JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI30 November 2011

ISU SAINS DAN TEKNOLOGI : MIMOS DI LANDASAN TEPAT BANGUNKAN NANOTEKNOLOGI

Oleh LAUPA JUNUS


Sesuai dengan statusnya sebagai salah sebuah daripada lima agensi yang dianugerahkan status Pusat Kecemerlangan (CoE) di bawah Program Nano Malaysia oleh Direktorat Nanoteknologi Kebangsaan (NND), Pusat Kecemerlangan Nanoteknologi MIMOS memainkan peranan utama dalam penyelidikan gunaan dalam teknologi terkehadapan. Pusat kecemerlangan nanoteknologi itu memfokuskan kepada bidang yang dijangka menyumbang kepada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKEA) khususnya pertanian, kesihatan dan pendidikan. Ia sejajar dengan aspirasi nasional menjadikan nanoteknologi sebagai enjin penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketika ini, penyelidikan dan pembangunan berkaitan nanoteknologi di MIMOS yang ada termasuk pembangunan top down dan bottom down nano pembuatan, nanomaterial dan kemudahan ujian nano peralatan. MIMOS juga memfokuskan kepada program simulasi nanopencirian dan menghasilkan model matematik bagi nano pembuatan, nanomaterial dan nano peralatan.

Program tersebut dinyatakan oleh Pengarah Penyelidikan Sistem Mekanikal Nanoelektro (NEMS)/ Sistem Mekanikal Mikroelektro (MEMS) MIMOS, Saat Shukri Embong pada satu majlis taklimat khas di ibu pejabat MIMOS baru-baru ini. ''Kami juga bekerjasama dengan NND untuk menyediakan platform asas untuk universiti , pusat penyelidikan dan industri serta menyasarkan kerjasama dan usaha bersama membangunkan kemampuan nanoteknologi negara," katanya. Pada masa sama, MIMOS juga berperanan sebagai gerbang atau pintu masuk kepada hubungan kerjasama antarabangsa dalam penyelidikan nanoteknologi. Mengimbas kembali mengenai bidang nanoteknologi di MIMOS, Saat Shukri berkata, ia merupakan satu daripada 10 kluster teknologi yang dibangunkan oleh agensi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Bidang lain ialah keselamatan maklumat, perkomputeran termaju, kepintaran informatik, tenaga mikro, psikometrik, komunikasi wayarles, mikroelektronik, teknologi pengetahuan serta analisis dan pemodelan termaju.

Katanya, menerusi kluster nanoelektronik, pihaknya pada masa ini memberi fokus kepada nanomaterial berfungsi, nanofotonik dan integrasi bahan nano dengan pelbagai sensor serta sistem peralatan tenaga mikro. Sejak penubuhannya pada 2004 beliau berkata, setakat ini antara produk inovasi yang berjaya dihasilkan ialah pelbagai nanopartikel, nano tiub, nanowayar dan nanokomposit. Bagaimanapun, beliau menyasarkan dalam banyak produk tersebut, antara yang boleh dimanfaatkan ialah produk nano sebagai alat penderia atau sensor untuk pelbagai kegunaan. Ia temasuk sistem tuaian tenaga mikro untuk kegunaan dalam pertanian, akuakultur, pemantauan kualiti air dan alam sekitar, pemantauan kesihatan dan perubatan serta keselamatan awam. Antara kejayaan yang dicatatkan setakat ini ialah penggunaan rangkaian sensor wayarles (WSN) yang menggunakan teknologi sensor untuk aplikasi pertanian berteknologi tinggi. Teknologi tersebut yang diperkenalkan beberapa tahun lepas memanfaatkan pelbagai teknologi lain untuk membangunkan satu sistem pengurusan pertanian berteknologi tinggi atau pertanian tepat menggunakan struktur rumah pelindung .

Selain struktur atau rumah pelindung dan teknologi sensor, WSN juga memanfaatkan teknologi fertigasi. Teknologi berkenaan merujuk kepada sistem penanaman tanpa menggunakan tanah dengan baja dan air secara serentak disalurkan kepada tanaman menggunakan paip khas ke media berupa cocoa peat. Sensor dipasang pada media tanaman dan beberapa bacaan para meter termasuk suhu, kelembapan, konduktiviti oksigen terlarut, ammonia terlarut, kemasaman (pH), dan nutrien tanah diambil bacaannya. Teknologi tersebut dikatakan telah dimanfaatkan oleh Malaysian Agrifood Corporation (Mafc) di Cameron Highlands untuk penanaman tomato dan beberapa lokasi di Sabah dan Terengganu. ''Teknologi pendebungaan kelapa sawit oleh Felda juga memanfaatkan penggunaan teknologi sensor kami," kata Saat Shukri. Dengan teknologi pemantauan itu, MIMOS membantu industri mengurangkan penggunaan tenaga buruh memandangkan kebergantungan berterusan kepada mereka membawa masalah jika pekerja terbabit meninggalkan negara ini.

