JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI15 Oktober 2009

HUKUM D-M

DEFINISI
Hukum D-M ialah hukum atau peraturan menyusun kata nama majmuk dan ayat dengan mendahulukan unsur yang diterangkan (D) dan mengemudiankan unsur yang menerangkan (M).
Contoh :

SUSUNAN YANG SALAH
dalam lain perkataan (in other words)
lain-lain perkara (other matters)
Tan Gigi Klinik (Tan Dental Clinic)
percuma tawaran (free offer)
Mubarak restoran (Mubarak Restaurant)
Dunlop tayar (Dunlop tyre)
Goreng pisang
Aminah Gedung Fesyen
Kedai Jahit Wanita
Cili Sos
Maggi mi
Dua Minit Mi
Syarikat Muthu Perabot
Delima Hotel
Ban Cheong Kedai Buah-buahan

SUSUNAN YANG BETUL
Dengan kata-kata lain
Perkara-perkara lain
Klinik Gigi Tan
Tawaran percuma
Restoran Mubarak
Tayar Dunlop
Pisang Goreng
Gedung Fesyen Aminah
Kedai Menjahit Pakaian Wanita
Sos Cili
Mi Maggi
Mi Dua Minit
Syarikat Perabot Muthu
Hotel Delima
Kedai Buah-buahan Ban Cheong

BENTUK-BENTUK MAKNA DARIPADA HUBUNGAN SEMANTIK

Sinonim
merupakan kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama.
Contoh : cantik=indah, hangat = panas, percaya = yakin


Antonim

merujuk kepada perkataan-perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan.
Contoh : langit lawannya bumi, Panas lawannya sejuk, Kuat lawannya lemah


Hiponim
kata yang mempunyai lingkungan dalam struktur makna.
Contoh : perabot (mempunyai makna umum), Kerusi, meja, almari, katil, sofa (mempunyai makna khusus)
Jadi kata perabot merupakan kata hiponim yang melingkungi benda-benda seperti kerusi, meja, almari, katil dan sofa.


Meronim
perkataan-perkataan yang menunjukkan hubungan sebahagian daripada.
Contoh : atap, dinding, lantai, tingkap, dapur ialah sebahagian daripada rumah dan oleh itu perkataan tersebut menjadi meronim kepada rumah.


Polisim
satu perkataan yang mempunyai makna yang banyak atau satu set makna.
Contoh :
kata mentah mempunyai set makna yang berikut :
Masih muda (untuk buah-buahan)
Tidak masak (masakan)
Belum masak (makanan)
Belum diproses (bahan galian dan lain-lain)
Belum sempurna akal atau fikiran atau belum matang (untuk orang)


Homonim
dua kata atau lebih yang memiliki bentuk yang sama, sama ada dari segi sebutan, ejaan, atau kedua-duanya tetapi mempunyai makna yang berbeza.
Contoh :
daki : kotoran yang melekat pada badan
Daki : memanjat (gunung, bukit)Homofon
kata-kata yang sama sebutannya tetapi berbeza dari segi ejaan dan makna.
Contoh : masa dan (media) massa.Homograf
kata-kata yang sama ejaannya dan mempunyai sebutan yang berbeza.
Contoh : semak (belukar), semak (meneliti dan memeriksa semula) Perang (war), perang (warna blonde)

DENOTASI DAN KONOTASI

DENOTASI
Makna denotasi ialah makna kata yang tersurat.

Contoh :


ibu ayam : ayam betina yang mempunyai anak


Kaki ayam : kaki pada ayam.


Istilah lain untuk makna denotasi ialah makna kamus, dan makna rujukan.KONOTASI

Makna konotasi ialah makna tambahan atau makna tersirat kepada makna denotasi.

Contoh :


ibu ayam : orang yang kerjanya mencari pelanggan untuk pelacur-pelacur


Kaki ayam : kaki yang tidak berkasut.


Makna konotasi juga disebut makna emotif atau makna evaluatif.


