JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI15 Februari 2016

UNIVERSITI - INDUSTRI MEMPERKASA IPT

PROF. IR. DR. KAMAL NASHARUDDIN MUSTAPHA
Naib Canselor Universiti Tenaga Nasional (Uniten).
Utusan Malaysia Online, 13 Februari 2016


Pada 11 November 2015, satu sidang dialog bersama Datuk Seri Abdul Wahid Omar berhubung Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) telah diadakan. Fokus utamanya untuk meningkatkan kolaborasi di antara pihak universiti dan industri ke arah melahirkan graduan yang memenuhi keperluan industri serta menyelesaikan masalah graduan tidak mendapat pekerjaan. Universiti memainkan peranan signifikan sebagai tapak percambah­an ilmu menerusi pengajaran dan penyelidikan yang berasaskan keper­luan semasa dalam konteks pembangunan bangsa dan pembinaan negara. Fungsi utama institusi penga­jian tinggi (IPT) adalah menyediakan mo­dal insan yang kompeten bagi keperluan pelbagai sektor pekerjaan.

Seiring dengan pembangunan negara menuju Wawasan 2020, universiti perlu lebih agresif memastikan aspirasi murni ini tercapai. Bagaimana? Adakah cukup dengan melipatgandakan pengajaran dan penyelidikan semata-mata? Jawapan kepada persoalan ini amat berkait rapat de­ngan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025, yang akan mengubah landskap pengajian tinggi di Malaysia. Pelan ini te­lah mencetuskan gelombang transformasi yang turut melibatkan industri dalam memperkasakan kewibawaan universiti di negara ini. Isu jaringan universiti-industri yang hangat diperkatakan ke­be­la­kang­an ini adalah bertunjangkan kon­sep hubungan simbiotik di an­ta­ra kedua-dua entiti. Hubungan ini diperkukuh­kan menerusi kelahiran graduan serba lengkap serta mampu memacu inovasi produk dan perkhid­matan yang disediakan oleh industri. Menyedari hakikat ini, kerajaan sentiasa mengiktiraf kepenting­an universiti sebagai elemen strategik dalam pembangunan ekonomi.

Justeru, universiti tempatan perlu lebih proaktif mewujudkan kerjasama strategik bersama industri pada pe­ringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Tidak dapat disangkal lagi bahawa kolaborasi universiti-industri merangkumi konteks yang lebih luas bukan sahaja aktiviti pengkomersialan produk malah melibatkan aspek pembangunan kurikulum, kerjasama pintar, penempatan bersilang (cross-fertilization) dan sidang dialog universiti-industri. Pihak universiti boleh memperkukuhkan kerjasama dua hala menerusi pemeteraian memorandum persefahaman (MoU) dan memo­randum perjanjian (MoA) dengan pelbagai pihak untuk membentuk satu jaringan strategik yang bukan sahaja membentuk satu kerjasama formal universiti-industri malah membuka laluan kepada ba­nyak kebaikan bagi kedua-dua pihak.

Universiti sebagai pusat kecemerlangan akademik amat bergantung kepada kerjasama strategik yang terjalin dengan industri dalam pembentukan kurikulum pengajaran dan pembelajaran yang relevan kepada keperluan industri. Ini akan me­ningkatkan kebolehpasaran graduan tempatan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Idris Jusoh pernah menyuarakan bahawa kolaborasi sebegini bukan sahaja akan memperkukuhkan program akademik yang ditawarkan malah memastikan mahasiswa tidak berdepan masalah mendapatkan pekerjaan sebaik sahaja menamatkan pengajian. Dalam penggubalan kurikulum mahupun semakan semula kurikulum program akademik yang ditawarkan, maklum balas pihak industri amat dititikberatkan.

Pihak universiti melantik Panel Penasihat Industri bagi menilai sejauh mana program yang ditawarkan memenuhi keperluan industri. Di Uniten misalnya, jemaah panel ini merangkumi nama-nama yang dise­gani dalam agensi kerajaan dan korporat di Malaysia. Dalam sidang penasihat yang diadakan dua kali setahun, ahli-ahli panel akan memberi input seperti penambahan elemen ilmu semasa yang perlu diterapkan kepada silibus kursus yang ditawarkan bagi sesuatu program akademik agar ilmu dan mentaliti bakal gradu­an yang dihasilkan dapat menepati citarasa bakal majikan.