FOKUS BANGUNKAN SENSOR

MIMOS juga berkongsi kemudahan yang dimiliki dalam bidang nano pembuatan, dan penghasilan peralatan berasaskan nano berskala besar dan sebagai pusat rujukan dalam bidang nanoelektronik. Menurut Saat Shukri, peta kerangka atau road map pelantar teknologi penyelesaian MIMOS dari 2011 hingga 2015 dibangunkan sejajar dengan unjuran pertubuhan pasaran global yang memfokuskan kepada peningkatan peralatan sensor dan tenaga mikro. Ini memungkinkan integrasi elemen berasaskan nanoteknologi bagi memastikan sensitiviti tinggi, respons lebih baik, penggunaan kuasa yang rendah, saiz lebih kecil meningkatkan ketahanan dan lebih fleksibel. Selain itu, ia juga mempunyai kapasiti penyimpanan tenaga supaya lebih sesuai dalam penukaran tenaga serta kos yang lebih kompetitif untuk pelbagai industri, pertanian ,alam sekitar, kesihatan, keselamatan dan pertahanan. Pada tahun hadapan, usaha penyelidikan dan pembangunan nanoteknologi di MIMOS akan menumpukan kepada pembangunan sensor gas dan logam berat serta sistem pertanian pintar manakala pada 2013 melibatkan penambahbaikan sensor kepada aplikasi yang disasarkan seperti biosensor dan pemantauan alam sekitar.

Pada 2014, MIMOS akan fokus kepada penambahbaikan alat pengesan peluh dan nutrien badan dan sistem pemantauan penyakit tumbuhan serta ternakan menggunakan peralatan nano berasaskan bendalir. Pada 2015 pula, sensor berkenaan akan dibangunkan kepada pelantar reconfigurable dengan tumpuan kepada peralatan bioperubatan yang dapat diintergrasikan bersama alat pengesan. Menurut Saat Shukri, berdasarkan kepada firma perunding global Cientifica, pasaran produk yang berasaskan nanoteknologi dijangka mencecah RM821 billion pada tahun depan dan RM4.5 trilion pada 2015. Pertumbuhan dijangka tinggi bagi produk penjagaan kesihatan dan farmaseutikal meskipun banyak aplikasi lain mempunyai potensi tinggi MIMOS mempunyai amalan pembangunan dan pengkomersialan produk yang boleh membantu industri tempatan untuk menghasilkan produk teknologi bernilai tinggi. Akhirnya, Pusat Kecemerlangan Nanoteknologi MIMOS telah berkembang dan semakin kukuh dengan pertambahan kepakaran dan kemampuan sejak penubuhannya pada 2004.

Sehingga kini , pusat berkenaan mempunyai 37 pakar utama dalam bidang nanoteknologi MIMOS menyasarkan pertambahan kepakaran dua kali ganda dalam tempoh lima tahun akan datang sejajar matlamatnya untuk menjadi pusat pembangunan genrasi baru nanoteknologi berdaya saing. Bahagian Nanoteknologi juga disokong oleh MIMOS , mempunyai gabungan penyelidik terkemuka dalam pembangun produk. Ketika ini, jumlah paten yang dihasilkan oleh pusat-pusat kecemerlangan nanoteknologi meningkat daripada 24 paten pada 2006 kepada 190 pada tahun lepas dan daripada itu sebanyak 79 paten yang telah difailkan dan enam daripadanya yang telah diberi geran oleh Perbadanan Harta Intelek (MyIPO). Pusat-pusat yang telah diiktiraf ini mempunyai kemudahan bilik bersih, peralatan nanofabrikasi mampu memproses sehingga saiz lapan inci wafer dan memiliki makmal komprehensif untuk analisis dan nanocharacterisation. MIMOS sendiri mempunyai kemudahan sintesis nanopartikel, nanowayar, nanotiub dan nanokomposit.

MIMOS juga membangunkan silikon nanostruktur untuk kegunaan NEMS. Menurut Saat Shukri , pusat kecemerlangan MIMOS kini berada pada landasan tepat untuk berperanan sebagai pemangkin program pembangunan dan pengkomersialan dan pemacu utama untuk Malaysia mencapai matlamat menjadikan nanoteknologi menyumbang satu peratus kepada pendapatan negara kasar (GNI) sebanyak RM1.7 trilion menjelang 2020.

SUMBER
UTUSAN MALAYSIA
21 NOVEMBER 2011


ISU SAINS DAN TEKNOLOGI : MEMACU INOVASI DARIPADA NANOTEKNOLOGI

Oleh DR. SAIFOLLAH ABDULLAH


Peralatan photoluminescence spectrometer dan Raman Spectrometer bagi pengukuran fotoluminasi dan ketulenan bahan.

Penubuhan Unit Khas Inovasi (UNIK) yang telah di umumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Julai tahun lepas bertujuan memperkukuhkan strategi dan polisi untuk membantu mempromosikan inovasi secara menyeluruh kepada masyarakat. UNIK yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM) menjadi pelengkap kepada penubuhan Pusat Inovasi Negara (MyNIC) yang ditubuhkan pada Oktober 2009. Ia bertujuan menyerapkan inovasi sebagai satu amalan di kalangan rakyat. Perdana Menteri juga telah menyatakan bahawa kerajaan bersetuju supaya pembangunan nanoteknologi menjadi sumber baru dalam Model Baru Ekonomi (MBE). Nanoteknologi merupakan satu bidang yang kehadapan dalam pembangunan teknologi pada masa ini. Justeru itu amat penting bagi Malaysia untuk tidak ketinggalan dalam bidang nanoteknologi. Nanoteknologi juga telah mendapat perhatian dalam agenda besar negara iaitu dalam agenda inovasi negara , MBE dan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).

