JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI04 Oktober 2010

PROSES PENGGUGURAN AYAT

PENDEFINISIAN

Proses ini akan mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu

EMPAT JENIS PENGGUGURAN AYAT

1. Pengguguran Frasa Nama Sebagai Subjek
2. Pengguguran Frasa Predikat
3. Pengguguran Frasa Nama Yang Mendahului Frasa Relatif
4. Pengguguran Frasa Nama Yang Berfingsi Sebagai Inti Dalam Frasa Nama

SINTAKSIS = PROSES PENERBITAN AYAT

DEFINISI

= dikenali juga sebagai proses transformasi
= merupakan  perubahan yang berlaku daripada ayat dasar kepada ayat terbitan
= proses ini akan mengubah struktur atau susunan ayat

TIGA PROSES PENERBITAN AYAT

1. Pengguguran
2. Penyusunan semula
3. Perluasan ayat


BAHASA ISTANA = UNSUR PEMULUKAN DAN UNSUR PENDINAAN

PEMULUKAN

= Perbuatan menyanjung dan ditujukan kepada raja
= Meletakkan baginda pada satu taraf yang lebih tinggi


CONTOH PEMULUKAN

= Duli Yang di-Pertuan
= Duli Yang Maha Mulia
= Ke bawah Duli Yang Maha Mulia


PENDINAAN

= Perbuatan merendah-rendahkan diri apabila bertutur dengan raja

CONTOH PENDINAAN

= patik pacal yang hina
= ampun tuanku beribu-ribu ampun

KLAUSA

DEFINISI

Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek dan satu predikat

JENIS-JENIS KLAUSA

1. Klausa Bebas

= klausa yang dapat berdiri sendiri
= merupakan satu ayat yang sempurna
= disebut klausa utama atau klausa induk
= sama statusnya dengan ayat tunggal

2. Klausa Terikat

= klausa yang tidak dapat berdiri sendiri
= tidak boleh menjadi ayat yang lengkap
= bergantung kepada klausa utama

CONTOH

Ibu dihantar ke hospital kerana sakit kaki.

KLAUSA BEBAS = Ibu dihantar ke hospital

KLAUSA TERIKAT = kerana sakit kaki

MORFEM

DEFINISI
Morfem ialah unit tatabahasa yang terkecil yang mempunyai fungsi nahu.

JENIS-JENIS MORFEM

1. Morfem Terikat

= Morfem yang tidak boleh berdiri sendiri
= Mesti hadir bersama morfem lain
= Semua imbuhan ialah morfem terikat
= Contoh : ber- (berjalan), ke-...-an (kedudukan)
= Terdapat juga morfem bebas yang bukan imbuhan iaitu kata akar
= kata "tapa" hanya bermakna apabila ditambah dengan morfem "ber-" = bertapa

2. Morfem Bebas

= Mempunyai makna yang lengkap
= Boleh berdiri sendiri
= duduk, jalan

HUBUNGAN DARI ASPEK SEMANTIK DALAM SESEBUAH WACANA

HUBUNGAN SEBAB DAN AKIBAT
Contoh Ayat
Dia sangat mengantuk. Dia tidur.

HUBUNGAN SEBAB DAN HASIL
Contoh Ayat
Dia seorang yang amat rajin belajar. Dia berjaya mendapat keputusan 4A dalam STPM.

HUBUNGAN SEBAB DAN TUJUAN
Contoh Ayat
Lelaki itu mahu berkahwin. Dia mahu memiliki zuriat sendiri.

HUBUNGAN LATAR DAN KESIMPULAN
Contoh Ayat
Rumah itu nampak besar dan cantik. Rupa-rupanya pemilik rumah itu seorang jutawan.

HUBUNGAN SYARAT DAN HASIL
Contoh Ayat
Rakyat Malaysia hendaklah hidup bersatu padu. Perpaduan dapat menjadikan negara kita maju dan makmur.

HUBUNGAN PERBANDINGAN
Contoh Ayat
Dia guru bahasa Melayu yang baik. Guru bahasa Melayu saya lagi baik.

HUBUNGAN MEMPERKUATKAN ISI
Contoh Ayat
Sungguh kejam perbuatan majikan pembantu rumah itu. Dia sampai hati menyimbahnya dengan air panas dan memperkosanya.