Terdapat kata-kata seerti (sinonim) yang mempunyai makna denotasi yang sama tetapi makna konotasi yang berbeza.


Contoh :
Kata mati dan meninggal dunia membawa maksud denotasi perstiwa jiwa seseorang meninggal jasadnya tetapi dari segi makna konotasi, penggunaan perkataan meninggal dunia adalah lebih sopan daripada penggunaan perkataan mati.

KATA PEMERI

DEFINISI
Kata pemeri ialah perkataan yang menghubungkan
subjek dengan frasa-frasa utama dalam prediket.
JENIS-JENIS KATA PEMERI
Terdapat dua kata pemeri, iaitu ialah dan adalah.
CARA MENGGUNAKAN
Kata pemeri ialah diletakkan di hadapan
kata nama atau frasa nama.


Kata pemeri adalah diletakkan di hadapan frasa
adjektif dan frasa sendi nama.

CONTOH AYAT
Perempuan yang berambut panjang itu
ialah kakak saya.
Haiza adalah antara pelajar yang cemerlang
di sekolah itu.
Rojak ialah makanan kegemaran saya.
Tarikh tutup peraduan itu adalah pada hari Isnin.

BAHASA MELAYU DI LUAR NEGARA

SATU perkara yang membuka mata kita hasil daripada penubuhan dan persidangan pertama Majlis Bahasa Melayu Antarabangsa (MABM) bulan lalu ialah betapa banyaknya institusi di luar negara yang mula mengajarkan bahasa Melayu/Indonesia. Hal ini sungguh membanggakan, tetapi pada pihak yang lain pula wujud rasa tanggungjawab untuk menentukan langkah permulaan ini diberi sokongan dan dorongan agar terus berkembang dan maju. Dalam ruangan ini pada kali ini, akan dibincangkan dengan serba ringkas, suasana pengajaran bahasa Melayu di luar negara. Dari segi sejarah dua buah negara muncul sebagai negara yang mempunyai sejarah lama dalam penawaran kursus bahasa Melayu/Indonesia; bahkan yang ditawarkan bukan hanya bahasa tetapi pelbagai aspek kehidupan masyarakatnya, terutama sastera dan kebudayaannya. Dua negara ini ialah Belanda dan England. Sebabnya jelas, iaitu kerana kedua-dua negara ini pernah menjadi penjajah, iaitu Belanda di Indonesia dan Inggeris di Malaysia. Kerana hubungan sejarah ini, universiti utama masing-masing mula memperkenalkan jabatan pengajian Melayu/Indonesia, iaitu di Universiti Leiden di Belanda dan Universiti London di England. Image Mengikut Prof Jan van der Putten dari Universiti Leiden, sejarah pengajaran bahasa dan budaya Indonesia bermula sejak pertengahan abad ke-19, disebabkan orang-orang Belanda yang ingin dikirm berkhidmat di Indonesia dikehendaki belajar bahasa dan pelbagai budaya masyarakat Indonesia. Tradisi ini berterusan hingga ke hari ini, dengan taraf yang tinggi dan mantap di Universiti Leiden. Bahkan, baru-baru ini telah diwujudkan sebuah Kursi Pengajian di universiti tersebut, anjuran bersama kerajaan Malaysia dan Belanda sebagai tanda kejayaan bidang itu. Di negara tersebut, bidang pengajaran meliputi dua aspek; pertama sebagai bahasa, dan kedua dalam konteks bidang pengajian Melayu, pada peringkat universiti. Demikian juga halnya di England. Minat terhadap bahasa Melayu/Indonesia terdapat pada peringkat sekolah menengah, tetapi pengajian di peringkat universiti lebih mendalam. Dua universiti kini menawarkan kursus pengajian Melayu, iaitu Universiti Hull, dan School of Oriental and African Studies di Universiti London. Berbeza dengan keadaan di Belanda, pengajaran bahasa dan budaya Melayu bersifat Melayu Malaysia dan tidak Melayu Indonesia. Sebabnya ialah kerana negara Britain