15 Februari 2016

UNIVERSITI - INDUSTRI MEMPERKASA IPT

PROF. IR. DR. KAMAL NASHARUDDIN MUSTAPHA
Naib Canselor Universiti Tenaga Nasional (Uniten).
Utusan Malaysia Online, 13 Februari 2016


Pada 11 November 2015, satu sidang dialog bersama Datuk Seri Abdul Wahid Omar berhubung Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) telah diadakan. Fokus utamanya untuk meningkatkan kolaborasi di antara pihak universiti dan industri ke arah melahirkan graduan yang memenuhi keperluan industri serta menyelesaikan masalah graduan tidak mendapat pekerjaan. Universiti memainkan peranan signifikan sebagai tapak percambah­an ilmu menerusi pengajaran dan penyelidikan yang berasaskan keper­luan semasa dalam konteks pembangunan bangsa dan pembinaan negara. Fungsi utama institusi penga­jian tinggi (IPT) adalah menyediakan mo­dal insan yang kompeten bagi keperluan pelbagai sektor pekerjaan.

Seiring dengan pembangunan negara menuju Wawasan 2020, universiti perlu lebih agresif memastikan aspirasi murni ini tercapai. Bagaimana? Adakah cukup dengan melipatgandakan pengajaran dan penyelidikan semata-mata? Jawapan kepada persoalan ini amat berkait rapat de­ngan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025, yang akan mengubah landskap pengajian tinggi di Malaysia. Pelan ini te­lah mencetuskan gelombang transformasi yang turut melibatkan industri dalam memperkasakan kewibawaan universiti di negara ini. Isu jaringan universiti-industri yang hangat diperkatakan ke­be­la­kang­an ini adalah bertunjangkan kon­sep hubungan simbiotik di an­ta­ra kedua-dua entiti. Hubungan ini diperkukuh­kan menerusi kelahiran graduan serba lengkap serta mampu memacu inovasi produk dan perkhid­matan yang disediakan oleh industri. Menyedari hakikat ini, kerajaan sentiasa mengiktiraf kepenting­an universiti sebagai elemen strategik dalam pembangunan ekonomi.

Justeru, universiti tempatan perlu lebih proaktif mewujudkan kerjasama strategik bersama industri pada pe­ringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Tidak dapat disangkal lagi bahawa kolaborasi universiti-industri merangkumi konteks yang lebih luas bukan sahaja aktiviti pengkomersialan produk malah melibatkan aspek pembangunan kurikulum, kerjasama pintar, penempatan bersilang (cross-fertilization) dan sidang dialog universiti-industri. Pihak universiti boleh memperkukuhkan kerjasama dua hala menerusi pemeteraian memorandum persefahaman (MoU) dan memo­randum perjanjian (MoA) dengan pelbagai pihak untuk membentuk satu jaringan strategik yang bukan sahaja membentuk satu kerjasama formal universiti-industri malah membuka laluan kepada ba­nyak kebaikan bagi kedua-dua pihak.

Universiti sebagai pusat kecemerlangan akademik amat bergantung kepada kerjasama strategik yang terjalin dengan industri dalam pembentukan kurikulum pengajaran dan pembelajaran yang relevan kepada keperluan industri. Ini akan me­ningkatkan kebolehpasaran graduan tempatan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Idris Jusoh pernah menyuarakan bahawa kolaborasi sebegini bukan sahaja akan memperkukuhkan program akademik yang ditawarkan malah memastikan mahasiswa tidak berdepan masalah mendapatkan pekerjaan sebaik sahaja menamatkan pengajian. Dalam penggubalan kurikulum mahupun semakan semula kurikulum program akademik yang ditawarkan, maklum balas pihak industri amat dititikberatkan.

Pihak universiti melantik Panel Penasihat Industri bagi menilai sejauh mana program yang ditawarkan memenuhi keperluan industri. Di Uniten misalnya, jemaah panel ini merangkumi nama-nama yang dise­gani dalam agensi kerajaan dan korporat di Malaysia. Dalam sidang penasihat yang diadakan dua kali setahun, ahli-ahli panel akan memberi input seperti penambahan elemen ilmu semasa yang perlu diterapkan kepada silibus kursus yang ditawarkan bagi sesuatu program akademik agar ilmu dan mentaliti bakal gradu­an yang dihasilkan dapat menepati citarasa bakal majikan.