Pelantikan Profesor Adjung dalam kalangan tokoh tersohor bidang pentadbiran awam dan korporat turut meluaskan perspektif mahasiswa dan warga kerja akademik terhadap keperluan semasa dunia luar menerusi sidang dialog, forum dan syarahan perdana. Usaha sebegini akan meningkatkan kredibiliti program akademik yang ditawarkan kerana pandangan pemegang taruh (stakeholders) sentiasa diberi perhatian utama oleh pihak universiti. Dari sudut penyelidikan pula, kerjasama strategik universiti-industri bertitik tolak daripada perubahan ekonomi global yang memerlukan syarikat-syarikat korporat bergerak seiring dengan penemuan terbaru dalam setiap jurusan ilmu. Hakikatnya, peningkatan ilmu dan pembangunan teknologi bergantung kepada kelengkapan infrastruktur dan kepakaran penyelidikan yang terdapat di universiti.

Kerjasama dalam bidang penyelidikan boleh dilihat dari dua perspektif utama. Pertama, pihak industri memerlukan platform untuk penyelidikan bersama bagi menghasilkan sesuatu produk berteknologi tinggi. Jika diperhalusi perkara ini, kita juga boleh menyimpulkan bahawa penglibatan industri akan menjana pendapatan universiti menerusi ganjaran yang diperoleh daripada pemindah­an hak milik paten hasil pengko­mersialan produk penyelidikan. Ini sudah pasti akan mengurangkan kebergantungan pihak universiti terhadap pemegang taruh dalam membiayai operasi dan penyelenggaraan makmal-makmal penyelidikan. Sebagai contoh, Uniten dengan kerjasama TNB Research Sdn. Bhd. telah menjalankan kajian untuk mempertingkatkan keupayaan opera­si TNB dari segi pengurangan impak stesen janakuasa terhadap alam sekitar, kualiti tenaga yang dihasilkan serta kaedah peningkatan produktiviti stesen janakuasa.

Kedua, pihak industri kadangkala mempunyai makmal termaju yang tersendiri tetapi tidak mempunyai kepakaran dalaman. Justeru, industri bergantung kepada kepakaran penyelidik di universiti bagi inovasi produk mereka manakala pihak universiti pula meraih reputasi tinggi menerusi peningkatan jumlah dana penyelidikan. Ini bertepatan dengan model kerjasama strategik di antara universiti, industri dan agensi-agensi kerajaan iaitu Public-Private Research Network (PPRN) yang dilancarkan kerajaan pada awal 2015. Tenaga pakar di universiti boleh menawarkan jalan penyelesaian atau kaedah penambahbaikan industri berdasarkan pendekatan yang sesuai dengan konteks perniagaan semasa. Secara tidak langsung, pihak industri mengurangkan kebergantung­an terhadap pakar runding asing dan sekali gus menjimatkan kos bagi khidmat runding tersebut. Kolaborasi universiti-industri juga membolehkan mobiliti kerjaya di antara kedua-dua pihak. Para pelajar boleh ditempatkan di syarikat-syarikat yang telah dikenal pasti bagi latihan industri mengikut bidang yang dikehendaki. Sebagai contoh, TNB menawarkan tempat bagi latihan industri untuk para pelajar Uniten menerusi program Better Brighter.


Begitu juga dengan warga kerja akademik dan industri boleh menjalani penempatan bersilang bagi mendalami kepakaran, mempertingkatkan keberhasilan dan mencontohi budaya prestasi tinggi. Kolaborasi universiti-industri ada­­lah elemen yang tidak boleh dipisahkan daripada dunia pengajian tinggi di Malaysia. Kerjasama strategik ini bukan sahaja memanfaatkan kedua-dua pihak bahkan masyarakat amnya menerusi inovasi produk serta teknologi. Menyedari perubahan pantas dalam industri di era globalisasi ini, program akademik yang ditawarkan oleh universiti haruslah relevan dengan keperluan semasa dan perubahan dalam sesuatu lapangan industri. Hanya menerusi jalinan kerjasama yang utuh di antara universiti dan industri akan memastikan keles­tarian kedua-dua pihak di zaman yang serba kompetitif ini.


