JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI16 Mac 2011

ISU ALAM SEKITAR : URBANISASI DAN KEPERLUAN AIR

Oleh Rozali Ismail


“Manusia bangga dengan inovasi dan penemuan saintifik tetapi amat mengecewakan betapa alpanya kita dalam melindungi sumber yang amat penting bagi penerusan hidup manusia iaitu air. Kini, tibalah masanya bagi kita untuk melaksanakan Pendekatan TRI iaitu taktikal, regional dan inovatif.” Tema program Hari Air Antarabangsa tahun ini ialah Water for Cities: Responding to the Urban Water Challenge. Pada tahun ini, Afrika Selatan dipilih sebagai tuan rumah dan satu konvensyen bakal diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa, Cape Town pada 20 hingga 22 Mac 2011. Tema ini bersesuaian dengan perkembangan era baru abad ke-21 yang mana pertambahan penduduk yang tinggi tertumpu di kawasan bandar. Bahagian Kependudukan Bangsa-bangsa Bersatu melaporkan jumlah penduduk dunia dijangka mencecah tujuh bilion pada tahun ini dan meningkat kepada 14 bilion menjelang 2100.

Apa yang menarik perhatian kita ialah trend pergerakan penduduk ke kawasan bandar kini bertambah dengan pesat sehingga mencecah 3.3 bilion. Ia merupakan satu rekod dalam sejarah yang mana lebih separuh daripada penduduk dunia tinggal di bandar. Menjelang tahun 2030, angka tersebut dijangka mencecah 5 bilion! Kita tidak perlu merentas jauh beribu kilometer untuk menyaksikan fenomena ini kerana pembangunan bandar raya Kuala Lumpur sudah memberi contoh yang ideal untuk menilai proses perbandaran. Daripada jumlah yang kecil, kini penduduk di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor mencecah 7.3 juta orang. Pembangunan ini tidak mungkin berlaku sekiranya kita tiada prasarana yang lengkap bagi menampung pertambahan penduduk dan keperluan infrastruktur perbandaran yang semakin meningkat. Antaranya ialah bekalan air yang berkualiti bagi menyokong pembangunan perindustrian yang pesat untuk muncul sebagai salah sebuah gergasi ekonomi di Asia.

Saya yakin, dengan pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi, kita akan mencapai pertumbuhan yang pesat dari segi pendapatan mahupun kependudukan. Seiring dengan proses perbandaran yang pesat, maka dalam tempoh 15 tahun akan datang Malaysia akan menghadapi cabaran pelbagai dimensi, iaitu bandar raya, penduduk dan ekonomi. Dengan jumlah penduduk di Lembah Klang dijangka meningkat kepada 10 juta orang maka cabaran yang akan dihadapi adalah jelas bahawa permintaan sumber air akan turut meningkat dengan mendadak. Menurut laporan Pertubuhan bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), walaupun jumlah penduduk dunia meningkat empat kali ganda, namun peningkatan penggunaan air meningkat sembilan kali ganda. Trend ini membimbangkan para penggubal dasar kerana pada tahun 2010 sahaja, lebih daripada satu bilion penduduk dunia tidak mendapat akses sumber air bersih dan 80 peratus daripada penyakit berpunca daripada sumber air yang tidak bersih.

Malah kita akan dibelenggu oleh masalah yang lebih meruncing kerana menjelang 2030, kira-kira 3.9 bilion penduduk dunia akan mengalami masalah kekurangan air yang serius. Oleh itu, ramai berpendapat bahawa urbanisasi membawa kepada kehancuran tamadun moden manakala terdapat pihak lain yang mempersoalkan impak negatif yang timbul akibat pertumbuhan megapolis yang tidak terkawal. Ironisnya, kesan negatif ini seringkali dikaitkan dengan kepulan asap tebal dan kerosakan alam sekitar yang menjadi penyumbang utama kepada perubahan iklim dan menjadi punca kepada masalah kekurangan bekalan air yang kian meruncing. Kita harus mengakui walaupun banyak tanggapan negatif, pusat bandar memang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. Bagi saya, walaupun terdapat konflik antara urbanisasi, kerosakan alam sekitar dan kekurangan sumber bekalan air, tidak mustahil cabaran ini dapat diatasi secara efektif.