Pelantikan Profesor Adjung dalam kalangan tokoh tersohor bidang pentadbiran awam dan korporat turut meluaskan perspektif mahasiswa dan warga kerja akademik terhadap keperluan semasa dunia luar menerusi sidang dialog, forum dan syarahan perdana. Usaha sebegini akan meningkatkan kredibiliti program akademik yang ditawarkan kerana pandangan pemegang taruh (stakeholders) sentiasa diberi perhatian utama oleh pihak universiti. Dari sudut penyelidikan pula, kerjasama strategik universiti-industri bertitik tolak daripada perubahan ekonomi global yang memerlukan syarikat-syarikat korporat bergerak seiring dengan penemuan terbaru dalam setiap jurusan ilmu. Hakikatnya, peningkatan ilmu dan pembangunan teknologi bergantung kepada kelengkapan infrastruktur dan kepakaran penyelidikan yang terdapat di universiti.

Kerjasama dalam bidang penyelidikan boleh dilihat dari dua perspektif utama. Pertama, pihak industri memerlukan platform untuk penyelidikan bersama bagi menghasilkan sesuatu produk berteknologi tinggi. Jika diperhalusi perkara ini, kita juga boleh menyimpulkan bahawa penglibatan industri akan menjana pendapatan universiti menerusi ganjaran yang diperoleh daripada pemindah­an hak milik paten hasil pengko­mersialan produk penyelidikan. Ini sudah pasti akan mengurangkan kebergantungan pihak universiti terhadap pemegang taruh dalam membiayai operasi dan penyelenggaraan makmal-makmal penyelidikan. Sebagai contoh, Uniten dengan kerjasama TNB Research Sdn. Bhd. telah menjalankan kajian untuk mempertingkatkan keupayaan opera­si TNB dari segi pengurangan impak stesen janakuasa terhadap alam sekitar, kualiti tenaga yang dihasilkan serta kaedah peningkatan produktiviti stesen janakuasa.

Kedua, pihak industri kadangkala mempunyai makmal termaju yang tersendiri tetapi tidak mempunyai kepakaran dalaman. Justeru, industri bergantung kepada kepakaran penyelidik di universiti bagi inovasi produk mereka manakala pihak universiti pula meraih reputasi tinggi menerusi peningkatan jumlah dana penyelidikan. Ini bertepatan dengan model kerjasama strategik di antara universiti, industri dan agensi-agensi kerajaan iaitu Public-Private Research Network (PPRN) yang dilancarkan kerajaan pada awal 2015. Tenaga pakar di universiti boleh menawarkan jalan penyelesaian atau kaedah penambahbaikan industri berdasarkan pendekatan yang sesuai dengan konteks perniagaan semasa. Secara tidak langsung, pihak industri mengurangkan kebergantung­an terhadap pakar runding asing dan sekali gus menjimatkan kos bagi khidmat runding tersebut. Kolaborasi universiti-industri juga membolehkan mobiliti kerjaya di antara kedua-dua pihak. Para pelajar boleh ditempatkan di syarikat-syarikat yang telah dikenal pasti bagi latihan industri mengikut bidang yang dikehendaki. Sebagai contoh, TNB menawarkan tempat bagi latihan industri untuk para pelajar Uniten menerusi program Better Brighter.


Begitu juga dengan warga kerja akademik dan industri boleh menjalani penempatan bersilang bagi mendalami kepakaran, mempertingkatkan keberhasilan dan mencontohi budaya prestasi tinggi. Kolaborasi universiti-industri ada­­lah elemen yang tidak boleh dipisahkan daripada dunia pengajian tinggi di Malaysia. Kerjasama strategik ini bukan sahaja memanfaatkan kedua-dua pihak bahkan masyarakat amnya menerusi inovasi produk serta teknologi. Menyedari perubahan pantas dalam industri di era globalisasi ini, program akademik yang ditawarkan oleh universiti haruslah relevan dengan keperluan semasa dan perubahan dalam sesuatu lapangan industri. Hanya menerusi jalinan kerjasama yang utuh di antara universiti dan industri akan memastikan keles­tarian kedua-dua pihak di zaman yang serba kompetitif ini.