Sokongan kerajaan dalam bidang nanoteknologi amatlah bermakna melalui pelancaran Inisiatif Nanoteknologi Kebangsaan(NNI) pada tahun 2006, penubuhan Direktorat Nanoteknologi Kebangsaan (NND) dan penganjuran Ekspo dan Sidang Kemuncak NanoMalaysia 2011. Nanoteknologi merupakan teknologi pada tahap atom atau pada skala perbilion meter. Konsep teknologi nano telah diperkenalkan pada tahun 1956 dan telah mula menarik perhatian secara lebih meluas pada tahun 90an. Teknologi berkenaan telah membawa harapan baru kepada pelbagai aplikasi bertahap tinggi misalnya dalam bidang telekomunikasi, penderia berketepatan tinggi, pelbagai peranti, punca tenaga berkeupayaan tinggi dan lain-lain. Permasalahan teknologi masa kini memerlukan penyelesaian berinovasi berdasarkan kepada ilmu pengetahuan baru. Oleh itu, teknologi berkenaan dilihat mempunyai keupayaan dalam menangani permasalahan teknologi masa kini. Banyak penyelidikan dan penghasilan produk berasaskan nanoteknologi merupakan inovasi daripada teknologi masa kini.

Berdasarkan keyakinan sains sekiranya bahagian berfungsi dalam sesuatu produk diinovasikan pada tahap nano maka kecekapan akan meningkat sehingga beribu kali ganda. Oleh itu secara amnya, nanoteknologi berupaya memacu inovasi bagi meningkatkan keupayaan produk-produk masakini di samping menghasilkan produk-produk baru yang belum wujud sebelum ini. Peranti sel solar telah lama dibangunkan dan telah diguna secara komersial sama ada dalam bidang penjanaan tenaga elektrik sehinggalah keperanti-peranti elektronik. Bagaimanapun dengan perkembangan dan permintaan teknologi yang mendesak termasuk kesedaran dalam teknologi hijau dan pembangunan pembuatan kereta bertenaga solar memerlukan keupayaan sel solar yang tinggi. Kini inovasi dalam bidang ini amatlah diperlukan. Teknologi fabrikasi, reka bentuk dan penggunaan bahan berfungsi masa kini dilihat tidak dapat memenuhi permintaan ini.

Oleh itu, nanoteknologi diyakini akan mengambil tempat bagi meningkatkan keupayaan sel solar dengan pembangunan proses fabrikasi-nano, reka cipta dan yang lebih penting adalah penemuan bahan-nano yang telah menunjukkan keupayaan yang amat menyakinkan. Sel solar yang dibangunkan berasaskan teknologi nano dijangkakan meningkatkan keupayaan sehingga sekitar 40 peratus. Produk kosmetik merupakan bidang yang paling banyak menggunakan inovasi dalam teknologi nano. Produk-produk pemutih kulit, antipenuaan, antikedut ,pencuci muka dan lain-lain produk telah banyak dipasarkan dan mendapat permintaan amat menggalakkan. Sesetengah produk masih menggunakan bahan aktif yang sama tetapi telah diinovasikan berasaskan nanoteknologi. Pengenalan konsep pengangkut dalam industri kosmetik berasaskan nanoteknologi merupakan asas inovasi produk-produk kosmetik. Pengenalan pengangkut bersaiz-nano merupakan inovasi paling berpotensi. Dengan nanoteknologi sistem pengewapan bagi membuka liang rongga kulit tidak diperlukan tetapi memadai hanya menyapu krim yang mengandungi pengangkut-nano dan ia akan masuk ke bawah lapisan kulit.

Selain industri kosmetik, penggunaan nanoteknologi amat berpotensi dalam bidang farmaseutikal. Ia juga berasaskan kepada idea masa kini yang telah dihasilkan semula berasaskan nanoteknologi dengan keyakinan akan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penggunaannya. Sistem pengangkut ubatan dalam badan telah mula digunakan dengan pengenalan pengangkut-nano. Dengan penyalutan ubatan pada partikel bersaiz-nano atau pembungkusan ubatan pada saiz nano akan meningkatkan keberkesanan penggunaan ubatan di samping mengurangkan lebihan ubatan yang tidak digunakan melalui pelepasan terkawal. Sistem pengangkut-nano dalam perubatan dijangka akan lebih maju lagi dengan jangkaan akan memperkenalkan sistem pengangkut-nano yang boleh dikawal melalui komputer. Oleh itu ia akan ditujukan terus dengan lebih tepat kepada bahagian yang dikenal pasti. Bidang pertanian merupakan aktiviti warisan dan kekuatan kepada negara.

Usaha-usaha untuk menjadikan pertanian sebagai satu bidang yang lebih bermanafaat telah banyak dijalankan. Selain menerapkan konsep pertanian satu perniagaan, konsep inovasi juga mestilah diambil berat dalam industri pertanian. Inisiatif tersebut amat diperlukan untuk terus memartabatkan lagi bidang pertanian sebagaimana di negara-negara Eropah dan negara maju yang lain. Oleh itu, nanoteknologi dilihat sebagai salah satu alternatif bagi inovasi dalam bidang pertanian. Walaupun secara amnya persepsi bahawa aplikasi nanoteknologi kebanyakannya tertumpu kepada aplikasi elektronik dan komunikasi namun sebenarnya ia mempunyai keupayaan amat besar dalam inovasi pertanian. Pengenalan baja pelepasan perlahan berasaskan nanoteknologi dijangka akan meningkatkan hasil sebanyak dua puluh peratus. Kawalan racun perosak menggunakan nanoteknologi meningkatkan keberkesanan kawalan. Persekitaran dan perubahan iklim yang tidak menentu memerlukan pemantauan secara lebih tepat, dengan menggunakan penderia-nano yang berupaya memberi maklumat dengan lebuh tepat.

