JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI01 Oktober 2010

KARANGAN : ORANG KURANG UPAYA


TAJUK KARANGAN

Di Malaysia, golongan orang kurang upaya (OKU) sentiasa mendapat perhatian dan pembelaan daripada masyarakat dan kerajaan. Bincangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk membantu OKU agar mereka dapat berdikari dan berupaya menyumbangkan bakti kepada masyarakat dan negara.


Sejak negara kita merdeka, semua pihak termasuk golongan istimewa atau yang sering dikategorikan sebagai Orang Kurang Upaya (OKU) turut terlibat memberi sumbangan dalam pembangunan negara. OKU ialah manusia yang tidak sempurna tubuh badan mereka dan cacat anggota. Namun begitu, mereka juga merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat yang mempunyai perasaan, kebolehan, keterampilan, bakat dan kepintaran dalam pelbagai bidang seperti manusia normal yang lain. Oleh itu, kita harus memberi layanan yang sopan kepada mereka supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan. Kehadiran golongan OKU dalam masyarakat sewajarnya dihargai dan diberi keutamaan agar mereka dapat berdikari dan juga berupaya menyumbangkan bakti kepada masyarakat dan negara.

Kerajaan akan menubuhkan pusat pemulihan dalam komuniti bagi OKU dalam RMK-9 dengan lebih banyak. Pusat pemulihan itu akan dibangunkan sebagai pusat khidmat setempat bagi menyediakan perkhidmatan yang lebih komprehensif bagi OKU. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh pusat pemulihan tersebut ialah pemeriksaan dan pengesanan ketidakupayaan, khidmat rujukan, penyebaran maklumat mengenai OKU, serta perkhidmatan sokongan. Di samping itu, Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) dapat menggalakkan sikap prihatin, berdikari dan rasa tanggungjawab masyarakat tempatan terhadap OKU. Sebagai contoh, Pusat Pemulihan dan Latihan Industri di Bangi telah menyediakan latihan kepada 703 OKU dalam bidang komputer, mereka bentuk dan membuat pakaian, membuat peralatan prostetik dan orthotik serta kerusi roda. Keadaan ini mampu mengembalikan kemahiran yang telah hilang akibat kemalangan bagi meningkatkan kemampuan mereka bekerja dan berdikari. Dengan keterangan yang diberikan, terbuktilah bahawa penubuhan pusat pemulihan bagi OKU dapat membantu mereka supaya hidup lebih berdikari.

Selain Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, agensi kerajaan yang lain dan Pertubuhan Kebajikan Sukarela (NGO) pula bergerak aktif dalam perkhidmatan pemulihan bagi OKU. Dalam sektor awam, satu peratus peluang pekerjaan diperuntukkan kepada OKU menyebabkan pelbagai jenis pekerjaan telah dijawat oleh golongan istimewa ini iaitu dari peringkat kumpulan sokongan sehinggalah peringkat profesional dan pakar. Bagi sektor swasta pula, kerajaan membenarkan potongan cukai kepada majikan yang mengeluarkan belanja mengubah suai tempat kerja untuk pekerja OKU. Dalam hal ini, Jabatan Tenaga Kerja menggalakkan pihak swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada OKU melalui Jawatankuasa Penggalakan Pengajian Orang Kurang Upaya di sektor swasta. NGO pula turut mengadakan Pusat Harian dan Pusat Latihan bagi OKU sebagai perkhidmatan sokongan terhadap program-program kerajaan. Dengan ini, kemampuan mereka untuk bermandiri akan lebih terserlah kerana tidak bergantung kepada peluang pekerjaan yang disediakan oleh pihak lain. Pendek kata, penglibatan agensi tertentu dapat meningkatkan semangat OKU agar lebih berdikari.

