JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI06 Jun 2011

ISU PENDIDIKAN : PERANAN GURU JANA TRANSFORMASI PENDIDIKAN


Oleh MOHD. FADZLY MOHD. IZAB


Peranan guru sebagai tunjang utama dalam memperkasakan dan memajukan bidang pendidikan di negara ini sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Fungsi dan peranan guru dipandang tinggi dan diiktiraf bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, jurutera sosial, penyubur perpaduan, pencorak minda, pembangun sahsiah malah sebagai agen perubahan. Oleh yang demikian, pemilihan tema hari guru pada tahun ini iaitu "Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara" adalah amat bertepatan sekali. Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Abd. Ghafar Mahmud berkata, setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga guru atas jasa bakti tidak kenal erti jemu dalam usaha mendidik anak-anak bangsa yang amat memerlukan ilmu bagi memajukan diri, agama, bangsa dan negara. "Guru bertindak sebagai pencetus dan penggerak kepada proses transformasi sistem pendidikan negara dalam usaha melahirkan generasi masa depan yang intelek, berdaya saing, berjati diri kukuh dan berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai sejagat," katanya ketika ditemui Utusan Malaysia, baru-baru ini.

Menurut beliau, Kementerian Pelajaran telah merencanakan pelbagai dasar, polisi dan pembaharuan pendidikan bagi memantapkan proses dan pengendalian pembelajaran dan pengajaran (P&P) di sekolah. "Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang selepas ini akan diikuti pula oleh Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) juga tidak akan berjaya tanpa komitmen dan sokongan jitu para guru. "Peranan guru juga besar dalam memastikan kelancaran dan keberkesanan dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) dan Satu Murid Satu Sukan (1M1S). "Semua dasar dan pembaharuan pendidikan ini tidak akan memberi makna tanpa warga pendidik sebagai golongan yang berada di barisan hadapan dalam memacu arus pendidikan agar sentiasa dinamik dan progresif," jelas beliau. Terang beliau lagi, Program Transformasi Kerajaan yang merangkumi pelan hala tuju Malaysia menjelang 2020 yang dilancarkan pada awal tahun lalu menggariskan beberapa pelan tindakan berkaitan sistem pendidikan negara.

"Sasaran utama adalah untuk mempertingkatkan pencapaian pelajar dan bidang yang menjadi tumpuan adalah prasekolah, kemahiran asas literasi dan numerasi, Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) dan peningkatan prestasi Pengetua dan Guru Besar. "Namun demikian, tanpa komitmen dan usaha gigih para guru, semua pelan yang direncanakan pasti sukar untuk dijayakan dan ia jelas menunjukkan betapa besar peranan para guru yang berupaya mencorak dan membentuk generasi masa muka," tambahnya. Abd. Ghafar berkata, transformasi dalam pendidikan akan terus berlaku kerana ia selaras dengan aspirasi negara untuk menjadi negara maju dengan acuan tersendiri yang mengambil kira kepercayaan, budaya dan nilai setempat yang terpelihara sekian lama. "Masyarakat meletakkan harapan tinggi kepada guru dan tumpuan sepenuhnya perlu diberikan terhadap tanggungjawab yang perlu digalas dalam bidang kurikulum, kokurikulum juga pembinaan sahsiah anak didik.

"Justeru, saya menyeru agar warga pendidik sentiasa bersedia untuk menyambut sebarang perubahan pendidikan bagi diterjemahkan semasa proses P&P dalam bilik darjah," ujarnya. Beliau menambah, kerajaan telah menyediakan pelbagai insentif dan inisiatif bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan guru terjamin. "Keprihatinan ini disalurkan menerusi pelbagai usaha seperti menubuhkan jawatankuasa mengkaji beban tugas guru, cadangan wujudkan jawatan pembantu guru, menambah baik infrastruktur sekolah, menyediakan peluang melanjutkan pelajaran dan menambah kuota pengetua serta guru cemerlang sehingga peringkat JUSA C," terang beliau. Abd. Ghafar berkata, cadangan penstrukturan semula pemberian Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan bagi guru-guru di Sabah dan Sarawak membuktikan bahawa bidang pendidikan, guru-guru dan murid-murid walau di mana sahaja berada menjadi keutamaan dalam agenda semasa kerajaan.