Industri penghasilan produk makanan telah lama berkembang dengan pelbagai teknologi. Namun ia akan mendapat lebih faedah dari inovasi berasaskan nanoteknologi iaitu meliputi penghasilan makanan, pembungkusan makanan dan keselamatan makanan. Rasa makanan akan lebih sedap apabila saiz butiran kandungan pada tahap nanometer misalnya coklat dan aiskrim akan rasa lebih sedap dan mesra lidah. Pembungkusan makanan menggunakan pembungkus bersalut lapisan nano akan memastikan kesegaran makanan akan lebih lama. Selain itu juga, sistem keselamatan terutamanya pencemaran bahan kimia dan lain-lain pencemaran berbahaya dapat dikesan pada ketepatan tinggi dengan menggunakan peranti penderia-nano. Selain itu, banyak lagi inovasi berasaskan nanoteknologi telah diperkenalkan bagi peralatan kegunaan seharian. Ini termasuk penghasilan kaca bersih-sendiri, penapis air nano yang dapat memberi kualiti air yang lebih bersih, permukaan bebas bakteria melalui salutan-nano, penapis udara-nano berkualiti tinggi dan banyak lagi produk masa kini Inisiatif bagi menggalakkan penyelidikan dan pengkomersialan produk berinovasi berasaskan nanoteknologi patutlah dilihat dan diberi perhatian sebagai salah satu alternatif yang berkesan. Ia bersesuaian dengan saranan Perdana Menteri bagi menterjemahkannya dalam agenda inovasi negara dan MBE.

SUMBER
UTUSAN MALAYSIA
28 NOVEMBER 2011ISU ICT : PERMAINAN VIDEO BAIK UNTUK KANAK-KANAK?

Oleh MOHD. RIDZWAN IMAN


Bagi ibu bapa yang selama ini memandang serong terhadap permainan video, tentu kenyataan bahawa permainan video dapat memberi kesan positif kepada kanak-kanak sukar diterima oleh mereka. Masakan tidak, jika anak-anak mereka sebelum ini sering mengabaikan kerja rumah, malas membantu ibu di rumah, malas bersukan atau kerap ponteng sekolah - semuanya dek kerana terlalu asyik dengan permainan video, tentu kenyataan itu dibantah sekeras-kerasnya. Bagaimanapun, mereka harus bertenang kerana apa sahaja perbuatan yang dilakukan secara berlebihan, termasuk bermain video boleh mendatangkan keburukan tetapi jika ia dilakukan mengikut kawalan, tentu ia boleh memberi kebaikan. Kajian demi kajian yang dijalankan ke atas pemain video menunjukkan sememangnya ia boleh memberi kesan positif seperti seseorang itu akan lebih cepat bertindak, cepat membuat keputusan, tahap kesedaran tinggi, fikiran lebih tenang dan sebagainya. Kajian terkini oleh pelajar dari Michigan State University (MSU), Amerika Syarikat (AS) menambahkan lagi kesan positif ke atas pelajar yang bermain permainan video - iaitu lebih kreatif.

Menurut kajian ke atas para pelajar berusia 12 tahun itu, lebih banyak permainan video yang dimainkan oleh kumpulan kanak-kanak itu, kreativiti mereka juga didapati semakin meningkat. Walaupun tidak dapat dinafikan terdapat laporan yang menyatakan kanak-kanak yang bermain permainan ganas seperti Mortal Kombat boleh menjadi kurang sensitif dan agak agresif, tetapi laporan itu harus diimbangi juga dengan kesan positif. Kajian yang dijalankan oleh Yayasan Sains Kebangsaan AS itu dijalankan oleh penyelidik dari MSU ke atas 491 pelajar pertengahan bagi menguji daya kreativiti mereka menggunakan alat ujian Torrance Test of Creativity-Figural. Kanak-kanak yang bermain permainan video lebih cenderung untuk menjadi lebih kreatif, tidak kira sama ada permainan yang ganas atau tidak ganas. Jadi, permainan tidak ganas juga berkemungkinan akan menghasilkan kesan yang sama kepada kanak-kanak - asalkan mereka sentiasa melibatkan diri.

Menariknya, kajian mendapati penggunaan telefon bimbit, melayari laman web, dan penggunaan komputer yang bukan berkaitan permainan tidak menyumbang kepada peningkatan kreativiti. Ketua penyelidik, Linda Jackson, seorang profesor Psikologi di MSU berkata, penemuan menggalakkan untuk para pereka permainan video mengenalpasti aspek-aspek kreatif dalam permainan video. Apabila mereka berbuat demikian, permainan video boleh direka untuk mengoptimumkan pembangunan kreativiti di samping mengekalkan unsur hiburan supaya generasi baru permainan video akan mengaburkan perbezaan antara pendidikan dan hiburan. Jadi adakah permainan video memberi kesan buruk kepada anda? Itulah yang mereka katakan bergembira dan berseronok. Bermain permainan video mempunyai beberapa kesan buruk.. tetapi bukan semuanya keburukan dan teruk. Satu lagi kajian menunjukkan permainan video yang santai akan membuatkan pemain sentiasa gembira.