Apa yang kita perlu terapkan adalah mengatur langkah proaktif sebagai strategi utama menangani masalah ini. Sekiranya kita menilai pembangunan Kuala Lumpur serta bandar raya lain, cabaran utama adalah menjamin bekalan air bersih, mencukupi dan mampu dibayar penduduk. Memang sudah menjadi lumrah, bandar yang pesat berkembang maju memerlukan sumber air yang banyak walaupun hakikatnya sumbernya semakin berkurangan. Oleh itu, bagi memastikan pembangunan bandar berterusan, pengurusan prasarana dan sumber-sumber air perlu dilakukan secara lebih pragmatik dan fokus kerana ‘bandar yang ketandusan tidak akan berupaya untuk membangun’. Bagi penggubal dasar, peniaga dan pengguna, tarif air merupakan isu yang sangat sensitif. Air sering dianggap sebagai sumber yang sentiasa ada. Oleh itu, walaupun air sangat penting tetapi ia selalu dianggap sebagai suatu komoditi yang tidak berharga atau diberi nilai yang rendah, sedangkan kos bagi mendapatkan, memproses dan menapis air adalah sangat tinggi.

Tanggapan salah ini menyebabkan berlakunya pembaziran air yang menjadi lumrah rakyat di negara ini. Tanggapan ini juga menyebabkan sektor itu kurang berkembang maju dan kurang diberi perhatian dari sudut pasaran modal dan pelaburan. Saya amat kecewa betapa orang ramai kurang kesedaran mengenai pentingnya air dan pentingnya melindungi sumber air yang amat berharga bagi penerusan hidup manusia. Industri air bukanlah satu industri yang mudah dikendalikan ataupun murah disenggarakan. Ia melibatkan perbelanjaan berbilion ringgit. Terdapat sesetengah pihak yang mahu supaya pemprosesan dan pengedaran air bersih dikendalikan oleh pihak kerajaan dengan perbelanjaan modal yang secukupnya. Bagaimanapun cara ini akan lebih membebankan sumber negara serta tidak selari dengan arus pembangunan ekonomi yang berlandaskan pembangunan yang dipacu sektor swasta.

Justeru, bagi membolehkan industri air diurus dengan cekap dan kompetitif, persoalan mengenai kadar tarif dan bandingkannya dengan kos pemprosesan, pengurusan dan pencemaran alam sekitar serta proses penstrukturan semula air perlu diselesaikan terlebih dahulu bagi membolehkan kita maju. Memandangkan cabaran dan masalah air di bandar adalah pelbagai dan kompleks, maka cara penyelesaian seharusnya tidak terlalu simplistik. Dalam usaha mengatasi masalah ini, kita perlu akui ada kalanya keperluan sosial perlu dikompromi dengan matlamat ekonomi secara amnya, begitu juga sebaliknya. Bagi melihat isu, masalah dan cabaran dalam industri air dengan lebih luas, serta strategi mengatasinya, saya menggunakan kaedah yang mengambil sempena kekunci nama saya iaitu Kaedah TRI – taktikal, regional dan inovasi. Kita harus sedar bahawa perbandaran adalah satu fasa pembangunan yang tidak boleh dipinggirkan untuk mencapai aspirasi kerajaan sebagai sebuah ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

Dalam hal ini, kita perlu menggunakan langkah taktikal. Antara lain kita memerlukan perancang bandar yang berwawasan yang akan mengambil kira keperluan masa depan penduduk kawasan bandar – pemuliharaan air, alam sekitar, kualiti udara, kemudahan penjagaan kesihatan, pelupusan sampah dan lain-lain. Langkah taktikal sedemikian amat penting supaya bandar-bandar kita terus lestari dan mesra alam. Usaha bagi memastikan bekalan air bersih berterusan dan murah adalah melampaui batasan sesebuah bandar raya dan wilayah. Untuk ini, kita perlu meneroka ke tahap wilayah kerana sumber air mengalir merentasi beberapa negeri, daerah dan jajahan. Pendekatan secara kolektif merangkumi kawasan luas yang memerlukan penglibatan pemegang-pemegang kepentingan di sesebuah wilayah dan lembah sungai yang memainkan peranan dalam mengurus sumber air.

