JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI01 Disember 2009

RENCANA ILMIAH UNTUK BACAAN ANDA

Bahang Perubahan Iklim
Oleh ISMAIL HASHIM YAHAYA

Belum pun bermulanya Sidang Kemuncak Perubahan Iklim anjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 7-18 Disember ini di Copenhagen, Denmark, bahangnya sudah terasa di kalangan 192 negara (termasuk Malaysia) yang akan menghadirinya. Negara-negara anggota Komanwel di Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) 2009 yang berakhir baru-baru ini telah memberikan isyarat jelas akan keinginan kuat perkumpulan itu untuk melihat persidangan perubahan iklim PBB menghasilkan satu perjanjian yang terikat daripada segi undang-undang. Mereka berpendapat bahawa jika sekadar pakatan iklim yang berasaskan ikatan politik, ia tidak memadai kerana adalah sukar untuk menentukan tahap kesungguhan di kalangan negara-negara maju.

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada satu sesi perbincangan mengenai perubahan iklim berkata banyak negara anggota Komanwel terutamanya negara-negara membangun pulau kecil menjadi mangsa perubahan iklim. Dalam pencelahan mereka, sebilangan mereka menyatakan bahawa jika pemanasan global berterusan, rangkaian kepulauan mereka pasti akan terbenam. "Bagi mereka, ia bukan hanya sekadar masalah, ia adalah soal hidup dan mati," kata Najib kepada wartawan Malaysia pada hari pertama sidang kemuncak yang dirasmikan oleh Ratu England, Ratu Elizabeth II. Bahkan mesyuarat demi mesyuarat diadakan daripada rundingan perubahan iklim di Bonn, Jerman pada 1-12 Jun dan disambung semula pada 10-14 Ogos 2009, kemudian diteruskan di Bangkok, Thailand yang diadakan 28 September - 9 Oktober sehingga yang terakhir sebelum sidang kemuncak diadakan di Barcelona, Sepanyol pada 2-6 November 2009. Banyak persoalan yang timbul terutamanya isu pengurangan penggunaan bahan karbon dioksida dan komitmen negara maju. Tetapi adakah sidang ini merupakan peluang terakhir menyelamatkan bumi sebagaimana diuar-uarkan?

Laporan daripada Rangkaian Dunia Ketiga (TWN), sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berpusat di Pulau Pinang menyatakan rundingan terakhir anjuran PBB yang diadakan di Barcelona pada awal November lepas tidak menunjukkan sebarang kemajuan bermakna dan hanya membawa lebih banyak kebuntuan kepada isu-isu penting yang dirundingi. Peserta Persidangan Rangka Kerja PBB ke atas Perubahan Iklim (Parties to the UN Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC) gagal merapatkan perbezaan antara negara maju dan membangun. Namun dari suatu sisi, rundingan di Barcelona membantu negara-negara anggota memperjelaskan pendirian dan membolehkan mereka membuat keputusan dalam isu-isu penting di Copenhagen nanti. Ini termasuklah menubuhkan dana yang dipertanggungjawab di bawah UNFCCC dan sebuah badan yang akan memutuskan isu pemindahan teknologi. Namun perbezaan dalam beberapa isu penting dan utama masih tidak berubah yang tidak membawa petanda positif kepada sidang kemuncak di Copenhagen.

Pertama isu Protokol Kyoto, perjanjian di bawah UNFCCC yang merupakan isu keterikatan undang-undang dalam sasaran pengurangan bahan keluaran gas rumah hijau untuk negara maju. Namun daripada media menunjukkan hampir kesemua negara maju memutuskan untuk mengabaikan Protokol Kyoto dan perkara ini dilihat dalam rundingan di Bangkok pada awal Oktober dan disahkan di Barcelona. Mereka mengelak bertanggungjawab mengikut keterikatan undang-undang seperti dalam Protokol Kyoto (KP) dan melengah-lengah masa dengan mahu menubuhkan perjanjian baru pula. Negara-negara membangun menjelaskan dalam rundingan di Bangkok bahawa mereka tidak akan menerima sebarang penubuhan perjanjian baru dan negara maju harus kekal dengan KP dan berunding dengan serius di Copenhagen ke arah komitmen kedua (yang bermula pada 2013) untuk pengurangan bahan keluaran seterusnya.

Kedua, negara maju tidak begitu komited dengan pengurang bahan keluaran. Negara membangun mahukan pengurangan agregat sekurang-kurangnya sebanyak 40 peratus menjelang 2020 berbanding dengan 1990. Angka terkini daripada data UNFCCC menunjukkan komitmen negara maju hanya berkisar antara 11-23 peratus dan 11-17 peratus (tidak termasuk Amerika Syarikat). Negara sedang membangun begitu kecewa dengan komitmen negara maju yang tidak membentuk asas kepada hasil yang memulihara alam sekitar pada sidang kemuncak di Copenhagen nanti. Ketiga, usaha-usaha yang dilakukan dalam pengurangan bahan keluaran sentiasa mempertanggungjawab negara membangun dan miskin. Ini adalah suatu perlanggaran kepada prinsip-prinsip dan peruntukan-peruntukan UMFCC dan Pelan Tindakan Bali yang diamalkan pada 2007. Negara maju di sesi rundingan di Barcelona bercadang mengaburkan perbezaan antara perbezaan tanggungjawab pengurang bahan keluaran yang terikat dengan undang-undang oleh negara maju dengan pengurangan bahan keluaran yang didukung wang dan teknologi oleh negara membangun dan miskin.

Usaha-usaha yang dilakukan termasuklah meminta negara membangun dan miskin mematuhi prosedur pengesahan dan pelaporan bahan keluaran yang sama dengan negara maju. Mereka juga inginkan negara membangun yang "maju" mematuhi sasaran pengurangan bahan keluaran yang sama. Ini adalah di antara usaha-usaha yang dilakukan negara maju dan ternyata ia tidak dipersetujui dalam sesi rundingan di Bali atau tidak terdapat dalam mana-mana peruntukan UNFCC. Dalam isu berhubung dengan pemindahan teknologi, terdapat keengganan daripada pihak negara maju untuk menubuhkan sebuah badan eksekutif di bawah payung UNFCCC bagi memutuskan isu-isu berhubung teknologi dan kesan daripada pemindahan teknologi. Sebuah kumpulan penasihat yang dicadangkan negara maju masih tidak mencukupi kerana tidak banyak perkembangan mengenai pemindahan teknologi yang dicapai. Kelima, terdapat perbezaan antara "wawasan yang dikongsi" dan matlamat jangka panjang sejagat untuk pengurangan bahan keluaran. Sesetengah negara maju mengesahkan cadangan untuk pemotongan bahan keluaran sebanyak 50 peratus menjelang 2050 berbanding dengan 1990. Namun apa yang tidak dinyatakan ialah ini mengkehendaki negara membangun untuk memotong sebanyak 20 peratus dalam syarat mutlak dan 60 peratus dalam syarat per kapita.

Nampaknya beban pemotongan lebih kurang tetapi bagaimana dengan isu pemindahan teknologi dan kewangan yang membolehkan negara membangun berkembang. Tiada komitmen daripada negara maju. Jumlah bantuan dari segi kewangan haruslah dibincangkan dan diselesaikan dahulu sebelum sebarang pemotongan bahan keluaran di pihak negara membangun. Sanggupkah negara maju melaksanakan tanggungjawab ini? Perkara-perkara di atas ini adalah beberapa isu yang harus diselesaikan jika Sidang Kemuncak Copenhagen ini ingin mencapai kejayaannya. Walaupun apa pun hasil atau keputusannya sama ada perjanjian sepenuhnya antara negara maju dan membangun atau rangka kerja perjanjian atau keputusan meneruskan perundingan dengan protokol dan sidang perubahan iklim lain, aspek-aspek alam sekitar, ekuiti dan keseimbangan Utara-Selatan (negara maju dan membangun) harus diberikan perhatian sewajarnya. Tidak keterlaluan jika dikatakan ini peluang untuk kita menyelamatkan bumi.

PENULIS adalah pensyarah di Pusat Pengajian Komunikasi, Universiti Sains Malaysia

RENCANA ILMIAH UNTUK BACAAN ANDA

Persatuan belia perlu sokongan
Oleh ANUAR AHMAD

Berdasarkan statistik penduduk negara, sehingga akhir tahun 2008, jumlah penduduk Malaysia yang berumur antara 15 hingga 40 tahun adalah seramai 11.2 juta orang atau 41 peratus daripada keseluruhan rakyat Malaysia yang berjumlah 27.2 juta orang (Statistik Penduduk Malaysia, 2008). Kumpulan terbesar ini juga di istilah sebagai golongan belia, tidak syak lagi merupakan penyumbang utama di dalam sektor ekonomi, sosial dan politik negara. Rata-rata kumpulan ini belum lagi berada di peringkat pimpinan tertinggi di dalam semua sektor tetapi merupakan aktor-aktor yang akan menentukan kejayaan atau juga menggagalkan perancangan dasar negara ini. Tahun lalu kepimpinan belia telah diraikan di dalam Majlis Anugerah Belia dan Persatuan Belia Negara yang dilangsungkan di Putrajaya. Ramai yang telah berjaya menerima pelbagai anugerah sebagai tanda pengiktirafan kerajaan kepada kegiatan belia negara. Mereka sekarang tentunya terus berbakti untuk pembangunan negara.

Bagaimanapun kejayaan ini bukanlah kejayaan mutlak kepada makna kejayaan pembangunan belia di seluruh negara. Laporan Institut Integriti Malaysia 2008 menunjukkan daripada sejumlah 11.1 juta belia di negara ini hanya dua juta sahaja atau kurang daripada 18 peratus sahaja yang belia berdaftar sebagai ahli persatuan belia. Tentulah jika diperincikan yang aktif adalah kurang separuh daripada jumlah yang mendaftar sebagai ahli persatuan. Malah laporan Persatuan Belia Islam Nasional (Pembina) pada 2006 menunjukkan bahawa sebenarnya kurang 2.8 peratus atau 300,000 orang sahaja belia sahaja yang benar-benar aktif di dalam persatuan belia di seluruh negara. Jumlah ini sebahagian besarnya datang dari program Rakan Muda yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan (KBS). Mengapa kebanyakan belia kini tidak berminat untuk aktif berpersatuan berbanding belia era 1960-an dan 1970-an. Penelitian dan kajian lalu berkaitan penglibatan di dalam persatuan belia mendapati tiga punca utama kelesuan ini yang perlu diteliti secara serius oleh kepemimpinan tertinggi di peringkat Kementerian Belia dan Sukan serta kepimpinan persatuan belia. Pertama, pengaruh politik kepartian di dalam persatuan belia. Secara prinsipnya, persatuan belia seharusnya berbeza dengan ideologi politik kepartian.

Mereka harus bertindak dan beraksi sebagai sebuah organisasi sivil yang berteraskan kebajikan, sukan, keagamaan, kesukarelaan, pendidikan dan sebagainya. Bagaimanapun persatuan belia hari ini sangat terikat sepenuhnya dengan kumpulan parti politik khususnya di pihak parti pembangkang. Kesannya sangat mendalam sehingga kebanyakan belia yang tidak minat berpolitik hilang minat untuk menganggotai persatuan belia. Selain itu persatuan belia yang berpengaruh dikuasai hampir sepenuhnya oleh pengaruh ahli politik atau proksi mereka. Malah terdapat juga beberapa persatuan belia yang diterajui sendiri oleh ahli politik yang jelas mempunyai kepentingan politik apatah lagi menampakkan kecenderungan untuk beraksi seperti sebuah parti politik. Malah jika diteliti kepimpinan belia peringkat negeri dan daerah, kita boleh menyenaraikan puluhan pemimpin politik yang aktif berada di dalam persatuan belia di pelbagai peringkat. Malah apa yang mendukacitakan, kepimpinan politik di pelbagai peringkat ini menggunakan platform persatuan belia untuk memantau pemimpin muda yang dikhuatiri memberi cabaran kepada penerusan jawatan politik mereka. Mana-mana pemimpin muda atau ahli persatuan belia yang aktif pastinya akan 'dipancung' supaya mereka tidak menjadi pesaing di dalam kerjaya politik peringkat daerah, bahagian mahupun negeri.