BM STPM PENGGAL 2: MORFOLOGI, KATA KERJA11 Februari 2016

PESANAN CIKGU ZUL: CALON STPM, MENGULANGLAH SELAGI ADA PELUANG


Tanggal 1 Januari 2016, usia STPM baharu telah menjangkau 4 tahun. Alhamdulillah, penerimaan pelajar-pelajar dan guru-guru serta ibu bapa semakin baik. Semakin hari semakin ramai yang memahami dan mulai melihat peluang terindah apabila mengambil keputusan meneruskan pengajian di Tingkatan Enam atau Prauniversiti. Sesungguhnya, STPM Baharu membawa banyak kemaslahatan kepada para pelajar. Mereka bukan sahaja menduduki Peperiksaan STPM Penggal 1, 2, dan 3 secara percuma malahan tidak perlu membayar yuran yang mencecah angka ribuan ringgit seperti mana yang dihadapi oleh kawan-kawan yang meneruskan pengajian di kolej-kolej. Walau bagaimanapun, saya masih melihat tahap kesedaran pelajar untuk mengulang bagi membaiki keputusan masih rendah. 

KENAPA PERLU MENGULANG?

Semua pelajar yang menduduki peperiksaan STPM diberi peluang untuk memperbaiki keputusan. Sebagai contohnya, jika seseorang pelajar mendapat Gred C- atau F dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Kertas 1 yang diduduki semasa Penggal 1, mereka boleh mengulang subjek tersebut untuk memperbaiki keputusan. Jika kertas yang diulang mendapat Gred A, B+, B, atau B-, maka pelajar tersebut telah berjaya! Secara tidak langsung, CGPA pelajar meningkat dan peluang untuk bersaing bagi mendapat tempat di universiti semakin cerah. 

BAYARAN SANGAT MAHAL?

Saya melihat pelajar-pelajar Tingkatan Enam sangat berkira jika diminta untuk mengulang. Alasan mereka bayaran berjumlah RM50.00 bagi satu mata pelajaran yang diulang amatlah mahal. Benarkah begitu? Tepuk dada tanya selera. Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian, pelajar-pelajar sekarang lebih risau jika tidak cukup duit untuk menambah kredit telefon bimbit dan membeli kouta Internet. Mereka menghabiskan sekurang-kurangnya RM50.00 hingga RM200.00 sebulan untuk tujuan ini. Akan tetapi, apabila diminta membayar RM50.00 hingga RM200.00 untuk mengulang subjek yang keputusannya tidak begitu baik dalam Peperiksaan STPM mereka tidak mahu. 

CUKUPLAH CIKGU, MENGULANG NANTI GAGAL, RUGI! SAYANG DUIT

Konsep sayang duit antara mengulang subjek yang gagal dalam peperiksaan dan membeli telefon bimbit yang memiliki kemudahan 3G dan 4G, ternyata salah. Pelajar sanggup berlapar dan bekerja di luar waktu persekolahan sehingga tidak cukup tidur dan tidak menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru semata-mata untuk mengumpul duit bagi membeli telefon pintar idaman hati mereka. Perkara ini amatlah mengecewakan. Untuk mengulang, pelajar cuma perlu menyediakan wang antara RM50.00 hingga RM200.00 sahaja. Jumlah sebanyak itu amatlah sedikit jika dibandingkan dengan harga sebuah telefon pintar yang mencecah RM500.00 ke atas, pelajar mampu menyediakan wang sebanyak itu! Peribahasa Melayu yang berbunyi, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih amatlah sesuai untuk golongan pelajar sebegini. 

GURU RISAU, PELAJAR TIDAK PEDULI

Ramai guru Prauniversiti mengeluh dengan kerenah pelajar yang mengulang. Cikgu sanggup korbankan masa bersama dengan keluarga demi mengadakan kelas tambahan untuk membimbing pelajar yang mengulang. Malangnya, jika ada 10 orang pelajar yang mengulang, hanya 2 orang sahaja yang hadir. Yang lain, tidak hadir. Hancur dan punah harapan guru. Apabila ditanya, pelbagai alasan diberikan oleh mereka. Kesungguhan dan pengorbanan Sang Guru langsung tidak dihargai, malah hanya di pandang sebelah mata sahaja. Bagi yang taat dan berkeinginan untuk berjaya, peluang ini digunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, mereka berjaya. Mereka mendapat CGPA yang tinggi semasa keputusan keseluruhan diumumkan. Mereka berjaya mengikut kursus idaman mereka di universiti-universiti tempatan. 