Dalam hal ini, penglibatan kerajaan negeri adalah penting bagi mendapatkan kaedah yang cekap dalam penggubalan dasar dan pengurusan air secara kolektif dan telus serta menyusun strategi inovasi teknologi dan insentif kewangan. Selain itu, saya juga melihat kurangnya idea-idea inovatif dalam industri ini, terutamanya dalam meningkatkan pasaran modal bagi tujuan pembiayaan. Sehingga kini, kita masih mencari kaedah terbaik bagi meningkatkan kecekapan sektor air dan merangsang pasaran modal serta kemasukan pelaburan ke dalam sektor ini. Dalam hal ini, saya fikir kita ketandusan idea radikal dan inovatif yang boleh menggerakkan sektor swasta seperti yang ada dalam Facebook atau Google dan sekiranya kita berjaya melakukan ini, sudah pasti ia dapat direplikasi dalam industri air untuk mencapai pembangunan yang lebih pesat. Bagi mengatasi cabaran-cabaran ini, pendekatan TRI hanyalah sebagai landasan tetapi industri air perlukan suntikan pendekatan secara kolektif.

Ia bukan hanya memerlukan inovasi dalam pengurusan, pembangunan dan pentadbiran sumber air tetapi perlu penglibatan sektor awam dan swasta secara aktif. Ia juga memerlukan proses inovatif bagi meningkatkan kecekapan melalui keadaan pasaran yang kondusif seperti insentif kewangan, bantuan teknikal, latihan bagi tenaga kerja mahir, rangka perundangan dan piawaian yang baru. Saya percaya, isu dan masalah yang berlarutan hingga ke hari ini adalah disebabkan kurang pendekatan secara bersepadu. Seperti sebuah pelan pembangunan, apabila kita bekerjasama dan mengenal pasti cara-cara untuk menyambung noktah-noktah dalam pelan tersebut, penyelesaian masalah secara holistik akan dapat menghuraikan pelbagai isu yang kompleks. Jika langkah proaktif tidak dibuat dari sekarang, saya yakin industri air dan yang berkaitan dengannya akan terus mundur dan kita akan menghadapi masalah kekurangan bekalan air bersih walaupun hujan sentiasa turun membasahi bumi Malaysia yang kita cintai ini.

Tan Sri Rozali Ismail ialah Pengerusi
Eksekutif Puncak Niaga Holdings Berhad

ISU UMUM : SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA BUKAN MUSUH

Oleh NIZAM YATIM
UTUSAN MALAYSIA, 16 MAC 2011


Setiap pemimpin kerajaan tidak harus menganggap suruhanjaya hak asasi manusia di negara mereka sebagai musuh, kerana ia sebenarnya adalah rakan paling akrab. Ini kerana kewujudan suruhanjaya sedemikian akan membantu pemimpin berkenaan memahami lebih mendalam masalah yang dihadapi rakyat khususnya golongan minoriti dan seterusnya membolehkan mereka merancang strategi berkesan untuk menyelesaikannya. Itulah nasihat yang diberikan bekas Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Australia (AHRC), Profesor Brian Burdekin dalam satu taklimat kepada wartawan Malaysia di Kuala Lumpur baru-baru ini. Burdekin adalah individu yang telah menggegarkan Australia pada 1989 apabila membentangkan laporan bersama-sama bukti kukuh bahawa terdapat lebih 20,000 kanak-kanak merempat di negara itu yang selama ini berbangga sebagai negara maju.

Beliau kini ialah profesor pelawat di Institut Raoul Wallenberg di Sweden dan juga penasihat kepada suruhanjaya hak asasi manusia di Afrika, Asia dan Eropah Timur. Nasihat Burdekin itu harus diberi perhatian serius kerana sistem pemerintahan demokrasi yang diamalkan kebanyakan negara sekarang boleh dianggap sudah ketinggalan zaman kerana ia hanya mengutamakan kepentingan golongan majoriti dan mengabaikan kumpulan minoriti. ''Wujud lompang dalam sistem demokrasi sekarang yang perlu ditangani. Jika pemimpin kerajaan terus mengabai kehendak golongan minoriti, kerajaan itu juga boleh ditumbangkan oleh kuasa rakyat," ujarnya. Jelas beliau, kuasa rakyat yang dimaksudnya adalah penggunaan teknologi Internet seperti Facebook dan Twitter untuk mengetengahkan sesuatu isu. ''Mereka yang tidak berpuas hati kini boleh meluahkan perasaan mereka dengan hanya menaip mesej dalam laman sosial berkenaan yang kemudiannya akan diberikan reaksi oleh pihak lain.

