16 Mei 2012

TEKS UCAPAN YAB TAN SRI DATO’ HJ MUHYIDDIN HJ MOHD YASSIN


TEKS UCAPAN
YAB TAN SRI DATO’ HJ MUHYIDDIN HJ MOHD YASSIN
TIMBALAN PERDANA MENTERI
MERANGKAP MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
DI MAJLIS PELANCARAN PERAYAAN HARI GURU KALI KE-41
PADA 16 MEI 2012; PUKUL 10.00 PAGI
BERTEMPAT DI DEWAN JUBLI PERAK, KUALA KANGSAR, PERAKSaudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

2. Malaysia sedang berada di ambang negara maju. Untuk tempoh lapan  tahun dari sekarang, negara  kita akan melalui satu fasa transformasi penting  yang akan menentukan samada kita berjaya melangkah ke gerbang negara maju apabila fajar tahun 2020 menyinsing. Dalam era transformasi ini, seluruh minda  dan kudrat rakyat perlu digembleng untuk memacu kemajuan negara dalam  persekitaran global yang lebih mencabar.

3. Sepanjang perjalanan kita melalui liku zaman transformasi, bukan sedikit  cabaran yang bakal kita hadapi. Bagi para guru, cabaran paling  getir adalah  bagaimana untuk melonjakkan kualiti dan ekuiti pendidikan dalam tempoh yang  terdekat. Tujuannya ialah, pertama, supaya sistem pendidikan negara kita  mampu melahirkan insan yang berupaya memacu kemajuan pesat negara dan  mengisi keperluan sebuah masyarakat maju. Dan kedua, supaya setiap murid di  negara kita, tanpa mengira kaum, agama, wilayah dan status sosial berpeluang  untuk mengecap nikmat pendidikan yang berkualiti secara adil dan saksama.

4. Lantaran itu, kerajaan memberikan tumpuan utama  kepada usaha  meningkatkan kualiti pendidikan negara secara menyeluruh. Ini kerana kita tahu  bahawa menyediakan pendidikan yang berkualiti untuk rakyat adalah satusatunya wadah bagi melahirkan modal insan yang berpengetahuan,  berkemahiran tinggi, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Modal insan inilah yang  akan memacu kemajuan negara kita ke tahap yang lebih tinggi. Di pundak merekalah letaknya harapan kita untuk melihat kemajuan dan pembangunan  negara dijana dengan lebih pesat dan mapan, demi kesejahteraan dan  kemakmuran masa depan kita bersama.

5. Usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara telah kita mulakan.  Sejak tiga tahun yang lalu, kita telah melaksanakan empat inisiatif di bawah  Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi sektor pendidikan, yang  bertujuan untuk memperluas akses kepada pendidikan yang berkualiti dan  berkemampuan. Alhamdulillah, berkat kegigihan para guru di segenap pelusuk  negara dan sokongan padu seluruh warga Kementerian, kita telah menempa  kejayaan yang membanggakan. Dalam tempoh yang singkat, kadar penyertaan  murid pra-sekolah berjaya kita tingkatkan, sasaran penguasaan literasi dan  numerasi murid mampu kita capai, bilangan sekolah berprestasi tinggi  bertambah dan bai’ah dengan pengetua dan guru besar terlaksana. Syabas dan  tahniah saya ucapkan kepada semua guru dan warga kementerian yang telah  menggerakkan seluruh kudrat dan ikhtiar untuk meningkatkan kemerlangan  pendidikan negara.

6. Kita pastinya berbangga dengan kejayaan besar yang dicipta oleh guruguru kita. Selama lebih lima dekad berada di persada pendidikan negara, guruguru kita telah memberi sumbangan yang amat bermakna kepada kemajuan dan  pembangunan yang kita kecapi hari ini. Berkat sentuhan para gurulah, lahirnya  insan-insan yang terdidik dengan ilmu dan adab, yang kini berada di setiap  lapangan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya untuk  menggerakkan kemajuan bangsa dan nusa. Kejayaan negara kita beralih daripada sebuah negara berasaskan ekonomi pertanian kepada sebuah negara  perindustrian baru yang pesat berkembang, sebahagian besarnya adalah kerana  jasa dan bakti para guru. Justeru, tidak ada sesiapapun yang boleh memandang  rendah dan memperleceh peranan serta sumbangan besar para guru terhadap  kemajuan yang dicapai oleh negara kita hari ini.