MENGULANG SELAGI ADA PELUANG

Persaingan dalam dunia pekerjaan sekarang amat sengit. Pencapaian dalam bidang akademik masih lagi diambil kira oleh majikan walaupun faktor-faktor lain seperti pengalaman dan kebolehan berkomunikasi semakin dititikberatkan. Peringkat STPM merupakan peringkat persekolahan yang terakhir sebelum menjalani hidup sebagai siswa dan siswi di universiti. Semua orang berpeluang mendapat 4A. Peluang itu terbuka luas. Salah satu cara untuk meraih 4A dalam STPM adalah dengan mengulang. Kejayaan ini akan dikenang selama-lamanya sehingga ke anak cucu kita. Bukan semua orang mampu mendapat 4A dalam STPM. 

JANGAN CEPAT BERPUAS HATI

Pelajar-pelajar harus mengikis budaya "Sekadar Cukup Makan" kerana budaya ini tidak membawa apa-apa makna terhadap hidup kita. Kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik dan ada niat yang tinggi untuk mengatasi orang lain dengan usaha dan kemampuan diri kita sendiri. Sesungguhnya, hidup ini tidak terlalu mudah. Sekiranya mahu senang, kita kenalah berusaha. Korbankan sedikit keseronokan untuk mendapat nikmat hidup yang indah bagi tahun-tahun mendatang. BM STPM PENGGAL 2 : PROSES MORFOLOGI, BENTUK KATA, DAN GOLONGAN KATA

Pelajar selalu keliru tentang tiga perkara ini bukan sahaja semasa menjawab soalan peperiksaan malahan juga semasa sesi P&P di dalam kelas. Pada masa yang sama, apabila saya mengkaji soalan tahun-tahun lepas, banyak juga soalan keluar berkaitan dengan perkara yang agak asas ini. 


Ralat
adalah berbeza - amat berbeza


Ralat
2. Kata terbitan
Mohon gantikan kata
"memperbesarkan" dengan kata
memperisterikan 

Sebab "besar" ialah kata adjektif. Kata adjektif hanya menerima imbuhan memper-... sahaja
BM STPM PENGGAL 2 : KATA AKAR DAN KATA DASAR

Saya selalu ditanya tentang perbezaan antara kata akar dan kata dasar oleh para pelajar. Walaupun semasa saya menerangkan, mereka faham tetapi apabila saya keluarkan soalan dalam peperiksaan atau ujian tentang kedua-dua jenis kata ini, masih ramai pelajar yang tidak dapat membezakannya. 

Antara contoh soalan yang selalu saya kemukakan dalam peperiksaan atau ujian.

a. Berikan satu perbezaan antara kata akar dan kata dasar.
b. Berikan satu contoh bagi kata akar dan satu contoh bagi kata dasar.
c. Bina ayat menggunakan kata dasar yang terdiri daripada frasa.10 Februari 2016

BM STPM PENGGAL 2 : MORFEM
Boleh klik gambar 
untuk imej lebih besar

PEMILIK GUDANG GARAM TIDAK MEROKOK.


Pemilik Pt. Gudang Garam Susilo Wonowidjojo memiliki kekayaan bernilai 5.3 milion Dolar Amerika. Kekayaan itu diperoleh dari Syarikat Gudang Garam yang sangat terkenal dengan produk rokoknya. Ada yang menarik tentang diri beliau, walaupun beliau merupakan pemilik syarikat pengeluar rokok yang terbesar di Indonesia, namun beliau sendiri tidak merokok. Ini menghairankan orang ramai. Pada suatu hari seorang wartawan telah menemubual beliau tentang perkara tersebut. 

Pegawai : Bapak, kenapa kok Bapak tidak merokok sama sekali?
Owner : Lhoh, memangnya kenapa?

Pegawai : Kan bapak pemilik Gudang Garam, kenapa malah tidak merokok?
Owner : Itu di bungkus rokok kan ada tulisannya: Merokok dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Ngapain saya merokok kalo bisa jadi penyakitan.