''Perubahan ini bagi saya bukan satu revolusi sebaliknya adalah evolusi (perubahan secara beransur-ansur) apabila setiap rakyat termasuk golongan minoriti mahu dilayan secara adil," katanya sambil menjelaskan kebangkitan kuasa rakyat sedemikian tidak memerlukan pemimpin khusus yang berkarisma. Kuasa laman sosial berkenan terbukti apabila akhbar Berita Harian pada 14 Mac lalu terpaksa menyiarkan permohonan maaf di muka depannya setelah edisi Berita Minggu sehari sebelum itu menyiarkan kartun adi wira popular Jepun, Ultraman lari lintang pukang daripada ombak tsunami yang besar. Walaupun kartun itu langsung tidak menyentuh mengenai penduduk negara ini, akhbar berkenaan terpaksa meminta maaf setelah wujudnya kempen dalam Facebook dan Twitter untuk memboikotnya dan dalam tempoh beberapa jam sahaja setelah kempen itu dimulakan ia telah mengumpul 571 tandatangan.

Selain mengambil berat terhadap segala isu yang diadukan kepada suruhanjaya hak manusia, katanya, kerajaan sesebuah negara harus memastikan bahawa mereka tidak melanggar perjanjian antarabangsa berkenaan hak asasi manusia. ''Ingatlah bahawa tiada kerajaan yang berada di atas daripada undang-undang dan mana-mana pemimpin yang melanggar hak asasi manusia boleh dibicarakan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC). ''ICC sebelum ini telah membicarakan kes-kes yang melibatkan kekejaman di Rwanda dan Kemboja. Saya juga dapat merasakan bahawa satu hari nanti pemimpin Libya, Muammar Gaddafi juga akan dibicarakan di sana," ujarnya. Sementara itu, seorang lagi bekas Pesuruhjaya AHRC, Profesor Chris Sidoti berkata, penubuhan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) sejak 1999 membuktikan kerajaan negara ini serius untuk memastikan tiada mana-mana pihak yang mencabuli hak asasi manusia.

''Untuk pengetahuan anda, suruhanjaya hak asasi manusia adalah idea baru yang muncul di kalangan negara-negara Asia Pasifik dengan Australia adalah antara negara pertama menubuhnya iaitu pada 1986. ''Oleh itu, anda jangan terkejut jika isu-isu seperti nasib masyarakat peribumi di Amerika Syarikat (AS) tidak dihiraukan kerana negara itu sehingga kini belum mempunyai suruhanjaya sedemikian dan badan sama juga tidak diwujudkan di negara-negara Eropah Barat," katanya. Sidoti menjadi pesuruhjaya antara 1995 hingga 2000. Sepanjang tempoh itu, antara kejayaan terbesar yang telah dicapai oleh AHRC adalah apabila ia mendedahkan kejadian anak-anak penduduk asli Australia yang dipisahkan daripada keluarga masing-masing secara paksa dan dimasukkan ke institusi kerajaan untuk tujuan asimilasi dengan masyarakat kulit putih. Setelah hampir 10 tahun pendedahan itu dibuat, akhirnya pada 2008, Perdana Menteri Australia ketika itu, Kevin Rudd bagi pihak kerajaan secara rasmi memohon maaf kepada penduduk asli negara tersebut.

Dalam pada itu, Sidoti menggesa pihak media supaya memainkan peranan masing-masing untuk mendedahkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh mana-mana golongan di negara masing-masing. ''Saya yakin anda masih ingat lagi pembunuhan beramai-ramai yang berlaku di Dili, Timor Leste pada 12 November 1991 apabila tentera Indonesia menembak mati 271 penduduk tidak bersenjata,'' katanya. Insiden itu telah membangkitkan kemarahan masyarakat antarabangsa setelah seorang wartawan Belanda berjaya menyeludup keluar pita video rakaman kejadian itu yang kemudiannya disiarkan stesen televisyen ITV di Britain pada Januari 1992. Pendedahan itu menyebabkan tekanan dikenakan terhadap Indonesia sehingga akhirnya Timor Leste merdeka pada 2002. ''Inilah peranan besar yang boleh dimainkan oleh pihak media. Anda tidak perlu takut untuk menyiarkan berita sedemikian termasuk membabitkan aduan yang dibuat kepada suruhanjaya hak asasi manusia kerana anda dilindungi undang-undang yang membolehkan sesuatu berita atau gambar itu disiarkan atas alasan kepentingan awam. ''Kesedaran mengenai pentingnya hak asasi manusia dihormati semakin bercambah di seluruh dunia. Oleh itu, wartawan dan pengarang akhbar juga perlu berubah untuk menjadi lebih berani dalam mendedahkan pihak-pihak yang melanggarnya," ujar beliau lagi.