Faktor kedua ialah kegagalan pihak berkuasa menguruskan persatuan belia dengan dasar pembangunan belia. Hal ini bermula akibat kebimbangan pihak berkuasa melihat kelesuan persatuan belia sekitar tahun 1980-an. Maka beberapa kajian ahli akademik menunjukkan semakin banyak persatuan belia tidak lagi mendapat sokongan golongan belia khususnya di kawasan bandar. Selain kepimpinan persatuan belia yang lemah, sistem pengurusan juga lemah. Begitu juga dengan laporan kewangan yang didapati tidak sempurna dan tidak memuaskan hati pihak Kementerian Belia dan Sukan walaupun kebanyakan persatuan terlibat mendapat geran tahunan kerajaan melalui KBS. Suasana ini menyebakkan bermulanya usaha kementerian untuk mengambil alih dan mengemaskinikan sistem pengurusan persatuan belia di peringkat daerah dan negeri.

Malah Gerakan Belia 4B yang satu masa dahulu pernah dianggap sebagai model persatuan belia yang berjaya juga telah lesu dan hilang taringnya. Bagi menyelesaikan masalah ini pihak Kementerian Belia dan Sukan telah melaksanakan pelbagai program yang menelan belanja jutaan ringgit yang dipusatkan dan diuruskan terus di kementerian. Antara yang paling popular ialah Program Rakan Muda yang masih dilaksanakan sehingga hari ini. Ringkasnya, pelaksanaan program belia yang berbentuk top-down nampaknya kurang berjaya menarik minat para belia. Selain terpaksa berbelanja besar, program yang dianjurkan untuk pembangunan belia juga dilihat lebih bertujuan untuk meramaikan bilangan belia di dalam majlis semata-mata. Biasanya belia hanya dijemput atau diminta untuk menjadi peserta sesuatu program yang telah disusun lebih awal. Tindakan sebegini dilihat sebagai memperkecilkan keupayaan belia untuk diberikan pengalaman sebagai pemimpin pelapis negara pada masa akan datang. Cubalah tinjau program khidmat masyarakat yang dilaksanakan oleh jabatan berkaitan belia, biasanya akan lebih ramai pegawai yang mengurus dan menjadi urus setia, para belia dijemput untuk mengambil bahagian secara ad-hoc dan menghadiri majlis perasmian dan makan-makan sahaja.

Pihak Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pelajaran, IPTA dan IPTS harus lebih terbuka untuk memberikan peluang dan pengalaman kepada belia menguruskan segala hal berkaitan pembangunan belia. Kalau tidak, pasti belia akan 'lari' untuk melakukan aktiviti lain yang mereka rasa lebih rapat dengan mereka. Oleh kerana bukan belia yang menganjurkan program untuk belia, maka tidak mungkin belia akan merasa itu adalah program dan agenda mereka. Pada mereka itu adalah agenda orang lain atau agenda politik semata-mata. Faktor ketiga mengapa belia kurang berminat dengan persatuan belia ialah kegagalan pemimpin belia memahami dan meremajakan persatuan mereka dengan kehendak dan cita rasa belia masa kini. Maklumlah umur kebanyakan pemimpin belia biasanya sudah di 'ambang senja' sebagai seorang belia. Pemimpin belia rata-rata di kalangan orang yang minat berpolitik telah berumur antara 35 hingga 40 tahun. Zaman keremajaan mereka sudah tamat sedangkan ahli-ahli yang masih muda dahagakan pemikiran yang lebih remaja. Ketidakmampuan pemimpin belia menghayati perubahan ini akan menyebabkan ahli-ahli baru berundur atau menjadi ahli tidak aktif.

Malah diketahui juga ada di kalangan pimpinan belia 'berpolitik' cenderung untuk melantik kalangan kroni mereka, tapi ahli persatuan belia inginkan ketelusan dalam pengurusan persatuan belia. Ahli-ahli baru persatuan belia sekarang lebih suka kepada sukan lasak, muzik hip hop dan Indie, fesyen yang sangat berbeza dengan orang lama. Kemahiran ICT mereka juga berbeza. Pemimpin belia jika setakat hanya menguasai asas dalam komputer tidak akan digemari dan popular. Pemimpin belia harus mahir seperti juga ahli belia remaja yang mahir dengan trend blog, twitter, facebook, myspace serta berbagai bentuk inovasi baru perkomputeran. Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2006 telah pun dilaksanakan sepenuhnya. Akta ini antara lain bertujuan meningkatkan integriti belia bila para pemimpin yang melebihi umur 40 tahun tidak lagi layak bertanding untuk sebarang jawatan dalam persatuan belia di semua peringkat. Selain itu, melalui Akta ini juga segala urusan pentadbiran belia diharap akan menjadi semakin cekap dan tersusun. Bagaimanapun kewujudan akta ini masih belum berjaya memecahkan kelesuan di kalangan remaja untuk menjadi ahli belia. Mungkin ada benarnya imej 'Mat Skema' dan 'Mat Baju Batik' yang begitu popular sedikit masa lalu di kalangan pemimpin dan ahli persatuan belia sudah tidak diminati lagi oleh remaja hari ini.

Walaupun jumlah wang diperuntukkan telah bertambah kepada aktiviti belia berbanding dulu, wujudnya akta yang menyokong perjuangan belia serta kemudahan ICT yang semakin baik, kelesuan penglibatan generasi muda semakin terasa. Semangat belia perlu disemarakkan kembali. Konsep dan definisi perjuangan belia perlu diteliti semua. Campur tangan dan pengaruh politik dalam persatuan belia harus ditolak. Biarlah persatuan belia berjuang demi semangat pembangunan belia. Mereka ini perlu diberi peluang untuk berlatih supaya lebih bersedia untuk menjadi pemimpin satu hari nanti.

PENULIS ialah Timbalan Pengarah (Akademik Kolej) Pusat Perkembangan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia

29 November 2009

RENCANA ILMIAH UNTUK BACAAN ANDA

APABILA ALAM BERBICARA
Oleh Ku Seman Ku Hussain
UTUSAN MALAYSIA
29 NOVEMBER 2009


LEBIH dua dekad lalu penyanyi tersohor Indonesia, Ebiet G. Ade mencipta dan senandungkan lagu Berita Kepada Kawan. Ketika lagu ini popular tidak banyak yang dapat mengaitkan keluhan Ebiet mengenai sikap manusia kepada alam seperti kita perkatakan hari ini. Dua dekad lalu tidak ada istilah pemanasan global atau rajuk marah alam yang mengubah fenomena alam, dunia menjadi semakin panas, lautan beku mencair dan salji tiba-tiba gugur di bumi yang bukan tempatnya. Ebiet mengkritik tentang sikap manusia yang tidak bersahabat dengan alam. Ternyata Ebiet seniman yang mendampingi alam dan mampu memahami bicara alam lewat isyarat bencana yang dikirimkan kepada manusia. Tetapi tidak semua manusia seperti Ebiet, sebaliknya mereka sangat individualistik untuk memesrai alam dengan tidak melakukan tingkah yang mengubah suhunya.

Kini manusia semakin mengerti apabila alam berbicara. Bencana alam yang berlaku di sana sini, suhu dunia meningkat mendadak akibat hutan yang semakin mengecil untuk menyumbangkan oksigen, pemimpin-pemimpin dunia kini bersiap dengan usul masing-masing untuk dibentangkan di Sidang Kemuncak Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di Conpenhagen, Denmark pada 7 hingga 18 Disember ini. Alam atau “rumah hijau” menerima kesan yang langsung daripada pemanasan global. Antara kesan pemanasan global ialah kenaikan suhu bumi, perubahan cuaca yang melampau yang mengakibatkan taufan, banjir, tanah runtuh dan peningkatan aras laut akibat pencairan glasier. Penipisan lapisan ozon menjadi semakin serius dan sidang di Conpenhagen tahun ini dianggap sangat penting untuk merangka langkah-langkah proaktif untuk menyelamatkan bumi. Ini kerana langkah fasa pertama menyelamatkan dunia menerusi Protokol Kyoto akan tamat pada 2012. Maka mulai 2013 perlu ada satu kerangka dasar baru kelangsungan Protokol Kyoto.

Peningkatan suhu panas bukan saja mencairkan bongkah ais di Artik tetapi mencetuskan mala petaka akibat perubahan cuaca yang mendadak. Tentulah antaranya ribut taufan yang ganas, gelombang yang membahayakan penghuni di kawasan pantai sekaligus membawa hujan yang luar biasa hingga mengakibatkan banjir besar. Sidang di Conpenhagen menjadi penentu sejauh manakah keseriusan pemimpin-pemimpin dunia termasuk Amerika Syarikat (AS) menangani isu pemanasan global. Difahamkan Presiden AS, Barack Obama akan turut serta di Conpenhagen Disember ini bersama pemimpin-pemimpin lain yang memperlihatkan komitmen yang tinggi.

Protokol Kyoto sebenarnya tidak berjaya sepenuhnya untuk mendidik manusia menghargai dan menyayangi alam. Kerana itu isu pemanasan global yang sudah dikesan sejak tahun 1940-an lagi tidak memperlihatkan langkah-langkah drastik yang telah dilakukan. Cuma apabila laut yang dulunya beku kini mencair, gunung yang sepanjang masa diselimuti ais juga mulai cair, barulah manusia gelisah bahawa alam ini sudah tenat sebenarnya. Kalau filem 2012 boleh dijadikan rujukan tentang kesan kemusnahan akibat pemanasan global, demikianlah dahsyatnya detik cemas yang berada di hadapan kita semua. Biarpun filem arahan Roland Emmerich lakonan John Cusack, Chiwetel Ejiofor dan Amanda Peet sebuah fiksyen yang sekaligus menguji keberkesanan teknologi imej janaan komputer (CGI), 2012 berpaksi kepada rujukan yang berlaku sekarang.

Pemilihan tahun 2012 sebagai tahun bencana dalam filem ini sebagai menyindir kegagalan Protokol Kyoto yang berakhir pada 2012. Kalau kita tidak mampu membina imaginasi tentang kesan maha dahsyat apabila alam mulai memberontak, filem 2012 barangkali boleh membantu kita membayangkan sengsara akibat kecuaian manusia. Pemimpin dunia tidak hanya boleh berdoa supaya ilusi dalam filem 2012 tidak berlaku, malah mesti bertindak untuk lebih menyayangi alam dan merendahkan sedikit hambatan materialisme. Pertambahan mendadak kawasan-kawasan perindustrian yang menyumbangkan kepada penipisan ozon, penghapusan kawasan hutan yang dibangunkan untuk tujuan komersial antara yang menyumbang kepada perubahan cuaca.

Kadar kecairan ais di Artik dan Artartika berada pada tahap yang membimbangkan. Sekiranya kecairan sekarang ini terus konsisten, paras air di lautan akan bertambah lebih 80 meter. Bayangkan air setinggi lebih kurang 80 meter yang boleh menenggelamkan daratan lebih dahsyat berbanding tsunami. Kalau keadaan sekarang terus konsisten, laut akan menenggelamkan lebih 15 juta kilometer persegi daratan. Semua manusia di dunia akan menerima kesan yang buruk ini. Kecairan di dua kutub itu menyumbang kepada pertambahan paras air di lautan yang menghubungkan semua negara di dunia. Kalau paras air di laut bertambah 20 meter saja, mungkin negeri Pulau Pinang hanya akan kelihatan menara Komtar dan beberapa bangunan tinggi. Tetapi ramalan pengkaji, paras air laut akan bertambah 80 meter, dan kita hanya boleh mengingat kembali apa yang berlaku dalam filem 2012 di mana Rumah Putih tempat kediaman Obama yang dilanggar kapal dari laut.

Para pemimpin yang akan menghadiri sidang di Conpenhagen kini hanya menunggu tindakan drastik Obama untuk mengurangkan gas rumah hijau sebanyak 17 peratus hingga 2020. Ini merupakan sasaran pertama AS yang dibawa ke sidang di Conpenhagen. Maka sidang Conpenhagen Disember ini boleh dianggap sebagai antara usaha manusia untuk memahami alam yang menghantarkan isyarat bicaranya menerusi bencana demi bencana. Semua yang berlaku tercetus daripada sikap manusia yang berkurun lamanya tidak mahu memahami alam. Kemusnahan akibat pemanasan global hanya satu isyarat menunjukkan alam mulai bicara kerana tidak tertanggung dengan tingkah manusia.