Pegawai : Maksud Bapak?
Owner : Percuma jadi orang kaya kalo kena kanker, penyakit jantung, apalagi impotensi.

Pegawai : Lhah, kenapa bapak bikin pabrik rokok?

Owner : Rokok itu dibikin hanya untuk orang orang yang NGGA BISA BACA saja..!!!


Pak, jual rokok kepada orang yang ngga bisa baca, ngga salah ya? 09 Februari 2016

NYAMUK AEDES MEMBIAK CEPAT SEMASA CUACA PANAS

Oleh: Mohd Zin Ali, 4 Februari 2016, Berita Harian Online


Cuaca panas, kering dan suhu tinggi akibat fenomena El Nino yang melanda negara sehingga Mac ini dikatakan menyumbang kepada peningkatan kes demam denggi sehingga sebanyak 50 peratus. Kitaran hidup nyamuk aedes daripada telur ke peringkat nyamuk dewasa menjadi semakin singkat, iaitu kurang daripada tujuh hari menyebabkan populasi nyamuk meningkat. Cuaca panas turut menjadikan nyamuk lebih aktif dan meningkatkan frekuensinya untuk menggigit mangsa selain penyebaran virus denggi menjadi lebih luas. Kemarau akibat El Nino pula memaksa masyarakat menakung air bagi menampung bekalan air harian, sekali gus meningkatkan tempat pembiakan nyamuk aedes.

Salah faham punca kes meningkat Berikutan peningkatan kes demam denggi akhir-akhir ini, kerajaan dan masyarakat saling menyalahkan antara satu sama lain sebagai punca kes demam denggi meningkat di negara ini. Masyarakat dikatakan gagal menjaga kebersihan, enggan bergotong-royong memusnahkan tempat pembiakan nyamuk dan gagal memberi kerjasama ketika aktiviti semburan kabus, manakala kerajaan didakwa gagal melakukan semburan lebih kerap untuk mengawal nyamuk aedes. Bagaimanapun, salah faham itu sebenarnya berpunca daripada kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara menangani nyamuk aedes.

Pensyarah Entemologi Perubatan di Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof Madya Dr Hidayatulfathi Othman, berkata pengetahuan mengenai nyamuk aedes adalah sangat penting untuk orang ramai mencegah demam denggi. Beliau yang mempunyai kepakaran dalam bidang nyamuk aedes dan mobilisasi masyarakat terhadap denggi berkata, kajian mendapati hanya 50 peratus masyarakat mengetahui mengenai nyamuk aedes berbanding 75 peratus masyarakat tahu mengenai demam denggi. "Kita sedar mencegah adalah lebih baik daripada berubat. Oleh itu, untuk mencegah demam denggi, kita sepatutnya mengenali dengan lebih baik nyamuk aedes ini," katanya ketika ditemui baru-baru ini.

Dr Hidayatulfathi berkata, nyamuk aedes terdiri daripada dua jenis, iaitu aedes aegypti dan aedes albopictus yang sama kuat membawa virus denggi dengan kedua-duanya menggigit pada siang hari. Aedes aegypti sangat domestik kerana tinggal dalam rumah bersama manusia, membiak di bawah bumbung, anjung atau tempat letak kereta serta hinggap di celah langsir dan gantungan baju, manakala aedes albopictus tinggal di luar rumah dengan membiak di lubang pokok atau bekas sampah yang tidak diurus baik. Nyamuk aedes perlu menghisap darah untuk mendapatkan protein dan zat besi bagi menghasilkan telur dengan seekor nyamuk aedes aegypti boleh bertelur antara 80 dan 200 biji, manakala aedes albopictus boleh bertelur antara 40 dan 80 biji.