Kajian itu menunjukkan bahawa permainan video santai seperti Endless Ocean, akan menyebabkan pemain berasa gembira dan lebih suka bergaul berbanding jika bermain permainan video yang ganas. Walaupun anda mungkin mempunyai senyuman yang lebar di muka seperti meniup api ke atas lawan anda apabila bermain Halo, anda sebenarnya akan lebih gembira jika bermain Endless Ocean, kerana boleh berinteraksi dengan hidupan laut. Menurut Profesor Kominukasi dan Psikologi, Ohio State University, Brad Bushman yang telah menjalankan dua kajian, bermain video secara santai dan permainan video yang tidak ganas akan menyebabkan pemain sentias berada dalam 'mood' yang lebih baik dan pandai bergaul, berbanding mereka yang bermain permainan video yang ganas. Kajian melibatkan sekumpulan 150 pelajar di Ohio untuk bermain tiga jenis permainan Wii selama 20 minit - yang santai seperti Endless Ocean, yang natural seperti Super Mario Galaxy dan yang ganas seperti 4 Evil Residen. Dalam kajian kedua, sekumpulan 116 pelajar telah diminta sekali lagi untuk memainkan salah satu daripada tiga jenis permainan dalam masa 20 minit, dan kemudian lengkapkan soal selidik yang diberi mengenai mood mereka. 


Mereka yang memainkan permainan yang santai merasakan diri mereka mendapat lebih kebahagiaan, kasih sayang dan kesan emosi yang positif, berbanding dengan orang lain yang bermain permainan ganas. Permainan video yang santai akan membuatkan orang berada dalam mood yang baik dan apabila orang berada dalam mood yang baik, mereka lebih cenderung untuk membantu orang lain, dan itulah yang lebih baik untuk semua orang.
SUMBER
UTUSAN MALAYSIA
20 NOVEMBER 2011


29 November 2011

ISU BAHASA : NILAI BAHASA MELAYU DI IBU KOTA KUALA LUMPUR


Usaha kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu nampaknya tidak begitu dipedulikan oleh sesetengah kelompok di ibu negara yang lebih mengagungkan bahasa asing, terutama bahasa Inggeris. Kuala Lumpur merupakan lokasi terpenting bagi negara ini, jadi sudah sewajarnya ia menjadi tempat untuk menggambarkan identiti sebenar Malaysia dan rakyatnya, tetapi itu tidak berlaku apabila kita melihat kepada nama-nama tempat atau bangunan komersial yang kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Keadaan ini dapat dilihat apabila semakin banyak projek komersial yang menggunakan bahasa asing bagi menamakan tempat serta projek mereka yang sekali gus menafikan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara ini. Tinjauan di sekitar ibu negara mendapati banyak projek komersial yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai nama bangunan dan kawasan komersial yang dimajukan oleh pihak swasta.

Hinggakan kadang-kadang terasa kita seperti berada di United Kingdom, Itali, Sepanyol mahupun Hong Kong. Selain itu, beberapa papan iklan atau sepanduk iklan bersaiz gergasi turut sama ‘bersekongkol’ dengan perbuatan mengagungkan bahasa Inggeris ini. Antara tempat yang dapat kita lihat nama-nama asing ini adalah sekitar Jalan Chan Sow Lin, Jalan Duta, Jalan Tun Abdul Razak, Jalan Sultan Ismail, Jalan Loke Yew dan Lembah Pantai. Nama-nama dalam tempat dalam bahasa Inggeris ini dapat dilihat pada beberapa bangunan baru seperti Southgate, Viva Home, The Reef dan projek pembangunan Bangsar South. Walau apa pun alasan yang diberikan oleh pihak-pihak terbabit, sedar atau tidak mereka sendiri telah meletakkan bahasa rasmi negara di tempat yang lebih rendah berbanding bahasa asing. Adakah mereka yang memajukan projek-projek ini malu untuk menggunakan bahasa kebangsaan atau mungkin juga mereka menganggap bahasa Melayu tidak mempunyai nilai komersial.

Atau mereka sebenarnya tidak kreatif untuk mencari perkataan-perkataan yang enak didengar dan bernilai komersial untuk menamakan projek dimajukan mereka. Sebenarnya, dengan sedikit kreativiti dan memerah akal maka dapatlah kita nama-nama indah seperti Suria KLCC, Menara Dayabumi, Mutiara Damansara, Aman Suria Damansara atau Awana Genting Highlands contohnya. Seorang jurutera ukur tanah, Nashrul Adiey Habib, 33, berkata, semakin pesat pembangunan di negara ini, semakin terhakis identiti rakyat dan budayanya. Katanya, banyak tempat yang menggunakan bahasa asing yang menyebabkan kita umpama berada di negara luar dan bukan di bumi sendiri. Kerajaan haruslah memainkan peranan dengan mewajibkan projek-projek komersial ini menggunakan bahasa Melayu supaya bahasa ibunda ini dapat diperkasakan. Benar kata Nashrul Adiey, kerajaan melalui agensi-agensinya yang sepatutnya memainkan peranan dan menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk memastikan bahasa Melayu berada pada tempatnya.

Sementara itu, seorang pemandu teksi, K. Parameswaran, 40, pula berpendapat, nama-nama tempat tersebut haruslah dibuat dalam dwi bahasa. Ini adalah bagi memudahkan pelancong-pelancong dari luar untuk memahami nama tersebut supaya mereka tidak keliru atau sesat dan sekali gus dapat menarik pelancong ke dalam negara. “Pengalaman saya apabila melancong di satu tempat di India yang hanya mempunyai papan tanda dalam bahasa tempatan di situ memang menyusahkan saya sebagai pelancong. Jadi saya berharap agar di Malaysia kita dapat buat dalam dwibahasa untuk memudahkan pelancong luar,” ujarnya. Seorang guru, Siti Nor Hamizah Hashim, 26, berkata, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi haruslah diutamakan dalam pemilihan nama projek komersial untuk menunjukkan identiti negara. Menurutnya, kita tidak sepatutnya menggunakan terlalu banyak bahasa Inggeris kerana negara lain seperti Thailand, Korea Selatan dan Jepun juga tetap berjaya walaupun masih mengekalkan serta mengutamakan bahasa kebangsaan mereka. “Mungkin pemaju-pemaju projek ini mahukan nilai komersial yang tinggi sehingga menyebabkan mereka memilih bahasa Inggeris bagi menarik pelabur dari luar negara. “Namun, pihak luar apabila datang ke negara ini perlulah mengikut cara kita dan bukan kita mengikut mereka pula,” tegasnya.