lebih dekat dengan Malaysia, sebagai bekas tanah jajahannya. Indonesia lebih maju dalam mempromosikan bahasa dan budaya mereka melalui kedutaan mereka. Maka bahasa Indonesia (dan seterusnya budaya dan sastera Indonesia) lebih diketahui dan dipelajari orang asing. Namun demikian, keadaan ini sedang berubah dan turut meningkat perkembangan bahasa kita, di samping bahasa Indoensia. Sebagai contoh, di negara China, mengikut Prof Wu Zongyu, daripada semata-mata mengajarkan bahasa Indonesia, kini tumpuannya telah berubah ke bidang Indonesia-Melayu, iaitu di Universiti Beijing dan Guangzhou Universiti yang ditubuhkan pada 1962. Terdapat jurusan bahasa Melayu, satu-satunya universiti yang menawarkan bahasa Melayu dan tidak bahasa Indonesia. Selain itu, pada tahun 1997, dengan sokongan daripada kerajaan Malaysia dan China, sebuah pusat Bahasa Melayu telah ditubuhkan di Beijing. Di Korea Selatan pula, mengikut laporan Prof Chung Young-rhim terdapat tiga perguruan tinggi dan empat kampus yang memberi pengajaran bahasa Melayu/Indonesia, iaitu Hankuk Universiti of Foreign Studies, di Kampus Seoul dan Wangsan, Pusan Univerisiti of Foreign Studies, dan Sungshin College of Foreign Studies. Mengikut Dr Tatiana Dorofeeva dari Rusia, pengajaran bahasa Melayu/Indonesia juga mempunyai sejarah lama, iaitu sejak tahun 1945, tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kini terdapat enam IPT yang menawarkan kursus bahasa Melayu/Indonesia atau bidang pengajian Melayu, misalnya Universiti St Petersburg, Universiti Negara Ilmu Kemanusiaan dan Institut Negara Moscow Hubungan Antarabangsa. Di samping itu terdapat juga Persatuan Nusantara, sebuah persatuan yang melibatkan diri dengan kegiatan pengembangan dan kajian bahasa dan budaya Melayu. Sarjana-sarjana di Rusia amat aktif dan banyak menghasilkan tulisan ilmiah mengenai bidang pengajian Melayu. Di Australia juga terdapat pengajaran bahasa Melayu/Indonesia. Mengikut Prof Adelaar, 19 pusat pengajian tinggi menawarkan program tersebut. Antaranya Griffith Universiti, Universiti of New South Wales, Universiti Sydney, Australian National Universiti, Universiti Melbourne, dan Universiti La Trobe Perlu diakui bahawa di Australia lebih banyak yang mengajar bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Mengikut laporan beliau juga, sekolah menengah di Australia juga mula menawarkan bahasa Melayu/Indonesia sebagai salah satu daripada bahasa negara jiran yang perlu dipelajari. Daripada huraian ringkas di atas, dapat dilihat bahawa bahasa Melayu/Indonesia telah mula dipelajari di luar dunia Melayu. Perkara ini amat menggalakkan. Namun, salah satu keluhan yang disuarakan oleh wakil yang menghadiri persidangan Majlis Bahasa Melayu antarabangsa ialah beberapa kekurangan, misalnya guru penutur asli, bahan pengajaran, dan bahan rujukan. Yang jelas ialah pengajaran bahasa Melayu di luar negara memerlukan bantuan. Kita sebagai salah sebuah negara asal bahasa Melayu perlu mengambil langkah bagi membantu menyelesaikan masalah ini, jikalau kita mahu bahasa Melayu bertapak di luar negara. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah membuat langkah permulaan melalui pengiriman tenaga pengajar dan bahan bacaan. Kita juga patut ikut serta dengan usaha ini. Dengan demikian, bahasa kita akan tersebar luas.