Kitar hidup nyamuk aedes dalam air adalah antara tujuh hingga lapan hari, manakala jangka hayat nyamuk dewasa ialah antara tiga dan empat minggu dengan seekor nyamuk mampu bertelur sebanyak lima atau enam kali. Sebenarnya, sukar untuk mengelak daripada digigit nyamuk aedes kerana ia menggigit pada siang hari berbanding nyamuk lain yang aktif pada waktu malam dengan orang ramai boleh berlindung hanya menggunakan kelambu. Dr Hidayatulfathi berkata, waktu aktif nyamuk aedes ialah antara jam 6.30 pagi hingga 8.30 pagi serta antara jam 5.30 petang dan 8.30 malam, tetapi ia juga boleh aktif menggigit pada waktu lain sekiranya cuaca persekitaran menyamai waktu aktifnya iaitu suhu kurang daripada 28 darjah Celsius. Boleh bertelur dalam bekas sebesar syiling 20 sen Beliau berkata, nyamuk aedes boleh bertelur dalam bekas sebesar syiling 20 sen yang mengandungi air bersih dengan telur akan melekat pada dinding bekas di sekeliling gigi air.

Untuk membersihkan bekas pembiakan nyamuk, kita tidak boleh hanya membuang airnya sahaja, tetapi perlu memberus dinding bekas untuk membuang telur atau menyiram dengan air panas yang suhunya lebih 80 darjah Celsius untuk membunuh telur. Tanpa memberus atau membunuhnya dengan air panas, telur yang kelihatan seperti bintik tahi lalat itu boleh hidup dalam keadaan kering selama enam hingga sembilan bulan dan boleh menetas menjadi jejentik hanya dalam masa setengah hingga satu jam apabila terkena air.


Selain itu, Dr Hidayatulfathi berkata, nyamuk aedes mempunyai kelebihan unik, iaitu boleh melakukan jangkitan secara transovarial selama lima keturunan. Ia adalah keadaan di mana nyamuk dewasa akan menyimpan virus denggi dalam ovari selepas menggigit pesakit denggi dengan setiap kali telur yang dihasilkan akan mempunyai virus di dalamnya. Apabila telur menetas, jejentik yang dihasilkan akan sedia ada dengan virus berkenaan dan apabila menjadi nyamuk dewasa, ia boleh menularkan virus kepada orang lain yang sihat tanpa perlu hisap darah orang berpenyakit dengan virus ini boleh bertahan sehingga lima keturunan.


PERGOLAKAN DI LUAR NEGARA BERI KESAN KEPADA MALAYSIA

Sumber : Berita Harian Online, 6 Februari 2016


Selepas insiden pengeboman di Istanbul, Jakarta dan Charsadda, Pakistan, beberapa minggu lalu, berlaku pula letupan bom di Kaherah serta di Mogadishu, Somalia. Semua kejadian ini tercetus dalam negara Islam. Sedarkah kita bahawa huru-hara sering terjadi di negara Islam apabila ada anasir yang melaga-laga dan menyemai sikap kebencian melampau dalam kalangan umat Islam di dalam negara itu sendiri? Apa yang kita bimbangkan bukan sahaja mereka yang tidak bersalah akan terbunuh, tetapi nyawa rakyat Malaysia akan terancam di negaraberisiko berlakunya peristiwa yang tidak diingini. Kita harus berterima kasih dan bersyukur kerana sehingga hari ini, pasukan keselamatan negara masih lagi mampu mengekalkan keamanan. Ramai warganegara Malaysia yang berada di seberang laut seperti pelajar, pelancong, pegawai kedutaan dan peniaga. Walaupun insiden yang disebutkan tadi berskala kecil, kebarangkalian berlakunya peperangan besar dalam sesebuah negara atau antara beberapa negara, adalah tidak mustahil seperti di Yaman.

Suhu politik yang semakin panas di rantau Arab meresahkan umat Islam memandangkan setiap tahun ramai jemaah Malaysia menunaikan ibadah umrah dan haji. Dijangkakan lebih banyak konflik akan berlaku pada tahun ini, manakala konflik sedia ada di beberapa negara tidak menampakkan tanda penyelesaian. Jika berlaku perkara tidak diingini di negara luar membabitkan warganegara Malaysia, kita yakin terhadap kemampuan Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Majlis Keselamatan Negara (MKN), Wisma Putra dan lain-lain agensi kerajaan dalam membawa mereka pulang ke tanah air. Prestasi pasukan keselamatan Prestasi pasukan keselamatan negara sememangnya terbukti seperti Ops Piramid pada Februari 2011 yang berjaya membawa keluar pelajar Malaysia dari Mesir menggunakan pesawat C-130 Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). Namun pesawat C-130 yang berenjin Propeller mempunyai kelemahan tertentu walaupun boleh mendarat di kawasan tidak berturap, mampu membawa muatan pelbagai bentuk selain penumpang dan boleh terbang dalam jarak yang jauh.