17 November 2009

LELAKI SEMAKIN MUNDUR DARJAH KEKUASAANNYA, WANITA PULA SEMAKIN GHAIRAH MENGEJAR KEJAYAAN

Lelaki kini lebih ‘bergantung’ dari berdikari
Oleh Feriz OmarSEKITAR tahun 1982, Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah melancarkan dasar “Ke Arah 70 Juta Penduduk”. Ketika pertemuan bulanan saya dengan beliau baru-baru ini, topik berkenaan sekali lagi diutarakannya. Dr. Mahathir menekankan bahawa objektif dasar ini adalah penting bagi meningkatkan lagi kekuatan produktiviti negara. Namun hakikatnya, dasar tersebut adalah terlalu ke hadapan dan mustahil dicapai dalam tempoh singkat. Jumlah 70 juta penduduk Malaysia itu hanya mungkin tercapai pada tahun 2100 yakni hampir 100 tahun lagi! Gara-gara itulah Malaysia terpaksa menggunakan 100 peratus jumlah penduduknya yang juga melibatkan 14 juta wanita. Kini, wanita diiktiraf sebagai penyumbang penting kepada ekonomi dan sekali gus juga Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara. Jelas di sebalik kelembutan wanita, mereka telah berjaya melonjakkan ekonomi negara bersama-sama dengan kaum Adam.


Kaum Hawa Abad 21 Lebih Progresif

Di Kelantan misalnya, wanita dilihat penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan perniagaan sedangkan golongan lelaki nampaknya lebih cenderung dalam aktiviti politik. Contoh paling ketara adalah di menara gading. Statistik menunjukkan bilangan penuntut dari kaum Hawa mendominasi majoriti institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Dalam sektor pertahanan pula, semakin ramai wanita mula memegang senjata dan menjadi polis serta ada yang menjadi juruterbang jet pejuang. Entah ke mana perginya adik-adik lelaki kita? Yang kita tahu, kumpulan-kumpulan belia ini bagaikan lebih gemar bersenang-lenang dan terlibat dengan pelbagai gejala yang tidak sihat. Kalau tidak, masakan wujud samseng jalanan yang pernah dikenali sebagai mat rempit? Jika ada yang cuba mempertikaikan perkara ini, sila semak rekod semasa dari pihak-pihak yang bertanggungjawab. Hampir 80 peratus penagih dadah juga adalah lelaki!

Fenomena semasa ini bagaikan suatu petanda bahawa kaum wanita telah dan akan lebih ramai terpelajar berbanding lelaki. Jika ini berterusan tidak mustahil suatu trend atau senario dominasi intelek boleh berlaku. Jika suatu ketika dahulu, lelaki terlalu banyak mengadu tentang isteri-isteri mereka yang kurang pendidikan, sekarang terbalik pula keadaannya. Kaum Adam pula yang lebih banyak “bergantung” kepada isteri berbanding berdikari. Sekiranya ini berlaku, jangan terkejut jika lelucon Cerekarama yang tidak pernah kita fikirkan seperti wanita menghalau suami mereka keluar rumah terjadi dan berleluasa. Ya, ketawalah sekarang tetapi jangan fikir ini terlampau mustahil kalau golongan belia lelaki terus-terusan hanyut dalam arus ketidakmatangan dan tanpa kita mengawasinya!

Kuasa Sebenarnya di Tangan Koloni Yang Bekerja Lebih Keras

Situasi yang sama sebenarnya berlaku apabila pendatang asing lebih keras bekerja daripada penduduk negara tersebut. Mereka akhirnya akan membentuk suatu koloni yang lebih kuat dan mengambil alih penguasaan negara. Sejarah telah berulang kali membuktikan apabila sesebuah negara maju dan bertamadun, rakyat akan mula malas dan menyerahkan urusan pertahanan negara kepada golongan pendatang. Senario menyerah senjata sebegini telah terbukti suatu faktor penyumbang kepada kejatuhan empayar kuno seperti Rom dan Sepanyol. Demikianlah dalam situasi ini, sekiranya lelaki tidak gigih bekerja, mereka akan kehilangan kuasa pengaruh ke atas keluarga dan masyarakat sekeliling yang dipimpinnya. Memang benar sektor korporat dan institut pengajian tinggi belum dikuasai oleh kaum Hawa sepenuhnya. Namun, jika kaum Adam selalu berfikir bahawa mereka adalah tuan atau ketua, asyik mencuri tulang dan sering menyerahkan tugas kepada orang lain, akhirnya kaum Adam akan menjadi terlalu malas untuk menghalang kaum Hawa.

Kaum Adam Pula Kenalah Gigih !

Perlu diingatkan lagi bahawa kaum lelaki mesti matang atas tanggungjawabnya di masa depan. Ada hati dan usaha pasti boleh! Lihat sahaja, kaum wanita yang dahulu pernah menjadi jaguh di dapur, kini chef-chef di dapur adalah terdiri dari kaum lelaki. Justeru, sekiranya kaum Adam bekerja lebih keras daripada kaum Hawa, KDNK secara keseluruhannya pasti akan melonjak dengan lebih baik. Namun dalam pada itu, kaum Hawa janganlah menjadi golongan terlampau sehingga hendak melanggar syariat seperti dalam isu Amina Wadud yang mengimamkan solat jemaah lelaki. Seperti Dr. Mahathir, saya juga bersetuju bahawa kaum wanita kelihatan begitu menjelikkan jika mereka mula melibatkan diri dalam sukan gusti!


FERIZ OMAR adalah Presiden Pertubuhan Melayu Profesional dan Pewaris Bangsa (ProWaris)

PENAJA TIDAK DIPERLUKAN UNTUK MENUNAIKAN HAJI

KUALA LUMPUR 16 Nov. – Individu berjawatan tidak boleh menerima tajaan daripada mana-mana pihak untuk menunaikan haji jika langkah berkenaan akan menimbulkan fitnah dan syak wasangka. Penasihat Majlis Agama Islam Johor, Datuk Nooh Gadut berkata, individu terbabit juga perlu memastikan tajaan itu tidak dibuat semata-mata kerana mereka ada kuasa disebabkan memegang jawatan dalam kerajaan atau mana-mana organisasi. “Komen saya ini bukan berniat menyentuh mana-mana pihak, tetapi mengikut hukum syarak seseorang itu boleh ditaja untuk mengerjakan haji dengan syarat pihak yang menaja tiada kepentingan dan langkah ini tidak membawa fitnah, syak wasangka atau keraguan. “Walaupun perkara ini dibolehkan, saya berharap semua pihak sedar bahawa langkah terbaik untuk mengerjakan haji ialah menggunakan wang sendiri,” katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini. Baru-baru ini timbul kontroversi apabila Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat mengaku beliau ditaja pihak tertentu untuk menunaikan haji dengan kos RM65,000 dan mendapat layanan bertaraf ‘VVIP’. Ekoran kenyataan itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) membuka kertas siasatan berhubung perkara berkenaan. Disebabkan timbul pelbagai polemik, Nik Abdul Aziz membatalkan hasratnya berlepas ke Mekah pada Rabu ini. Menurut Nooh, sebaik-baiknya, individu yang ingin ditaja untuk menunaikan haji adalah daripada kalangan orang miskin yang tidak berkemampuan untuk mengeluarkan belanja bagi mengerjakan ibadat itu. “Tajaan ini sepatutnya bagi menolong orang miskin. Ia tidak boleh dilakukan bagi membantu golongan berada kerana ia tidak berfaedah, sama seperti mencurah garam ke dalam laut,” tegasnya. Dalam pada itu, Mufti Perak, Tan Sri Harussani Zakaria berkata, tiada masalah jika seseorang itu ingin menunaikan haji menerusi wang tajaan dengan syarat ia tidak mempunyai unsur-unsur rasuah. “Tak apa dari segi syarak untuk mana-mana pihak menaja kita bagi menunaikan haji. “Tetapi kita harus memastikan tiada unsur rasuah dan pihak yang melakukan ini tidak mempunyai niat lain,” ujarnya. Mengulas isu sama, bekas Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (Yadim), Datuk Dusuki Ahmad berkata, persoalan sama ada boleh atau tidak seseorang itu menunaikan haji dengan wang tajaan adalah bergantung kepada niat kedua-dua belah pihak. “Kita mesti mengetahui niat orang yang menerima tajaan dan juga pihak yang menaja. “Apakah tujuan penajaan ini? Jika ia bermaksud tidak baik dengan niat mencapai keuntungan keduniaan, ini sudah tentu tidak dibolehkan kerana ia bertentangan dengan tujuan sebenar ibadat haji,” katanya.

12 November 2009

RENCANA ILMIAH UNTUK BACAAN ANDA

Kurang senang kualiti kerja, penyeliaan
Oleh LEE LAM THYEANTARA isu yang menarik perhatian ramai ialah bagaimanakah budaya penyelenggaraan yang baik dapat dilaksanakan di Malaysia? Kita berbangga sebagai sebuah negara yang berkemampuan menyediakan prasarana bertaraf dunia. Namun bukan daripada segi penyelenggaraan yang baik. Kes kecacatan dan kerosakan bangunan baru kerajaan dan prasarana yang dibangunkan oleh kerajaan masih segar dalam ingatan. Masalah seperti ini amat memalukan dan terlalu serius untuk diabaikan. Penyelenggaraan yang buruk terhadap bangunan dan prasarana awam boleh membawa kepada kemalangan dan kecederaan. Tandas awam yang tidak diselenggara dengan baik menyebabkan ketidakselesaan kepada orang ramai. Taman permainan kanak-kanak yang tidak diselenggara dengan baik juga boleh menyebabkan kemalangan dan kecederaan. Sementara jalan raya dan longkang yang tidak diselenggara dengan baik boleh menyebabkan banjir kilat.

Jalan berlubang yang dibiarkan berminggu-minggu membahayakan pengguna jalan raya. Kegagalan untuk memotong pokok dan dahan yang menutupi papan tanda di sepanjang jalan raya pula menyebabkan kesulitan kepada pengguna. Kekerapan kejadian hakisan tanah dan tanah runtuh serta beberapa masalah alam sekitar lain boleh mengundang bencana dan tragedi. Kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ini adalah imbasan kepada rasa tidak senang rakyat Malaysia terhadap kualiti kerja yang rendah, pelaksanaan yang tidak sempurna, pengurusan yang lemah, budaya penyelenggaraan yang buruk dan kurangnya etika kerja di kalangan mereka yang terlibat. Apa yang menjadi persoalan bukan sahaja isu etika kerja tetapi juga isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Kejadian bangunan runtuh adalah isu keselamatan di tempat kerja yang tidak boleh dipandang ringan.

Sudah sampai masanya bagi semua pihak untuk bertindak atau berbuat sesuatu bagi mengelak atau menyekat perkara yang tidak menyenangkan rakyat Malaysia daripada berulang. Komen yang Malaysia adalah sebuah negara yang "mempunyai prasarana kelas pertama dunia tetapi mentaliti kelas dunia ketiga" adalah tepat. Apatah lagi apabila kita bercakap mengenai budaya penyelenggaraan di negara ini. Budaya penyelenggaraan dan perkhidmatan sememangnya bukan kekuatan kita. Kita amat baik dalam menyediakan bangunan dan prasarana yang canggih, tetapi apabila tiba kepada soal penyelenggaraan dan menjaga bangunan dan prasarana tersebut, kita mempunyai banyak kelemahan dan masalah. Semua pihak berkuasa dan rakyat Malaysia perlu menanam budaya penyelenggaraan yang baik dan menjadikannya sebagai cara hidup seharian. Marilah kita mengubah sikap "prasarana kelas dunia pertama tetapi minda kelas dunia ketiga" apabila kita melakukan penyelenggaraan.

Masanya sudah sampai untuk satu era baru yang menekankan terhadap budaya penyelenggaraan dan keselamatan yang baik. Saya mencadangkan satu lagi pasukan petugas ditubuhkan di bawah pentadbiran Perdana Menteri untuk melaksanakan langkah-langkah konkrit bagi menamatkan perasaan tidak senang terhadap kualiti kerja yang rendah, penyeliaan yang lemah dan penyelenggaraan yang buruk oleh pihak yang berkenaan.