ISU SAINS DAN TEKNOLOGI : TELEFON BIMBIT BOLEH ROSAKKAN SPERMA LELAKI


Golongan lelaki mungkin perlu berhati-hati apabila menyimpan telefon bimbit di dalam poket seluar selepas ini berikutan dakwaan Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) bahawa tindakan itu boleh membawa kesan kepada sistem reproduktif mereka. CAP mendakwa perbuatan menyimpan telefon bimbit di dalam poket seluar yang sering dilakukan kaum lelaki menyebabkan mereka berdepan risiko kerosakan sperma serta mati pucuk. Presidennya, S.M. Mohamed Idris berkata, keputusan itu berdasarkan hasil kajian pihaknya tahun lalu yang menunjukkan kaitan di antara sperma yang berkualiti rendah dengan tempoh penggunaan telefon bimbit dalam sehari. Jelas beliau, hasil kajian itu menunjukkan pengguna yang membuat panggilan lebih daripada empat jam sehari mempunyai bilangan sperma yang paling kurang dan paling rendah kualitinya. 

Penemuan itu menyarankan bahawa berjuta-juta lelaki di dunia kemungkinan menghadapi kesukaran untuk menjadi bapa kerana penggunaan telefon bimbit yang meluas. Oleh itu, penggunaan telefon bimbit secara berlebihan menjadi satu faktor yang menyumbang kepada penurunan bilangan sperma selain obesiti, merokok, stres, pencemaran dan bahan kimia yang mengganggu hormon. S.M. Mohamed berkata, lelaki yang membawa telefon bimbit yang diletakkan di bahagian tali pinggang atau dalam poket dengan 'keypad' mengarah ke luar pula akan menghadapi kesan yang tinggi kerana antena berada di belakang dan lebih hampir dengan tubuh. Katanya, wanita yang sering meletakkan telefon bimbit di dalam beg sandang yang tergantung di sebelah payu dara turut mendapat kesan terhadap kesihatan dalamannya. Beliau mendakwa pihak pengeluar alat komunikasi itu sendiri telah mengeluarkan peringatan mengenai risiko penggunaannya terhadap kesihatan pengguna. 

Misalnya, syarikat Apple dalam buku panduannya telah memberi amaran kepada pengguna agar menjauhkan Iphone dalam jarak sekurang-kurangnya 15 milimeter daripada tubuh. Syarikat Blackberry pula menasihatkan pelanggannya supaya menggunakan telefon bimbit bebas wayar atau menjarakkannya seinci dari tubuh wanita hamil dan bahagian bawah perut remaja. Bagaimanapun, pengguna masih tidak mempedulikan kesan yang akan mereka tanggung itu. Justeru, S.M. Mohamed menggesa para pengguna supaya tidak menggunakan telefon bimbit kecuali dalam kes-kes kecemasan dan sekiranya perlu gunakan pembesar suara pada jarak 20 sentimeter dari kepala.

JANGAN TERLALU KEJAM PADA DIRI SENDIRIAssalamualaikum dan salam sejahtera buat pengunjung-pengunjung blog Cikgu Zul yang dikasihi dan disayangi. Cikgu Zul amat menghargai kehadiran anda semua ke sini dan Cikgu Zul berharap agar anda memperoleh sesuatu yang berharga di sini. Amin.


Cikgu Zul ingin bercakap tentang suatu perkara yang agak penting untuk kita hayati dan insafi bersama. Kita sebagai manusia kadang kala terlalu kejam pada diri sendiri. Pertama, kita selalu memaksa diri kita untuk membenci orang yang paling kita sayangi. Kita pendam rasa di dada sampai membuakkan rasa marah yang berapi sehinggakan jiwa kita berasa amat pedis dan perit untuk menanggungnya. Rasa kebencian kita makin lama makin mendalam sehingga menjadi duri yang mencucuk hati sampai terluka parah. Kita puas memperlakukan diri kita sebegitu. Kita puas melihat orana yang kita benci itu menderita, sengsara, dan melarat kerana bagi kita itulah tandanya kejayaan yang mengundang jutaan rasa megah tidak bernoktah. Sebenarnya, jika ditafsir, itulah tandanya kita berlaku kejam kepada diri kita sendiri kerana terlalu taksub membina benteng permusuhan daripada mencipta menara persahabatan antara sesama manusia. 

