JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI18 Oktober 2009

INTEGRITI BAHASA MEMBINA INTEGRITI BANGSA

Integriti bahasa, membina integriti bangsa

Oleh Zubayry Abady Sofian

``Tidak hilang melayu di dunia.'' Kata-kata keramat Laksamana Hang Tuah ini mungkin hanya akan tinggal sebagai retorik semata-mata sekiranya bangsa Melayu tidak menjaga keunggulan ataupun integriti bangsa dan bahasanya.

Sejarah telah membuktikan bangsa Melayu merupakan satu bangsa yang gah suatu ketika dahulu. Melayu mampu menjelajah dunia dan Melaka itu sendiri telah menjadi pusat peradaban suatu bangsa bertamadun yang bernama Melayu.

Kegemilangan Melaka dahulu bukan sahaja di sekitar rantau sebelah sini (Asia) sahaja malahan menjangkau hingga ke sebahagian besar negara-negara di dunia melalui pedagang-pedagang mereka yang singgah di situ. Bahasa Melayu itu sendiri telah menjadi bahasa perdagangan utama dan dipertuturkan oleh pelbagai bangsa yang berdagang di Melaka.

Kini, setelah hampir 500 tahun zaman kegemilangan Melaka berlalu, bahasa Melayu seakan-akan makin tenggelam di bumi sendiri. Persoalan yang timbul bukan dari segi penggunaannya dalam pertuturan, penulisan mahupun status dan kedaulatannya seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia, tetapi persoalan tentang integriti bahasa itu sendiri. Bahasa Melayu itu sendiri telah dan semakin teruk tercemar dengan pelbagai virus perosak bahasa.

Kualiti

Martabat dan maruah bahasa Melayu direndahkan kerana rata-rata penuturnya sudah tidak mementingkan integriti bahasa Melayu itu sendiri. Penggunaan bahasa slanga yang melampau serta amalan merojakkan bahasa seperti sukar dibendung.

Jika kita merujuk kepada Pelan Integriti Nasional (PIN), integriti membawa maksud kualiti atau keunggulan yang wujud secara keseluruhan dalam diri seseorang individu atau organisasi dan ia berkait rapat dengan etika yang merupakan himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesion.

Sebenarnya integriti itu adalah keseluruhan pembawaan kita dari segi peribadi, akhlak, tutur kata dan sopan santun. Integriti bahasa pula merujuk kepada keunggulan bahasa itu sebagai salah satu medium utama untuk membentuk pemikiran dan tindakan penuturnya. Tercemar integriti bahasa, maka tercemarlah pemikiran dan tindakan warga penuturnya.

Jika dahulu, sopan santun dan berbudi bahasanya seseorang itu banyak dapat dilihat dan didengar melalui cara pertuturannya. Sifat orang Melayu biasanya bertutur dengan nada yang lembut serta menggunakan perkataan yang ``sedap didengar'' dan berhemah. Berbicara dalam lembut tetapi penuh makna. Bukankah bahasa itu menunjukkan bangsa? Tetapi hal sebegini jarang atau boleh dikatakan hampir tidak kedengaran lagi. Anak-anak muda sekarang lebih fasih berbahasa slanga. Lebih fasih membahasakan diri mereka sebagai ``gua'' dan ``lu''. Ayat ``pecite beb?'' seakan-akan sudah menggantikan sapaan salam atau ``apa khabar?''

Permasalahan ini semakin parah dengan adanya manusia yang berbicara dalam bahasa, seperti yang digelar oleh Datuk Seri Dr. Rais Yatim, separuh ular separuh belut. Mencampuradukkan penggunaan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Hal ini bukan sahaja berlaku di kalangan anak-anak muda tetapi juga golongan profesional dan penjawat-penjawat awam yang sewajarnya menggunakan bahasa Melayu sebaik mungkin.

Integriti bahasa Melayu juga semakin lemah dengan munculnya ``bahasa SMS''. Sistem ejaan yang digunakan semakin haru-biru. Perkataan ``macam mana'' dieja ``camner'', ``dia'' dieja ``dier'', ``Apa cerita'' dieja ``pecite'' dan seumpamanya. Dan ejaan-ejaan ini secara sedar atau tidak telah pun digunakan oleh para pelajar kita di sekolah-sekolah sewaktu menjawab soalan peperiksaan.

Anjakan

Tugas mengembalikan kegemilangan bahasa Melayu dan bangsa Melayu seperti yang pernah dikecapi suatu ketika dahulu mungkin agak sukar tetapi bukanlah sesuatu yang mustahil. Langkah pertama yang mungkin boleh dimulakan ialah dengan membuat sedikit anjakan pemikiran dan sikap. Integriti bahasa Melayu perlu dibangunkan semula.