SUMBER
UTUSAN MALAYSIA
18 NOVEMBER 2011


ISU IPT : PELAJAR YANG GIAT BERPOLITIK, HARUSLAH BERILMU DAN MATANG

Oleh Shamrahayu A Aziz
bhnews@bharian.com.my


MUZIUM BABA NYONYA DI MELAKA

Ramai graduan terbabit politik cetek pengetahuan, gagal berhujah secara ilmiah

Adakah  pelajar universiti berhak untuk bebas berpolitik; berhak untuk menyertai, memegang jawatan politik atau bergiat aktif dalam politik di dalam atau di luar kampus? Sebagai seorang yang agak lama dalam profesion pendidikan di universiti saya berasakan satu keperluan untuk saya berkongsi dengan pembaca mengenai pembabitan pelajar dalam politik. Saya melihat perkara ini daripada kaca mata seorang pendidik, tanpa sebarang kecenderungan atau prejudis kepada mana-mana parti politik. Apa yang ingin saya kongsi ialah pengamatan dan pendapat saya. Kebebasan berpolitik di universiti tidak boleh menjanjikan pencapaian yang baik dalam apa juga bidang, termasuk politik Disebabkan kursus yang saya mengajar membabitkan persoalan umum yang berkisar mengenai pentadbiran negara dan penguatkuasaan undang-undang, perbincangan dalam kelas memerlukan pemikiran kritis. Sudah tentu perbincangan sebegini menjadi hangat dengan pandangan, sokongan atau hentaman kepada pandangan ahli politik atau falsafah perjuangan parti politik.

Dalam proses ini, pelajar bukan saja perlu mengetahui undang-undang yang tertulis semata-mata, tetapi mereka juga hendaklah sentiasa sedar dan memahami salasilah dan falsafah undang-undang itu, seperti memahami persoalan kenapa sesuatu undang-undang itu diwujudkan. Kedua-dua perkara ini memerlukan perhatian pelajar kepada apa yang tertulis dalam undang-undang dan juga apa yang tidak tertulis. Melalui pengalaman saya, pelajar tidak begitu sukar untuk memahami atau mengingati apa yang tertera. Ia senang untuk dibaca dan dihafal.  Namun, pelajar sukar memahami falsafah di sebalik kewujudan sesuatu undang-undang. Bagi memahami falsafah itu, pelajar bukan saja mesti merujuk kepada penulisan dalam bidang kursus yang dipelajarinya, tetapi ia juga memerlukan pelajar mendalami apa yang tidak terdapat dalam buku rujukan utama. Pelajar harus membaca material di luar bidang.

Ramai pelajar sebenarnya gagal membaca buku atau terbitan di luar bidang kursus yang diambil, bahkan ada pelajar yang tidak membaca buku dan kes wajib dibaca dalam kursus yang diambil. Hakikatnya ramai pelajar yang hanya membaca nota yang dibuat oleh senior atau rakan sekelas. Ada juga yang hanya merujuk kepada nota power point yang disediakan pensyarah. Ramai antara mereka hanya menghafal dan mengeluarkannya kembali ke atas kertas jawapan dalam dewan peperiksaan. Selain itu, ada segelintir pelajar yang tidak menghadiri kuliah kerana aktiviti di luar. Dalam banyak keadaan pelajar ini gagal membahagikan masa dengan baik. Walaupun keadaan ini bukan saja berlaku kepada pelajar yang aktif berpolitik, mereka adalah sebahagian daripadanya. Saya tidak nafikan bahawa ada pelajar yang begitu berwibawa dan matang dalam melihat dan membuat penilaian berkaitan politik serta bijak membahagi masa, tetapi bilangan pelajar seperti ini amat sedikit.

Bagi pelajar yang terbabit dengan politik, bilangan yang lebih ramai ialah mereka yang taksub berpolitik, tetapi tidak begitu suka membaca dan tidak begitu bijak membahagi masa. Sekiranya pelajar mahu bergiat aktif menyertai parti politik di luar kampus, ia memerlukan kematangan dan kefasihan serta kebijaksanaan. Pelajar juga bukan saja perlu mengetahui sesuatu atas apa yang tertera dalam bentuk tulisan, tetapi juga harus dapat menilai dan memahami hasrat dengan ilmu pengetahuan. Mereka harus berbeza daripada orang lain yang tidak berpeluang menuntut di menara gading. Kualiti ilmu mereka harus lebih tinggi. Sudah tentu setiap individu, termasuk pensyarah di universiti yang sayangkan generasi muda dan masa depan mereka, tidak mahu melihat generasi akan datang berterusan berpolitik separa matang. Ini adalah untuk negara, bukan untuk diri sendiri. Kita memerlukan ahli politik yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, banyak membaca, bijak dan memahami serta mempunyai falsafah yang tepat mengenai sesuatu perkara.