"Konsep pendemokrasian pendidikan sentiasa dipraktiskan oleh pihak kementerian bagi memastikan peluang mengikuti pendidikan berkualiti dapat dikecapi secara sama rata di seluruh negara tanpa mengira batas geografi, gender, tahap sosio ekonomi, bangsa dan fahaman politik," jelasnya. Katanya lagi, pelbagai inisiatif diambil bagi memastikan tiada golongan yang terpinggir seperti penyediaan Sekolah pendidikan khas dan kelas integrasi pendidikan khas bagi kanak-kanak kelainan upaya "Kementerian Pelajaran juga telah mengambil langkah memperkemas dan menambah baik syarat dan kriteria pengambilan guru pelatih bagi kursus pra perkhidmatan. "Langkah untuk meningkatkan profesionalisme guru akan meningkatkan martabat keguruan untuk terus dihormati, disegani dan dipandang tinggi oleh masyarakat," terangnya. Menurut Abd. Ghafar, usaha memartabatkan profesion keguruan tidak akan mencapai sasaran jika dirancang dan dilaksanakan pada peringkat kerajaan atau kementerian sahaja.

Katanya, warga pendidik sendiri selaku agen perubahan perlu memainkan peranan berkesan dengan cara sentiasa meningkatkan tahap profesionalisme masing-masing. "Guru janganlah jemu berusaha untuk menambah baik amalan pengajaran semasa dan sentiasa berfikiran proaktif, kreatif serta inovatif. "Guru-guru juga disarankan supaya mengaplikasi dan mengamalkan kaedah P&P terkini seiring dengan proses globalisasi agar kekal relevan dan mampu menarik minat murid-murid untuk menimba ilmu," jelasnya.

UTUSAN MALAYSIA, 14 MEI 2011

ISU ALAM SEKITAR : MEMAKMURKAN ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Oleh TAN SRI ROZALI ISMAIL


Tema Hari Alam Sekitar Dunia tahun ini, iaitu Forests : Nature at Your Service mencerminkan matlamat dunia bagi menjadikan hutan sebagai nadi untuk pembangunan lestari serta ekonomi berasaskan hijau. Sehubungan itu, langkah ini adalah tepat serta sejajar dengan kesedaran masyarakat kini mengenai kepentingan menghijaukan dan memakmurkan lagi muka bumi ini. Di Malaysia, terdapat beberapa inisiatif yang dilancarkan bagi memberikan pengetahuan serta pendedahan meluas mengenai peranan setiap individu serta organisasi berkaitan kepentingan alam sekitar. Terkini, kerajaan memperkenalkan beberapa insentif kepada syarikat yang mengadaptasi ‘teknologi hijau’ di dalam operasi seharian mereka bagi menggalakkan lagi penggunaan konsep ini di masa hadapan. Skim dana sebanyak RM1.5 bilion juga diperuntukkan bagi tujuan ini, termasuk diskaun yang akan ditanggung oleh pihak kerajaan di samping jaminan pembiayaan yang lebih tinggi.

Di samping itu, sebagai salah satu komitmen kerajaan bagi memperkasakan teknologi hijau di Malaysia, pihak kerajaan juga menyasarkan pengurangan pengeluaran karbon dioksida sebanyak 40 peratus pada tahun 2020. Bagi peringkat negeri pula, beberapa program dilancarkan, seperti Hari “Tanpa Beg Plastik”, sejak Januari tahun lalu. Sebagai permulaan, para pengguna dikehendaki membawa beg sendiri jika mahu membeli-belah pada hari Sabtu di pasar raya-pasar raya atau gedung-gedung terkemuka. Di peringkat global pula, beberapa kajian dan penilaian yang dilaksanakan oleh beberapa pihak berkepentingan, bagi menggalakkan serta mempromosikan penggunaan teknologi hijau secara menyeluruh. Pada April lalu, syarikat Siemens melalui Economic Intelligence Unit (EIU), mengeluarkan satu laporan penilaian yang dinamakan Indeks Kehijauan Asia (Asia Green Index). Laporan indeks ini bertujuan menilai prestasi persekitaran bagi 22 bandar-bandar utama di serantau Asia, termasuk Kuala Lumpur.