Semangat pejuang Melayu perlu diserap dalam jiwa anak remaja sekarang merangkumi setiap bangsa yang lahir dan berpijak di bumi Malaysia untuk mencintai bahasa Melayu. Dan semangat ini perlu dilestari dan disuburkan dari generasi ke generasi. Namun begitu, kecintaan terhadap bahasa Melayu ini tidak seharusnya menjadi penghalang kepada kita untuk menerima bahasa-bahasa lain terutamanya bahasa Inggeris. Kebolehan kita menguasai bahasa Inggeris yang merupakan ``bahasa dunia'' akan menjadikan bangsa Melayu lebih megah dan berdaya saing. Sedangkan Jepun, sebuah negara yang cukup kuat mempertahankan bahasa ibundanya juga telah semakin sedar tentang kepentingan bahasa Inggeris untuk terus maju dalam semua bidang.

Ketamadunan sesuatu bangsa banyak dibentuk melalui falsafah dan pemikiran bangsa itu sendiri dan untuk menjelaskan falsafah dan pemikiran ini, medium bahasa dan penulisan perlu digunakan secara optimum. Penulisan karya seperti novel, cerpen, drama, puisi, sajak dan sebagainya perlu menggunakan pendekatan baru yang memfokuskan tema tentang etika dan integriti.

Ini penting untuk menyemai, memupuk dan menyuburkan semangat mencintai nilai-nilai murni dan semangat kecintaan terhadap bahasa dan bangsa. Ini kerana keutuhan pemikiran sesuatu bangsa banyak dicorak oleh keutuhan bahasa bangsa tersebut.

Agensi-agensi kerajaan dan swasta seperti Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kementerian Penerangan serta NGO bahasa boleh memainkan peranan yang besar dengan menganjurkan pelbagai bentuk pertandingan dan peraduan untuk menggalakkan masyarakat berkarya dengan tema ini dalam bahasa Melayu.

Industri penerbitan buku tempatan yang seakan-akan kelihatan suram perlu disemarakkan semula. Karya-karya dalam bahasa Melayu yang bertemakan integriti perlu menjadi keutamaan kepada penerbit-penerbit buku. Memperbanyakkan bahan-bahan bacaan seperti ini penting untuk membentuk jurus pandang golongan muda terutamanya, supaya berintegriti dalam segala aspek kehidupan mereka.

Apabila integriti atau keunggulan bahasa wujud dan integriti individu berjaya dibentuk maka secara tidak langsung integriti nasional akan terbina. Integriti nasional inilah yang merupakan anak kunci utama untuk membuka kembali pintu kegemilangan zaman dahulu. Ingatkah kita lagi dengan satu slogan Bahasa Jiwa Bangsa? Ketiadaan bahasa yang berintegriti, santun dan dijiwai akan mencacatkan malah akan menghancurkan sesebuah bangsa.

TEKS UCAPAN OLEH TPM SEMPENA PELANCARAN BULAN BAHASA KEBANGSAAN 2009 PERINGKAT KEBANGSAAN 6 OKTOBER 2009, STADIUM PERPADUAN PETRA JAYA, SARAWAK

Bahasa Jiwa Bangsa

4. Tema Bulan Bahasa Kebangsaan pada tahun ini ialah “Bahasa Jiwa Bangsa”. Tema ini mengajak kita warga Malaysia untuk menghayati dan menghargai bahasa kebangsaan sebagai jiwa bangsa kita dan cerminan jatidiri kita. Sesungguhnya jiwa sesuatu bangsa itu dapat dilihat pada bahasanya. Pada bahasa itulah tergambar etos atau semangat kita sebagai satu bangsa dalam satu lingkungan tanah air yang dipunyai secara bersama.

5. Ini bermakna, bahasa yang kita martabatkan itulah yang akan membentuk jiwa kita sebagai satu bangsa. Sekiranya bahasa yang kita martabatkan adalah bahasa kebangsaan, maka yang akan terpancar daripada bangsa kita ialah jiwa kebangsaannya. Jika kita sentiasa memandang tinggi kepada bahasa kebangsaan kita, bersinarlah jiwa kebangsaan kita, dan berjayalah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa yang bermaruah.

1Bahasa, 1Malaysia

6. Di negara kita, Perlembagaan Persekutuan memberi jaminan terhadap kedudukan istimewa Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Kedudukan istimewa ini kemudiannya diterjemahkan pula melalui penggubalan dan pelaksanaan pelbagai dasar kerajaan yang memartabatkan Bahasa Kebangsaan. Dasar Bahasa Kebangsaan misalnya mengiktiraf Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa rasmi yang mesti digunakan dalam setiap urusan rasmi kerajaan. Dasar pendidikan kita juga menetapkan bahawa Bahasa Kebangsaan adalah bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Dengan melaksanakan dasar-dasar ini, kita dapat memastikan bahawa kedudukan istimewa Bahasa Kebangsaan tidak hanya termaktub dalam Perlembagaan, tetapi dapat dihayati dan diamalkan secara meluas oleh rakyat.

