredakan apabila beliau menunjukkan rakyat masih menaruh keyakinan terhadap universiti sebagai institusi ilmu, yang bukan saja memiliki himpunan tenaga pemikir dan intelektual, bahkan membina gagasan dan idea serta bermakna bagi memimpin negara menyelesaikan kemelut dan permasalahan.

Menjelang usia 41 tahun UKM (pada 18 Mei 2011 nanti), Khaled mengimbau khalayak bahawa UKM satu-satunya universiti di Malaysia yang mempunyai sejarah perjuangan yang panjang iaitu sejak awal abad ke-20 lagi. Gejolak untuk melahirkan UKM mengalir dari bawah iaitu desakan rakyat jelata khususnya orang Melayu yang merasai keterpinggiran mereka dalam pendidikan. Imbauan itu tentu bermaksud untuk mengimarahkan warga UKM bahawa aspirasi rakyat dan pejuang UKM tidak harus dilupakan, perlu terus dibugar bahkan dijadikan landasan untuk UKM bergerak pantas. Cabaran semasa adalah dampak globalisasi. Masyarakat umum mengharapkan universiti mampu menyediakan graduan yang kukuh dan luas ilmunya, memiliki pemikiran kritikal untuk menyelesai masalah, keberkesanan berkomunikasi termasuk dalam bahasa asing, berkolaborasi dan luwes dalam kepelbagaian, kreatif dan berinovasi.

Universiti ingin dilihat sebagai penggubal dan penyumbang pembinaan negara maju berpendapatan tinggi menerusi sumbangan sains dan teknologi yang begitu pantas berkembang dan berubah.  Pujian yang beliau berikan kepada UKM dalam aspek ini, mempunyai asas yang kukuh. Ini bersandarkan kepada keterserlahannya, juga dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan. UKM turut mempertaruh tanggungjawab sebuah universiti kebangsaan yang memartabat nilai sebagai landasan ekosistem kehidupan sejahtera. Dengan pemerkasaan pusat kecemerlangannya iaitu Institut Alam dan Tamadun Melayu, Institut Alam Sekitar dan Pembangunan, Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa, Institut Kajian Oksidental, Institut Islam Hadhari, Institut Kajian Etnik, Institut Kajian Rantau Asia Barat, Pusat PERMATApintar dan Pusat Pemerkasaan Remaja melambangkan kesuburan UKM dengan sumber intelektualnya yang mampu menggubal jawapan terhadap persoalan kemanusiaan.

Masyarakat akan lebih meletakkan penghormatannya apabila universiti yang berada dalam persekitaran baru, sentiasa mengorak keberanian, melakukan rejuvenasi, memekar dan menyuburkan semula budaya akademia yang tulen. Universiti harus menjadi medan meraikan perdebatan idea dan pemikiran secara ilmiah dan terbuka. Suasana ini pastinya akan membentuk kecemerlangan universiti. Namun, Khaled mengingatkan khalayak dengan rumusan Max Weber, sosiologis Jerman 100 tahun lalu agar tidak menghalalkan apa saja yang boleh dirasionalkan secara rambang tanpa berpijak dan berpegang kepada nilai utama kita.

Penulis ialah Timbalan Pengarah Pusat Komunikasi Korporat UKM