Antara kelemahan pesawat ini ialah kelajuannya rendah berbanding pesawat berenjin jet. Malaysia khususnya TUDM perlu mempunyai pesawat strategik berenjin jet supaya boleh diatur gerakan dengan pantas ke mana-mana lokasi merentas benua untuk menyelamatkan warganegara Malaysia. Kedudukan geografi Malaysia yang dipisahkan oleh Laut China Selatan juga adalah faktor utama mengapa pesawat strategik berenjin jet diperlukan apatah lagi keadaan keselamatan tidak menentu di perairan Timur Sabah yang bersempadan dengan Selatan Filipina. Negara jiran Malaysia seperti Indonesia mengoperasikan pesawat pengangkut terpakai berenjin jet, Boeing 737-500 yang dibeli dari syarikat penerbangan Garuda, manakala Tentera Udara Republik Singapura bakal menggunakan enam pesawat Airbus 330 MRTT (Multi-Role Transport Tanker). Kedua-dua jenis pesawat ini asalnya adalah kapal terbang penumpang awam. Pesawat ini juga boleh diubah untuk kegunaan lain seperti rondaan maritim, pengisian minyak di udara, hospital bergerak, perisikan, pusat pemerintahan dan kawalan serta lain-lain fungsi pertahanan.

Tragedi hitam MH17 menjadikan keperluan pesawat strategik sangat perlu kerana nyawa rakyat Malaysia hilang beribu kilometer jauhnya dan kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu dengan cepat. Begitu juga dengan kehilangan MH370. Operasi mencari dan menyelamat di laut luas seperti Lautan Hindi memerlukan pesawat berkemampuan lasak untuk terbang dalam jangka waktu yang lama. Kapal terbang aset penting Kapal terbang untuk tujuan pertahanan adalah aset penting bagi sesebuah negara. Selain memantau ancaman musuh di luar sempadan, pesawat udara strategik menjadi 'jambatan' utama ketika berlakunya bencana alam yang tidak diduga.

Gempa bumi, banjir besar, tsunami dan tanah runtuh boleh berlaku dalam sekelip mata serta memerlukan kecekapan pengurusan logistik yang disokong oleh kepantasan pengangkutan udara. Pada 6 Januari 2016 yang lalu, negara China menggunakan pesawat penumpang awam, China Southern Airlines (berenjin jet) untuk mendarat di atas pulau buatan manusia di Fiery Cross Reef yang turut dituntut oleh Filipina. Lihatlah bagaimana pesawat seperti itu digunakan untuk tujuan strategik dan pertahanan walaupun mendapat tentangan pelbagai pihak termasuk dari Amerika Syarikat (AS). Kepulauan Spratly diketahui dunia sebagai salah satu titik panas yang boleh menimbulkan konflik besar kerana tuntutan bertindih yang belum dapat diselesaikan sehingga hari ini. Rakyat Malaysia yang kerap ke luar negara untuk tujuan perniagaan, urusan peribadi dan sebagainya dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati serta tahu bagaimana hendak berhubung dengan Kedutaan/Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di seberang laut.

Ini memudahkan urusan komunikasi jika berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Bagi warganegara Malaysia yang tidak ke luar negara, sama-samalah kita menjaga keselamatan tanah air ini dengan tidak mudah melatah apabila cepat berkongsi maklumat tidak sahih di dalam media sosial. Keprihatinan Kerajaan Persekutuan mengenai ancaman keselamatan mutakhir ini diterjemahkan dalam Rang Undang-Undang Majlis Keselamatan Negara 2015. Antara fungsi utama majlis ini ialah untuk merumuskan dasar dan langkah strategik mengenai keselamatan negara, termasuk kedaulatan, integriti wilayah, pertahanan, kestabilan sosiopolitik, kestabilan ekonomi, sumber strategik, perpaduan negara dan kepentingan lain yang berhubung dengan keselamatan negara. Selain itu, majlis ini juga akan memantau pelaksanaan dasar dan langkah strategik mengenai keselamatan negara.