Perkhidmatan dan kemudahan turut disediakan kepada OKU untuk membantu mereka menjalani kehidupan yang normal. Geran Pelancaran telah memberi bantuan kewangan kepada golongan istimewa ini yang mempunyai minat dan potensi untuk maju bagi menceburi bidang perusahaan atau perniagaan kecil serta memberi galakan kepada penerima bantuan JKM untuk berdikari dan meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh itu, geran ini membolehkan OKU melancarkan rancangan jayadiri mereka agar dapat berdikari dengan usaha sendiri. Di samping itu, Elaun Pekerja Cacat bernilai RM200 sebulan disediakan mulai tahun 2004 kepada yang berpendapatan kurang daripada RM750 sebulan dapat menggalakkan OKU bekerja dan berdikari tanpa bergantung kepada orang lain. Di bawah Program Perumahan Rakyat Bersepadu pula, pemaju perumahan dikehendaki memperuntukkan 10 peratus daripada rumah pangsa yang dibina dengan kelengkapan dan kemudahan yang sesuai untuk OKU. Tambahan pula, pengangkutan awam seperti rel transit ringan dan bas juga menyediakan kemudahan yang membolehkan OKU bergerak dan menggunakannya tanpa halangan. Jelaslah bahawa, kerajaan telah memberi banyak bantuan dan kemudahan bagi membolehkan golongan OKU menjalani kehidupan normal.

Sementelahan itu, perkhidmatan kaunseling dan khidmat nasihat juga merupakan satu langkah yang dapat membantu OKU. Bagi OKU atau keluarga mereka yang menghadapi masalah dari segi emosi, keyakinan diri dan sebagainya, mereka boleh mendapatkan bantuan dan khidmat nasihat daripada Pegawai atau Pembantu Kebajikan Masyarakat yang berkelayakan. Perkhidmatan yang diberikan dapat memberi sokongan dan dorongan kepada golongan tersebut agar lebih bersemangat dan tidak berputus asa dalam menjalani kehidupan. Di samping itu, golongan tersebut dapat meluahkan perasaan mereka tanpa terpendam dalam hati mereka. Dengan itu, mereka akan bersikap lebih terbuka dan sanggup menerima nasib mereka atas takhdir Tuhan. Malahan, golongan orang kurang upaya ini dapat berdikari dan mempelajari pelbagai kemahiran seperti orang normal untuk meneruskan kehidupan mereka. Sudah terang lagi bersuluh bahawa perkhidmatan kaunseling dan nasihat yang diberikan kepada OKU sememangnya dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan.

Satu lagi langkah yang kurang pentingnya adalah dengan melaksanakan pendidikan khas oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Program Pendidikan Khas Integrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. Program ini diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah menengah teknik atau vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif. Oleh itu, golongan tersebut dapat memperolehi pendidikan atau ilmu pengetahuan seperti orang normal. Mereka juga dapat mempelajari pelbagai kemahiran dan berupaya mendapat prestasi yang lebih baik berbanding dengan orang normal. Dengan itu, mereka mampu melanjutkan pelajaran hingga menara gading dan mendapat pekerjaan mengikut pencapaian akademik dan atas usaha mereka. Tegasnya, OKU juga dapat memperolehi pendidikan dan kemahiran agar dapat hidup berdikari.

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga akan menubuhkan Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya untuk menjaga kebajikan golongan itu. Penubuhan jabatan ini akan membolehkan OKU dapat dibantu dengan lebih sempurna dan teliti bagi memastikan mereka mendapat layanan yang sama seperti golongan masyarakat lain, kata Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil. Walau bagaimanapun, OKU juga mahukan hak dan peluang yang sama seperti golongan yang lain supaya mereka tidak berasa terpinggir. Langkah mewujudkan undang- undang khas tersebut akan membolehkan kerajaan menentukan hala tuju OKU dalam pembangunan negara dan komitmen kerajaan untuk menjayakannya. Peruntukan-peruntukan dalam undang-undang itu bukan sahaja menitikberatkan soal kualiti hidup OKU malah diskriminasi terhadap golongan tersebut dapat diatasi sebaik-baik sahaja ia diluluskan. Dengan itu, nescaya OKU akan mempunyai semangat dan tidak berputus asa dalam meneruskan kehidupan mereka. Tuntasnya, penubuhan jabatan tersebut mampu membantu OKU hidup berdikari dan seterusnya berupaya memberi sumbangan dalam pembangunan negara.