MEMPERTAHANKAN NILAI BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU - DR HASSAN AHMAD

BAHASA penting dalam segala aspek kehidupan manusia, masyarakat dan negara. Inilah sebabnya mengapa bahasa - tidak kira bahasa apa pun - menarik minat pelbagai golongan pengkaji dan pemikir, tidak hanya ahli bahasa. Ahli bahasa deskriptif hanya tertarik untuk mengkaji dan menghuraikan sistem linguistik bahasa itu, mengkaji peraturan tatabahasanya dan sistem fonologinya tetapi kurang memberikan perhatian terhadap fungsi atau budaya dan nilai sosial bahasa itu. 

Pakar-pakar sosiolinguistik pula mengkaji tentang fungsi sosial bahasa. Tentang bagaimana bahasa digunakan hari-hari dalam masyarakat dan bagaimana manusia membentuk makna berdasarkan konteks sosialnya. Dalam budaya Melayu, misalnya, terdapat fenomena bahasa budaya yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata `budi bahasa'. Orang yang dikatakan `tidak tahu bahasa' bererti orang itu tidak pandai berbudi bahasa, yakni tidak mengetahui adat berbahasa menurut konteks sosialnya. Bahasa juga boleh dikaji dari segi psikologi. Ahli psikolinguistik (atau ahli psikologi bahasa) mahu tahu apakah proses yang berlaku dalam minda atau otak manusia apabila dia mengeluarkan atau mengucapkan bahasa dan memahami bahasa. Kajian ini menumpukan perhatian kepada proses pemikiran yang berlaku apabila orang menggunakan bahasa. 

Antara persoalan yang cuba dipastikan ialah soal pengaruh bahasa terhadap pemikiran manusia dan pengaruh pemikiran manusia terhadap perkembangan bahasa. Ahli antropologi budaya bahasa cuba mengkaji hubungan genetik atau budaya antara bahasa dengan bangsa atau kumpulan etnik yang menggunakan bahasa. Jadi, mereka mahu tahu setakat mana bahasa menandakan jati diri (identiti) bangsa yang menggunakan bahasa itu sebagai bahasa aslinya. 

Dari sini timbul pula soal `nasionalisme bahasa' yang termasuk dalam kajian sains politik. Soal yang dikaji ialah peranan bahasa sebagai alat politik. Misalnya, bagaimana bahasa digunakan untuk membangkitkan kesedaran bahawa bahasa penting sebagai pembentuk kesatuan politik yang disebut `negara' atau negara bangsa'. Sering kali, `politik bahasa' ini menyebabkan sesebuah negara menggubal dasar bahasa atau membuat undang-undang mewajibkan warganegara menggunakan satu-satu bahasa yang dipilih sebagai bahasa rasmi negara itu. Dasar ini terdapat di kebanyakan negara, terutama di negara yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik dan pelbagai bahasa. Contohnya yang terdekat ialah Malaysia, Indonesia, Thailand dan banyak negara lain lagi, termasuk Amerika Syarikat dan seluruh negara Eropah, Jepun, China, Korea, Australia dan New Zealand. 

Ada negara yang dasar bahasanya tidak bertulis. Tidak ada akta bahasa. Contohnya, di Britain bahasa rasminya iaitu bahasa yang digunakan dalam semua urusan dan kegiatan sektor swasta ialah bahasa Inggeris. Padahal di Britain terdapat banyak bahasa lain seperti bahasa Scottish, bahasa Wales dan bahasa Irish yang hampir-hampir luput kerana fungsinya di seluruh Britain sangat terhad. Yang terakhir, bahasa juga menjadi subjek kajian dan renungan ahli falsafah. Soal yang dikaji selalunya bersifat abstrak dan logikal: Bagaimana kita tahu bahawa satu-satu ayat atau perkataan itu, yang disebut `proposisi', benar atau tidak benar. Misalnya, bagaimana kita hendak memastikan dalam minda atau otak kita, bahawa perkataan `meja' benar-benar melambangkan benda yang disebut `meja' itu. Orang yang mengkaji soal semiotik, iaitu kajian tentang `tanda' atau `lambang', juga menanyakan soal yang sama. 