7. Sementara kita menghargai segala jasa guru, kita tidak mengambil sikap  mudah berpuashati dengan pencapaian sedia ada. Dalam menghadapi  persaingan global yang semakin sengit, kita tahu bahawa sistem dan amalan  pendidikan di negara kita perlu ditransformasi. Kualiti guru-guru kita perlu  dimantapkan, mutu kepimpinan sekolah perlu ditingkatkan, kurikulum dan sistem  pentaksiran perlu diperkemaskan, prasarana sekolah perlu ditambahbaik,  sumber dan sistem penyampaian pendidikan perlu diurus dengan lebih cekap.  Pendek kata, keseluruhan sistem pendidikan kita perlu disemak dan  dimantapkan kualitinya secara bersepadu.

8. Sehubungan itu, Kementerian telah memulakan proses Kajian Semula  Pendidikan Negara. Satu laporan awal yang menggariskan aspek-aspek utama  yang perlu diberi perhatian telahpun disediakan oleh kumpulan pakar. Kita juga  telah memulakan proses Dialog Nasional Pendidikan Negara untuk mempelawa  pandangan dan saranan daripada seluruh rakyat, tentang cara bagaimana  kita  boleh meningkatkan mutu dan tahap pendidikan negara kita agar setanding  dengan negara-negara maju. Saya mengambil kesempatan ini untuk  mengundang guru-guru menyertai dialog pendidikan negara dan tanpil dengan  idea-idea bernas untuk meningkatkan mutu pendidikan kita.

9. Apatah lagi, aspek paling penting dalam proses kajian semula pendidikan  ini ialah kualiti guru. Hanya guru yang berkualiti dapat mewujudkan pendidikan  yang berkualiti. Saya percaya, guru-guru yang telah lama berkecimpung dalam  bidang pendidikan dapat mengemukakan saranan terbaik tentang bagaimana  kualiti guru, termasuk kualiti pengajaran dan pembelajaran, dapat kita tingkatkan.

GURU BERKUALITI, GURU BERINOVASI

10. Dalam menempuh era globalisasi yang semakin diwarnai oleh ekonomi  berteraskan ilmu dan inovasi, maka pada hemat saya, guru yang berkualiti  adalah guru yang berinovasi. Izinkan saya memberi sedikit huraian tentang apa  yang dimaksudkan dengan guru berinovasi. Pada pengamatan saya, guru  berinovasi ialah guru yang mempunyai kebolehan untuk melengkapkan murid  dengan kemahiran alaf baru seperti keupayaan berfikir secara kritis,  kebijaksanaan menyelesaikan masalah dan daya kreativiti yang tinggi. Dalam  konteks ini, sebelum melangkah masuk ke bilik darjah, seorang guru berinovasi  akan menekuni kurikulum dan menilai apakah keberhasilan yang ingin dicapai.  Ketika berada di dalam bilik darjah, guru berinovasi tidak akan terikat dengan  sesuatu cara dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, tetapi sentiasa berfikir di luar kotak pemikiran biasa untuk mencari kaedah dan  pendekatan baru yang lebih berkesan. Yang penting, objektif pembelajaran  dicapai.

11. Selanjutnya, seorang guru berinovasi juga akan memberi tumpuan  kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh merangsang daya fikir  dan daya kreativiti murid. Keutamaan guru berinovasi ialah untuk memastikan  murid berupaya menggunakan ilmu yang diajar di dalam bilik darjah bukan  semata-mata untuk berjaya dalam peperiksaan, tetapi untuk membolehkan  mereka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dunia nyata. Bermaksud,  guru berinovasi ialah guru yang mampu menyediakan persekitaran pembelajaran  paling kondusif dan memberi ruang seluas-luasnya kepada murid untuk  mengasah kebijaksanaan berfikir. Seterusnya, guru berinovasi juga berupaya  menilai pencapaian dan potensi murid secara holistik, serta sentiasa mengambil  langkah proaktif untuk meningkatkan kecemerlangan murid supaya mereka  dapat bersaing di dunia yang semakin mencabar.