TAN SRI LEE LAM THYE
Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH)

RENCANA ILMIAH UNTUK BACAAN ANDA

Diabetes ibarat bom jangka
Oleh DR. AZIZ AL-SAFI ISMAIL


BAYANGKAN pada suatu hari anda terserempak dan bersembang panjang dengan seorang rakan sekolah yang telah lama tidak berjumpa. Keadaannya amat mendukacitakan. Beliau menceritakan yang beliau telah 20 tahun menghidap diabetes. Walaupun lama, malangnya diabetes tidak terkawal dengan baik. Pelbagai komplikasi berlaku. Selain mata kabur, buah pinggang rosak, lima tahun lepas kaki kanannya terpaksa dipotong di paras bawah lutut, setelah beberapa minggu dijangkiti kuman. Lima bulan lepas, kaki kirinya pula terpaksa dipotong kerana masalah yang sama. Lebih malang lagi kini beliau turun naik mahkamah syariah kerana isterinya menuntut cerai, lantaran beliau tidak lagi mampu memberi nafkah - zahir dan batin. Itulah kisah seorang pesakit diabetes. Mungkin ada kisah pesakit yang lebih teruk daripada itu. Hakikatnya pesakit diabetes berdepan dengan pelbagai komplikasi jika diabetes tidak terkawal. Penting sekali bagi pesakit diabetes merenung sejenak keadaan mereka. Berapakah paras gula dalam darah? Adakah ia terkawal?

Tahukah anda bagi setiap 100 orang berumur 30 tahun ke atas yang anda temui di Malaysia, dianggarkan 15 daripadanya menghidap diabetes atau kencing manis. Ini merupakan satu peningkatan yang amat ketara berbanding dengan cuma lapan orang penghidap diabetes bagi setiap 100 orang dewasa pada 1998. Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan III yang dijalankan di seluruh Malaysia pada 2006 menunjukkan prevalens diabetes di kalangan penduduk berumur 30 tahun ke atas ialah 14.9 peratus. Bagi penduduk dewasa yang berjumlah 7.8 juta orang (berdasarkan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2000), dianggarkan seramai 1.2 juta orang menghidap diabetes. Sementara prevalens di kalangan penduduk berumur 18 tahun ke atas ialah 11.6 peratus. Negeri yang paling tinggi peratusan penghidap diabetes ialah Negeri Sembilan, diikuti oleh Melaka, Pulau Pinang dan Kedah. Negeri yang masih mengekalkan gaya hidup tradisional seperti Sabah dan Sarawak didapati rendah peratusan penghidap diabetes, berbanding dengan negeri lain.

Diabetes adalah penyakit kronik di mana paras gula dalam darah didapati berlebihan. Gula adalah pembekal tenaga yang utama kepada seseorang - ibarat petrol atau diesel bagi kereta. Apabila badan mengalami kekurangan gula, ia akan mengalami keletihan dan tidak bermaya. Tetapi sekiranya gula berlebihan dalam darah, ia bertukar menjadi racun dalam badan dan saluran darah seterusnya menjejaskan fungsi jantung, mata, saraf dan buah pinggang. Gula dalam darah seseorang akan ditukar menjadi tenaga oleh hormon insulin, yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Diabetes terjadi apabila badan kekurangan hormon insulin, ataupun insulin tidak dapat bertindak dengan berkesan oleh sebab-sebab tertentu. Akibatnya paras gula dalam darah akan tinggi sehingga menyebabkan diabetes. Bagi setiap 10 orang penghidap diabetes yang tidak terkawal, tiga daripadanya akan mengalami kerosakan organ-organ penting, yang akan berakhir dengan sakit jantung, lumpuh, buta, kerosakan buah pinggang, sesetengah anggota badan terpaksa dibuang dan masalah hubungan seksual.

Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan III juga menunjukkan sebahagian besar daripada penghidap diabetes di Malaysia tidak terkawal. Ini dibuktikan oleh beberapa kajian lain, termasuk oleh penyelidik dari Universiti Sains Malaysia yang menunjukkan kadar HbA1c pesakit yang mendapat rawatan di hospital adalah di antara 10.0 hingga 14.5 peratus, jauh melebihi paras kawalan yang dikehendaki, iaitu 6.5 peratus. Ini bermakna kita di Malaysia berdepan dengan dua masalah utama. Pertama, bilangan pesakit diabetes meningkat dengan ketara. Kedua, diabetes tidak terkawal dan berdepan dengan pelbagai komplikasi dan boleh membawa maut.

Mengapa perkara ini berlaku?

Penyebab yang paling ketara ialah perubahan gaya hidup. Dari gaya hidup yang aktif kepada gaya hidup yang tidak aktif. Kalau dulu sebahagian besar penduduk menggunakan tenaga untuk menjalankan kerja harian, sama ada kerja dalam rumah atau di luar rumah. Bermula dari memasak, membasuh pakaian, perjalanan serta pelbagai kerja harian dulunya dijalankan sendiri tanpa bantu alat atau mesin. Sekarang itu semua tidak diamalkan. Semuanya dibantu oleh pelbagai mesin. Kita tidak lagi menggunakan tenaga. Tambahan pula sebahagian besar dari penduduk Malaysia tidak aktif dan tidak melakukan senaman, terutamanya penduduk di kawasan bandar. Sedangkan jumlah makanan dan tenaga yang tercetus dari makanan adalah sama. Tenaga yang berlebihan ini terkumpul dan akhirnya akan mengakibatkan diabetes. Bagi penghidap diabetes, keadaan diabetes mereka menjadi tidak terkawal. Penyumbang kedua ialah pengambilan gula dan susu pekat manis yang berlebihan sama ada dalam minuman, kuih-muih dan makanan. Setiap kali musim perayaan kita sering kali berdepan dengan masalah kekurangan gula di pasaran. Dan kita juga antara negara yang paling banyak penggunaan gula di dunia!

Perkara yang ketiga ialah kita makan banyak! Banyak daripada segi kuantiti dan juga kekerapan. Tengok saja di musim hari raya yang kita sambut setiap tahun, rumah-rumah terbuka yang diadakan. Dan kita pula menjamukan diri kita sepuas-puasnya. Tidak dinafikan terdapat penyebab diabetes yang lain seperti faktor genetik dan keturunan, kerosakan pankreas dan akibat penggunaan ubat tertentu. Tetapi ia merupakan faktor yang kecil dan sebahagiannya dapat dielakkan. Faktor yang utama ialah amalan pemakanan dan gaya hidup yang kita amalkan

Bagaimana mencegah dan mengawal penyakit diabetes?

Ada tiga perkara asas yang harus dilakukan untuk mencegah dan mengawal diabetes iaitu amalkan gaya hidup yang aktif, kawal makan dan minum, dan yang terakhir ialah ambil ubat yang sesuai. Kalau setiap orang secara istiqamah mengamalkan tiga perkara asas ini, dipercayai mereka akan kekal sihat sepanjang hayat. Untuk mengamalkan gaya hidup yang aktif adalah tidak sukar jika kita jadikan ia keutamaan dalam hidup kita. Cubalah berjalan kaki berbanding naik motor atau kereta, naik tangga berbanding naik lif, serta pelbagai amalan lain yang membolehkan kita aktif. Bagi mereka yang bekerja pejabat, peruntukkan masa untuk bersukan atau bersenam sekurang-kurangnya tiga kali seminggu selama setengah jam setiap kali. Kita sering memberi alasan kesuntukan masa untuk melakukan aktiviti tersebut, tetapi apabila berdepan dengan musibah seperti strok, serangan jantung, kerosakan buah pinggang, barulah kita ada masa untuk melakukan senaman dan lain-lain aktiviti. Malangnya ketika itu, ia telah terlambat.


Penulis ialah Profesor Madya
di Jabatan Perubatan Masyarakat
Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian, Kelantan.

RENCANA ILMIAH UNTUK BACAAN ANDA

Semarakkan kokurikulum
Oleh WAHID HASHIM
pengarang@utusan.com.myAPAKAH signifikannya aktiviti kokurikulum di sekolah sehingga mendorong Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu ia diberi tumpuan khusus di setiap sekolah? Jawapannya, kalau hendak melahirkan pelajar yang seimbang dan sempurna 360 darjah mengikut dimensi Falsafah Pendidikan Negara, maka kokurikulum boleh melakukannya. Memang kokurikulum ada caranya. Kokurikulum menjadikan pelajar pendiam petah bercakap, pelajar malas menjadi rajin, pelajar yang suka menyendiri menjadi jaguh dalam kumpulannya dan pelajar yang sebelum ini hanya hidup dalam dunianya, akan melihat alam semesta ini sebenarnya luas. Kokurikulum melengkapkan dimensi pendidikan seseorang pelajar. Lebih bersikap profesional dan dinamik dalam hal pengurusan masa, mengurus acara, emosi diri serta rakan-rakan dan menjadi lebih fokus. Kokurikulum juga mendidik seseorang pesertanya mempelajari cara menyelesaikan masalah dan kreatif.Lebih penting, kokurikulum menjadikan dimensi pendidikan lebih bersifat holistik. Walaupun tidak 360 darjah tetapi lebih baik berbanding rakan lain yang pasif dan hanya seperti ulat buku mengejar sebanyak mungkin "A" dalam peperiksaan.Sebagai contoh, di Sekolah Menengah Seri Puteri, Cyberjaya, perubahan kepada ciri dan kualiti pelajarnya yang mengikuti aktiviti kokurikulum iaitu Program F1 cukup ketara. Program F1 in School merupakan program Kementerian Pelajaran Malaysia yang diperkenalkan sejak 2005. Melalui program ini, sekumpulan empat pelajar akan mereka bentuk kereta lumba F1 sebesar lebih kurang telefon bimbit daripada kayu balsam yang digerakkan dengan pelepasan karbon disoksida termampat. Reka bentuk adalah menggunakan perisian khusus, yang ditentu ukur mengikut manual spesifikasi pertandingan, sebelum diukir oleh sebuah mesin. Penolong Kanan, Datin Zaliah Ismail berkata, pemantauan terhadap perubahan seseorang pelajar daripada segi sahsiah dan pembawaan lebih senang dilakukan di sekolah berasrama kawalan kerana mereka membesar bersama-sama guru yang menjadi ibu bapa dan membimbing mereka seawal usia 13 tahun."Jadi saya boleh nampak akan perubahan sikap pelajar yang dicorakkan oleh kegiatan kokurikulum yang mereka ceburi," ujar beliau. Demi aktiviti kokurikulum, beliau sedia memberi pelepasan masa kepada pelajarnya. Kokurikulum banyak membawa perubahan positif kepada pelajar di sekolah ini, menjadikan mereka lebih matang dan mempunyai ciri yang diperlukan selepas melalui sistem pendidikan. Malah, empat pelajar yang dipilih mengikuti program berkenaan turut merasai perubahan pada diri sendiri. Bagaimanakah program F1 in School, secara khusus boleh membentuk keperibadian dan mencanai minda pelajar? Rahsianya terletak kepada proses, kitaran, keperluan dan objektif program yang memerlukan kebijaksanaan ilmu semasa di dalam kelas - khususnya fizik, matematik dan perlumbaan. Terdapat enam kriteria yang akan menjadi asas kepada penilaian program F1 in School, iaitu pelan perniagaan, reka bentuk, analisis, pembuatan, ujian.Selain penilaian tersebut, pemarkahan juga diambil kira berdasarkan pembentangan yang memerlukan kemahiran komunikasi dalam bahasa Inggeris, selain membentangkan program penyelidikan masing-masing dalam bentuk dokumentasi bertulis. Semangat setiakawan juga diambil kira. "Di sinilah kami mesti bekerjasama walau pun sebelum ini kami ada masalah masing-masing," kata Aina Farzana Mohd Azmi, Ketua Pelajar SMK Sri Puteri, selaku Pengurus Sumber projek F1 in School sesi 2009. Anak seorang akauntan dari Sungai Buloh itu sangat sensitif dan cerewet dengan apa yang dilakukannya, apatah lagi aktiviti kokurikulum itu amat diminatinya. Pihak sekolah telah memilih empat pelajar terbaik dari segi keputusan peperiksaan dan kedudukan jawatan di sekolah iaitu Aina Farzana (Ketua Pelajar), Hanie Farhana Hamdi (Penolong Ketua Pelajar), Kautsar Hanapai dan Nurulauni Aqilah Saniman. Keempat-empat pelajar ini memang dikenali oleh guru dan rakan sebagai pelajar pintar. Program kokurikulum yang dianggap elit itu benar-benar melatih para pelajar berkenaan untuk membina stamina bagi mengatur, mengurus dan menyiapkan tugasan pada setiap hari, bermula 4.30 petang hingga sekitar 5.30 petang. Dari segi aplikasi atau kaitan dengan apa yang dipelajari daripada buku teks, Hanie Farhana memberitahu, program F1 menuntut kreativiti pelajar untuk mengisi persoalan prinsip fizik, khususnya perkaitan kelajuan dan tekanan, serta reka bentuk aerodinamik.