7. Selain dari itu, tidak kurang pentingnya juga ialah hakikat bahawa Bahasa Kebangsaan adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum, agama, budaya dan bahasa ibunda. Ini menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai wahana perpaduan yang penting dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Dengan menggunakan satu bahasa, kita akan dapat memupuk dan menyuburkan perasaan kebersamaan antara kita dan sekaligus melupakan perbezaan. Sekiranya ini dapat kita lakukan secara bersama dan bersungguh-sungguh, gagasan 1Malaysia yang dicetuskan oleh Perdana Menteri kita YAB Dato’ Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak boleh kita jayakan melalui penghayatan dan penggunaan satu bahasa.

Memartabatkan Bahasa Kebangsaan

8. Dalam usaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan, kerajaan baru-baru ini telah mengumumkan pelaksanaan dasar baru dalam sistem pendidikan kita iaitu dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia, Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI). Dasar ini bertujuan untuk memartabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dan pada masa yang sama memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar melalui penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. Dasar ini adalah seiring dengan matamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) kita yang menjadikan usaha memartabatkan Bahasa Malaysia sebagai teras pertama program membina negara bangsa. Ia juga selari dengan hasrat Penyata Razak 1956 yang bercita-cita untuk menyatupadukan rakyat Malaysia melalui sistem pelajaran kebangsaan dengan menggunakan bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.

9. Selain daripada itu, komitmen kita untuk memartabatkan Bahasa Malaysia, baik dalam bidang pendidikan atau dalam bidang-bidang yang lain, adalah berdasarkan kepada keyakinan kita terhadap keupayaan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Keyakinan ini berasaskan kepada bukti bahawa keluaran sistem pendidikan kita yang berteraskan pendidikan bahasa kebangsaan telah berjaya menjadi pemangkin kepada kemajuan negara selama ini. Persepsi bahawa bahasa kebangsaan tidak berupaya untuk menjadi bahasa ilmu dan bahasa kemajuan merupakan tanggapan yang meleset. Pemartabatan sesuatu bahasa sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan, bukanlah semata-mata bergantung kepada sistem bahasa itu, tetapi turut berkait dengan faktor peradaban dalam kalangan pengguna bahasa itu sendiri.

10. Persoalannya, apakah sejarah peradaban berbahasa Malaysia itu sangat kerdil sehingga tidak mengizinkannya mencipta ilmu? Jika kita mengimbas sejarah, tradisi keilmuan dan persuratan bangsa kita cukup gemilang. Kalau di Barat ada Chaucer, di Alam Melayu ada Hamzah Fansuri dan kalau di Barat pada kurun ke 14 ada Canterbury Tales, di Alam Melayu ada Hikayat Raja-Raja Pasai. Ini menunjukkan bahasa kita pada ketika itu bukan sekadar digunakan sebagai alat pertuturan sahaja, tetapi telah berjaya mengungkapkan falsafah dan budaya tinggi yang menggambarkan tahap intelektual bangsa kita sejak zaman-berzaman. Hukum Kanun Melaka dan Hikayat Hang Tuah adalah antara contoh karya agung bangsa kita yang diungkapkan dalam bahasa Kebangsaan. Ini sekaligus membuktikan bahawa bahasa Kebangsaan kita telah mencapai tahap bahasa ilmu tinggi.

Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Imu

11. Maka, tanggungjawab kita sekarang ini ialah untuk mempertingkatkan fungsi bahasa Kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Kita tidak perlu terus bernostalgia tentang kegemilangan masa lampau, tanpa melakukan usaha yang bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat ini. Kita perlu sedar bahawa jika bahasa kebangsaan kita tidak lagi menjadi bahasa ilmu dan bahasa kemajuan, lama kelamaan bahasa kita akan hilang kepentingannya, tidak lagi releven dengan keperluan semasa, dan akhirnya akan pupus.Tidak guna lagi kita bernostalgia dengan keagungan dan kehebatan lampau bahasa kita, jika ianya sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman.

12. Justeru, usaha-usaha yang lebih agresif dan tersusun perlu dilakukan untuk meningkatkan fungsi bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Ini termasuklah dengan menghasilkan lebih banyak karya-karya ilmiah dalam bahasa kebangsaan, terutama sekali dalam bidang sains dan teknologi. Institusi-institusi pengajian tinggi, agensi-agensi pelaksana dasar bahasa seperti Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM), serta para ilmuwan perlu mewujudkan sinergi bagi menghasilkan karya-karya ilmiah bermutu tinggi dalam bahasa kebangsaan. Bagi saya inilah cabaran paling besar dalam usaha kita untuk memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan.