12. Ini bermakna, guru berinovasi ialah guru yang sentiasa memikirkan  apakah cabaran yang bakal dihadapi oleh murid setelah mereka melangkah  keluar dari lingkungan sekolah, dan apakah ilmu yang dipelajari di sekolah  mampu memberi kelebihan kepada mereka untuk bersaing di alam nyata. Untuk  itu, guru berinovasi akan sentiasa menggunakan pelbagai kaedah dan cara  untuk mengasah daya fikir, daya kreativiti dan daya tahan murid, dan seterusnya  menjadikan mereka insan yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Sekiranya  semua guru di negara kita adalah guru berinovasi, saya yakin matlamat kita  untuk melahirkan modal insan yang berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif dan  berketrampilan akan tercapai.

KEJAYAAN GURU DAN SEKOLAH BERINOVASI

13. Keyakinan saya berasaskan kepada fakta bahawa pada masa ini di  sekolah-sekolah kita di segenap ceruk tanah air, terdapat mutiara inovasi yang  bergemerlipan. Antaranya, murid Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 4,  Subang Jaya telah merangkul pingat emas dalam Pertandingan World Robotic Please check against delivery Olympiad di Abu Dhabi, Emeriah Arab Bersatu pada bulan November tahun lalu.  Kejayaan ini membuktikan pendidikan berteraskan kreativiti dan inovasi mampu  melahirkan murid yang berjaya menempa kecemerlangan di peringkat  antarabangsa. Tahniah saya ucapkan kepada murid dan guru SMK USJ 4,  Subang Jaya.

14. Saya juga mengucapkan tahniah kepada Cikgu Harris Ganae bin Nanar  dari Sekolah Menengah Sains Kepala Batas yang berjaya memenangi Pingat  Emas bagi kategori Modul Pengajaran Terbaik dalam pertandingan ASEAN  Camp for Gifted In Science pada tahun 2011. Cikgu Harris juga patut dipuji  kerana hasil inovasi beliau, Sekolah Menengah Sains Kepala Batas telah meraih  banyak kejayaan dalam Pertandingan Rekacipta di peringkat kebangsaan dan  antarabangsa. Ini termasuk Pertandingan Inovasi Sains SBP Kelapa Sawit anjuran Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan The Second APEC Conference for  the Gifted In Science di Korea.

15. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Cikgu Khairuddin  bin Nasa dan Cikgu Abdul Razak bin Haron dari Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari, Sungai Sumun Perak, yang telah berjaya merangkul  Anugerah Guru Inovatif 2012. Semoga kejayaan anda berdua akan mendorong  guru-guru di seluruh negara untuk menjadi guru berinovasi, bersesuaian dengan  tema Hari Guru tahun ini.

MEMANTAPKAN BUDAYA INOVASI DI SEKOLAH

16. Kementerian akan terus berusaha untuk meningkatkan pembudayaan  inovasi di sekolah. Bermula tahun 2011, Kementerian telah melaksanakan  Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang menekankan aspek  pemikiran kritis, kreatif dan inovatif sejak peringkat awal persekolahan. Saya  yakin transformasi kurikulum yang dilaksanakan akan membuka peluang kepada  guru untuk mengenalpasti strategi penambahbaikan proses pengajaran dan  pembelajaran secara berterusan. KSSR diharap menjadi landasan kepada guru  untuk menjana pelbagai kaedah pengajaran dan seterusnya mengatasi masalah  murid lemah menerusi teknik pembelajaran secara intervensi. 