Menurut laporan itu, persekitaran di Kuala Lumpur secara keseluruhannya adalah sederhana, sama seperti bandar raya ternama Asia iaitu Beijing, Shanghai, Guangzhou, Delhi, Bangkok dan Jakarta. Walau bagaimanapun, jika dilihat secara terperinci, aspek-aspek pengangkutan dan kualiti udara bagi Kuala Lumpur adalah melebihi tahap sederhana. Sebagai rakyat Malaysia, kita boleh berbangga dengan pencapaian ini memandangkan sistem pengangkutan serta kualiti udara di Kuala Lumpur diletakkan sama taraf dengan Tokyo, Singapura, Hong Kong, Taipei dan Yokohama. Bagi aspek penggunaan tanah dan bangunan serta tadbir urus alam sekitar pula, prestasi Kuala Lumpur adalah sederhana sama seperti Beijing, Delhi, Guangzhou, Jakarta dan Nanjing. Selain itu, laporan itu juga menyatakan beberapa perkara yang perlu diperbaiki serta diambil perhatian, terutamanya di dalam aspek bahan buangan serta air.

Penilaian bagi Kuala Lumpur bagi kedua-dua aspek ini adalah di bawah paras bawah sederhana. Walau bagaimanapun, keputusan itu bukanlah sesuatu mengejutkan, terutamanya bagi mereka yang terlibat di dalam industri air. Sebagai sebuah negara tropika, Malaysia mempunyai sumber air yang pelbagai, merangkumi sungai dan alur, tasik, kolam, takungan air, air bumi, mata air dan telaga. Kita juga menerima taburan hujan yang banyak sepanjang tahun, terutamanya pada Oktober hingga Mac. Jumlah hujan yang banyak ini kerap mengakibatkan banjir. Oleh itu, secara dasarnya, masyarakat kita kurang menghargai air jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di negara-negara yang mengalami kekurangan atau ketandusan air, seperti Afrika Selatan serta kawasan-kawasan gurun. Kita perlu ingat bahawa meskipun sumber air di Malaysia tidak akan pupus, tetapi sumber air mentah yang selamat digunakan kini semakin berkurangan.

Salah satu puncanya adalah pencemaran sungai. Perkara ini menyebabkan masalah pencemaran yang membabitkan sumber air negara kita. Mengikut kajian pada 2007, hanya 20.7 peratus sungai di Semenanjung dianggap bersih, di mana 19,000 tan sisa beracun telah dibuang di tapak pelupusan sampah setiap hari, dan tidak kurang 70 peratus daripadanya terletak berhampiran sungai. Proses urbanisasi yang disebabkan oleh pembangunan pesat negara juga merupakan salah satu punca sumber bekalan air bersih ini semakin berkurangan. Ini adalah kerana proses urbanisasi serta pembangunan pesat, terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, membawa kepada perubahan penggunaan tanah bagi menampung keperluan kegiatan ekonomi, kemudahan-kemudahan sosial serta lain-lain prasarana berkaitan. Perubahan penggunaan tanah ini menyebabkan sungai-sungai terdedah kepada pelbagai tekanan, yang kadangkala tidak dapat ditanggung oleh sungai.

Secara tidak langsung, tekanan ini boleh menyebabkan sistem sungai berubah, bukan sahaja dari segi kualiti tetapi juga kuantiti. Berbalik kepada laporan penilaian Indeks Kehijauan Asia mengenai isu bahan buangan dan air di Kuala Lumpur, bagaimanakah kita boleh memperbaiki kedudukan di dalam penilaian tersebut untuk tahun-tahun seterusnya? Berdasarkan laporan indeks EIU, negara-negara maju dan kaya mempunyai peruntukan dana yang tinggi bagi memantapkan polisi serta inisiatif berkaitan alam sekitar. Yokohama merupakan satu contoh yang baik di dalam mendukung inisiatif hijau ini. Dengan pendapatan per kapita sebanyak US$30,200, ia mampu memberikan sistem subsidi yang dianggap sebagai ‘pemurah’ kepada para pemilik kenderaan elektrik. Subsidi ini merupakan insentif kepada penduduknya untuk membeli kenderaan elektrik, sekali gus dapat mengurangkan asap dari kenderaan yang menggunakan bahan bakar seperti petrol atau diesel.