13. Di samping itu, usahasama strategik dengan masyarakat penutur bahasa Melayu di Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura boleh diwujudkan untuk menyemarakkan lagi penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. Dengan kedudukan bahasa Melayu pada tempat kelima sebagai bahasa utama dunia dengan bilangan penutur seramai 300 juta orang, kita mempunyai peluang yang baik untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan kita dalam lingkungan yang lebih luas.

Kesedaran

14. Sempena Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan pada hari ini, suka saya mengingatkan bahawa segala usaha kita untuk memartabat dan memperkasakan bahasa kebangsaan tidak akan berhasil sekiranya tiada kesedaran yang tinggi di kalangan rakyat untuk menghormati dan menggunakan bahasa kebangsaan dalam urusan seharian. Segala usaha kita akan menjadi sia-sia jika kita tidak menanamkan kesedaran yang tinggi di dalam hati sanubari kita dan meyakini tentang kepentingan dan keupayaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu yang utama.

15. Justeru, dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan bahasa kebangsaan, kerajaan telah membuat keputusan untuk mengisytiharkan bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa Kebangsaan. Sehubungan itu, semua kementerian, kerajaan negeri dan agensi kerajaan bermula pada tahun 2010 akan melaksanakan program Bulan Bahasa Kebangsaan pada peringkat masing-masing sepanjang bulan Oktober. Kegiatan-kegiatan bahasa dan persuratan kebangsaan akan dipertingkatkan sepanjang bulan ini untuk menyemarakkan lagi penggunaan bahasa kebangsaan di kalangan masyarakat kita.

16. Saya juga ingin mengumumkan bahawa mulai tahun 2010 kerajaan akan memperkenalkan Anugerah Tokoh ilmuwan Negara. Anugerah ini akan disampaikan kepada penerima yang layak sempena sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan. Anugerah ini adalah satu pengiktirafan kepada ilmuwan negara yang memberikan komitmen dalam usaha mengangkat martabat bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa kemajuan dan bahasa budaya tinggi.

17. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah menjayakan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2009 ini, khususnya kepada Jawatankuasa Penyelenggara di peringkat urusetia pusat, kementerian-kementerian, kerajaan-kerajaan negeri dan wilayah. Sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sarawak sebagai tuan rumah pada kali ini, Dewan Bahasa dan Pustaka dan semua pihak yang telah berpadu tenaga dan daya usaha untuk menganjurkan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2009 Peringkat Kebangsaan ini. Mudah-mudahan dengan adanya usaha-usaha seperti ini, kita akan lebih menghargai keindahan dan ketinggian nilai bahasa kita.

Yang kurik itu kendi, Yang merah itu saga,
Yang elok itu budi, Yang indah itu bahasa.

KARANGAN SPM: PUNCA-PUNCA DAN CARA-CARA MENGATASI PENYAKIT AIDSSOALAN

AIDS merupakan sejenis penyakit berjangkit yang berbahaya dan jumlah kesnya kini semakin meningkat saban tahun. Jelaskan punca-punca yang menyebabkan penyakit AIDS dan cara-cara untuk menanganinya.


Pada era globalisasi ini, gejala AIDS yang sedang merebak dengan cepat bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Penyakit AIDS merupakan singkatan perkataan Bahasa Inggeris ‘Acquired Immune Defiency Syndrome’ iaitu Sindrom Kurang Daya Melawan Penyakit. Penyakit AIDS adalah disebabkan oleh HIV iaitu ‘Human Immuneodeficiency Virus’. Virus tersebut akan merosakkan sistem imun badan kita dan menyebabkan kita mudah dijangkiti penyakit lain. Kadar kematian penjangkit AIDS adalah sangat tinggi kerana belum terdapat penawar yang berupaya mengubati penyakit tersebut.

Faktor yang menyebabkan penyakit AIDS berleluasa ialah masyarakat kita kurang mengamalkan amalan gaya hidup sihat. Golongan yang kurang berakhlak mengamalkan pergaulan seks bebas iaitu melakukan hubungan seks dengan ramai orang tanpa memikirkan kesudahannya. Selain itu, mereka juga melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak mempunyai ikatan perkahwinan yang sah. Misalnya, kegiatan pelacuran dan homoseksual telahpun menjadi gejala sosial yang tidak bermoral. Akibat daripada amalan-amalan tersebut, penyakit AIDS dapat merebak secara meluas kerana virus HIV akan dijangkiti melalui hubungan seks yang tidak terkawal. Jika seseorang pembawa HIV, maka sesiapa yang melakukan hubungan seks dengannya akan terdedah kepada bahaya HIV dan kadar jangkitan terhadap penyakit tersebut adalah tinggi.