Tetapi kaedah yang digunakan tidak sama dengan kaedah yang difikirkan oleh ahli falsafah bahasa. Manakala ahli semiotik menggunakan kaedah hermeneutik, pragmatisme dan sosiologi untuk mengkaji `makna' pada tanda atau lambang atau dalam teks tertentu, ahli falsafah pula lebih mementingkan kaedah logik untuk mengkaji hubungan antara bahasa dengan makna. Berdasarkan huraian ringkas tentang kepelbagaian minat yang diberi oleh pelbagai ahli dan pemikir (tidak hanya ahli bahasa) terhadap bahasa dan hubungannya dengan manusia, masyarakat, politik, falsafah, budaya, etnisiti, psikologi dan pemikiran, dapatlah kita membuat kesimpulan bahawa bahasa tidak hanya bererti sistem linguistik semata-mata. Sistem linguistik ialah soal nahu atau tatabahasa, istilah, ejaan, sebutan baku dan sebagainya. Tetapi bahasa mencakupi keseluruhan hidup manusia sebagai alat pemikiran, alat budaya, sebagai sumber kemajuan dan tamadun serta sumber kestabilan masyarakat dan negara. Ia juga sebagai pembentuk keperibadian dan nilai manusia. Jadi, yang penting bukan hanya bahasa itu sebagai sistem linguistik semata-mata tetapi sebagai sistem nilai. 

Bahasa Latin masih menjadi sumber peminjaman kata dan istilah baru bagi bahasa-bahasa Eropah, tetapi nilainya sebagai alat penjana tamadun dan pemikiran tinggi dalam zaman moden ini tidak ada lagi. Salah satu nilai yang perlu ada pada bahasa Melayu ialah nilainya sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Para pengkaji bahasa, baik ahli bahasa deskriptif, ahli sosiolinguistik, ahli psikolinguistik, ahli budaya (antropologi) bahasa, ahli semiotik, mahupun ahli falsafah bahasa, walaupun mereka menggunakan kaedah kajian yang berlainan, semuanya sepakat tentang bahasa. Menurut pengkaji, bahasa - tidak kira bahasa apa pun - mempunyai keupayaan yang tidak terhad untuk mengungkapkan fikiran bangsa yang menggunakan bahasa itu sebagai bahasa utamanya. Seperti kata seorang pemikir psikologi atau kognitif bahasa, Steven Pinter (1994), yang mencipta bahasa ialah minda (fikiran) manusia. 

Jikalau fikiran bangsa atau manusia itu maju, maka akan majulah bahasanya. Setiap kali manusia berfikir dia mencipta makna dan makna ini boleh disampaikan melalui kata-kata yang sudah ada dalam perbendaharaan kata bahasanya. Atau melalui kata-kata dan istilah baru yang boleh diciptakan, sama ada melalui proses peminjaman atau melalui cara lain, berdasarkan sistem linguistik bahasanya. Demikianlah caranya bangsa Inggeris misalnya, maju dalam bidang ilmu bukan kerana bahasa Inggeris itu dilahirkan sejak asalnya sebagai bahasa yang memang `sudah maju' dari segi sistem linguistiknya atau dari segi kehadiran peristilahan ilmunya. Tetapi bangsa mereka maju dalam bidang ilmu kerana dua faktor: Pertama, kerana di kalangan bangsa Inggeris wujud sekumpulan manusia yang kita sebut `ahli fikir' atau `ahli sains' seperti Roger Bacon dan Isaac Newton dalam abad ke-16 dan 17. 

Mereka juga memiliki `sasterawan besar' seperti Shakespeare yang berfikir dan menulis dalam bahasa Inggeris, bahasa ibunda mereka. Kedua, bahasa Inggeris asal, iaitu bahasa Anglo-Saxon, tidak mempunyai istilah sains untuk menyatakan konsep dan teori baru. Oleh itu, para pemikir dan ahli sains Inggeris terpaksa meminjam istilah yang cukup banyak daripada bahasa Latin dan bahasa Greek. Hari ini, tidak ada satu ayat bahasa Inggeris dalam bidang apa pun yang tidak mengandungi istilah pinjaman. Demikianlah juga proses yang berlaku pada bahasa Melayu sejak abad ke-15, lebih-lebih lagi sejak abad ke-16 dan 17. Para pengarang, pemikir dan sasterawan berbahasa Melayu di rantau ini menghasilkan seberapa banyak karya besar dalam bidang kesusasteraan, ilmu teologi, ilmu metafizik dan tasawuf dan falsafah dalam bahasa Melayu. 