"Malah kami mempunyai rasional yang kreatif untuk memberi nama kumpulan kami sebagai 'Dash' - kerana mudah sebutannya serta tepat dengan motif berkelajuan tinggi, sementara warna korporat ungu dan putih, yang melambangkan kepantasan serta kedinamikan," kata Hanie Farhana. Kokurikulum menuntut mereka bertanggungjawab, tolong menolong ketika mengatur strategi dan berkeyakinan, tambah Hanie Farhana. Semangat tolong menolong jelas terjalin apabila pelajar tingkatan lima yang pernah menjadi pasukan F1 ketika masih berada di tingkatan empat turut turun padang membantu pasukan baru itu. Seperti rakan-rakan lain, Nurulauni Aqilah, anak seorang guru sekolah rendah dari Pasir Gudang, Johor, mahir membuat kaliberasi pemotongan dan ukiran daripada perisian yang disediakan utnuk membuat acuan kereta lumba F1.

11 November 2009

RENCANA ILMIAH UNTUK BACAAN TAMBAHAN PELAJAR

Minda Pengarang: Transformasi ekonomi mampu realisasikan KDNK 6 peratus setahun

PRASYARAT supaya Malaysia mencatat purata Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), enam peratus setahun sepanjang sedekad sehingga 2020 jika mahu mencapai status negara berpendapatan tinggi bukan mudah untuk dipenuhi. Begitu juga dengan syarat meraih pendapatan perkapita kasar minimum AS$17,000 seperti yang ditetapkan mengikut syarat Bank Dunia kerana kita kini hanya berada pada paras AS$7,000. Sebenarnya usaha memenuhi syarat itu ialah cabaran utama transformasi ekonomi yang sedang dilaksanakan kerajaan. Jika sasaran itu berjaya dicapai, maka transformasi ekonomi ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi berhasil dan demikian juga kalau sebaliknya. Begitupun, untuk memastikan negara dapat terus kekal bersaing di arena antarabangsa, kita tidak mempunyai pilihan selain berusaha memastikan sasaran yang ditetapkan itu mampu dipenuhi dengan apa cara sekalipun. Menyedari cabaran besar yang dihadapi, kita harus merancang strategi terbaik untuk menjayakannya. Seperti yang pernah diperincikan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, kunci kepada transformasi itu ialah inovasi dan kreativiti. Jika sebelum ini kita sudah berjaya melakukan transformasi ekonomi daripada yang berasaskan pertanian kepada perindustrian, kini negara harus berganjak pula kepada model ekonomi baru yang berasaskan inovasi, kreativiti serta nilai tambah tinggi. Anjakan asas ekonomi ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi sebenarnya harus dijana usaha menyepadukan ekonomi berasaskan pengetahuan (k-ekonomi) dalam semua aspek. Teras kepada usaha itu ialah penggunaan dan pembangunan kepakaran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam sistem penyampaian kerajaan, perniagaan, dan kehidupan rakyat. Ia bukan setakat cuba melahirkan modal insan yang berilmu, malah mereka perlu mempunyai budaya inovasi. Dengan kata lain, ia tidak harus terhad kepada sekadar melahirkan ramai cerdik pandai dan ilmuwan tersohor saja kerana mereka mesti kreatif dan berinovasi serta tahu mencantumkan kreativiti dengan teknologi. Ini penting kerana budaya inovasi dapat membantu menyepadukan penggunaan ICT dalam semua sektor supaya lebih cekap dan produktif. Semua ini secara langsung akan menjadi platform untuk keseluruhan ekonomi lebih bersaing termasuk sektor perindustrian dan perkhidmatan yang kini menjadi enjin pertumbuhan. Menerusi pendekatan itu juga, Malaysia akan mampu melonjakkan kedudukannya dalam rantaian nilai sekali gus meraih pulangan lebih tinggi. Ini seterusnya mendorong pembentukan sistem ekonomi berpendapatan tinggi dan meningkatkan angka KDNK. Pertumbuhan itu kemudian akan menjana pertambahan pendapatan perkapita ke arah memenuhi standard yang ditetapkan Bank Dunia. Dalam keadaan semasa, mungkin angka KDNK dan pendapatan perkapita yang disyaratkan itu kelihatan tinggi, namun realitinya ia bukan mustahil dicapai. Pemulihan ekonomi global dan domestik harus dimanfaatkan dengan strategi yang berkesan bagi merealisasikan hasrat melakukan transformasi itu.

24 Oktober 2009

MESYUARAT PEMBINAAN MODUL PENGAJARAN KOMPONEN SASTERA DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA DI HOTEL OLYMPIC KUALA LUMPUR PADA 06 - 09 OKTOBER 2009

Wakil Sarawak
Cikgu Zulkarnain Farihin Philip
SMK Sacred Heart, Sibu


Wakil Sarawak
Cikgu Suraini Binti Junaidi
SMK Bako


Kami dipanggil berkumpul di Hotel Olympic Kuala Lumpur untuk menggubal Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 dan juga menyediakan Modul Pengajaran dan Pembelajaran KOMSAS Tingkatan 1 dan Tingkatan 4. Terima kasih diucapkan kepada Bahagian Perkembangan Kurikulum yang memberi penghormatan kepada kami semua. Sesungguhnya, sebagai wakil Negeri Sarawak saya berbangga kerana banyak pengalaman baru diperoleh dari guru-guru berpengalaman dari Semenanjung Malaysia dan Sabah. Walaupun masa amat singkat namun kemaslahatannya kepada kita tidak terhingga banyaknya.

22 Oktober 2009

RENCANA ILMIAH UNTUK BACAAN TAMBAHAN PELAJAR

Tajuk : 1Malaysia dari sudut keikhlasan, persahabatan mahasiswa


MENYAKSIKAN keriuhan para pelajar Universiti Sains Malaysia (USM) daripada pelbagai kaum menyambut tiga rakan mereka, Chew Kuan Khoon, 23; Steven Lim, 24 dan Seah Tiong Chai, 23 pulang dari London, kelmarin, membuatkan saya terfikir konsep 1Malaysia bukan omong kosong. Ketiga-tiga anak muda itu menjadi kebanggaan apabila menang lima anugerah utama pada pameran terbesar di United Kingdom – Invention, Innovation & Technology Show, The 9th British Invention Show. Gelagat mereka memberi keyakinan bahawa slogan “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” menerusi 1Malaysia adalah gagasan yang betul. Acara sambutan itu diatur oleh para pelajar terutamanya dari kampus kejuruteraan di Nibong Tebal dengan bantuan Bahagian HalEhwal dan Pembangunan Pelajar.
Orang ramai yang berada di Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas kelmarin tentunya dapat melihat keakraban para pelajar tersebut. Mereka bersorak riang ketika ketiga-tiga anak muda yang mewakili USM itu keluar dari Bilik Kenamaan di lapangan terbang itu. Sambutan tersebut seperti meneruskan citra pembangunan negara yang baru-baru ini menyaksikan perhimpunan lebih 2,500 pelajar dari seluruh negara dalam Perkampungan 1Siswa 1Malaysia di sini. Ia membuktikan anak-anak muda kita hidup bersepakat dan tidak ada tembok pemisah, khususnya dalam dunia pendidikan. Pihak yang selama ini ‘bising’ tentang masalah polarisasi dan kebimbangan terhadap perpaduan di kalangan anak-anak muda kita, patut melihat sendiri peristiwa itu. Anak-anak muda itu ke London bersama pensyarah mereka yang juga Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, Prof. Abdul Latiff Ahmad dengan satu tekad.
Mereka mahu mengharumkan nama USM dan pastinya juga Malaysia. Hal ini sebenarnya bukanlah perkara luar biasa. Tradisi pelajar berlainan etnik tinggal sebilik di asrama telah dilakukan seawal penubuhan universiti ini. Pendekatan desasiswa yang menggabungkan antara desa dengan kehidupan mahasiswa selama ini menjadi teras untuk proses perpaduan yang berjaya mengurangkan sebarang jurang yang mungkin ada. Bukan sahaja di kalangan kaum tetapi juga daerah dan negeri. Malah dalam aktiviti akademik di dewan kuliah dan makmal mahu pun aktiviti berpersatuan, semangat 1Malaysia telah lama diterapkan. Apa yang merisaukan ialah apabila pandangan dari luar. Pihak inilah yang sering ‘mengusik’ dan menganggapnya sebagai satu masalah. Bagaimanapun sejak 40 tahun penubuhan USM, tidak pernah timbul hal-hal yang boleh menggugat semangat perpaduan.
Perhimpunan 1Siswa 1Malaysia di Pulau Pinang baru-baru ini yang menyaksikan sambutan cahaya dan persembahan pelbagai kaum serta sambutan kepulangan pelajar dari London itu meneruskan tradisi perpaduan yang kental di kalangan anak-anak muda, para mahasiswa mahu pun di kalangan ahli-ahli akademik. Anak-anak muda itu telah menterjemahkan makna “Pencapaian Diutamakan” melalui usaha bersungguh-sungguh untuk mengharumkan nama negara. Mereka juga menyambut kemenangan itu dengan semangat 1Malaysia tanpa mengira etnik ataupun agama. Sepatutnya semangat yang dibawa oleh anak-anak muda ini menjadi ikutan rakyat Malaysia. Terjemahkan erti perpaduan dengan penuh ikhlas.

KARANGAN PELAJAR TERPILIH : KEBAIKAN DAN KEBURUKAN KEWUJUDAN BLOG


SOALAN


Fenomena blog semakin mendapat perhatian sejak akhir-akhir ini di negara kita. Pelbagai jenis blog wujud di alam maya, ada blog yang cenderung kepada kebaikan dan tidak kurang pula yang membawa keburukan. Bincangkan kebaikan dan keburukan kewujudan blog dalam konteks negara kita Malaysia.

JAWAPAN LENGKAP


Blog boleh ditakrifkan sebagai satu situs atau portal maya yang mencatat pandangan penulis blog dalam bentuk jurnal. Fenomena blog semakin mendapat perhatian sejak akhir-akhir ini selepas kejayaan para “blogger” mengubah pendirian masyarakat dalam Pilihan Raya Umum tahun 2008. Blog kini sudah menjadi media alternatif yang memberi pandangan tentang sesuatu isu daripada sudut yang berbeza. Blog juga dapat berfungsi sebagai sumber rujukan kepada masyarakat. Kita haruslah bijak dalam menilai pandangan penulis blog kerana ada maklumat yang disampaikan hanya untuk menjaga kepentingan orang yang tertentu sahaja. Jadi, kita harus membicarakan tentang kebaikan dan keburukan blog dalam konteks negara Malaysia.


Pada hemat saya, blog dapat menjadi sumber rujukan bagi sesuatu perkara. Penulis blog dapat mengutarakan pelbagai jenis isu. Kita ambil contoh blog yang berkaitan dengan kesihatan. Blog ini menerangkan tentang tip-tip dan petua untuk menjaga kesihatan daripada segi permakanan, senaman dan gaya hidup. Jadi pembaca blog tersebut dapat mengetahui cara yang betul dalam menjaga kesihatan mereka. Selain itu, blog yang bertemakan penulisan dapat menerangkan cara penulisan yang betul terutamanya kepada pelajat yang akan menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Tuntasnya, fungsi blog sebagai sumber rujukan tidak dapat disangsikan lagi.

Blog juga berfungsi sebagai medium untuk bertukar-tukar pendapat. Penulis blog megutarakan isu yang akan beliau bahaskan. Penulis blog yang lain juga akan memberi pandangan mereka tentang isu tersebut. Hal ini akan mengalakkan penulis blog untuk berfikir dengan kritis dan kreatif. Kesannya, kita dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Perkara ini selaras dengan seruan Perdana Menteri Malaysia yang ke-5 untuk melahirkan lebih ramai lagi modal insan yang berminda kelas pertama bagi menwujudkan masyarakat yang progresif. Jelaslah bahawa pertukaran pendapat para “blogger” dapat membentuk masyarakat yang memiliki tahap intelektual yang tinggi.