Penyakit HIV boleh merebak melalui perkongsian jarum suntikan yang sudah dicemar oleh darah pembawa HIV. Kejadian tersebut berlaku terutama dalam kalangan penagih dadah yang kekurangan wang untuk membeli jarum suntikan baru daripada pembekal dadah. Oleh hal yang demikian, mereka terpaksa berkongsi jarum dengan penagih dadah yang lain. Jadi, mereka mudah terdedah kepada risiko dijangkiti HIV. Darah yang mengandungi HIV akan dipindahkan ke tubuh orang lain melalui perkongsian jarum suntikan. Mereka hanya mementingkan kenikmatan semata-mata tanpa menghiraukan kesan jangka panjang yang akan berlaku terhadap mereka. Oleh itu, hampir 60 peratus daripada jumlah penjangkit AIDS atau pembawa virus HIV terdiri daripada golongan penagih dadah.

Bilangan pesakit AIDS semakin bertambah kerana kekurangan pengetahuan tentang penyakit AIDS. Rakyat seharusnya dibekalkan informasi tentang penyakit AIDS supaya menjadi tanggungjawab mereka untuk melakukan pemeriksaan darah secepat mungkin. Tindakan ini adalah untuk mengetahui sama ada mereka ialah pembawa HIV yang berkemungkinan besar akan menyebarkan virus tersebut melalui hubungan seks rambang, pemindahan darah, ataupun melalui penyusuan ibu kepada anak. Jelaslah kepada kita betapa pentingnya bagi rakyat menyedari tentang bahaya penyakit AIDS yang bukan sahaja memudaratkan kesihatan tetapi boleh juga mengancam nyawa seseorang.


Setiap jenis penyakit pasti ada ubatnya. Tetapi lain pula dengan AIDS. Penyakit ini tiada ubat yang khusus untuk mengatasinya. Oleh sebab belum ada penawar untuk penyakit AIDS, usaha terbaik untuk menangani penyakit ini adalah melalui pencegahan. Usaha pencegahan yang dilakukan adalah mendidik orang ramai tentang AIDS. Mesej pendidikan AIDS perlu tertumpu kepada gaya tingkah laku seksual seperti menggunakan kondom, melakukan hubungan seks yang selamat, mengelakkan bertukar-tukar pasangan seks, atau mengelak daripada mengunjungi pekerja seks. Tambahan pula, perkongsian jarum suntikan dalam kalangan penagih dadah juga dapat dielakkan melalui pendidikan AIDS,.Tambahan lagi, usaha pendidikan AIDS membentukan nilai keperibadian dan kemujaraban yang akhirnya akan menjadi benteng yang kukuh untuk menangani jangkitan wabak.


Langkah yang tidak boleh dikesampingkan untuk mencegah perebakan AIDS ialah mengelakkan terus seks luar nikah, setia kepada pasangan serta menjauhi hubungan homoseksual. Pelbagai langkah pencegahan telahpun dilaksanakan oleh banyak pihak untuk mengawal penyakit ini daripada merebak. Kerajaan mewartakan Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 yang mensyaratkan supaya semua penyakit jangkitan HIV dilaporkan di klinik berdekatan. Seterusnya, kerajaan harus mewajibkan semua bakal pengantin untuk menjalani ujian HIV sebelum berkahwin. Syarat ini dikenakan kerana status kesihatan pasangan adalah sangat penting sebelum mereka berkahwin. Sesi kaunseling akan diberikan kepada pasangan yang ingin meneruskan perkahwinan mereka walaupun setelah mengetahui pasangannya adalah HIV positif.

Kesimpulannya, AIDS merupakan penyakit yang belum ada ubatnya. Penyakit HIV AIDS ini mendatangkan kesan yang amat buruk dan kesan yang lama. Bagi golongan yang tidak berdosa seperti anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang mempunyai jangkitan yang berbahaya ini akan memberi impak kepada anak tersebut. Jadi, penyakit AIDS yang lama mengancam ketenteraman kehidupan manusia haruslah dibasmi demi kesejahteraan manusia sejagat. Kerjasama antara pelbagai pihak adalah sangat penting bagi menyelesaikan masalah AIDS yang merupakan peragut nyawa sebelum keadaan ini bertambah serius.

KARANGAN : KESAN-KESAN DAN CARA-CARA UNTUK MENGATASI MASALAH PENGGUNAAN BAHASA ROJAK


SOALAN

Penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan yang berleluasa dikatakan telah mencemari martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Bincangkan kesan- kesan dan cara-cara untuk mengatasi masalah ini daripada terus berleluasa.

Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia tentang penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan. Amalan bahasa rojak bermakna tabiat suka mencampur-adukkan perkataan bahasa Inggeris semasa menggunakan bahasa Melayu. Gejala ini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat sehingga mencemari martabat bahasa Melayu. Lebih memberatkan lagi ialah gejala ini menular dengan begitu meluas dalam kalangan golongan berpendidikan tinggi yang menjadi pemimpin masyarakat. Tuntasnya, kesan–kesan yang timbul akibat daripada penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan perlu dikenal pasti supaya langkah–langkah yang pragmatik dapat diambil untuk mengatasinya.

Seperti yang telah dikatakan penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan akan mencemari martabat bahasa Melayu. Penggunaan bahasa rojak telah memberi gambaran wujud keadaan kebahasaan yang tidak stabil dalam masyarakat. Keadaan ini berlaku akibat daripada kemerosotan dan kehilangan kualiti, nilai serta ciri unggul bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan. Lama-kelamaan beberapa ciri bahasa Melayu akan pupus dan digantikan dengan beberapa ciri bahasa Inggeris. Lantaran itu, bahasa rojak akan menjadi bahasa ibunda orang Melayu sekiranya gejala ini terus terjadi. Secara perlahan-lahan kita mungkin akan melucutkan keupayaannya sebagai bahasa rasmi dan melunturkan fungsinya sebagai bahasa kebangsaan. Natijahnya, penggunaan bahasa rojak merupakan tamparan kepada identiti dan kewibawaan bahasa Melayu.

Semetelahan itu, penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan boleh menjejaskan pembelajaran di peringkat sekolah. Kini, kebanyakkan pelajar sering menggunakan bahasa rojak untuk berkomunikasi dan menggunakan bahasa singkatan dalam penghataran sistem pesanan ringkas (SMS). Apabila gejala ini dijadikan sebagai amalan seharian mereka, keadaan ini akan menjejaskan keputusan peperiksaan bagi seseorang pelajar, sekolah mahupun negeri. Hal ini demikian kerana, mereka tiada kemahiran dalam menulis karangan dengan menggunakan bahasa yang betul. Mereka telah biasa menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan seharian mereka. Sehubungan itu, mereka akan menghadapi kesukaran untuk menulis tanpa menggunakan bahasa rojak. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa perbelajaran di peringkat sekolah akan terjejas disebabkan oleh bahasa rojak dan bahasa singkatan.

Tambahan pula, penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan akan menyebabkan pengguna kelihatan tidak serius. Pengguna tidak menyusun perkara yang mahu diungkapkan dengan matang dan mereka bercakap dengan tidak berfikir secara mendalam. Biar kita ambil contoh, apabila seseorang pelayan menggunakan kata ganti nama “you” kepada pelanggannya, dia merasakan dia sama taraf dengan pelanggan. Oleh itu, dia akan berlagak bahawa dia wajar menjawab kata-kata pelanggan. Pelanggan adalah penting kerana tanpa pelanggan perniagaan tidak dapat dijalankan. Keadaan ini mungkin akan menimbulkan kemarahan dan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pelanggan kerana mereka merasa dirinya tidak dihormati. Sememangnya, pengguna akan kelihatan tidak serius ketika menggunakan bahasa rojak.


Setiap penyakit mesti ada penawarnya, begitu juga dengan gejala penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan. Gejala ini dapat ditangani dengan menyarankan kesedaran terhadap penggunaan bahasa yang betul di semua peringkat rasmi dalam masyarakat. Selaku pemimpin masyarakat, mereka seharusnya menunjukkan teladan yang baik kepada rakyat. Mereka harus mengawal diri dalam menggunakan bahasa dalam sesuatu majlis supaya mereka sentiasa menggunakan bahasa yang betul, baik semasa menggunakan bahasa Melayu, mahupun Inggeris. Jika mereka menggunakan bahasa Melayu, biarlah sepenuhnya digunakan perkataan-perkataan Melayu begitu juga apabila berbahasa Inggeris. Keadaan ini akan menjadi ikutan kepada rakyat dan lama–kelamaan seluruh masyarakat dapat menggunakan bahasa dengan betul. Jelaslah bahawa penggunaan bahasa yang betul oleh pemimpin masyarakat adalah penting dalam mengatasi gejala bahasa rojak.

Selain itu, bagi mengelakkan bahasa rojak dan bahasa singkatan terus digunakan sikap pengguna sendiri perlu berubah. Sikap menganggap bahasa Melayu kolot dan tidak standard harus dihapuskan. Alasan yang menyatakan bahasa Melayu tidak mempunyai perbendaharaan kata yang cukup untuk mengungkapkan sesuatu idea tidak boleh diterima. Hai ini demikaian kerana bahasa Melayu bersifat terbuka dan sanggup menerima perkataan-perkataan Inggeris bagi menambahkan perbendaharaan katanya. Masyarakat seharusnya menyanjung tinggi terhadap bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dan mengelakkan dirinya daripada menggunakan bahasa rojak. Sesungguhnya bagi mengelakkan menggunakan bahasa rojak memerlukan disiplin, komitmen dan latihan diri yang bersungguh-sungguh. Tuntasnya, sikap masyarakat perlu berubah supaya gejala ini dapat diatasi.