Perkara 149 di dalam Perlembagaan Persekutuan juga dengan jelas menyatakan mengenai perundangan menentang perbuatan subversif, tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam dan sebagainya. Berita mengenai 46 rakyat Malaysia termasuk wanita dan kanak-kanak yang menyertai kumpulan militan Negara Islam (IS) di Syria sangat membimbangkan kita. Berwaspadalah ketika melayari dan membaca maklumat di dalam media sosial. Periksa dan teliti terjemahan al-Quran serta hadis Rasulullah SAW dengan pihak yang berwajib agar kita tidak mudah terpesong dengan bahan tidak tulen yang mengelirukan. Peliharalah kesejahteraan serta keamanan negara seperti termaktub pada Perkara 1, Perlembagaan Persekutuan. Setiap minda warganegara Malaysia adalah barisan hadapan kepada pertahanan negara kerana maklumat yang dibaca di media sosial adalah 'lautan' yang sarat dengan pelbagai unsur termasuk sampah dan racun yang boleh menghancurkan kedaulatan tanah air seperti yang berlaku di Syria serta Iraq.KES BUNUH DIRI DI MALAYSIA, LELAKI LEBIH BANYAK DARIPADA WANITA

Sumber : Sinar Harian, 22 Disember 2015


Seramai 65 peratus daripada jumlah kes kejadian bunuh diri atau cubaan bunuh diri di kalangan penduduk tempatan atau warganegara asing di negara ini melibatkan golongan lelaki.   Timbalan Menteri Dalam Negeri, Masir Anak Kujat berkata sehingga Oktober 2015, sebanyak 130 kes direkodkan di mana 84 kes membabitkan lelaki dan 46 adalah wanita. Jumlah ini merangkumi 34 orang dari bangsa Melayu, 42 kaum India, 47 dari kaum Cina dan selebihnya (tujuh) terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Beliau menjawab soalan Senator S. Bagiam Ayem Perumal yang ingin tahu sama ada kementerian mempunyai pangkalan data cubaan bunuh diri mengikut kaum, jantina dan umur serta apakah tindakan susulan dalam membantu mereka ini agar tidak mengulangi perbuatan cuba bunuh diri seterusnya kembali ke jalan yang benar.   

Menurut beliau lagi, sebanyak 178 kes kejadian bunuh diri atau cubaan untuk membunuh diri dicatatkan pada 2013 manakala 191 kes pada 2014.   Jelasnya, kejadian bunuh diri yang berlaku di negara ini disebabkan oleh pelbagai faktor seperti masalah kewangan, tekanan jiwa, kecewa dalam percintaan dan masalah keluarga. Bagi mengatasi kes bunuh diri, Masir berkata pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam sesi perjumpaan, ceramah dan dialog telah memberikan langkah-langkah kesedaran seperti bimbingan kaunseling dan perkhidmatan psikoterapi bagi individu yang memerlukannya. PDRM juga telah meminta ahli keluarga yang rapat untuk sentiasa memperhatikan tingkah laku ahli keluarga mereka bagi mengelakkan daripada sebarang perkara yang tidak diingini.   


Pihak keluarga dinasihatkan jika terdapat perubahan atas tingkah laku seperti diam diri dan gelisah untuk segera mendapatkan khidmat kaunseling dan psikoterapi yang bertauliah di hospital ataupun di sekolah.  Jelasnya, dalam sesi perjumpaan sedemikian, pihak kaunselor akan memberikan nasihat bagi membantu individu tersebut dalam menyelesaikan masalah dan memberikan ruang untuk meluahkankan isi hati mereka. Dalam pada itu, beliau menekankan ibu bapa memberi pendidikan agama dan moral kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi kerana pengajaran agama dipandang sebagai usul penting bagi menanam ciri-ciri kemanusiaan yang mulia. Pendidikan agama dan moral yang diterap oleh ibu bapa akan menjadi benteng utama menghalang seseorang dalam mengambil tindakan yang boleh memudaratkan diri sendiri dan mampu mengawal hawa nafsu mereka di samping dapat mengatasi masalah jiwa yang kosong.

Bunuh diri bukan jalan terbaik 
untuk lari dari masalah. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...