Kesimpulannya, setiap lapisan masyarakat haruslah berganding bahu dengan pihak kerajaan dalam usaha untuk membangun modal insan OKU dan justeru itulah, "Bersama Membangun Modal Insan OKU" dipilih sebagai tema untuk sambutan Hari OKU pada tahun 2007. Walau bagaimanapun, peluang harus diberikan kepada mereka tanpa mengira sebarang perbezaan dan selaras dengan dasar kerajaan untuk memberi hak yang sama kepada semua individu. Kita sepatutnya memberi keutamaan dalam melahirkan sumber tenaga manusia yang berpengetahuan dan berkemahiran sejajar dengan keperluan semasa, penekanan terhadap bidang pendidikan dan latihan kemahiran. Oleh itu, kita perlu menghormati dan memberi bantuan kepada OKU kerana mereka juga berupaya dalam memberi sumbangan dalam pembangunan negara. Dengan itu, pembangunan negara dapat dipergiatkan seterusnya dapat mencapai Wawasan 2020 seperti yang diidamkan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Mahathir.HASIL KERJA PELAJAR
NAMA PELAJAR : SZE SIEW MEI
TINGKATAN : U6A1
TAHUN : 2009

FONOLOGI = KONSONAN LETUPAN

LETUPAN TIDAK BERSUARA

[ p ]

KETERANGAN
1. Letupan dua bibir tak bersuara
2. Udara disekat dengan merapatkan dua bibir
3. Udara dilepaskan serta merta
4. Pita suara tidak bergetar

[ t ]

KETERANGAN
1. Letupan gigi-gusi tidak bersuara
2. Udara disekat dengan merapatkan hujung lidah pada gigi gusi
3. Udara dilepaskan serta merta
4. Pita suara tidak bergetar

[ k ]

KETERANGAN
1. Letupan lelangit lembut tidak bersuara
2. Udara disekat dengan merapatkan belakang lidah pada lelangit lembut
3. Udara dilepaskan serta merta
4. Pita suara tidak bergetar

LETUPAN BERSUARA

[ b ]

KETERANGAN
1. Letupan dua bibir bersuara

2. Udara disekat dengan merapatkan dua bibir
3. Udara dilepaskan serta merta
4. Pita suara tidak bergetar


[ d ]
 
KETERANGAN
1. Letupan gigi-gusi bersuara

2. Udara disekat dengan merapatkan hujung lidah pada gigi gusi
3. Udara dilepaskan serta merta
4. Pita suara tidak bergetar


[ g ]
 
KETERANGAN

1. Letupan lelangit lembut bersuara
2. Udara disekat dengan merapatkan belakang lidah pada lelangit lembut
3. Udara dilepaskan serta merta
4. Pita suara tidak bergetar

IMBUHAN PINJAMAN DARIPADA BAHASA INGGERIS

AWALAN

1. anti = antibiotik, anti-Amerika
2. pro = prokerajaan, pro-Amerika
3. poli = poliklinik, politeknik
4. auto = autograf, autonomi
5. sub = subgolongan, subtopik
6. supra = suprakelas, supranasional

AKHIRAN

1. - al = klinikal, kritikal
2. - isme = idealisme, sosialisme

IMBUHAN PINJAMAN DARIPADA BAHASA ARAB

AKHIRAN

1. - i = abadi, insani
2. - wi = duniawi, syurgawi
3. - iah = ilmiah, lahiriah
4. - in = hadirin, muslimin
5. - ah = hajah, ustazah
6. - at = hadirat, muslimat

IMBUHAN PINJAMAN DARIPADA BAHASA SANSKRIT

AWALAN

1. maha = mahasiswa, mahasiswi
2. pra = prasejarah, prasekolah
3. tata = tatasusila, tatatertib
4. swa = swasta, swalayan
5. eka = ekabahasa, ekanada
6. dwi = dwibahasa, dwifungsi
7. panca = pancaindera, pancalogam

AKHIRAN

1. - man = seniman, budiman
2. - wan = hartawan, jutawan
3. - nita = biduanita
4. - wati = peragawati, seniwati

PERANCANGAN KORPUS BAHASA

DEFINISI
Perancangan korpus bahasa ialah pembinaan bahasa yang melibatkan pengekodan bahasa

TUJUAN
Perancangan korpus bahasa bertujuan untuk menghasilkan bahasa standard atau bahasa baku.

ASPEK YANG TERLIBAT

1. Sebutan
2. Tatabahasa
3. Ejaan
4. Kamus
5. Istilah

PERINGATAN DARIPADA CIKGU ZUL
Aspek ini selalu ditanya dalam Bahasa Malaysia Kertas 1 STPM. Pelajar harus ingat kelima-lima aspek yang terlibat dalam Perancangan Korpus Bahasa di atas.