Peranan media massa juga penting bagi mengelakkan bahasa rojak dan bahasa singkatan digunakan secara berleluasa. Kini, masyarakat amat dipengaruhi oleh media massa terutamanya bagi golongan remaja. Program television, filem dan drama yang menggunakan bahasa rojak dan bahasa singkatan akan dipelajari oleh remaja. Keadaan ini disebabkan mereka mempunyai naluri yang tinggi untuk mencuba sesuatu. Seharusnya, program-program television yang mengandungi penggunaan bahasa rojak tidak boleh ditayang keluar. Sebagai contohnya, program “Gengstarz”, “One In A Million” dan “Akademi Fantasia” yang menggunakan bahasa rojak harus ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Natijahnya, gejala ini dapat diatasi melalui peranan yang dimainkan oleh pihak media massa.

Kesimpulannya, penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan yang berleluasa telah mencemari martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang melambangkan identiti dan kewibawaan bahasa kita. Oleh itu, semua pihak harus mengambil berat terhadap gejala ini. Semua pihak harus bekerjasama bak kata “berat sama dipikut, ringan sama dijinjing” untuk menangani gejala ini sampai ke akar umbinya. Diharapkan selepas usaha meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dijalankan, martabat bahasa Melayu dapat dinaikkan sampai ke peringkat global.

KARANGAN : GEJALA PEMBUANGAN BAYI - PUNCA DAN LANGKAH MENGATASISOALAN
Gejala pembuangan bayi merupakan fenomena jahiliah moden. Bincangkan punca-punca dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini daripada terus berleluasa.


Hamka pernah mengungkapkan, “Anak adalah untuk zaman yang akan datang, bukan untuk zaman kita”. Setiap pasangan yang berkahwin sememangnya mengimpikan untuk mempunyai anak sama ada lelaki atau perempuan sebagai penyambung keturunan mereka di dunia ini. Anak yang dilahirkan akan dijaga dengan penuh kasih sayang sehingga ada yang sanggup berjaga siang dan malam demi anak tersayang. Walau bagaimanapun, sejak akhir-akhir ini kita selalu dihidangkan dengan berita pembuangan bayi yang dilakukan oleh segolongan manusia yang berjiwa binatang. Bayi yang dilahirkan dibuang bagaikan sampah di merata-rata tempat tanpa belas kasihan. Oleh sebab itu, punca-punca dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembuangan bayi akan dibincangkan demi kepentingan bersama.

Pada pendapat saya, punca utama yang menyebabkan pembuangan bayi ialah keruntuhan institusi kekeluargaan dalam masyarakat kita. Ibu bapa yang merupakan ketua keluarga telah gagal melaksanakan tanggungjawab mereka mendidik anak-anak menjadi insan yang bersahsiah dan berkeperibadian mulia. Mereka sibuk dengan tugas-tugas seharian sehingga anak-anak terabai. Anak-anak yang kekurangan perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka lebih cenderung untuk mencari keseronokan di luar rumah. Akibatnya, mereka terjebak ke kancah permasalahan sosial seperti melakukan seks bebas sehingga mengandungkan anak luar nikah. Pada masa itu, barulah mereka sedar bahawa mereka sudah terlanjur dan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan membuang bayi yang dikandungkan. Mereka melakukan perbuatan terkutuk ini adalah untuk menyembunyikan perbuatan keji mereka daripada pengetahuan ibu bapa. Jelaslah bahawa kerapuhan institusi kekeluargaan merupakan punca perdana berlakunya masalah pembuangan bayi di negara kita.

            Seterusnya, masalah pembuangan bayi juga berlaku disebabkan golongan lelaki yang tidak bertanggungjawab. Sewaktu bercinta semuanya indah belaka sehingga si wanita sanggup menyerahkan segalanya untuk membuktikan kesetiaan dan cinta kepada pasangan mereka. Mereka mudah lemah kepada pujuk rayu kekasih hati yang kononnya berjanji mahu sehidup semati dengan mereka. Akhirnya, mereka rela bersekedudukan dengan pasangan bagaikan pasangan suami isteri walaupun tiada ikatan perkahwinan. Setelah si wanita hamil maka berlakulah konflik dalam kehidupan kerana si lelaki mahu melepaskan diri daripada tanggungjawab. Wanita yang hamil tersebut dipaksa untuk membuang atau menggugurkan bayi dalam kandungan demi menutup aib kerana mengandungkan anak luar nikah. Sekiranya tidak mahu berbuat seperti yang diarahkan, mereka akan ditinggalkan. Dalam situasi sebegini, si wanita tiada pilihan lain selain menurut kehendak pasangan mereka, bak kata pepatah, “ditelan mati emak, diluah mati bapa”.