17. Kementerian Pelajaran juga telah bekerjasama dengan Agensi Inovasi  Malaysia (AIM) untuk membudayakan kemahiran berfikir melalui Program iThink. Program ini adalah antara pendekatan baru yang sesuai diguna pakai  oleh guru untuk meningkatkan pena’akulan dalam kalangan murid.  Program ini  telah dirintis di sepuluh buah sekolah dan diharapkan dapat diperluaskan ke  seluruh negara untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Please check against delivery

18. Selain itu, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi  sedang merangka Pelan Tindakan Pembangunan Modal Insan Inovatif untuk  membudayakan inovasi dan kreativiti dalam kalangan murid. Melalui pelan ini,  sekolah akan bertindak sebagai agensi pelaksana yang menjalankan pengajaran  dan pembelajaran secara kreatif bagi melahirkan modal insan yang inovatif.  Pelan Tindakan Pembangunan Modal Insan Inovatif diharap akan digunakan  sepenuhnya oleh guru sebagai garis panduan untuk mencapai hasrat negara  meningkatkan keupayaan daya saing negara yang diukur berdasarkan  kemampuan rakyat untuk berinovasi.

MEMARTABAT PROFESYEN KEGURUAN

19. Usaha membudayakan inovasi di sekolah tidak akan tercapai tanpa guruguru yang berkualiti. Oleh itu, Kementerian sentiasa berusaha meningkatkan  kualiti guru melalui sokongan dasar, latihan dan insentif. Dalam hubungan ini,  Kementerian komited untuk mencapai sasaran 60 peratus guru siswazah di  sekolah rendah dan 90 peratus guru siswazah di sekolah menengah menjelang  tahun 2015. Sehingga kini, program pensiswazahan guru telah berjalan lancar  dengan 69.6 peratus daripada 66,124 guru yang disasarkan telah menerima  tawaran mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi.

20. Biarpun mengharap dedikasi guru yang tidak terhingga dalam mendidik  anak bangsa, kerajaan tetap mengambil perhatian serius terhadap keluhan guru  yang terbeban dengan pelbagai tugas dalam memastikan kelancaran dan  keberkesanan organisasi sekolah. Oleh itu, Jawatankuasa Kerja Pelaksana  Menangani Isu Beban Tugas Guru sedang melaksanakan 28 perakuan bagi  menangani 14 isu yang memberi kesan terhadap beban tugas guru. Antaranya, Jawatankuasa Kerja ini memperkenalkan Sistem Pengurusan Sekolah yang  merupakan satu sistem tunggal kemasukan data untuk mengurangkan beban  tugas guru yang menggunakan pelbagai sistem kemasukan data pada masa ini.  Sistem ini telah dilaksanakan secara rintis di 88 buah sekolah, dan dijadualkan  semua sekolah di bawah Kementerian Pelajaran akan menggunakan sistem baru  ini menjelang tahun 2013.

21. Selain itu, KPM juga sedang menjalankan kajian rintis bagi penempatan  Pembantu Tadbir N17 sehingga  Jun 2012 untuk melihat impak penempatan  Pembantu Tadbir bagi mengurangkan beban tugas perkeranian guru. Seterusnya satu cadangan akan dikemukakan kepada pihak Jabatan  Perkhidmatan Awam bagi perluasan penempatan Pembantu Tadbir N17 di  sekolah-sekolah di bawah Kementerian. Bagi menangani isu beban tugas guru ini juga, semua Jabatan Pelajaran Negeri telah melaksanakan pemansuhan ujian  dan peperiksaan setara serta menambahbaik pengendalian ujian dan  peperiksaan di peringkat sekolah. Oleh itu, pada tahun ini hanya satu  peperiksaan setara sahaja dibenarkan. Pemansuhan sepenuhnya ujian dan Please check against delivery peperiksaan setara akan dikuatkuasakan mulai tahun 2013, di mana semua ujian  akan dijalankan dalam waktu pengajaran dan pembelajaran.

22. Selaras dengan usaha kerajaan untuk menambah baik Skim  Perkhidmatan Pendidikan, peruntukan tempoh minimum kenaikan pangkat secara Time-Based berasaskan kecemerlangan dikekalkan sebagaimana diumum oleh YAB Perdana Menteri pada 8 Mac yang lalu. Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah gred DG41, hanya 8 tahun diperlukan untuk kenaikan ke gred DG44, 8 tahun untuk gred DG44 ke DG48, 6 tahun untuk gred DG48 ke DG52, dan hanya 3 tahun untuk DG52 ke DG54. Manakala bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma gred DGA29, hanya 8 tahun diperlukan untuk naik ke gred DGA32, 8 tahun untuk gred DGA32 ke DGA34, dan hanya 5 tahun untuk gred DGA34 ke DGA38.