Kedua, kita berlaku kejam kepada diri kita sendiri apabila membiarkan hari-hari yang kita lalui tanpa berdoa dan bersyukur kepada Allah atas kurnia-Nya. Semakin jauh kita melangkah dan semakin banyak kejayaan yang kita rangkul, kita semakin menjauhi Allah. Kita selalu kesuntukan masa untuk beribadat dan bermunajat kepada-Nya sehinggalah bala datang bertimpa barulah kita sujud memohon ampun dengan deraian air mata berharga. Sesungguhnya, Allah itu maha pengampun dan pengasih. Janganlah kita berlaku kejam kepada diri dengan meninggalkan Allah sewaktu kita mengecapi nikmat kesenangan hidup di dunia. Daripada-Nya kita datang dan kepada-Nya jua kita mengabdikan diri pada setiap waktu tidak kira susah mahupun senang.


Ketiga, kita selalu berlaku kejam kepada diri apabila membiarkan masa berharga berlalu begitu sahaja. Kita gunakan masa dengan mengumpat, mencaci, mengeji atau berbual-bual tentang artis serta perkara-perkara yang tidak mendatangkan kemaslahatan buat diri kita. Kita jarang menggunakan deria kurniaan Allah untuk membaca dan menelaah dari pagi hingga ke senja hari. Kita mudah bosan dan jemu untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat apabila masa lapan bertandang. Setelah terhimpit barulah kita terdesak dan tersepit. Inilah senario yang Cikgu Zul lihat dalam kalangan pelajar-pelajar Cikgu Zul. Apabila ditanya, "Siapa nak dapat keputusan 4A dalam STPM? Semuanya angkat tangan dengan bersemangat. Akan tetapi, Cikgu Zul lihat mereka tidak cukup usaha untuk mengapai impian itu. Mereka lebih suka pergi ke tandas dari mendengar Cikgu Zul mengajar. Mereka lebih suka meniru kerja kawan-kawan. Mereka lebih suka bersembang dan bergurau senda dengan guru atau rakan-rakan. Hidup mereka terlalu mudah kerana masa yang ada digunakan untuk membuat kerja-kerja yang tidak memerlukan mereka berfikir!
SAYANGILAH DIRI KITA SENDIRI DAN LAKUKAN YANG TERBAIK UNTUK DIRI KITA KERANA KEHADIRAN KITA KE DUNIA INI TERLALU SINGKAT. PADA BILA-BILA MASA KITA AKAN DIJEMPUT ...

ISU ALAM SEKITAR : BENCANA LETUPAN LOJI NUKLEAR DI JEPUN BAKAL MEMBAWA BAHANA KEPADA MANUSIA SEJAGAT

BERITA 1 : TAHAP RADIASI DI BANDAR RAYA TOKYO TINGGI

Krisis nuklear Jepun semakin meruncing apabila satu lagi letupan hidrogen berlaku ke atas sebuah reaktor ketiga di Fukushima Daiichi yang mengeluarkan radiasi ke udara sehingga merebak ke Tokyo, kira-kira 170 kilometer di selatan loji yang lumpuh akibat gempa bumi mega minggu lalu itu. Tahap radiasi 20 kali di atas paras biasa di Tokyo, tetapi kerajaan tempatan berkata, tahap itu masih tidak memberi risiko kesihatan kepada manusia. Perdana Menteri Naoto Kan, merayu penduduk negara itu tidak panik, tetapi memberi amaran wujud risiko tinggi pembocoran selanjutnya akan berlaku. Bagaimanapun, arah angin mungkin menjadi penyelamat berikutan tiupan kini membawa radiasi itu menuju ke Lautan Pasifik dan tidak ke kawasan padat penduduk di Jepun dan negara Asia lain. Letupan di loji nuklear Fukushima Daiichi semalam adalah ketiga dalam empat hari – menjadikan krisis itu terburuk sejak bencana di reaktor nuklear Chernobyl di Ukraine pada 1986.

Walaupun berdepan risiko pendedahan radiasi, jurutera di loji Fukushima Daiichi yang berusia 40 tahun itu, berkerja keras untuk menyejukkan reaktor nombor dua yang rosak teruk dengan mengepam masuk air laut ke dalamnya. Kebanyakan daripada 800 pekerja di loji itu sudah dipindahkan ke tempat lebih selamat dengan hanya 50 pekerja ditinggalkan untuk menangani krisis berkenaan. Selepas mesyuarat Kabinet tergempar, Kan memberitahu penduduk dalam lingkungan 20 kilometer dari loji Fukushima Daiichi agar tidak keluar dari rumah, menutup tingkap dan tidak menggunakan pendingin udara. Rayuan beliau disambut baik penduduk dengan tidak ada tanda suasana panik di negara yang pernah mengalami serangan radiasi di Hiroshima dan Nagasaki yang menamatkan Perang Dunia Kedua. Ketua bahagian pengurangan risiko Pertubuhan Meteorologi Dunia (WMO), Maryam Golnaraghi, berkata arah angin semasa meniup bahan radioaktif dari loji Fukushima Daiichi ke arah Lautan Pasifik dan tidak kawasan padat penduduk, namun arah angin itu mungkin berubah.