FORMULA UNTUK MENGINGAT

Saya = Sebutan
Tolak = Tatabahasa
Engkau = Ejaan
Kerana = Kamus
Imej = Istilah

PERANCANGAN TARAF BAHASA

DEFINISI
Perancangan taraf bahasa merupakan usaha meluaskan dan mempertingkatkan taraf dan peranan bahasa kebangsaan.

USAHA YANG DILAKUKAN

1. Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 : Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan
2. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 : Bahasa kebangsaan ialah bahasa rasmi negara
3. Laporan Razak (1956) dan Laporan Rahman Talib (1960) - Bahasa Kebangsaan ialah bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara
4. Kempen Bahasa Kebangsaan seperti Minggu Bahasa, Bulan Bahasa dan sebagainya.

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Ditubuhkan pada tahun 1956 dengan nama Balai Pustaka
Pada tahun 1959 Balai Pustaka ditukar nama kepada Dewan Bahasa dan Pustaka.

Matlamat penubuhan DBP

1. Memajukan dan memperkaya bahasa kebangsaan
2. Mencetak dan menerbitkan bahan-bahan dalam bahasa kebangsaan.
3. Menyemak dan menyelaras sistem ejaan dalam bahasa kebangsaan.
4. Menggubal istilah yang sesuai untuk pelbagai bidang dalam bahasa kebangsaan.
5. Menyusun dan menerbitkan kamus bahasa kebangsaan.

DBP telah melaksanakan perancangan bahasa untuk mencapai matlamat di atas.

1. Perancangan taraf bahasa
2. Perancangan korpus bahasa

JANGANLAH BERSEDIH


Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Sebagai manusia yang punya akal dan perasaan kita memang berhak untuk bersedih. Kesedihan boleh menjelmakan pelbagai kepuasan kepada setiap individu namun kesedihan jua boleh menambah berat beban yang ditanggung. Kita biasanya bersedih jika impian atau cita-cita kita tidak kesampaian. Kita mudah menyalahkan diri sendiri dan mengatakan orang lain yang berjaya itu memang lebih handal dan lebih hebat daripada kita. Kesedihan yang bertakhta di jiwa kita boleh menyebabkan kita mudah berputus asa dan tidak ingin berusaha untuk bangkit kembali kerana kita begitu mudah menyerah. Akhirnya, kita akan terus menjadi orang yang gagal dan gagal sehingga ke akhir hayat.

Kita juga biasanya bersedih jika perkara yang kita inginkan tidak menjadi seperti yang kita impikan. Seorang guru seperti saya biasanya mahu semua pelajar yang dididik sentiasa berjaya dalam pelajaran dan mempunyai sahsiah yang terpuji. Alangkah hancurnya hati apabila pelajar yang dididik mencemuh dan melawan apabila ditegur. Pelajar yang diharapkan untuk berjaya tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi, pelajar tidak faham betapa kasih sayang seorang guru adalah untuk semua pelajar-pelajarnya bukan untuk sebilangan sahaja. Akan tetapi, masih jua ada yang bermakan hati dan menuduh guru tersebut pilih kasih dan sebagainya.

Janganlah bersedih jika berhadapan dengan situasi sebegini kerana kesedihan itu akan memakan diri juga pada akhirnya nanti. Hargailah pada diri sendiri. Sayangi dan cintailah diri sendiri. Jangan dibiarkan kesedihan itu menjadikan kita lebih tua daripada usia kita yang sebenarnya. Percayalah, masih banyak ruang yang tersedia di muka bumi ini untuk kita bergembira demi melenyapkan setiap kesedihan yang datang ke ruang lingkup kehidupan kita.

HASIL KARYAKU: WANITA ITU MILIK AKU

Wanita itu milikku
jangan kau rampas
walau kami tak pernah bercinta
kami telah ditakdirkan
untuk hidup bersama


Wanita itu milikku
jangan kau ganggu
walau kami tak pernah berkasih
kami telah disatukan
sejak lahirnya kami ke dunia


Wanita itu milikku
jangan kau puja
walau kami tak pernah memuja
kerana dia telah diamanahkan
untuk kujaga

wanita itu milikku
jangan kau sayang
walau kami tak pernah merindu
kerana antara kami berdua
banyak persamaannya
Wanita itu milikku
jangan kau pinang
walau kami tak pernah berkahwin
kerana aku berjanji
untuk mengahwininya


Wanita itu milikku
jangan kau luka
hingga menitis air matanya
biarkan kami bahagia
biarkan kami bersatu
biarkan kami bercinta
sehingga ke akhirnya

KARANGAN STPM: MASYARAKAT PENYAYANG


TAJUK KARANGAN
Masyarakat penyayang merupakan salah satu cabaran wawasan 2020. Jelaskan kepentingan masyarakat penyayang dan halangan yang mungkin dihadapi untuk merealisasikannya.