HUBUNGAN ADITIF
Contoh Ayat
Pekerjaan saya sudah selesai. Saya mengantuk, jadi bolehlah saya tidur sekarang.

ISU PENDIDIKAN : UNIVERSITI KITA KETANDUSAN IDEA = TIDAK TERSENARAI DALAM 200 BUAH UNIVERSITI TERBAIK DI DUNIA 2010Pengumuman THE World University Ranking 2010-2011 dengan data yang dibekalkan oleh Thomson Reuters baru-baru menunjukkan kedudukan universiti-universiti tempatan tidak memberangsangkan. Sepuluh universiti terbaik di dunia sekali lagi didominasi oleh Amerika Syarikat dan Britain. Tamadun Eropah, khususnya suku Anglo-Saxon mendahului kecemerlangan universiti dengan Harvard University di tempat yang teratas, diikuti California Institute of Technology di tempat kedua, Massachussetts Institute of Technology (3), Stanford University (4), Princeton University (5), University of Cambridge dan University of Oxford (masing-masing 6) University of California, Berkeley (8), Imperial College, London (9) dan Yale University (10). Tidak ada universiti Malaysia berjaya menduduki tempat 200 pertama.


Korpus ilmu yang yang tersimpan dan dijana oleh pusat metropolitan Barat tiada tandingannya. Apakah kita masih berhasrat bersaing dalam penarafan Universiti Times Higher Education (THE) ini? Ada kalangan mengatakan bahawa kaedah yang digunakan itu tidak mengambil kira keadaan negara dan misi universiti di dunia bukan Barat. Ada juga pemimpin universiti tempatan menyatakan mereka akan memperbaiki proses dan perjalanan universiti. Siapa tidak bangga melihat universitinya menduduki tempat teratas? Dan kenapa sedih jika itu tidak berlaku?

Di sini, saya ingin menimbulkan sebahagian yang wujud di kalangan universiti-universiti global tersebut, dan apa yang menjadikan mereka 'global.' Salah satunya ialah institusi-institusi pengajian tinggi seperti Harvard University, Yale University, University of Oxford, University of Cambridge dan Massachussetts Institute of Technology telah mengekalkan dan memperkasakan kecemerlangan bidang-bidang sains sosial, dan ilmu kemanusiaan, termasuk falsafah. Sedangkan universiti-universiti di Malaysia mengenepikan dan mengabaikan pengajian tersebut. Malah di antara kira-kira 60 buah universiti di Malaysia, kurang dari lima mempunyai Jabatan/Bahagian Sejarah; dan tiada ada Jabatan Falsafah. Jika begitu keadaannya, bagaimana dapat kita mengajar pelajar kita berfikir dan bersoal; bagaimana dapat ahli akademik kita melahirkan keaslian pemikiran dan idea?

Universiti-universiti di Malaysia ketandusan idea dan saluran penebaran idea tersebut, walaupun ada yang mempunyai penerbitan universiti masing-masing.  Kita ambil satu contoh iaitu penerbitan ilmu oleh Massachusettes Institute of Technology (MIT) di Amerika Syarikat. MIT mempunyai School of Humanities, Arts and Social Sciences dengan mengendalikan 22 disiplin, projek, dan bidang pengajian penyelidikan. Antara bidang-bidang yang ditawarkan ialah Sejarah, Falsafah, Ekonomi, Penulisan dan Kajian Humanistik, Media Perbandingan dan Pengajian Antarabangsa.

MIT mempunyai penerbitannya sendiri yang diasaskan pada 1926 apabila ia memulakan penerbitan siri syarahan dari seorang pemenang Hadiah Nobel. Bahagian penerbitan jurnal akademik ditambah pada 1968. Setakat ini, ia telah menerbitkan lebih 10,000 tajuk buku, dengan lebih 200 tajuk buku dan 40 tajuk jurnal setiap tahun. Walaupun jumlah tersebut nampaknya tidak menakjubkan, nilai korpus ilmu yang diterbitkan itu telah mempengaruhi pemikiran tamadun moden. Lihat saja katalog MIT Press serta kritikan dan ulasan buku-buku tersebut di seluruh duniMIT Press khususnya menerbitkan buku dalam bidang-bidang Seni dan Senibina, Sains Kognitif, Ekonomi, Media Baru dan Sains, Teknologi dan Masyarakat. Tajuk-tajuk jurnal yang diterbitkannya berbunyi seperti Asian Economic Papers, Daedalus, Innovations, Journal of Cold War Studies, Journal of Interdisciplinary History, Leonardo, Leonardo Music Journal, Linguistic Inquiry, dan Perspectives on Science.

