JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI11 Mac 2015

BAHASA MELAYU 2 PENGGAL 2 : KATA ADVERBA
Latihan soalan struktur

1.         Mengapakah kata adverba bukan dalam golongan kata utama?

2.         Nyatakan 3 ciri kata adverba.

3.         Senaraikan 3 contoh kata adverba jati.

4.         Bergerak pelahan
   Berjalan lancar
  Tidur nyenyak

   Apakah jenis kata adverba yang disenaraikan di atas?

5.         Dia duduk berlunjur.

   Apakah kata adverba dalam ayat di atas?

   Apakah jenis kata adverba dalam ayat di atas?

   Mengapakah anda memilih kata tersebut sebagai adverba?

6.         Berikan satu contoh kata adverba bagi setiap bentuk gandaan di bawah:

   Penggandaan penuh
   Penggandaan separa
   Penggandaan berentak

7.         Berikan 2 contoh kata adverba untuk menunjukkan makna di bawah:

   Waktu
   Cara
   Ragam
   Jarak
   Keadaan
  Sifat perasaan


JAWAPAN

1.      Kata adverba bukan kata utama kerana kata adverba tidak boleh menjadi unsur inti dalam frasa.

2.     Dikenali kata keterangan

Menerangkan kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan frasa sendi nama
Boleh hadir sebelum atau selepas frasa

3.     Kemudian, sekali gus, kadang-kadang

4.     Kata adverba yang asalnya kata adjektif

5.     (a) belunjur

(b)   Kata adverba yang asalnya kata kerja

(c)    Belunjur ialah kata kerja yang menerangkan duduk yang juga kata kerja.

6.     Penggandaan penuh – senyap-senyap, lambat-lambat
Penggandaan separa – teresak-sesak, berbulan-bulan
Penggandaan berentak – bolak-balik, lintang-pukang

7.     Waktu  - lewat, sekarang
Cara – bermati-matian, begini
Ragam – betul-betul, benar-benar
Jarak – dekat, jauh
Keadaan – pendek, rapi

Sifat perasaan – rindu, benar