23. Lanjutan pengumuman YAB Perdana Menteri, seramai 390 orang guru telah dinaikkan ke gred DG54, manakala 676 orang ke gred DG52, 3,938 orang ke gred DG48 dan 19,805 orang ke gred DG44. Bagi Guru Bukan Siswazah pula, seramai 399 orang dinaikkan ke gred DGA38, manakala 2,639 orang dinaikkan ke gred DGA34 dan 9,519 orang ke gred DGA32. Dianggarkan seramai 8,222 orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan 15,831 orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat apabila memenuhi syarat tempoh perkhidmatan mulai 1 Jun 2012 sehingga 31 Disember 2012. Guru-guru boleh membuat semakan di laman web Kementerian Pelajaran mulai hari ini.

24. Selaras dengan komitmen kerajaan untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan dan memartabatkan profesion keguruan, saya ingin memaklumkan bahawa proses kenaikan pangkat Pengetua dari gred DG48 ke DG52 dan Penolong Kanan dari DG44 ke DG48 telah dilaksanakan oleh Kementerian. Setakat ini seramai 854 orang Pengetua telah dinaikkan pangkat dari DG48 ke DG52 dan 4,270 orang Penolong Kanan telah dinaikkan pangkat dari DG44 ke DG48. Kenaikan pangkat ini melibatkan Pengetua  dan Penolong Kanan yang merupakan penyandang sedia ada sebelum atau pada 31 Disember 2011, dan yang memangku jawatan sebelum atau pada 31 Disember 2010. Tarikh kuatkuasa kenaikan pangkat ini adalah pada 1 Januari 2012. Baki penyandang jawatan Pengetua dari gred DG48 ke DG52 seramai 430 orang dan baki penyandang jawatan Penolong Kanan Gred DG44 ke Gred DG48 seramai 2,655  orang akan diperakukan secara berperingkat mulai Jun 2012 setelah calon-calon memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

25. Bagi melaksanakan semua urusan kenaikan pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, kerajaan telah memperuntukkan 934 juta ringgit, iaitu satu jumlah besar yang membuktikan kesungguhan kerajaan memberi pengiktirafan kepada usaha para guru dalam membentuk modal insan yang berpersonaliti unggul. Justeru, saya berharap agar peluang kenaikan pangkat ini akan memberi semangat dan dorongan kepada semua guru untuk meningkatkan prestasi.

26. Saya yakin guru berinovasi akan dapat mentransformasi pengajaran dan pembelajaran bagi melahirkan murid yang berdaya saing, berakhlak mulia dan bersemangat waja. Saya berharap guru juga sentiasa memelihara kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti supaya guru terus dihormati dan menjadi suri teladan kepada murid dan masyarakat.

27. Untuk memastikan ilmu pengetahuan dapat diterima dengan sebaiknya oleh murid, saya amat berharap agar guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi bertindak sebagai murabbi yang berperanan mendidik rohani, jasmani, akal dan emosi murid supaya mereka dapat menghayati dan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Maka, guru menggalas amanah yang amat mulia dalam memperbaharui dan memperbaiki kehidupan manusia. Tajdid pendidikan akan terhasil apabila guru dapat membangun jiwa, membina akal dan membentuk akhlak manusia dengan asuhan ilmu dan adab yang mulia.

28. Sesungguhnya, tidak terhitung jasa dan bakti guru kepada bangsa dan negara. Justeru, saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para guru dan semua insan yang bergelar pendidik, baik yang berada di sekolah, di institut pendidikan guru, di kolej-kolej matrikulasi, di institusi pengajian tinggi, di institusi-institusi latihan atau di mana jua anda berada, samada yang masih berkhidmat atau telah bersara. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas segala sumbangan dan pengorbanan anda semua dalam menggalas amanah mulia mendidik anak bangsa dan mengangkat  martabat nusa. Kepada guru-guru pesan saya, sayangilah murid anda, dan  kepada murid nasihat saya, hormatilah dan hargailah jasa guru anda.

Selamat Hari Guru! Terima Kasih Cikgu!
Wabillahi al-taufik walhidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...