Selepas berkhidmat kira-kira 20 tahun di universiti, saya fikir, penuntut universiti masih lagi belum bersedia menghadapi sepak terajang arena politik sebenar. Dalam jangka itu juga saya melihat pelajar yang aktif dalam politik ketika di universiti menceburi politik selepas tamat pengajian. Ada di antara mereka menjadi wakil rakyat. Secara peribadi, saya masih belum berpuas hati dengan pencapaian mereka di bidang politik walaupun sudah lama berkecimpung dalam alam politik. Mereka masih gagal berhujah secara ilmiah atau menghulur pandangan bijaksana. Bukan tujuan saya merendahkan kebolehan pelajar universiti. Ini realiti. Oleh kerana putihnya kanvas kehidupan pelajar dan hijaunya pengalaman mereka, mereka begitu rapuh. Hakikatnya di sini, walaupun bermula cepat di dalam politik, ia tidak menjamin pelajar menjadi ahli politik yang hebat atau bijaksana apabila benar-benar terbabit dalam politik selepas tamat pengajian nanti. Kebebasan berpolitik di universiti tidak boleh menjanjikan pencapaian yang baik dalam apa juga bidang, termasuk politik. Apa yang terlebih utama ialah ilmu pengetahuan – pelajar akan lebih bijaksana.

SUMBER
BERITA HARIAN
29 NOVEMBER 2011


28 November 2011

ISU IPT : GELAP MATA TENGOK DUIT ... MASYARAKAT TIDAK BOLEH MENEGUR ... BERBELANJA HAK MEREKA

Oleh Ruhaiza Rusmin


FILEM BUNOHAN 
PEMENANG ANUGERAH NETPAC
FESTIVAL FILEM GOLDEN HORSE TAIPEI 


Seorang  rakan penulis hampir pengsan melihat jumlah pinjaman berjumlah puluhan ribu ringgit yang terpaksa dibayar sepanjang tiga tahun belajar di sebuah institusi pengajian tinggi tempatan. Dengan nada kesal dia berkata; “Jika aku tahu, pasti duit pinjaman itu dibelanjakan dengan bijak supaya tidak sengsara kemudian hari.” Senario menimpa rakan penulis itu bukanlah luar biasa kerana sebahagian besar mahasiswa gelap mata apabila menerima wang pinjaman setiap semester. Biarpun tujuan utama pinjaman itu untuk meringankan bebanan sepanjang pengajian terutama membayar yuran, penginapan dan makanan, ramai tersasar dengan membeli barangan peribadi. Akibat terlalu boros berbelanja dan mengikut hawa nafsu, ramai yang menderita kerana terpaksa membayar balik pinjaman. Mahasiswa Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Nur Zalikha Ismail, 22, berkata bukan tidak bijak merancang perbelanjaan namun godaan luar menyebabkan mereka hilang pertimbangan.

Menurutnya, sebagai orang muda, mereka tidak dapat menolak keinginan terhadap sesuatu sehingga gelap mata melihat wang. “Sikap ini menyebabkan kami terjerumus kepada sikap boros hingga mengabaikan kepentingan sebagai pelajar. Pada masa sama, terlalu banyak sangat godaan yang menarik untuk berbelanja. “Kami orang muda, sudah tentu mahu kelihatan cantik dan hebat di mata orang lain biarpun terpaksa berhabisan menggunakan pinjaman pendidikan,” katanya. Bukan isu besar apabila mahasiswa mahu membelanjakan wang diterima namun menjadi sebaliknya jika membazir. Antara faktor mengapa mereka boros berbelanja kerana pengaruh rakan dan persekitaran selain iklan yang menggoda di media massa. Disajikan dengan kisah kehebatan, kewajaran dan keistimewaan menyebabkan golongan itu mencuba biarpun kemampuan membeli sangat terbatas. Selain itu, pujukan atau ‘promosi hebat’ rakan juga pasti menggamit keinginan mahu mencuba biarpun terpaksa membelanjakan pinjaman atau meminta bantuan keluarga.

Dia berkata, meskipun ada kesedaran, sukar menepis godaan kerana tarikan lebih hebat daripada berfikir secara wajar. “Setiap hari kami disogokkan dengan pelbagai kisah menarik dari pelbagai arah, bukan saja kami boleh kalah, malah orang lain yang mempunyai pendapatan tetap juga kecundang. “Kekurangannya ialah kerana kami tidak mempunyai pendapatan tetap, itu yang memperlihatkan keburukan lebih ketara berbanding kelompok lain. “Kami dilabelkan boros biarpun apa yang dibeli itu tidak mahal atau mampu dimiliki bersesuaian dengan bajet kewangan,” katanya mengakui kebanyakan mahasiswa juga sering berhabis untuk membeli keperluan belajar. “Biarpun memperoleh pinjaman, ada kalanya ia tidak mencukupi terutama membiayai keperluan kursus tertentu. Itu juga salah satu sebab kewangan tidak mencukupi hingga terpaksa meminta dari ibu bapa. “Namun, adakah masyarakat tahu keperluan kami? Saya percaya hanya sedikit yang memahami sedangkan lain beranggapan kami boros berbelanja dan menghabiskan wang sesuka hati. “Biarpun mengakui ada yang terlebih boros, bukan semuanya untuk keseronokan semata-mata kerana lebih kepada keperluan pengajian,” katanya.