Blog dapat mengalakan rakyat Malaysia untuk membaca. Tabiat membaca sangat penting dalam proses permatangan pemikiran masyarakat Malaysia amnya. Individu yang rajin membaca akan memperolehi pelbagai jenis informasi. Jadi mereka dapat menggunakan ilmu yang ada untuk dijadikan panduan hidup. Hal ini kerana penulis blog yang kreatif dapat menarik minat pembaca untuk membaca blog beliau. Kita sudah sedia maklum bahawa masyarakat yang membaca dapat melahirkan golongan intelektual yang ramai kerana membaca adalah nadi ilmu. Sudah terang lagi bersuluh, blog dapat menwujudkan masyarakat yang rajin membaca.

Pada pandangan saya, blog juga mempunyai keburukannya juga. Blog dapat memberi maklumat yang bias tentang sesuatu isu. Kita ambil contoh peperangan siber antara Malaysia dan Indonesia. Penulis blog yang tidak beretika akan menghasut rakyat di kedua-dua buah negara ini untuk membenci sesama sendiri. Kesannya, lebih ramai masyarakat yang mempunyai sentimen perkauman yang tinggi diwujudkan. Hal tersebut dapat mengeruhkan lagi ikatan silaturahim masyarakat dua serumpun ini. Situasi ini dapat digambar sebagai pisau yang ada di dapur, jika digunakan dengan niat yang elok maka hidangan yang lazat dapat disajikan. Jika niat penggunanya jahat maka binasalah jawabnya. Sesungguhnya, penulisan yang tidak beretika dapat membentuk masyarakat yang memiliki nilai yang negatif.

Blog juga dapat melahirkan masyarakat yang baling batu, sembunyi tangan. Fenomena ini sering berlaku jika penulis blog tersebut memiliki niat yang bruk terhadap orang lain. Mereka akan menggunakan nama samaran untuk menjatuhkan imej seseorang. Mereka akan menyebarkan fitnah bahawa individu tersebut telah melakukan perkara yang terkutuk dan menjijikan. Kes ini sering berlaku untuk menjatuhkan imej artis atau ahli politik yang tertentu. Perkara seperti ini akan menjerat pembaca yang kurang matang dalam menilai sesuatu penulisan. Mereka akan percaya bahawa fitnah tersebut adalah nyata. Tegasnya, sikap baling batu, sembunyi tangan “blogger” yang tidak beretika dapat menjatuhkan imej individu lain.

Pembaca blog akan membazirkan masa mereka dengan membaca blog picisan. Hal ini akan menyebabkan mereka akan lupa tentang tugasan dan tanggungjawab. Jadi kerja mereka kan berlambak dan ini akan mengganggu produktiviti mereka khusunya pekerja yang membaca blog pada waktu pejabat. Impaknya, sikap yang suka bertangguh akan membantutkan operasi sesebuah organisasi. Kita sudah sedia maklum bahawa masa itu emas. Jadi pembaca blog seharusnya bijak dalam menilai apa yang lebih penting untuk dilakukan pada masa yang tertentu. Terbuktilah bahawa pembaca blog akan membazirkan masa jika membaca pada waktu dan tempat yang tidak sesuai.

Konklusinya, blog merupakan serampang dua mata yang memiliki kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Kita haruslah bijak dalam menilai sesuatu isu yang dibangkitkan dalam blog. Hal ini kerana tidak semua blog mempunyai penulis yang beretika. Hal ini kerana banyak garam, banyak udangnya, banyak orang, pelbagai ragamnya. Perkara ini selari dengan seruan Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 tentang gagasan Satu Malaysia yang bercogankan Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Saya berharap fenomena blog dapat melahirkan individu yang berfikiran kreatif dan kritis untuk membina Negara bangsa yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
KARANGAN INI DIHASILKAN OLEH :
Mackartny Jampong Anak Ata, Tingkatan U6A1
JAWAPAN UNTUK SOALAN 1
PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2
STPM 2009

21 Oktober 2009

PPSMI MUNGKIN DIMANSUHKAN LEBIH AWAL IAITU 2011

KUALA LUMPUR 20 Okt. - Pemansuhan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) untuk murid tahun satu mungkin dipercepatkan setahun iaitu mulai 2011. Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin bagaimanapun berkata, keputusan itu bergantung kepada persediaan melaksanakan dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) bagi menggantikan PPSMI yang dijadual bermula 2012. Beliau yang juga Menteri Pelajaran berkata, langkah menyegerakan pemansuhan PPSMI itu hanya dapat dilaksanakan jika keperluan pengajaran dan pembelajaran bagi pelaksanaan MBMMBI siap sebelum akhir 2010.

"Kementerian sedang meneliti kemungkinan melaksanakannya (MBMMBI) mulai 2011 bagi murid tahun satu. "Namun ia bergantung sama ada bilangan guru mencukupi, kesediaan kurikulum baru dan buku teks untuk mata pelajaran Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris dapat disiapkan sebelum akhir 2010," katanya. Timbalan Perdana Menteri menjelaskan pemansuhan PPSMI bagi murid tahun empat, tingkatan satu dan tingkatan empat pula kekal pada 2012 bagi membolehkan kementerian membuat persiapan rapi sebelum memulakan MBMMBI. Keputusan memansuhkan PPSMI adalah muktamad dan kerajaan tidak akan kembali meneruskan dasar berkenaan. Komitmen kerajaan yang bersetuju supaya PPSMI dimansuhkan tidak perlu diragui semua pihak walaupun ia hanya akan berkuat kuasa mulai tahun 2012.

RENCANA ILMIAH UNTUK BACAAN TAMBAHAN PELAJAR

TAJUK : MENJADIKAN BAHASA MELAYU BAHASA DUNIA
PENULIS : SAHBULAH DARWI
pengarang@utusan.com.my

PERSIDANGAN Antarabangsa Bahasa Melayu Bahasa Dunia yang berlangsung di Johor Bahru selama tiga hari dan berakhir Rabu lalu, menyemarakkan lagi keyakinan untuk melihat bahasa Melayu menjadi bahasa dunia suatu hari nanti. Pada masa ini terdapat lebih kurang 6,000 bahasa yang masih digunakan tetapi hanya 20 bahasa yang bertaraf bahasa rasmi yang penuturnya berjumlah lebih 50 juta orang. Dan bahasa Melayu adalah salah satu daripada 20 bahasa itu. Jika dicampur pengguna bahasa itu di Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura serta di negara lain maka jumlah penuturnya adalah hampir 300 juta orang, menjadikannya sebagai bahasa kelima terbesar di dunia selepas bahasa Inggeris (lebih kurang 1.4 bilion penutur), Mandarin (1 bilion penutur), Hindi dan Urdu (700 juta penutur) dan Sepanyol (lebih 300 juta penutur).

Namun begitu, bukanlah bilangan jumlah penutur semata-mata yang sepatutnya dijadikan ukuran sebaliknya terdapat ciri-ciri lain yang perlu dipenuhi untuk melayakkannya dipanggil bahasa dunia. Apatah lagi, bahasa Melayu tidak terlepas daripada melalui pelbagai cabaran, hambatan dan krisis keyakinan hingga pada satu tahap ia cuba diperkecil dan dipinggirkan akibat putaran ganas politik, sosial dan ekonomi. Tokoh bahasa dan budaya, Datuk Dr. Hassan Ahmad memberi pandangan cukup menarik terhadap usaha memartabatkan bahasa Melayu agar menjadi bahasa dunia kerana jumlah penutur bahasa tidak begitu penting tetapi apa yang penting ialah pengaruh bahasa itu untuk memajukan sesuatu bangsa. Beliau berkata, sejarah menunjukkan bahasa Melayu menjadi bahasa antarabangsa apabila pemerintah zaman dahulu terutama raja dan sultan tetap tegas menggunakan bahasa Melayu dalam setiap urusan. Ia termasuk dalam soal diplomatik antara pedagang atau kuasa asing seperti Portugis, Belanda, Inggeris dan Perancis.

Melalui bukti-bukti kukuh antaranya dalam Sulalat al-Salatin atau Sejarah Melayu oleh Tun Sri Lanang dan Hikayat Raja Pasai antara abad ke-14 hingga ke-17 jelas menunjukkan pemerintah tidak berkompromi dalam soal bahasa. Mengambil iktibar dalam aspek ini, kerajaan yang menjadi pemerintah kini perlu memastikan dasar-dasar yang digubal sentiasa menyokong usaha pengembangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sememangnya berpotensi untuk muncul sebagai bahasa utama dunia dalam pelbagai bidang termasuk sains dan teknologi jika semua pihak bersungguh-sungguh memastikan impian itu menjadi kenyataan.


20 Oktober 2009

RENCANA ILMIAH UNTUK BACAAN TAMBAHAN PELAJAR

TAJUK : PERLUNYA DIDIKAN AGAMA DIBERI KEUTAMAAN
PENULIS : DATO' SALLEH MAJID ialah bekas Presiden Bursa Saham Kuala Lumpur (kini Bursa Malaysia).

KADANG-KADANG kita terfikir, adakah kita memberikan masa yang setimpal kepada pengajian agama jika dibandingkan dengan masa yang kita berikan kepada pelajaran biasa. Misalnya enam tahun untuk sekolah rendah, ditambah dengan lima tahun sekolah menengah, dicampur dengan dua tahun tingkatan enam dan tiga atau empat tahun untuk ijazah sarjana muda, dua tahun untuk sarjana dan mungkin empat tahun untuk ijazah kedoktoran. Antara 21 hingga 23 tahun tempoh masa dikhaskan untuk sekolah dan universiti. Sedikit sangat terdapat dalam 21 tahun itu dimasukkan pengajian agama kecuali kalau seseorang itu mencari sendiri guru yang boleh membimbing sehingga betul-betul memahami apa yang diperlukan untuk menjadi seorang insan yang beriman.

Masalahnya bermula dengan ibu bapa yang mungkin tidak mengambil berat tentang perlunya anak-anak mendapat pengajian agama yang lengkap bukan setakat pandai membaca al-Quran sahaja. Kalau ada pun kelas sebelah petang untuk sekolah agama selalunya hanyalah setakat sekolah rendah sahaja. Daripada keadaan dan suasana yang tidak memberikan keutamaan kepada pengajian agama yang betul inilah timbul bermacam-macam fahaman dan muncul pelbagai jenis orang seperti Ayah Pin dan Rasul Melayu yang mempunyai pengikut tapi baru-baru ini ditangkap pihak berkuasa. Mereka yang menjadi pengikut ini bukannya terdiri orang tidak berpelajaran tetapi mereka yang mempunyai ijazah dan sarjana. Misalnya sebelumnya al-Arqam diharamkan, ramai pengikutnya yang terdiri daripada golongan terpelajar yang sudah terpengaruh dengan pelbagai tuntutan ketuanya termasuk dikatakan dilantik oleh Nabi Muhammad.

Pernah juga terdengar penceramah daripada luar negara yang berceramah hanya untuk golongan ahli-ahli korporat dan mereka memberikan sumbangan berjuta ringgit kepada penceramah yang kononnya begitu mendalam ilmu agamanya. Mudahnya orang kita terpengaruh disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama. Kebanyakannya asas keagamaan mereka begitu lemah dan mudah terpengaruh dengan kumpulan yang mampu mempengaruhi dengan ilmu songsang. Mereka yang menjadi pengikut ini tidak mempunyai ilmu untuk menangkis fahaman yang tidak betul. Ekoran daripada sikap "tidak takut Tuhan" inilah berlaku macam-macam penyelewengan, penipuan, jenayah dan seribu satu macam kesongsangan tabiat yang dilakukan oleh orang yang berpelajaran tinggi. Ada juga yang mengaji tidak tamat, tetapi dengan sedikit ilmu menggunakannya untuk tujuan yang menyimpang.