BM STPM PENGGAL 2: MORFOLOGI, KATA KERJA11 Februari 2016

PESANAN CIKGU ZUL: CALON STPM, MENGULANGLAH SELAGI ADA PELUANG


Tanggal 1 Januari 2016, usia STPM baharu telah menjangkau 4 tahun. Alhamdulillah, penerimaan pelajar-pelajar dan guru-guru serta ibu bapa semakin baik. Semakin hari semakin ramai yang memahami dan mulai melihat peluang terindah apabila mengambil keputusan meneruskan pengajian di Tingkatan Enam atau Prauniversiti. Sesungguhnya, STPM Baharu membawa banyak kemaslahatan kepada para pelajar. Mereka bukan sahaja menduduki Peperiksaan STPM Penggal 1, 2, dan 3 secara percuma malahan tidak perlu membayar yuran yang mencecah angka ribuan ringgit seperti mana yang dihadapi oleh kawan-kawan yang meneruskan pengajian di kolej-kolej. Walau bagaimanapun, saya masih melihat tahap kesedaran pelajar untuk mengulang bagi membaiki keputusan masih rendah. 

KENAPA PERLU MENGULANG?

Semua pelajar yang menduduki peperiksaan STPM diberi peluang untuk memperbaiki keputusan. Sebagai contohnya, jika seseorang pelajar mendapat Gred C- atau F dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Kertas 1 yang diduduki semasa Penggal 1, mereka boleh mengulang subjek tersebut untuk memperbaiki keputusan. Jika kertas yang diulang mendapat Gred A, B+, B, atau B-, maka pelajar tersebut telah berjaya! Secara tidak langsung, CGPA pelajar meningkat dan peluang untuk bersaing bagi mendapat tempat di universiti semakin cerah. 

BAYARAN SANGAT MAHAL?

Saya melihat pelajar-pelajar Tingkatan Enam sangat berkira jika diminta untuk mengulang. Alasan mereka bayaran berjumlah RM50.00 bagi satu mata pelajaran yang diulang amatlah mahal. Benarkah begitu? Tepuk dada tanya selera. Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian, pelajar-pelajar sekarang lebih risau jika tidak cukup duit untuk menambah kredit telefon bimbit dan membeli kouta Internet. Mereka menghabiskan sekurang-kurangnya RM50.00 hingga RM200.00 sebulan untuk tujuan ini. Akan tetapi, apabila diminta membayar RM50.00 hingga RM200.00 untuk mengulang subjek yang keputusannya tidak begitu baik dalam Peperiksaan STPM mereka tidak mahu. 

CUKUPLAH CIKGU, MENGULANG NANTI GAGAL, RUGI! SAYANG DUIT

Konsep sayang duit antara mengulang subjek yang gagal dalam peperiksaan dan membeli telefon bimbit yang memiliki kemudahan 3G dan 4G, ternyata salah. Pelajar sanggup berlapar dan bekerja di luar waktu persekolahan sehingga tidak cukup tidur dan tidak menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru semata-mata untuk mengumpul duit bagi membeli telefon pintar idaman hati mereka. Perkara ini amatlah mengecewakan. Untuk mengulang, pelajar cuma perlu menyediakan wang antara RM50.00 hingga RM200.00 sahaja. Jumlah sebanyak itu amatlah sedikit jika dibandingkan dengan harga sebuah telefon pintar yang mencecah RM500.00 ke atas, pelajar mampu menyediakan wang sebanyak itu! Peribahasa Melayu yang berbunyi, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih amatlah sesuai untuk golongan pelajar sebegini. 

GURU RISAU, PELAJAR TIDAK PEDULI

Ramai guru Prauniversiti mengeluh dengan kerenah pelajar yang mengulang. Cikgu sanggup korbankan masa bersama dengan keluarga demi mengadakan kelas tambahan untuk membimbing pelajar yang mengulang. Malangnya, jika ada 10 orang pelajar yang mengulang, hanya 2 orang sahaja yang hadir. Yang lain, tidak hadir. Hancur dan punah harapan guru. Apabila ditanya, pelbagai alasan diberikan oleh mereka. Kesungguhan dan pengorbanan Sang Guru langsung tidak dihargai, malah hanya di pandang sebelah mata sahaja. Bagi yang taat dan berkeinginan untuk berjaya, peluang ini digunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, mereka berjaya. Mereka mendapat CGPA yang tinggi semasa keputusan keseluruhan diumumkan. Mereka berjaya mengikut kursus idaman mereka di universiti-universiti tempatan. 