Masyarakat penyayang merupakan sebuah masyarakat yang anggotanya mengamalkan sikap yang sayang-menyayangi, hormat-menghormati, bantu-membantu, dan nilai murni yang lain. Amalan tersebut bukan sahaja harus dipraktikan dalam kalangan ahli keluarga, malah dalam masyarakat yang meliputi pelbagai kaum. Masyarakat seperti ini menjadi impian negara kita untuk merealisasikan Wawasan 2020. Walau bagaimanapun, kita selalu dikejutkan dengan pelbagai berita tentang kes jenayah kejam yang berlaku mengambarkan seolah-olah masyarakat kita tiada perasaan sayang menyayangi antara satu sama lain.. Oleh itu, matlamat untuk mencapai masyarakat penyayang amat sukar tercapai.

Masyarakat penyayang amat penting untuk mewujudkan keluarga yang harmoni dan penuh dengan kasih sayang. Ibu bapa yang saling menyayangi merupakan contoh teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Ibu bapa perlu bertanggungjawab menjaga dan memberi didikan kepada anak dengan baik dan penuh dengan kasih sayang sejak kecil lagi seperti bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Dengan itu, mereka tidak akan melakukan jenayah yang amat membimbangkan pihak kerajaan dan rakyat Malaysia. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh rakan sebaya mereka yang bersikap negatif, sebaliknya mereka lebih menyayangi dan menghormati orang lain yang bersekeliling mereka. Lebih-lebih lagi, mereka juga boleh lebih memahami dan menentukan sesuatu perkara sama ada baik atau buruk. Jelaslah bahawa masyarakat penyayang amat penting bagi sesebuah keluarga yang bahagia dan harmoni.

Selain itu, masyarakat penyayang juga penting untuk menjamin keamanan dan kedamaian sesebuah negara dengan kurangnya berlaku kes jenayah. Dengan adanya didikan agama dan asuhan ibu bapa yang baik dan penuh dengan kasih sayang, anak mereka tidak akan terlibat dalam jenayah seperti samseng jalanan, kecurian, pembunuhan dan sebagainya. Hal ini demikian kerana dengan adanya didikan agama dan asuhan ibu bapa yang kuat boleh menyebabkan seseorang remaja tidak dapat bertindak secara rasional apabila berhadapan dengan sesuatu masalah. Pendidikan agama dapat dijadikan benteng yang kukuh untuk menahan seseorang daripada melakukan perkara yang tidak baik. Hidup dalam sesebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan harmoni dapat melahirkan anak yang bersikap suka membantu, menghormati, dan mengambil berat keadaan orang lain yang menghadapi kesusahan. Jelaslah bahawa masyarakat penyayang dapat menjamin keamanan sesebuah negara dan keselamatan rakyat Malaysia pada masa hadapan.

Usaha kerajaan untuk mewujudkan masyarakat penyayang amat penting kerana masyarakat sedemikian dapat menjamin persefahaman dan perpaduaan dalam kalangan rakyat yang terdiri daripada pelbagai etniknya. Apabila anggota sesebuah masyarakat itu mengambil tahu dan mengambil berat akan kehidupan orang lain khususnya orang yang kurang bernasib baik, akan menimbulkan rasa hormat dan saling memahami serta saling menyayangi tanpa mengira kaum, budaya dan agama. Keadaan ini dapat menjamin keharmonian, perpaduan dan kedamaian hidup bersama dalam sesebuah negara seperti bak kata pepatah “bersatu kita teguh, bercerai kita robot”. Apatah lagi, keadaan ini juga dapat merapatkan hubungan antara golongan kaya dan golongan miskin dengan saling bantu-membantu yang penuh dengan keikhlasan hatinya. Persefahaman dan perpaduan antara kaum menjadi prasyarat yang paling penting untuk memastikan pencapaian kemajuan dan pembangunan negara.

Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa sesebuah negara yang mempunyai rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, tidak dapat disangkalkan bahawa usaha mewujudkan masyarakat penyayang menghadapi pelbagai halangan. Pertamanya, sifat masyarakat majmuk itu sendiri. Hal ini demikian kerana rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai budaya, bahasa dan agama yang berbeza. Oleh itu, mereka sukar memahami dan menerima agama dan budaya lain. Dengan itu, keadaan ini amat mudah menimbulkan peselisihan faham dan memburukkan hubungan antara satu sama lain. Lebih buruk lagi, sesetengah mereka juga cuba bertindak memburukkan dan menjejaskan budaya dan agama lain yang akan meruntuhkan keakhlakan dan nilai-nilai murni. Masalah ini akan menjejaskan kedamaian dan keamanan hidup serta keharmonian dan perpaduan juga terjejas di negara kita. Masalah ini akn menyukarkan usaha untuk memupuk dan mewujudkan masyarakat penyayang.

Halangan seterusnya ialah wujudnya sikap individualistik dan materialistik dalam kalangan masyarakat. Pada zaman yang semakin moden ini, kebanyakan individu ingin mengejar kekayaan dan kemewahan sehingga tidak mempunyai masa lapang untuk mempedulikan jirannya. Keadaan ini berlaku disebabkan sudah menjadi lumrah ibu bapa yang rakus mengejar kemewahan dan kebendaan untuk memenuhi naluri mereka sanggup mengabaikan jiran yang menghadapi masalah dan menimbulkan perasaan kecurigaan. Mereka biasanya tidak percaya akan orang lain dan hanya mementingkan diri sendiri. Ibu bapa yang bersikap sedemikian akan mempengarihi sikap anak mereka sendiri. Mereka akan bersikap negatif dan selalu merendahkan pelajar yang miskin atau pelajar yang tidak mempunyai kecemerlangan dalam mata pelajarannya. Tuntasnya, keadaan ini akan menghalang usaha kerajaan untuk mewujudkan masyarakat penyayang.

Tambahan pula, usaha untuk mewujukan masyarakat penyayang juga akan menghadapi halangan daripada kelonggaran dalam sesebuah keluarga. Dalam kehidupan yang semakin moden ini menyebabkan ramai pasangan tidak mempunyai hubungan yang baik. Hal ini demikian disebabkan kebanyakan pasangan yang berusia masih muda dan tidak mempunyai kemampuan untuk menanggung kos hidup yang semakin tinggi. Keadaan ini menyebabkan mereka menghadapi masalah kewangan dan selalunya bergaduh. Masalah ini akan menyebabkan keluarganya longgar dan anak mereka akan menjadi mangsa. Dalam sesebuah keluarga yang longgar, anak mereka tidak menerima kasih sayang yang mencukupi dan mereka akan hidup dalam kehidupan yang mengejutkan mereka. Kesannya, psikologi mereka tercemar dan terjejas serta mereka juga mudah terpengaruh rakan sebaya terlibat dalam jenayah. Dengan itu, usaha masyarakat penyayang tidak dapat tercapai dan sebaliknya akan menjejaskan keamanan dan keselamatan negara.

Kesimpulannya, usaha mewujudkan masyarakat penyayang dan seterusnya mengeratkan perpaduan amat penting di negara kita. Dengan itu, semua pihak harus berganting bahu dan bertanggungjawab untuk menjayakan matlamat ini. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk melahirkan generasi muda yang bermoral, berakhlak baik dan bersifat suka membantu orang lain. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bekerjasama dan saling membantu serta saling menyayangi seperti peribahasa dalam Bahasa Malaysia “ bagai aur dengan tebing”. Kita juga harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Keadaan ini dapat mewujudkan sebuah negara yang aman dan damai serta penuh dengan kasih sayang.

KARANGAN PELAJAR TINGKATAN ENAM: ISU PERTAHANAN DAN KESELAMATAN NEGARA


TAJUK KARANGAN

Kerajaan membelanjakan ratusan juta ringgit Malaysia setiap tahun untuk membeli kelengkapan ketenteraan dan meningkatkan kebajikan pasukan pertahanan. Bincangkan sebab-sebab kekuatan ketenteraan Malaysia perlu ditingkatkan dan masalah yang menyekat perkembangannya.