            Selanjutnya, masalah pembuangan bayi semakin berleluasa di negara kita disebabkan bertambahnya pusat-pusat hiburan di negara kita terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Remaja lelaki dan perempuan biasanya berkumpul di pusat-pusat hiburan ini pada setiap hujung minggu. Mereka bergaul bebas antara lelaki dan perempuan sambil meminum minuman keras. Dalam keadaan separuh sedar, remaja perempuan biasanya mudah digoda oleh remaja lelaki. Golongan remaja sebegini tidak berfikir panjang dalam melakukan sesuatu kerana bagi mereka yang penting ialah keseronokan. Perlakuan seks bebas yang berleluasa di pusat-pusat hiburan menyebabkan ramai remaja yang terpengaruh sehingga ada dalam kalangan mereka yang mengandungkan anak luar nikah. Apabila sudah mengandung barulah mereka sedar kesilapan diri, ibarat kata pepatah, “sudah terhantuk baru nak terngadah”. Walau bagaimanapun, segalanya sudah tidak berguna kerana “nasi sudah menjadi bubur”. Akibatnya, mereka mengambil keputusan mudah iaitu membuang bayi yang dikandungkan.

Bagi mengatasi masalah ini, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling hendaklah diperluas dalam kalangan remaja yang bermasalah. Remaja perempuan yang sudah terlanjur sehingga mengandungkan anak luar nikah hendaklah dibantu bukannya disisihkan dan dicerca. Ibu bapa hendaklah membawa mereke berjumpa dengan kaunselor untuk memulihkan semangat dan keyakinan mereka sehingga anak yang dikandungkan dilahirkan dengan sempurna. Kita harus tahu bahawa setiap insan melakukan kesalahan, ibarat kata pepatah, “bumi mana tidak ditimpa hujan, lautan mana tidak bergelora”. Jika kita prihatin terhadap permasalahan mereka, sudah pasti mereka tidak akan kehilangan arah dan hilang pertimbangan. Oleh itu, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling hendaklah diperhebat dan lebih mesra remaja agar mereka tidak segan-segan menceritakan masalah dengan kaunselor apabila mereka berhadapan dengan situasi sebegini.

Selain itu, ibu bapa harus menilai semula peranan mereka sebagai ketua keluarga. Mereka tidak boleh terlalu materalistik sehingga mengabaikan tanggungjawab kepada anak-anak. Mereka harus meluangkan masa pada setiap hari untuk berkomunikasi dengan anak-anak agar mereka tidak kehilangan tempat untuk mengadu. Para ibu bapa harus sedar, wang ringgit yang diberikan kepada anak-anak tidak dapat dijadikan penganti diri kerana wang ringgit itulah yang boleh menghancurleburkan kehidupan anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah ambil tahu segala aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka di luar rumah. Mereka tidak boleh lepas tangan kerana “malang tidak berbau”. Ruang kebebasan yang diberikan terlalu banyak boleh membuka ruang kepada anak-anak terpengaruh dengan pelbagai gejala sosial di luar rumah. Jika kita mahu mengatasi masalah pembuangan bayi hingga ke akar umbi, peranan ibu bapa hendaklah diperkasakan semula kerana pendidikan seharusnya bermula dari rumah.

Konklusinya, masalah pembuangan bayi merupakan masalah yang memerlukan komitmen semua pihak untuk mengatasinya. Kita hendaklah berganding bahu membenteras masalah ini sehingga ke akar umbi ibarat kata pepatah, “ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni”. Pihak kerajaan hendaklah mengadakan pelbagai program yang bermanfaat untuk golongan remaja agar masa lapang mereka terisi dengan aktiviti yang bermaslahat. Remaja tidak boleh dibiarkan sendirian mengemudikan kehidupan mereka kerana mereka bukanlah nakhoda profesional. Apabila dihempas gelombang, mereka pasti akan karam. Oleh itu, didikan keagamaan hendaklah dipasak teguh dijiwa mereka pada setiap masa sebagai panduan yang berguna agar mereka tidak hidup bertuhankan nafsu nafsi semata-mata. Mudah-mudahan, hasrat kita untuk melahirkan remaja Malaysia yang cemerlang, gemilang dan terbilang akan menjadi realiti dan masalah pembuangan bayi tidak lagi menghantui masyarakat kita.