Walaupun 10 universiti terunggul itu mempunyai sejarah dan asal-usul yang berbeza, namun tunjang mereka ialah penerbitan dan kegunaan ilmu, pemikiran dan kemahiran bagi penerokaan alam-alam yang wujud, menangani dan menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan dan peningkatan taraf hidup. Saya bukan mengandaikan bahawa kita tidak mempunyai falsafah sedemikian, tetapi kesedaran, iltizam dan keupayaan kita menyedari falsafah sedemikian tidak terlihat dalam wacana-wacana yang sepatutnya terbit dari universiti-universiti tempatan. Saya khuatir, sindrom pemikiran tertawan telah menguasai masyarakat universiti kita. Pemikiran tertawan berlawanan dengan kreativiti, inovasi dan menungan. Ia disifatkan sebagai satu cara berfikir yang imitatif dan tidak kritikal.

Sebenarnya, pemikiran tertawan mengandaikan bahawa senarai universiti yang terbaik di dunia mencerminkan pengukuran dan kebenaran apa yang dilakukan oleh institusi pengajian tinggi. Jawapannya sekali gus 'ya' dan 'tidak.' Bukan mudah mendapat akses kepada pengendalian sesebuah universiti itu. Sudah tentu kita telah mencerap seni bina dan persekitaran fizikal institusi pengajian tinggi di Barat. Mereka dari kalangan pemimpin universiti, profesor dan pembuat dasar juga telah melawat lalu berinteraksi dengan pemimpin 10 universiti terunggul itu. Ramai juga yang belajar di sana. Apa yang kita telah ketahui dan apa yang tidak kita ketahui?  Mungkin kita hanya mengukur kualiti seseorang ahli akademik itu berdasarkan kuantiti penyelidikan dan penerbitan, serta jumlah paten. Universiti kini menggunakan KPI (Petunjuk Prestasi Utama) dalam mengukur kemajuannya menjurus kepada hasrat disenaraikan pada kedudukan yang paling tinggi, 10 atau 100 pertama.

KPI adalah satu pendekatan pengukuran penerbitan intelektual yang mengekang dan membantutkan perkembangan bidang-bidang Sains Sosial dan Ilmu Kemanusiaan itu sendiri. Ia membunuh pemikiran dan kreativiti. Sarjana dan budiman di universiti dihimpit oleh universiti yang berfungsi sebagai kilang, dengan persekitaran dan iklim di kampus tidak ubah seperti persekitaran di kilang. Universiti bukan kilang dan ahli akademik bukan operator kilang yang terpaksa memenuhi sasaran setiap hari.  Ahli akademik tidak bekerja dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Ahli akademik bekerja 24 jam sehari. Penyelidikan dan penulisan tidak bermula atau berakhir pada sesuatu waktu yang ditetapkan. Imajinasi sosiologis dan kreativiti merentasi jam waktu.

Nilai-nilai dan amalan kini tidak memupuk hasrat menjadikan universiti-universiti kita terunggul di dunia. Istilah 'prestasi' tidak wujud dalam persekitaran universiti. Profesion akademik tidak memerlukan konsep 'prestasi.' Nilai kesarjanaan diukur dengan nombor dan kuantiti. Apakah keupayaan dan hikmah dalam menilai kesarjanaan itu telah luntur di kalangan profesor dan ahli akademik universiti tempatan sehinggakan boleh diibaratkan bahawa telah tidak ada lagi jauhari yang mengenal manikam? Apakah kesarjanaan telah terhakis dari sistem universiti kita? Saya perhatikan dalam keghairahan kita menerbit jurnal yang tersenarai dalam pangkalan data Thomson Reuters (dulunya ISI) dan Scopus, kita mengabaikan keaslian ilmu itu sendiri dan media penerbitan ilmu. Jika seseorang pensyarah atau sekumpulan akademik ingin memulakan sebuah jurnal dan mengharapkan artikel yang misalnya mencetus idea-idea dan wacana alternatif, hasrat itu tidak mungkin kesampaian.