Mereka bertembung dengan pelbagai tamadun luar, terutama tamadun Islam, lalu mempelajari `ilmu Islam', meminjam istilah-istilah baru dari bahasa Arab untuk menghasilkan karya-karya yang besar itu dalam bahasa Melayu. Daya kreatif bahasa Melayu terkenal. Pemikir Melayu sering menggunakan bahasa metafora (bahasa perumpamaan), bahasa kiasan dan bahasa alegorikal untuk menyampaikan isi hati, pandangan hidup dan pemikiran mereka secara padat dan mendalam. Mereka tidak hanya menggunakan kata-kata yang literal atau leksikal. Tetapi yang penting ditegaskan ialah, bahasa Melayu sudah berkurun-kurun lamanya berfungsi sebagai alat penjana tamadun ilmu dan tamadun budaya tinggi di seluruh rantau ini. Jadi, kalau hari ini ada orang yang berkata bahawa bahasa Melayu `tidak mampu' menjana tamadun tinggi, tidak mampu menjadi bahasa sains dan bahasa teknologi, saya kira orang itu tidak membaca sejarah bahasa Melayu ini. 

Ataupun orang ini sengaja menutup fikirannya terhadap peri pentingnya bahasa ini sebagai alat kemajuan bangsa berbahasa Melayu di rantau ini. Hari ini terbukti bahawa tradisi yang sudah terbina sejak berkurun lamanya itu dapat disambung semula setelah dasar negara menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan hingga ke peringkat pengajian tinggi. Beribu-ribu sarjana dalam pelbagai bidang ilmu, termasuk antaranya beberapa banyak pakar sains dan perubatan, dari semua kaum terdidik melalui sistem kebangsaan ini. Jika dasar ini dikekalkan dan diperkukuhkan lagi, pasti nilai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu akan terus meningkat dan orang akan terus tertarik untuk mempelajari bahasa ini kerana nilainya. 

Yang penting ialah bangsa Melayu harus mengembangkan ilmu dalam bahasanya, baru bahasa kita terus menjadi bahasa yang kreatif dan produktif ilmu. Maksudnya, kita harus terus berfikir dalam bahasa kita sendiri, sebagaimana juga bangsa lain maju dalam bahasa sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan peranan bahasa sebagai alat pemikiran bangsa. Ini tidak bererti bahawa kita tidak usah mencari ilmu yang ada dalam bahasa-bahasa lain. 

Ada orang yang menyangka bahawa orang Melayu yang cuba memperjuangkan bahasa Melayu mengamalkan `nasionalisme bahasa' yang sempit. Kita patut menyedari bahawa orang yang dikatakan menganut faham `nasionalisme' yang sempit ini banyak yang menguasai bahasa Inggeris tinggi. Mereka tidak pernah membenci bahasa asing. Malah merekalah paling ke depan menyokong segala usaha kerajaan untuk meningkatkan pengajaran bahasa Inggeris di sekolah kita. Tidak cukup kalau `martabat' bahasa Melayu di negara ini kekal hanya sebagai bahasa urusan pentadbiran kerajaan sahaja, atau sebagai lingua franca biasa, jika taraf atau nilainya sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan tidak dimajukan terus. Dan usaha ini tidak hanya mesti bergantung kepada dasar kerajaan. 

Para pemikir, para sarjana, penulis Melayu sendiri harus melakukan usaha ini dengan lebih gigih dan komited. Dengan usaha itu, tidaklah mustahil suatu ketika nanti, bahasa Melayu boleh menjadi sumber ilmu yang penting di rantau ini.