Hari ini kita terbaca tentang "siang hari pakai tudung, malam jadi kupu-kupu malam" di kalangan pelajar kita yang tidak malu lagi menggadai tubuh mereka. Begitu juga kelab-kelab gay dan lesbian. Kesemua ini adalah ketidakmampuan mereka untuk menangkis pengaruh Barat yang mereka baca dan saksikan melalui televisyen, internet, majalah dan surat khabar. Desakan kehidupan juga menyebabkan ibu bapa tiada masa untuk mendidik anak-anak dalam bidang agama kerana kedua-duanya terpaksa bekerja untuk menampung keperluan kehidupan.
Ramai anak-anak yang ditinggalkan di rumah jagaan kanak-kanak atau dijaga oleh pembantu rumah yang kebanyakannya orang asing seperti rakyat Indonesia dan Filipina. Jarang sekali bagi mereka yang sedar perlunya ilmu agama membawa guru ke rumah atau menyuruh anak-anak mereka mengikuti kelas-kelas agama.

Di sinilah jabatan-jabatan agama sama ada berbentuk kerajaan atau badan-badan bebas yang disahkan untuk mengambil tindakan daripada peringkat kampung, daerah, bandar dan negeri bagi memastikan pengajian agama ini diberikan suatu keutamaan sama seperti yang diberikan kepada perkara-perkara berkaitan ekonomi dan politik. Tidak kurang juga masa yang terluang bagi ibu bapa ditumpukan kepada politik, baik di peringkat cawangan, bahagian. Kalau peringkat negeri, maka lagi kuranglah masa untuk anak-anak. Ini juga boleh menimbulkan macam-macam perkara yang kurang sihat seperti rebutan kedudukan, jawatan, dengki mendengki walaupun mempunyai pelajaran tinggi. Ini dapat kita saksikan sedang berlaku hari ini.

Kalaulah ilmu agama yang betul dapat diberikan secara percuma dalam pelbagai bidang dan peringkat, misalnya yang ingin tahu pasal belajar perkara yang asas, yang ingin mendalam misalnya dalam bidang tasawuf boleh mengikuti bidangnya. Kita sedia maklum memang ada ceramah agama lepas-lepas sembahyang di masjid-masjid tetapi ini tidak mencukupi kerana kadang-kadang mereka yang betul-betul berminat mencari guru boleh tersalah pilih. Kita perlu ingat bahawa ilmu yang pertama dituntut untuk kita pelajari ialah ilmu mengenal diri sebelum kita mengenali Allah.

RENCANA ILMIAH UNTUK BACAAN TAMBAHAN PELAJAR

Mengiktiraf tanggal 16 September sebagai Hari Malaysia

SETELAH 46 tahun Sabah dan Sarawak mencapai kemerdekaan melalui pembentukan Persekutuan Malaysia, semalam adalah hari penuh sejarah bagi seluruh rakyat negara ini. Pengumuman yang dinanti-nantikan muncul jua.Berkat sabar, akhirnya tanggal 16 September diiktiraf sepenuhnya sebagai Hari Malaysia. Sejajar dengan itu ia diumumkan hari cuti umum yang bermula tahun 2010. Rakyat Malaysia berbilang kaum harus mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita amat bersetuju tarikh itu dipilih sebagai cuti umum. Selepas ini tiada alasan lagi untuk kita lupa daripada mengingati sejarah dan tarikh pembentukan Malaysia apabila Sabah dan Sarawak menyertai Persekutuan Tanah Melayu pada 16 September 1963.

Tarikh terbentuknya Malaysia perlu lebih dihayati, dikenang dan dihargai bukan sahaja oleh rakyat Sabah dan Sarawak tetapi juga seluruh rakyat Malaysia. Perdana Menteri ketika mengumumkannya di Dewan Rakyat semalam berkata, Malaysia akan merayakan dua hari kebangsaan secara berkembar iaitu Hari Merdeka pada 31 Ogos bagi mengingatkan rakyat akan perjuangan mencapai kemerdekaan dan Hari Malaysia yang akan dirayakan dengan acara-acara bersifat mengeratkan perpaduan dan persefahaman antara kaum sejajar dengan semangat 1Malaysia.Kita percaya apabila Hari Malaysia diraikan pada tahun hadapan, banyak acara mengeratkan perpaduan, persefahaman antara kaum menerusi aktiviti sukan, sosio-budaya dan kesenian diadakan bagi menyemarakkan lagi semangat 1Malaysia.

Dengan perisytiharan cuti umum Hari Malaysia maka diharapkan kecenderungan untuk melihat Semenanjung, Sabah dan Sarawak sebagai entiti yang berada dalam wilayah yang berasingan akan terhakis. Jika tahun 1981 pemisahan itu dirapatkan melalui penyeragaman waktu dan kini dimantapkan dengan sambutan Hari Malaysia.Pengertian Hari Malaysia perlu disebar luaskan kepada rakyat supaya pemahaman mengenainya lebih mendalam. Kita perlu fahami, emosi menyambut Hari Malaysia adalah berlainan dengan perasaan menyambut Hari Kemerdekaan.Pengumuman Hari Malaysia sebagai cuti umum adalah dialu-alukan, pun begitu sambutan hari tersebut perlu ada pengisian yang bermakna dan berkesan.Tanggal 16 September diraikan sebagai memperingati hari bersejarah bagi rakyat Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak kerana pelbagai kaum dan etnik bersatu untuk mencapai kemerdekaan melalui pembentukan Malaysia.

Pada hari tersebut seharusnya rakyat di seluruh negara dapat merapatkan lagi hubungan antara kaum dalam suasana muhibah. Gagasan 1Malaysia akan bertambah mudah jika semua kaum dapat bersatu menjadi sebuah masyarakat yang kukuh jati dirinya. Di samping itu kita ingin menasihatkan kepada majikan di sektor swasta supaya menghormati hari cuti umum tersebut. Mereka mesti mematuhi keputusan terbaru kerajaan menjadikan 16 September sebagai Hari Malaysia mulai 2010.

19 Oktober 2009

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA BOLEH DENDA

Dua akta akan dipinda elak penggunaan bahasa Melayu diperlekeh


KUALA LUMPUR: Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Akta Pendidikan 1996 mungkin dipinda bagi memberi kuasa kepada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) mendenda sektor awam dan agensinya yang tidak menggunakan bahasa Melayu dalam urusan mereka. Pejabat Peguam Negara sedang meneliti cadangan pindaan berkenaan yang akan membolehkan tindakan diambil jika pihak terbabit tidak menggunakan bahasa Melayu termasuk ketika mengendalikan mesyuarat, penyediaan minit mesyuarat dan majlis rasmi.Kertas cadangan pindaan akta itu sudah dibincangkan di Kementerian Pelajaran dan akan dibentangkan di Parlimen bagi membolehkan penguatkuasaan hukuman denda dilaksanakan. Ketua Pengarah DBP, Datuk Termuzi Abdul Aziz, berkata sudah tiba masanya kerajaan memberi kuasa kepada agensi itu berbuat demikian sebagai tindakan terakhir terhadap pihak yang gagal memartabatkan bahasa Melayu dalam pelbagai urusan mereka. Katanya, sebelum ini, pihaknya tidak ada kuasa berbuat demikian, sebaliknya hanya memberi nasihat kepada sektor awam dan agensinya supaya menggunakan bahasa Melayu.


Beliau berkata, jika DBP ada kuasa mendenda dan pelbagai pihak bersedia mematuhi peraturan yang keluarkan, martabat bahasa Melayu dapat diangkat dan diletakkan pada tahap tertinggi. "Ada segelintir pihak terlalu degil untuk patuh walaupun sudah diberi nasihat berkali-kali," katanya kepada Berita Harian. Termuzi berkata, surat pekeliling sudah dikeluarkan sejak 2006 yang mewajibkan majlis rasmi dikendali dalam bahasa Melayu di semua jabatan kerajaan. Katanya, ada beberapa negara sudah menguatkuasakan hukuman denda terhadap pelbagai pihak yang memperlekehkan bahasa ibunda mereka.


"Slovakia mengenakan denda sebanyak 5,000 Euro terhadap pihak yang gagal menggunakan bahasa rasmi mereka dalam majlis dan urusan tertentu," katanya. Beliau berkata, Malaysia perlu bangga dengan bahasa Melayu yang menduduki kedudukan kelima di dunia dari segi jumlah penutur.

18 Oktober 2009

INTEGRITI BAHASA MEMBINA INTEGRITI BANGSA

Integriti bahasa, membina integriti bangsa

Oleh Zubayry Abady Sofian

``Tidak hilang melayu di dunia.'' Kata-kata keramat Laksamana Hang Tuah ini mungkin hanya akan tinggal sebagai retorik semata-mata sekiranya bangsa Melayu tidak menjaga keunggulan ataupun integriti bangsa dan bahasanya.

Sejarah telah membuktikan bangsa Melayu merupakan satu bangsa yang gah suatu ketika dahulu. Melayu mampu menjelajah dunia dan Melaka itu sendiri telah menjadi pusat peradaban suatu bangsa bertamadun yang bernama Melayu.

Kegemilangan Melaka dahulu bukan sahaja di sekitar rantau sebelah sini (Asia) sahaja malahan menjangkau hingga ke sebahagian besar negara-negara di dunia melalui pedagang-pedagang mereka yang singgah di situ. Bahasa Melayu itu sendiri telah menjadi bahasa perdagangan utama dan dipertuturkan oleh pelbagai bangsa yang berdagang di Melaka.

Kini, setelah hampir 500 tahun zaman kegemilangan Melaka berlalu, bahasa Melayu seakan-akan makin tenggelam di bumi sendiri. Persoalan yang timbul bukan dari segi penggunaannya dalam pertuturan, penulisan mahupun status dan kedaulatannya seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia, tetapi persoalan tentang integriti bahasa itu sendiri. Bahasa Melayu itu sendiri telah dan semakin teruk tercemar dengan pelbagai virus perosak bahasa.

Kualiti

Martabat dan maruah bahasa Melayu direndahkan kerana rata-rata penuturnya sudah tidak mementingkan integriti bahasa Melayu itu sendiri. Penggunaan bahasa slanga yang melampau serta amalan merojakkan bahasa seperti sukar dibendung.

Jika kita merujuk kepada Pelan Integriti Nasional (PIN), integriti membawa maksud kualiti atau keunggulan yang wujud secara keseluruhan dalam diri seseorang individu atau organisasi dan ia berkait rapat dengan etika yang merupakan himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesion.

Sebenarnya integriti itu adalah keseluruhan pembawaan kita dari segi peribadi, akhlak, tutur kata dan sopan santun. Integriti bahasa pula merujuk kepada keunggulan bahasa itu sebagai salah satu medium utama untuk membentuk pemikiran dan tindakan penuturnya. Tercemar integriti bahasa, maka tercemarlah pemikiran dan tindakan warga penuturnya.

Jika dahulu, sopan santun dan berbudi bahasanya seseorang itu banyak dapat dilihat dan didengar melalui cara pertuturannya. Sifat orang Melayu biasanya bertutur dengan nada yang lembut serta menggunakan perkataan yang ``sedap didengar'' dan berhemah. Berbicara dalam lembut tetapi penuh makna. Bukankah bahasa itu menunjukkan bangsa? Tetapi hal sebegini jarang atau boleh dikatakan hampir tidak kedengaran lagi. Anak-anak muda sekarang lebih fasih berbahasa slanga. Lebih fasih membahasakan diri mereka sebagai ``gua'' dan ``lu''. Ayat ``pecite beb?'' seakan-akan sudah menggantikan sapaan salam atau ``apa khabar?''

Permasalahan ini semakin parah dengan adanya manusia yang berbicara dalam bahasa, seperti yang digelar oleh Datuk Seri Dr. Rais Yatim, separuh ular separuh belut. Mencampuradukkan penggunaan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Hal ini bukan sahaja berlaku di kalangan anak-anak muda tetapi juga golongan profesional dan penjawat-penjawat awam yang sewajarnya menggunakan bahasa Melayu sebaik mungkin.

Integriti bahasa Melayu juga semakin lemah dengan munculnya ``bahasa SMS''. Sistem ejaan yang digunakan semakin haru-biru. Perkataan ``macam mana'' dieja ``camner'', ``dia'' dieja ``dier'', ``Apa cerita'' dieja ``pecite'' dan seumpamanya. Dan ejaan-ejaan ini secara sedar atau tidak telah pun digunakan oleh para pelajar kita di sekolah-sekolah sewaktu menjawab soalan peperiksaan.