Persoalan yang akan ditimbulkan ialah apakah guna menyokong dan menerbit artikel ke jurnal tersebut kerana ia tidak disenaraikan dalam pangkalan-pangkalan data yang diterima. Sikap para pensyarah kini ialah menerbitkan jurnal yang tersenarai dalam pangkalan data bagi memenuhi KPI bertujuan kenaikan gaji dan pangkat. Keikhlasan dicemari oleh sasaran yang ditetapkan. Apakah akan terjadi kepada pertumbuhan kesarjanaan di Malaysia jika iltizam dan keikhlasan menerbitkan ilmu itu tidak diiktiraf? Dan tumpuan kepada jurnal-jurnal tersebut telah membentuk para pensyarah sebagai pekerja yang tidak berfikir dan tidak berupaya berfikir merentasi wacana.

Tidak ada istilah mengasaskan idea besar dan pemikiran agung. Keaslian ilmu dibantut. Tanpa berfikiran kritis, kita tidak dapat mencetuskan pemikiran dan idea asli. Ramai di antara pensyarah universiti hanya menggunakan teori, konsep dan andaian yang ada seolah-olah ia seperti dogma seolah ia bebas dari konteks sejarah, tamadun, budaya dan politik. Keadaan ini merentasi semua bidang pengajian daripada Sains, Teknologi dan Kejuruteraan sehinggalah kepada Sains Sosial dan Ilmu Kemanusiaan. Apakah ini boleh disebut sebagai kelompongan pemikiran? Kita tidak juga berusaha membincang dan mengkritik idea-idea asal dan gagasan-gagasan besar. Jika kita masih berhasrat menjadi universiti global, kita perlu belajar satu lagi dari 10 universiti yang tersenarai itu. Semua universiti tersebut mempunyai Jabatan Falsafah yang mantap. Itulah pemikiran yang melonjak tamadun Barat ke tahap yang ada sekarang ini.


Oleh : A. Murad Merican
Profesor Ilmu Kemanusiaan
Universiti Teknologi Petronas
Berita Harian
4 Oktober 2010

ISU SOSIAL : PENDUDUK RAMAI MENUNTUT HABIT SELESA

TEMA Hari Habitat Sedunia 2010 - Better Cities, Better Life atau Bandar Lebih Baik, Kehidupan Lebih Baik mengetengahkan visi kelestarian bandar dunia yang memanfaatkan segala potensi dan kemungkinan, merapatkan ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan serta menyediakan rumah untuk penduduk. Hari Habitat Sedunia mula disambut pada 1986 dengan matlamat untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dunia mengenai keadaan penempatan manusia semasa, memastikan hak setiap individu dalam memiliki tempat tinggal yang selesa dan mengingatkan masyarakat dunia mengenai tanggungjawab masing-masing terhadap masa depan penempatan manusia.

Di Malaysia, usia sejarah pembandaran telah melewati tiga tahap, bermula dengan Pembandaran Awal, Pembandaran Pseudo dan Wilayah Pembandaran Mega Berdayahuni. Tahap pembandaran awal diwarnai dengan penglibatan penduduk setempat iaitu Melayu dan Bumiputera di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pada tahap ini, kemunculan kawasan 'bandar' berasaskan kepada kaum Melayu. Pada zaman itu, orang-orang Melayu terlibat dengan perniagaan hebat, misalnya perdagangan rempah ratus hingga menjadi terkenal di seantero dunia.  Namun, kejatuhan kerajaan Melayu Melaka menyebabkan berlakunya perubahan dalam komposisi kaum-kaum di bandar. Apabila kolonial British masuk membawa migran dari Selatan China dan Selatan India untuk bekerja di sektor perlombongan bijih timah dan seterusnya menghuni kawasan bandar, komposisi ini telah berubah yang akhirnya Melayu telah mengalami proses peminggiran keluar dari kawasan bandar disebabkan pelbagai faktor.