Selain Yokohama, Singapura yang merupakan bandar keempat terkaya di Asia juga menggalakkan penggunaan teknologi hijau ini, terutamanya di sektor industri. Singapura, yang mempunyai pendapatan per kapita US$36,500, berupaya menyediakan belanjawan tinggi bagi menyediakan prasarana terbaik bagi sektor industrinya, yang merupakan punca pendapatan utama kepada Singapura. Selain itu, aspek penguatkuasaan bagi peraturan yang ditetapkan juga perlulah diberi penekanan. Ini adalah kerana pelaksanaan bagi peraturan-peraturan yang ditetapkan adalah kurang efektif tanpa penguatkuasaan. Singapura yang menduduki tangga keempat di dalam Transparency International‘s Corruption Perception Index, mempunyai penjawat awam terlatih yang mempunyai reputasi tinggi di dalam aspek ketelusan. Ini membolehkan Singapura menjadi lebih menarik di mata para pelabur asing yang berminat untuk melabur di negara berkenaan bagi jangkamasa panjang.

Pendekatan proaktif juga boleh diambil dengan mewujudkan tanda aras serta merujuk arah aliran terkini berkaitan polisi alam sekitar, yang dirancang atau dilaksanakan oleh negara-negara membangun di Asia. Di dalam aspek air, contohnya, inisiatif-inisiatif pemeringkatan pemeliharaan sumber air telah dilaksanakan di negara-negara Asia antaranya:- “Hanoi: memperuntukkan 70 peratus dari kawasan bandarnya sebagai ruang untuk pokok dan air. “Yokohama: memperkenalkan program latihan kepada pakar-pakar air dari negara-negara membangun. Program ini dilancarkan setelah mendapat manfaat daripada para jurutera British yang memberikan bantuan teknikal kepada mereka sejak tahun 70-an. “Nanjing: menaikkan tarif air sebanyak 12 peratus. Dengan kenaikan ini, adalah diharap agar para pengguna akan menggunakan air dengan lebih berhemah. “Beijing: menggalakkan pemasangan meter air di kawasan-kawasan kediaman serta kilang-kilang.

“Hong Kong: membaikpulih serta menggantikan 3,000 km daripada 7,700 km rangkaian paip air utama sehingga 2015. Sebanyak US$2.5 bilion diperuntukkan bagi tujuan ini. “Delhi: mewujudkan Unit Penyiasatan dan Pengesanan Kebocoran Air. Kini, Unit tersebut menggunakan perkakasan elektronik yang lebih canggih dan moden, agar kebocoran air dapat dikesan dengan lebih cepat serta efektif. “Seoul: melancarkan ‘Green Seoul Citizen Committee’ pada 1995, yang bertujuan menggalakkan masyarakat tempatan terlibat secara langsung di dalam pembangunan polisi alam sekitar. Jawatankuasanya dipengerusikan oleh Datuk Bandar Seoul sendiri, dan hingga kini mempunyai 100 ahli daripada organisasi bukan kerajaan dan pihak swasta. “Kuala Lumpur: Skim dana sebanyak RM1.5 bilion diperuntukkan. Pihak kerajaan juga akan menanggung diskaun-diskaun serta memberi jaminan pembiayaan yang lebih tinggi bagi organisasi yang mengadaptasi teknologi hijau. Selain itu, pihak kerajaan menyasarkan pengurangan pengeluaran karbon dioksida sebanyak 40 peratus pada tahun 2020.

Merujuk kepada inisiatif itu, pihak kerajaan perlulah mempertingkatkan lagi usaha-usaha untuk memperkenalkan lebih banyak program yang berkonsepkan ‘hijau’ serta ‘mesra alam’, terutamanya dalam aspek berkaitan bahan buangan dan air. Selain itu, dengan adanya program yang ‘mesra alam’ ini, kita akan dapat menampung keperluan sofistikated masyarakat di masa akan datang, yang didorong oleh urbanisasi, di samping memperkukuhkan lagi kedudukan Malaysia di mata dunia. Akan tetapi, adakah dengan memperkenalkan beberapa program sahaja sudah mencukupi? Bolehkah kita mendabik dada dan menyatakan bahawa kita telah memberikan sumbangan yang sewajarnya kepada alam sekitar? Selain pelaksanaan dasar yang digubal, aspek penguatkuasaan juga perlulah diberi penekanan oleh pihak kerajaan. Jika kita renungkan semula, secara amnya, salah satu punca kegagalan pelaksanaan sesuatu dasar adalah kurangnya aspek penguatkuasaan.