Sementara itu, beribu-ribu mangsa dipercayai terperangkap dan masih menunggu bantuan dengan kira-kira 1,300 orang ditemui berlindung di pulau Oshima, wilayah Miyagi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 orang yang berlindung di sekolah juga dikesan masih tidak mendapat bantuan. Gabenor Miyagi, Yoshihiro Murai memberitahu sidang akhbar kebanyakan hospital menghadapi masalah kekurangan ubat, manakala peningkatan mendadak jumlah mayat yang ditemui menyebabkan rumah mayat sesak. Agensi Pengurusan Kebakaran dan Bencana berkata jumlah bangunan yang musnah sepenuh atau sebahagiannya mencecah 72,945 semalam.

BERITA 2 : SIAP SEDIA HADAPI ANCAMAN NUKLEAR

Walaupun digesa kekal tenang oleh Perdana Menteri Naoto Kan, penduduk tetap bergegas ke kedai untuk membeli barang keperluan bagi bersedia menghadapi sebarang kemungkinan bencana nuklear. Di pusat beli-belah Don Quixote, sebuah kedai 24 jam yang menjual barangan keperluan di daerah Roppongi di Tokyo, produk seperti radio, lampu suluh, lilin dan beg tidur habis dijual. Beberapa kedutaan menasihatkan kakitangan dan rakyat masing-masing untuk meninggalkan kawasan terjejas radiasi dan daerah yang musnah akibat gempa bumi magnitud 9 (dinaikkan daripada 8.9 semalam) dan tsunami Jumaat lalu yang mungkin mengorbankan sehingga 6,000 nyawa. Pelancong juga didapati memendekkan cuti masing-masing dan syarikat antarabangsa menggesa kakitangan masing-masing untuk berpindah atau merancang memindahkan pejabat ke kawasan di luar Tokyo.

Media Jepun semakin kritikal terhadap cara Kan menangani krisis berganda ini dan mengecam Tokyo Electric Power Co (TEPCO) - pengendali loji nuklear Fukushima Daiichi - kerana gagal memberi maklumat yang memadai berhubung masalah di loji berkenaan yang lumpuh akibat gempa bumi. Kan juga membidas TEPCO kerana mengambil masa terlalu lama untuk memaklumkan pejabat beliau berhubung letupan terbaru yang menyebabkan pengeluaran radiasi ke udara sehingga merebak sejauh 170 kilometer ke Tokyo semalam. Televisyen melaporkan letupan ketiga berlaku pagi semalam tetapi pejabat perdana menteri hanya dimaklumkan sejam kemudian,” kata Kan. Sejak ia rosak akibat gempa bumi Jumaat lalu, loji nuklear berusia 40 tahun itu mengalami empat letupan, dengan letupan terbaru berlaku terhadap reaktor dua dan empat. Pihak berkuasa bimbang kebocoran akan berlaku menyebabkan bencana nuklear seperti Chernobyl di Ukraine pada 1986 yang menyaksikan kawasan sekeliling dicemari radiasi.

BERITA 3 : DUA LETUPAN BARU DI LOJI NUKLEAR FUKUSHIMA DAIICHI

Loji nuklear Fukushima Daiichi yang lumpuh berikutan gempa bumi mengalami kebocoran radiasi yang serius semalam berikutan dua letupan baru dan satu kebakaran ketika kakitangan di tapak berkenaan bertungkus lumus mengelak kebocoran. Krisis nuklear terbesar negara itu semakin buruk setiap hari berikutan empat daripada enam reaktor di loji nuklear Fukushima mengalami letupan hidrogen sejak gempa bumi melanda wilayah Tohoku Jumaat lalu. Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) mengarahkan 800 kakitangannya berpindah dari loji terbabit tetapi meninggalkan 50 yang lain untuk mengepam air laut ke reaktor dalam usaha yang disifatkan terdesak untuk menyejukkan tiga daripada empat reaktor dan berusaha untuk mengelak pembocoran teras. 