MENGULANG SELAGI ADA PELUANG

Persaingan dalam dunia pekerjaan sekarang amat sengit. Pencapaian dalam bidang akademik masih lagi diambil kira oleh majikan walaupun faktor-faktor lain seperti pengalaman dan kebolehan berkomunikasi semakin dititikberatkan. Peringkat STPM merupakan peringkat persekolahan yang terakhir sebelum menjalani hidup sebagai siswa dan siswi di universiti. Semua orang berpeluang mendapat 4A. Peluang itu terbuka luas. Salah satu cara untuk meraih 4A dalam STPM adalah dengan mengulang. Kejayaan ini akan dikenang selama-lamanya sehingga ke anak cucu kita. Bukan semua orang mampu mendapat 4A dalam STPM. 

JANGAN CEPAT BERPUAS HATI

Pelajar-pelajar harus mengikis budaya "Sekadar Cukup Makan" kerana budaya ini tidak membawa apa-apa makna terhadap hidup kita. Kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik dan ada niat yang tinggi untuk mengatasi orang lain dengan usaha dan kemampuan diri kita sendiri. Sesungguhnya, hidup ini tidak terlalu mudah. Sekiranya mahu senang, kita kenalah berusaha. Korbankan sedikit keseronokan untuk mendapat nikmat hidup yang indah bagi tahun-tahun mendatang. BM STPM PENGGAL 2 : PROSES MORFOLOGI, BENTUK KATA, DAN GOLONGAN KATA


Pelajar selalu keliru tentang tiga perkara ini bukan sahaja semasa menjawab soalan peperiksaan malahan juga semasa sesi P&P di dalam kelas. Pada masa yang sama, apabila saya mengkaji soalan tahun-tahun lepas, banyak juga soalan keluar berkaitan dengan perkara yang agak asas ini. 


Ralat
adalah berbeza - amat berbeza


Ralat
2. Kata terbitan
Mohon gantikan kata
"memperbesarkan" dengan kata
memperisterikan 

Sebab "besar" ialah kata adjektif. Kata adjektif hanya menerima imbuhan memper-... sahaja
BM STPM PENGGAL 2 : KATA AKAR DAN KATA DASAR

10 Februari 2016

BM STPM PENGGAL 2 : MORFEM
Boleh klik gambar 
untuk imej lebih besar

PEMILIK GUDANG GARAM TIDAK MEROKOK.


Pemilik Pt. Gudang Garam Susilo Wonowidjojo memiliki kekayaan bernilai 5.3 milion Dolar Amerika. Kekayaan itu diperoleh dari Syarikat Gudang Garam yang sangat terkenal dengan produk rokoknya. Ada yang menarik tentang diri beliau, walaupun beliau merupakan pemilik syarikat pengeluar rokok yang terbesar di Indonesia, namun beliau sendiri tidak merokok. Ini menghairankan orang ramai. Pada suatu hari seorang wartawan telah menemubual beliau tentang perkara tersebut. 

Pegawai : Bapak, kenapa kok Bapak tidak merokok sama sekali?
Owner : Lhoh, memangnya kenapa?

Pegawai : Kan bapak pemilik Gudang Garam, kenapa malah tidak merokok?
Owner : Itu di bungkus rokok kan ada tulisannya: Merokok dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Ngapain saya merokok kalo bisa jadi penyakitan.

Pegawai : Maksud Bapak?
Owner : Percuma jadi orang kaya kalo kena kanker, penyakit jantung, apalagi impotensi.

Pegawai : Lhah, kenapa bapak bikin pabrik rokok?

Owner : Rokok itu dibikin hanya untuk orang orang yang NGGA BISA BACA saja..!!!


Pak, jual rokok kepada orang yang ngga bisa baca, ngga salah ya?