Di negara-negara maju, rakyat mereka takut untuk melakukan sebarang kesalahan, contohnya memandu melebihi had laju yang telah ditetapkan - mengapa? Penguatkuasaan yang ketat adalah salah satu faktornya, dan tiada kompromi kepada pesalah. Juga, pernahkah terlintas di fikiran kita bahawa budaya atau cara hidup rakyat Malaysia merupakan faktor penyumbang kepada kegagalan ini? Walau sehebat mana dasar atau program yang diperkenalkan, aspirasi menjadikan Kuala Lumpur sebagai 20 bandar utama di dunia yang sesuai didiami pada tahun 2020 tidak akan tercapai jika kita hanya mengharapkan pihak kerajaan semata-mata untuk menggalas tanggungjawab tersebut.

TAN SRI ROZALI ISMAIL ialah Pengerusi Eksekutif Puncak Niaga Holdings Berhad

ISU KESENIAN : APABILA PEMBANGUNAN TEATER DIHENTIKAN

Getaran SeniNegara ini mempunyai sebuah panggung negara bernama Istana Budaya. Panggung negara ini mengambil masa hampir 28 tahun untuk dizahirkan lebih 10 tahun lalu. Panggung negara atau Istana Budaya merupakan lambang pembangunan dan pemartabatan teater dan seni pentas yang lain. Di negara-negara maju, kewujudan panggung negara membawa maksud usaha membangunkan teater dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Adakah dengan berdirinya Istana Budaya yang mempunyai kelengkapan pementasan bertaraf dunia menjadi mercu tanda kepada pembangunan teater seluruhnya? Sebenarnya teater di negara ini telah mati. Ia dimatikan selepas tiada usaha untuk membangunkan teater dilakukan di peringkat negeri. Atau lebih tepat lagi selepas program Pekan Teater dihentikan tanpa digantikan dengan program yang sama atau lebih berkesan daripada yang sedia ada.

Tidak ada salahnya Pekan Teater sebuah program penggalakan teater dihentikan. Tetapi yang salahnya tidak ada program lain yang lebih baik kepada pembangunan teater diadakan. Kalau semasa Pekan Teater masih wujud, setiap negeri setidak-tidaknya menggerakkan sebuah pementasan teater untuk dipertandingkan. Tetapi selepas Pekan Teater dihentikan, teater hanya ada di Kuala Lumpur. Itupun hanya di Istana Budaya. Pementasan teater yang tertumpu di Istana Budaya tidak boleh dijadikan ukuran pembangunan teater di negara ini. Kalau tidak silap hampir semua negeri mempunyai gelanggang seni masing-masing. Di Terengganu misalnya, gelanggang seninya berdiri megah di tepi laut. Tetapi teater di Terengganu telah mati. Begitu juga di Perlis, gelanggang seni tersergam di tengah sawah di hujung bukit sepi tanpa sebarang program teater. Perkembangan teater terbantut disebabkan ketiadaan program pembangunan setaraf dengan Pekan Teater.

Sebenarnya belanja mementaskan teater di peringkat negeri bukanlah tinggi. Jangan ukur belanja pementasan di negeri dengan Istana Budaya. Maknanya program pembangunan teater bukanlah menelan belanja besar untuk dijadikan alasan ia dimatikan begitu saja. Kecuali memang hendak dimatikan. Pihak yang diberi amanah membangunkan teater dan seni persembahan lainnya perlu memikul tanggungjawab. Maju atau mundurnya teater adalah suatu yang paling mudah dilihat dengan mata kasar. Tidak ada pementasan, tidak adalah teater. Belum ada lagi di mana-mana negara yang teaternya maju tetapi tidak ada pementasan.

UTUSAN MALAYSIA
06.06.2011