Kewujudan bandar-bandar moden di Malaysia pada hari ini adalah tinggalan kolonial Inggeris yang telah bertapak sejak 200 tahun lampau. Bandar-bandar moden ini didominasi oleh kaum Cina akibat dasar pecah dan perintah kolonial British. Kaum-kaum lain diasingkan dan dikenali mengikut ruang geografi negara iaitu Melayu di kampung dan India di estet getah. Keadaan ini berterusan sehinggalah Malaysia mencapai kemerdekaan. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah menghidu ketidakseimbangan ini. Justeru, beberapa dasar yang berkait dengan hal ini diperkenalkan agar kesenjangan yang berlaku dapat dibetulkan. Setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957, golongan migran dari desa bersesak-sesak berhijrah ke bandar untuk mencari ruang dan peluang pekerjaan demi meneruskan kehidupan. Pada ketika itu, desa tidak dapat menyediakan kemudahan yang diharapkan. Kini, setelah lebih lima dasawarsa berlalu, para migran dahulu telah menjadi penghuni bandar sepenuhnya.

Bandar kini telah menjadi kampung halaman mereka. Justeru, bandar yang lebih baik akan membawa kepada kehidupan lebih baik kepada mereka. Pembangunan bandar itu kini dilihat secara berterusan merebak sehingga menujah ke kawasan-kawasan pertanian, perkampungan malahan hingga ke kawasan yang dahulunya berhutan tebal telah berubah wajah menjadi sebuah kawasan kediaman, kegiatan komersial, industri dan rekreasi. Ia juga mampu menarik pelancong untuk mengunjungi kawasan bandar yang cantik, selamat, ceria, segar atau dalam erti kata mudahnya, bandar yang berdayahuni. Perkara utama yang diketengahkan dalam wacana dayahuni bandar kebelakangan ini adalah 'kualiti hidup' warga bandar. Konsep kualiti hidup dan penggunaannya menyerlah dalam imbasan pemikiran urbanisme baru. Perhatian diberi kepada 'kehidupan warga bandar' sama ada bandar itu boleh memenuhi tuntutan asas kehidupan, kemudiannya keupayaan bandar itu memberikan jaminan untuk memenuhi tuntutan ahli keluarga yang semakin dapat membina kemewahan.

Justeru, warga bandar akan berkebolehan untuk memikir hal-hal berkaitan keceriaan dan kesejahteraan hidup. Pada peringkat ini, dapatlah dikaitkan keadaan bandar itu dengan 'dayahuninya' (livability). Bandar berdayahuni pada konsepnya seharusnya memiliki kebolehan untuk memberi warganya pekerjaan, tempat tinggal selaras dengan kemampuan, ketersampaian kepada prasarana asas fizikal, sosial dan kewangan, dan kehidupan harian penuh ketenangan tanpa ganggu gugat besar, sejahtera, selamat, sihat dan penuh keriangan (vibrancy).

Lima strategi utama telah digariskan untuk diambil tindakan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam mengurus penempatan manusia terutamanya di bandar. Di antaranya ialah meningkatkan kualiti kehidupan manusia terutamanya akses kepada keselamatan, kesihatan, kemudahan asas dan pendidikan bagi setiap individu yang menghuni kawasan bandar. Adakalanya akses tersebut terhalang oleh kebergantungan kepada kekurangan sumber ekonomi keluarga dan individu.  Justeru, pelaburan dalam modal manusia tidak dapat diteruskan dengan sebaiknya. Pembangunan sosio-ekonomi warga bandar perlu diberikan penekanan utama bersama-sama dengan agihan ekonomi yang seimbang kerana ia akan membantu memakmurkan habitat bandar yang dihuni itu. Bandar juga merangsang pertumbuhan ekonomi yang mampu membawa kepada peningkatan kekayaan penduduk untuk melonjakkan negara menjadi sebuah negara maju menjelang 2020. Pertumbuhan ekonomi yang mapan akan menjadikan bandar tersebut lebih berdaya saing dan kompetitif dalam mengharungi kepesatan arus globalisasi kewangan dewasa ini.