Malaysia, sebagai sebuah negara yang berdaulat, memerlukan tentera untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya. Keselamatan rakyat dan harta juga bergantung pada benteng pertahanan negara yang terdiri daripada Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM), Tentera Darat Diraja Malaysia (TDDM), dan Tentera Laut Diraja Malaysia(TLDM). Setiap negara pasti mementingkan pasukan tenteranya untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku. Jadi, memang perlu untuk Malaysia meningkatkan kekuatan ketenteraannya asalkan kita mampu. Namun, beberapa masalah timbul dalam usaha kita hendak memperkuat pasukan tentera kita.

Barisan pertahanan yang kuat diperlukan untuk menjamin keselamatan negara sepanjang masa. Sungguhpun kini Malaysia tidak menghadapi ancaman musuh negara, namun kita tidak harus leka dan lalai. Pasukan tentera kita perlu bersedia sepanjang masa untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Dunia ini tiada kawan dan musuh buat selama-lamanya. Penaklukan Kuwait oleh Iraq dapat kita jadikan sebagai iktibar. Kuwait ditakluki jirannya, yang sebelum ini dianggap saudaranya, dalam masa 24 jam sahaja pada tahun1990. keganasan antarabangsa yang banyak berlaku juga menyebabkan Malaysia perlu meningkatkan kelengkapan ketentearannya. Pada tahun 2001, World Trade Centre di New York diserang pengganas. Pengeboman di Bali (Indonesia) dan Golok(Thailand) juga mungkin melarat ke negara ini dan oleh itu perlu diberi perhatian serius. Jadi, memang perlu untuk kita meningkatkan kekuatan pertahanan negara.

Pasukan tentera bukan sahaja berguna untuk menghadapi serangan musuh, tetapi juga berguna untuk memberikan bantuan pada masa kecemasan atau malapetaka. Tenaga perajurit kita dapat dikerah bila-bila masa sahaja. Misalnya, semasa tragedi gempa bumi dan tsunami, pasukan penyelamat tentera telah dikerah untuk menyelamatkan mangsa. Misi kemanusiaan ini amat dialu-alukan oleh negara yang ditimpa bencana tersebut. Malaysia juga sering dilanda banjir. Tentera kita dapat membantu memindahkan mangsa-mangsa banjir ke tempat yang selamat. Pasukan Atur Gerak Cepat (PAC) merupakan pasukan komando yang penting untuk menjalankan tugas yang berbahaya dan yang mencemaskan.

Pasukan tentera kita juga dapat menyumbang kepada kebajikan sosial. TUDM, misalnya, sering membuat penerbangan ihsan untuk membawa pesakit yang kronik ke Hospital Kuala Lumpur ataupun Institut Jantung Negara. Para doktor tentera juga memberikan rawatan kesihatan percuma kepada penduduk di kawasan pedalaman. Angkatan tentera kita juga membantu menyediakan kemudahan awam seperti jambatan dan jalan untuk penduduk setempat di kawasan pedalaman. Rumah golongan miskin juga dibina dengan tenaga tentera kita. oleh itu, memang wajar kita meningkatkan mutu ketenteraan kita kerana mereka turut menyumbangkan tenaga pada masa-masa biasa kepada golongan daif dan miskin.

Tentera kita juga mampu menyumbang kepada keamanan dunia selain memgharumkan nama negara. Tentara kita sentiasa berkhidmat di bawah panji-panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) demi keamanan dunia, misalnya dalam pasukan UNIMOG,UNITAG, UNPROFOR dan sebagainya. Tentera kita berjaya dalam memulihkan keamanan dan melindungi mangsa-mangsa perang di negara-negara yang dilanda perang saudara seperti Bosnia-Herzegovina, Kemboja, dan Somalia. Hal ini membuktikan komitmen Malaysia terhadap keamanan dunia dan meningkatkan imej serta kewibawaan Malaysia di arena antarabangsa. Dengan ini, Malaysia kini dianggap wira Dunia Ketiga.