Anjakan

Tugas mengembalikan kegemilangan bahasa Melayu dan bangsa Melayu seperti yang pernah dikecapi suatu ketika dahulu mungkin agak sukar tetapi bukanlah sesuatu yang mustahil. Langkah pertama yang mungkin boleh dimulakan ialah dengan membuat sedikit anjakan pemikiran dan sikap. Integriti bahasa Melayu perlu dibangunkan semula.

Semangat pejuang Melayu perlu diserap dalam jiwa anak remaja sekarang merangkumi setiap bangsa yang lahir dan berpijak di bumi Malaysia untuk mencintai bahasa Melayu. Dan semangat ini perlu dilestari dan disuburkan dari generasi ke generasi. Namun begitu, kecintaan terhadap bahasa Melayu ini tidak seharusnya menjadi penghalang kepada kita untuk menerima bahasa-bahasa lain terutamanya bahasa Inggeris. Kebolehan kita menguasai bahasa Inggeris yang merupakan ``bahasa dunia'' akan menjadikan bangsa Melayu lebih megah dan berdaya saing. Sedangkan Jepun, sebuah negara yang cukup kuat mempertahankan bahasa ibundanya juga telah semakin sedar tentang kepentingan bahasa Inggeris untuk terus maju dalam semua bidang.

Ketamadunan sesuatu bangsa banyak dibentuk melalui falsafah dan pemikiran bangsa itu sendiri dan untuk menjelaskan falsafah dan pemikiran ini, medium bahasa dan penulisan perlu digunakan secara optimum. Penulisan karya seperti novel, cerpen, drama, puisi, sajak dan sebagainya perlu menggunakan pendekatan baru yang memfokuskan tema tentang etika dan integriti.

Ini penting untuk menyemai, memupuk dan menyuburkan semangat mencintai nilai-nilai murni dan semangat kecintaan terhadap bahasa dan bangsa. Ini kerana keutuhan pemikiran sesuatu bangsa banyak dicorak oleh keutuhan bahasa bangsa tersebut.

Agensi-agensi kerajaan dan swasta seperti Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kementerian Penerangan serta NGO bahasa boleh memainkan peranan yang besar dengan menganjurkan pelbagai bentuk pertandingan dan peraduan untuk menggalakkan masyarakat berkarya dengan tema ini dalam bahasa Melayu.

Industri penerbitan buku tempatan yang seakan-akan kelihatan suram perlu disemarakkan semula. Karya-karya dalam bahasa Melayu yang bertemakan integriti perlu menjadi keutamaan kepada penerbit-penerbit buku. Memperbanyakkan bahan-bahan bacaan seperti ini penting untuk membentuk jurus pandang golongan muda terutamanya, supaya berintegriti dalam segala aspek kehidupan mereka.

Apabila integriti atau keunggulan bahasa wujud dan integriti individu berjaya dibentuk maka secara tidak langsung integriti nasional akan terbina. Integriti nasional inilah yang merupakan anak kunci utama untuk membuka kembali pintu kegemilangan zaman dahulu. Ingatkah kita lagi dengan satu slogan Bahasa Jiwa Bangsa? Ketiadaan bahasa yang berintegriti, santun dan dijiwai akan mencacatkan malah akan menghancurkan sesebuah bangsa.

TEKS UCAPAN OLEH TPM SEMPENA PELANCARAN BULAN BAHASA KEBANGSAAN 2009 PERINGKAT KEBANGSAAN 6 OKTOBER 2009, STADIUM PERPADUAN PETRA JAYA, SARAWAK

Bahasa Jiwa Bangsa

4. Tema Bulan Bahasa Kebangsaan pada tahun ini ialah “Bahasa Jiwa Bangsa”. Tema ini mengajak kita warga Malaysia untuk menghayati dan menghargai bahasa kebangsaan sebagai jiwa bangsa kita dan cerminan jatidiri kita. Sesungguhnya jiwa sesuatu bangsa itu dapat dilihat pada bahasanya. Pada bahasa itulah tergambar etos atau semangat kita sebagai satu bangsa dalam satu lingkungan tanah air yang dipunyai secara bersama.

5. Ini bermakna, bahasa yang kita martabatkan itulah yang akan membentuk jiwa kita sebagai satu bangsa. Sekiranya bahasa yang kita martabatkan adalah bahasa kebangsaan, maka yang akan terpancar daripada bangsa kita ialah jiwa kebangsaannya. Jika kita sentiasa memandang tinggi kepada bahasa kebangsaan kita, bersinarlah jiwa kebangsaan kita, dan berjayalah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa yang bermaruah.

1Bahasa, 1Malaysia

6. Di negara kita, Perlembagaan Persekutuan memberi jaminan terhadap kedudukan istimewa Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Kedudukan istimewa ini kemudiannya diterjemahkan pula melalui penggubalan dan pelaksanaan pelbagai dasar kerajaan yang memartabatkan Bahasa Kebangsaan. Dasar Bahasa Kebangsaan misalnya mengiktiraf Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa rasmi yang mesti digunakan dalam setiap urusan rasmi kerajaan. Dasar pendidikan kita juga menetapkan bahawa Bahasa Kebangsaan adalah bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Dengan melaksanakan dasar-dasar ini, kita dapat memastikan bahawa kedudukan istimewa Bahasa Kebangsaan tidak hanya termaktub dalam Perlembagaan, tetapi dapat dihayati dan diamalkan secara meluas oleh rakyat.

7. Selain dari itu, tidak kurang pentingnya juga ialah hakikat bahawa Bahasa Kebangsaan adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum, agama, budaya dan bahasa ibunda. Ini menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai wahana perpaduan yang penting dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Dengan menggunakan satu bahasa, kita akan dapat memupuk dan menyuburkan perasaan kebersamaan antara kita dan sekaligus melupakan perbezaan. Sekiranya ini dapat kita lakukan secara bersama dan bersungguh-sungguh, gagasan 1Malaysia yang dicetuskan oleh Perdana Menteri kita YAB Dato’ Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak boleh kita jayakan melalui penghayatan dan penggunaan satu bahasa.

Memartabatkan Bahasa Kebangsaan

8. Dalam usaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan, kerajaan baru-baru ini telah mengumumkan pelaksanaan dasar baru dalam sistem pendidikan kita iaitu dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia, Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI). Dasar ini bertujuan untuk memartabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dan pada masa yang sama memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar melalui penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. Dasar ini adalah seiring dengan matamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) kita yang menjadikan usaha memartabatkan Bahasa Malaysia sebagai teras pertama program membina negara bangsa. Ia juga selari dengan hasrat Penyata Razak 1956 yang bercita-cita untuk menyatupadukan rakyat Malaysia melalui sistem pelajaran kebangsaan dengan menggunakan bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.

9. Selain daripada itu, komitmen kita untuk memartabatkan Bahasa Malaysia, baik dalam bidang pendidikan atau dalam bidang-bidang yang lain, adalah berdasarkan kepada keyakinan kita terhadap keupayaan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Keyakinan ini berasaskan kepada bukti bahawa keluaran sistem pendidikan kita yang berteraskan pendidikan bahasa kebangsaan telah berjaya menjadi pemangkin kepada kemajuan negara selama ini. Persepsi bahawa bahasa kebangsaan tidak berupaya untuk menjadi bahasa ilmu dan bahasa kemajuan merupakan tanggapan yang meleset. Pemartabatan sesuatu bahasa sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan, bukanlah semata-mata bergantung kepada sistem bahasa itu, tetapi turut berkait dengan faktor peradaban dalam kalangan pengguna bahasa itu sendiri.

10. Persoalannya, apakah sejarah peradaban berbahasa Malaysia itu sangat kerdil sehingga tidak mengizinkannya mencipta ilmu? Jika kita mengimbas sejarah, tradisi keilmuan dan persuratan bangsa kita cukup gemilang. Kalau di Barat ada Chaucer, di Alam Melayu ada Hamzah Fansuri dan kalau di Barat pada kurun ke 14 ada Canterbury Tales, di Alam Melayu ada Hikayat Raja-Raja Pasai. Ini menunjukkan bahasa kita pada ketika itu bukan sekadar digunakan sebagai alat pertuturan sahaja, tetapi telah berjaya mengungkapkan falsafah dan budaya tinggi yang menggambarkan tahap intelektual bangsa kita sejak zaman-berzaman. Hukum Kanun Melaka dan Hikayat Hang Tuah adalah antara contoh karya agung bangsa kita yang diungkapkan dalam bahasa Kebangsaan. Ini sekaligus membuktikan bahawa bahasa Kebangsaan kita telah mencapai tahap bahasa ilmu tinggi.

Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Imu

11. Maka, tanggungjawab kita sekarang ini ialah untuk mempertingkatkan fungsi bahasa Kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Kita tidak perlu terus bernostalgia tentang kegemilangan masa lampau, tanpa melakukan usaha yang bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat ini. Kita perlu sedar bahawa jika bahasa kebangsaan kita tidak lagi menjadi bahasa ilmu dan bahasa kemajuan, lama kelamaan bahasa kita akan hilang kepentingannya, tidak lagi releven dengan keperluan semasa, dan akhirnya akan pupus.Tidak guna lagi kita bernostalgia dengan keagungan dan kehebatan lampau bahasa kita, jika ianya sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman.

12. Justeru, usaha-usaha yang lebih agresif dan tersusun perlu dilakukan untuk meningkatkan fungsi bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Ini termasuklah dengan menghasilkan lebih banyak karya-karya ilmiah dalam bahasa kebangsaan, terutama sekali dalam bidang sains dan teknologi. Institusi-institusi pengajian tinggi, agensi-agensi pelaksana dasar bahasa seperti Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM), serta para ilmuwan perlu mewujudkan sinergi bagi menghasilkan karya-karya ilmiah bermutu tinggi dalam bahasa kebangsaan. Bagi saya inilah cabaran paling besar dalam usaha kita untuk memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan.

13. Di samping itu, usahasama strategik dengan masyarakat penutur bahasa Melayu di Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura boleh diwujudkan untuk menyemarakkan lagi penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. Dengan kedudukan bahasa Melayu pada tempat kelima sebagai bahasa utama dunia dengan bilangan penutur seramai 300 juta orang, kita mempunyai peluang yang baik untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan kita dalam lingkungan yang lebih luas.

Kesedaran

14. Sempena Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan pada hari ini, suka saya mengingatkan bahawa segala usaha kita untuk memartabat dan memperkasakan bahasa kebangsaan tidak akan berhasil sekiranya tiada kesedaran yang tinggi di kalangan rakyat untuk menghormati dan menggunakan bahasa kebangsaan dalam urusan seharian. Segala usaha kita akan menjadi sia-sia jika kita tidak menanamkan kesedaran yang tinggi di dalam hati sanubari kita dan meyakini tentang kepentingan dan keupayaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu yang utama.

15. Justeru, dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan bahasa kebangsaan, kerajaan telah membuat keputusan untuk mengisytiharkan bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa Kebangsaan. Sehubungan itu, semua kementerian, kerajaan negeri dan agensi kerajaan bermula pada tahun 2010 akan melaksanakan program Bulan Bahasa Kebangsaan pada peringkat masing-masing sepanjang bulan Oktober. Kegiatan-kegiatan bahasa dan persuratan kebangsaan akan dipertingkatkan sepanjang bulan ini untuk menyemarakkan lagi penggunaan bahasa kebangsaan di kalangan masyarakat kita.

16. Saya juga ingin mengumumkan bahawa mulai tahun 2010 kerajaan akan memperkenalkan Anugerah Tokoh ilmuwan Negara. Anugerah ini akan disampaikan kepada penerima yang layak sempena sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan. Anugerah ini adalah satu pengiktirafan kepada ilmuwan negara yang memberikan komitmen dalam usaha mengangkat martabat bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa kemajuan dan bahasa budaya tinggi.

17. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah menjayakan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2009 ini, khususnya kepada Jawatankuasa Penyelenggara di peringkat urusetia pusat, kementerian-kementerian, kerajaan-kerajaan negeri dan wilayah. Sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sarawak sebagai tuan rumah pada kali ini, Dewan Bahasa dan Pustaka dan semua pihak yang telah berpadu tenaga dan daya usaha untuk menganjurkan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2009 Peringkat Kebangsaan ini. Mudah-mudahan dengan adanya usaha-usaha seperti ini, kita akan lebih menghargai keindahan dan ketinggian nilai bahasa kita.

Yang kurik itu kendi, Yang merah itu saga,
Yang elok itu budi, Yang indah itu bahasa.