Selain itu, meningkatkan inklusif politik melalui usaha di peringkat bawahan hirarki masyarakat dan pihak berkuasa tempatan yang duduk semeja untuk berbincang dan berdialog berkait dengan sebarang permasalahan yang timbul terutamanya dalam hal ehwal yang menyentuh keselamatan, kesihatan dan kesampaian kepada maklumat penting di setiap kawasan. Mempromosikan inklusif budaya sejak sekian lama dilihat terabai dalam agenda pembangunan negara. Sejak akhir-akhir ini, terdapat usaha untuk membawa dimensi budaya dalam kehidupan bandar, misalnya modal sosial, tradisi kaum, simbol dan perasaan kebanggaan pada sesuatu tempat khususnya negara sendiri. Ini akan membantu di dalam mengintegrasikan pelbagai etnik, memelihara nilai yang dikongsi bersama, bahasa, agama dan memelihara warisan budaya serta alam semula jadi dan akhirnya membentuk jati diri yang unggul dalam masyarakatnya.


Oleh : Shaharudin Idrus
Institut Alam Sekitar dan Pembangunan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Berita Harian
4 Oktober 2010

BATU BERSURAT ABAD KE 7 DAN ABAD KE-14

BATU BERSURAT ABAD KE-7

BATU BERSURAT 1
Batu Bersurat Kedukan Bukit
Tempat dijumpai : Palembang
Tahun dijumpai : 683 Masihi
Tulisan : Palava

BATU BERSURAT 2
Batu Bersurat Talang Tuwo
Tempat dijumpai : Palembang
Tahun dijumpai : 684 Masihi
Tulisan : Palava

BATU BERSURAT 3
Batu Bersurat Kota Kapur
Tempat dijumpai : Pulau Bangka
Tahun dijumpai : 686 Masihi
Tulisan : Palava

BATU BERSURAT 4
Batu Bersurat Karang Brahi
Tempat dijumpai : Jambi
Tahun dijumpai : 686 Masihi
Tulisan : Palava

BATU BERSURAT 5
Batu Bersurat Gandasuli
Tempat dijumpai : Jawa Tengah
Tahun dijumpai : 832 Masihi
Tulisan : Nagiri

BATU BERSURAT ABAD KE-14

BATU BERSURAT 6
Batu Bersurat Pagar Ruyung
Tempat dijumpai : Minangkabau
Tahun dijumpai : 1356 Masihi
Tulisan : India (Berunsur puisi sanskrit)
- Imbuhan "mar" dan "ni" menjadi "ber" dan "di"

BATU BERSURAT 7
Batu Bersurat Minye Tujuh
Tempat dijumpai : Acheh
Tahun dijumpai : 1380 Masihi
Tulisan : India
- Mengandungi perkataan Arab berunsur puisi dan doa

BATU BERSURAT 8
Batu Bersurat Terengganu
Tempat dijumpai : Sungai Tersat Kuala Berang Terengganu
Tahun dijumpai : Antara 1303 - 1387 Masihi (Tahun tidak dapat ditentukan)
Tulisan : Jawi
- Kandungan tentang undang-undang

PERIBAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KATA "BUAYA"

PERIBAHASA 1
Adakah buaya menolak bangkai
MAKSUD
Orang yang jahat tidak akan meninggalkan kesempatan untuk membuat kejahatan

PERIBAHASA 2
Air yang tenang jangan disangka tiada buaya
MAKSUD
Orang yang tidak banyak cakap, jangan dipermudah.

PERIBAHASA 3
Bergalah ke hilir tertawa buaya, bersuluh di bulan terang tertawa harimau
MAKSUD
Perbuatan yang sia-sia itu ditertawakan orang

PERIBAHASA 4
Kalau menyeberang sungai biarlah ditelan buaya, tetapi janganlah dipagut oleh ikan-ikan kecil
MAKSUD
Kalau dibuat salah biarlah dihukum oleh orang besar, jangan dianiayai oleh orang kecil-kecil

PERIBAHASA 5
Tidak akan terlawan buaya menyelam air
MAKSUD
Tidak mungkin kita dapat melawan orang yang kaya. (berkuasa, pandai, dll)

PERIBAHASA
Tak usah diajar anak buaya berenang, ia sudah pandai juga
MAKSUD
Tidak usah diajar orang yang sudah tahu