Ekoran pertumbuhan ekonomi negara yang pesat, semakin banyak pemuda pemudi keberatan menyertai pasukan tentera Malaysia. Jika dibandingkan dengan sektor swasta, penawaran gaji dalam bidang ini kurang lumayan. Anggota tentera juga perlu memiliki ketahanan mental dan fizikal yang kental. Anggotanya perlu menjalani latihan yang lasak dan mengamalkan disiplin yang ketat. Tentera kita juga terpaksa berkorban dengan meninggalkan keluarga ketika beroperasi di dalam mahupun di luar negara. Sememangnya risiko kehilangan nyawa juga lebih tinggi berbanding dengan bidang pekerjaan yang lain. Tambahan lagi, pegangan anggota tentera ialah berkorban jiwa dan raga untuk tanah air yang tercinta. Hal ini menakutkan pemuda pemudi yang menginginkan kesenangan hidup.

Kos penyelenggaraan yang besar juga membebankan negara. Kem-kem tentera yang yan lengkap dan tempat tinggal untuk keluarga tentera perlu disediakan. Kos latihan ketenteraan juga menelan belanja yang tinggi, misalnya latihan penerbangan dan sebagainya. Untuk mengekalkan serta meningkatkan mutu ketenteraan, alatan canggih juga perlu dibeli. Misalnya, pembelian jet pejuang dan kapal perang yang menelan belanja berbilion-bilion Ringgit Malaysia setahun. Sekiranya kedudukan kewangan negara kurang kukuh, hal ini pasti akan membebankan kewangan negara dan menambah defisit akaun semasa negara.

Konklusinya, pasukan tentera yang kuat memang diperlukan demi mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Perancangan pembangunan ketenteraan penting supaya angkatan tentera kita berupaya menghadapi sebarang kemungkinan. Namun,pembangunan bidang ini janganlah sampai menjejaskan pembangunan sosial dan ekonomi negara. Masalah rakyat kita kurang berminat menyertai pasukan tentera perlu diatasi. Kita , sebagai rakyat, haruslah bersemangat patriotik, rela berkorban untuk bangsa, nusa dan agama.


HASIL KERJA PELAJAR
Nama Pelajar : Lau Kiu Toh
Kelas : U6A1
Tahun : 2009

JENIS-JENIS KATA BILANGAN

BILANGAN TENTU
Berfungsi untuk menunjukkan jumlah tentu

CONTOH PERKATAAN
satu, dua, sepuluh, seribu, seratus, sejuta

BILANGAN TAK TENTU
Berfungsi untuk menunjukkan jumlah tidak tentu

CONTOH PERKATAAN
banyak, semua, segala, beberapa, seluruh

BILANGAN HIMPUNAN
Berfungsi untuk menunjukkan himpunan

CONTOH PERKATAAN
kedua-dua, beratus-ratus, berjuta-juta, beribu-ribu

BILANGAN PECAHAN
Berfungsi untuk menunjukkan pecahan

CONTOH PERKATAAN
setengah, separuh, dua pertiga, satu perempat

BILANGAN PISAHAN
Berfungsi untuk menunjukkan keadaan berpisah-pisah

CONTOH PERKATAAN
tiap-tiap, setiap, masing-masing

PERIBAHASA YANG MENGGUNAKAN PERKATAAN TEBU

PERIBAHASA 1
Tebu masuk mulut gajah

MAKSUD
Binasa sama sekali, tidak dapat ditolong lagi

PERIBAHASA 2
Tebu seruas berulat pula

MAKSUD
Anak seorang sahaja tetapi buruk pula perangainya

PERIBAHASA 3
Tebu setuntung masuk geraham gajah

MAKSUD
Pemberian sedikit kepada orang yang kaya tentu tidak dihargainya

PERIBAHASA 4
Bertanam tebu di bibir

MAKSUD
Mengeluarkan kata-kata yang manis untuk memujuk

PERIBAHASA 5
Dapat tebu rebah

MAKSUD
Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah payah

PERIBAHASA 6
Diminta tebu, diberi tembakau

MAKSUD
Yang diminta dikabulkan tetapi kurang daripada yang diminta

PERIBAHASA 7
Seliang bagai tebu, serumpun bagai serai

MAKSUD
Seia sekata atau bersatu padu

PERIBAHASA 8
Seperti tebu, airnya diminum, hampasnya dibuang

MAKSUD
Tiap-tiap perkataan yang didengar dari mulut orang hendaklah dipilih yang baik daripada yang jahat