Dalam satu taklimat malam kelmarin, Ketua Setiausaha Kabinet, Yukio Edano mengakui adanya risiko tiga daripada empat reaktor terjejas itu boleh mengalami kebocoran. Namun Kazuhiko Maekawa, profesor madya di Universiti Tokyo semalam berkata walaupun senario ini mungkin berlaku, sekurang-kurangnya pada masa sekarang, ia adalah berbeza dengan kebocoran teras di Chernobyl pada 1986 di Ukraine yang membabitkan letupan nuklear berskala besar. Walaupun kebocoran berlaku, ia masih dalam keadaan cecair, kata Maekawa. Jika reaktor utama tidak musnah secara keseluruhan, bahan radioaktif membawa maut masih kekal dalam kawasan reaktor.

BERITA 4 : PERISTIWA PERANG DUNIA KEDUA BERULANG

Hirosato Wako hanya mampu merenung kemusnahan penempatan kecil nelayan yang dipenuhi runtuhan bangunan, besi dan mayat dengan tangan yang kelihatan terkeluar. Hanya sekali beliau pernah melihat keadaan seperti itu, iaitu ketika Perang Dunia Kedua. “Saya tinggal ketika Sendai pernah dilanda serangan udara, tetapi kali ini ia lebih teruk,” kata Wako, 75, merujuk kepada pengeboman di bandar raya terbesar di timur laut berkenaan. Bagi orang tua yang tinggal di perkampungan di pinggir pantai timur laut Jepun itu, ia bagaikan kembali kepada masa silam yang mana anak-anaknya tidak pernah mengetahuinya.  Generasi tua yang terus tinggal berhadapan dengan kemusnahan dan kemungkinan pencemaran radiasi – satu cabaran dihadapi semula generasi itu selepas negara Matahari Terbit itu terpaksa dibangunkan semula berikutan tewas pada Perang Dunia Kedua pada 1945. Di perkampungan Yuriage, operasi mencari mangsa bertukar menjadi pencarian mayat. Kebanyakan mayat terbabit membabitkan golongan tua yang tidak bermaya untuk lari dari tsunami.

Yuta Saga, 21, mengutip beberapa cawan yang pecah akibat gempa bumi apabila beliau terdengar bunyi siren dan jeritan ‘tsunami!’.  Beliau sempat menyambar tangan ibunya dan berlari ke sekolah tinggi, bangunan tertinggi di kawasan terbabit. Apabila tiba di sekolah, Saga dan ibunya mendapati tangga untuk naik ke bumbung dipenuhi orang tua yang tidak lagi berdaya untuk memanjatnya. Ada yang sekadar duduk atau berbaring di atas tangga terbabit. Dalam keadaan panik, penduduk muda mula menolak sesama sendiri dan memanjat mereka yang tidak bergerak atau menepis mereka untuk menuju ke atas. “Saya seperti tidak percaya. Mereka sekadar menolak orang tua. Orang tua terbabit langsung tidak dapat menyelamatkan diri,” kata Saga.  Saga masih ingat, seorang wanita menyerahkan bayinya kepada beliau. “Tolong sekurang-kurangnya selamatkan bayi ini,” rayu beliau ketika air sudah mencecah bahagian dadanya. 

SEKADAR UNTUK RENUNGAN BERSAMA

ALLAH berfirman di dalam aL-Quran,


Dan apabila kamu terkena bahaya di laut, (pada saat itu) hilang lenyaplah (dari ingatan kamu) makhluk-makhluk yang kamu seru selain dari Allah; maka apabila Allah selamatkan kamu ke darat, kamu berpaling tadah (tidak mengingatiNya); dan memanglah manusia itu sentiasa kufur (akan nikmat-nikmat Allah).Adakah kamu – (sesudah diselamatkan ke darat) – merasa aman (dan tidak memikirkan), bahawa Allah akan menggempakan sebahagian dari daratan itu menimbus kamu, atau dia akan menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu; kemudian kamu tidak beroleh sesiapapun yang menjadi pelindung kamu?.Atau adakah kamu merasa aman (dan tidak memikirkan) bahawa Allah akan mengembalikan kamu sekali lagi ke laut, kemudian Ia menghantarkan kepada kamu angin ribut yang memecah belahkan segala yang dirempuhnya, lalu Ia mengaramkan kamu dengan sebab kekufuran kamu; kemudian kamu tidak beroleh sesiapapun yang boleh menuntut bela tentang itu terhadap Kami?

(aL-Isra' :67-69)