Adakah ini bermakna masyarakat tidak boleh menegur? Katanya, mereka perlu lebih bersikap adil dan tidak terlalu prejudis apabila melihat mahasiswa membelanjakan duit. “Bukanlah masyarakat tidak boleh berbuat demikian namun ada kalanya ia cukup tidak adil dan mengguris hati dengan tanggapan kurang benar. “Adakah membazir membeli pakaian baru sedangkan ia satu keperluan. Percayalah, sebahagian besar kami tidak akan sewenang-wenangnya menghabiskan duit. “Kebanyakan hanya membeli jika ia murah namun ada yang terlebih boros semata-mata untuk kepuasan diri atau tidak pandai menghargai duit,” katanya. Mengenai gender pula, dia mengakui wanita lebih boros berbanding lelaki namun tertumpu pada pembelian tertentu seperti aksesori, tekstil dan kasut. “Semuanya lebih menjurus untuk kelihatan bergaya dan cantik pada pandangan orang lain. Mungkin tidak kena pada masanya namun ini salah satu cara untuk tampil lebih berkeyakinan. “Berbanding lelaki yang sukakan gajet terkini, apa yang dibeli wanita masih berpatutan dan tidak boleh dipersoalkan keterlaluan,” katanya.

Rakannya, Mohd Ilham Ahmad, 23, dari Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia, berkata menyekat kemahuan mahasiswa daripada terus berbelanja pasti tidak berguna kerana mempunyai sikap mahu mencuba dan bersaing. Menurutnya, biarpun teguran masyarakat berniat baik, segelintir mahasiswa pasti tidak selesa dan menganggapnya sebagai hak individu. “Duit diperoleh adalah hak masing-masing, justeru hujah mereka kukuh untuk mempertahankan tindakan itu tidak salah biarpun akibatnya buruk bagi jangka panjang. “Ada kalanya, mentaliti mahasiswa ini dikongkong dengan rasa ego dan beranggapan sudah dewasa untuk mencorakkan kewangan sendiri, jadi tidak mahu masyarakat campur tangan. “Mereka hanya akan tersedar jika akibatnya sudah buruk, pada masa itulah sedar bahawa nasihat diberikan bertujuan baik,” katanya.

SUMBER
HARIAN METRO
28 NOVEMBER 2011ISU IPT : AUKU : SEKSYEN 15(5), MANA SILAPNYA?

Oleh
MOHD. SHAHAR ABDULLAH
Presiden, Persatuan Alumni Pemimpin Mahasiswa Aspirasi Malaysia.


Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) mula kembali mendapat perhatian umseiring dengan Pilihan Raya Umum ke-13 (PRU-13) yang akan diadakan bila-bila masa. Pelbagai ramalan mengenai tarikh sebenarnya PRU-13 dibuat oleh setiap parti politik bagi mengatur strategi yang ampuh dalam memastikan kuasa pemerintah dapat dimiliki untuk kira-kira lima tahun lagi. Dalam pada itu, demi memastikan kesinambungan survival parti, Sudah pasti, mahasiswa adalah kumpulan yang tepat untuk memberi sumbangan dalam jentera pilihan raya bagi meraih undi daripada pengundi. Kita sedar bahawa mahasiswa telah dilatih bijak dalam berkomunikasi dan memiliki kematangan diri yang tinggi. Maka, tidak hairanlah ramai pemimpin politik berlumba-lumba mencari jalan membolehkan mahasiswa terlibat dengan dunia politik secara terang-terangan. Natijahnya, ia menjadi isu perdebatan sejak beberapa bulan lalu sehingga membawa kepada pengumuman bahawa Seksyen 15 AUKU akan dipinda pada 24 November 2011 oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dalam sidang Dewan Rakyat tempoh hari.

Pindaan itu dijangka menukar landskap politik negara dan tiada siapa boleh memberi jaminan ia akan dapat membantu meningkatkan kecemerlangan mahasiswa khususnya pencapaian akademik mereka. Jika kita menyorot kembali sejarah penggubalan AUKU, sudah pasti kita memahami tujuan dan semangat ia diwujudkan dan mengapa pemimpin kita yang lalu bersusah payah menggubal akta ini? Persoalannya, adakah akta ini terutamanya Seksyen 15 menyekat kebebasan mencipta kreativiti dan inovasi dalam dunia kepimpinan? Apa yang pasti seksyen ini sebenarnya menghalang pihak tidak bertanggungjawab memanipulasi mahasiswa demi agenda politik masing-masing. Banyak percubaan dilakukan dalam usaha memansuhkan akta ini dengan mengerakkan kumpulan mahasiswa yang menamakan mereka sebagai Gerakan Mansuhkan AUKU. Kononnya, akta ini menyukarkan mahasiswa menyuarakan pandangan dan suara terutamanya penglibatan secara langsung dengan parti politik kerana perlu mendapat kelulusan Naib Canselor.

Pihak kerajaan menerusi Kementerian Pengajian Tinggi telah membuktikan sikap keterbukaan kerajaan dalam menghurai kemelut ini dengan membuat pindaan terhadap AUKU ini pada 2009. Pindaan baru ini juga diyakini akan mampu menjaga kepentingan mahasiswa secara keseluruhan dan bukannya hanya tertumpu kepada golongan minoriti yang juga mempunyai agenda tertentu demi kepentingan peribadi atau parti politik. Apa yang menyedihkan, ramai pihak ingin turut serta berdebat atau berbicara dalam isu AUKU ini tetapi hanya segelintir yang memahami secara mendalam mengenainya. Kesannya, situasi ini mengelirukan ramai pihak terutamanya mahasiswa dan warga kampus. Seolah-olah AUKU ini penyebab utama terhadap mahasiswa lesu dan kurangnya keyakinan diri, yang akhirnya mendorong kepada peningkatan kadar pengangguran di kalangan mahasiswa. Masyarakat harus memahami dan menghayati peranan penubuhan sesebuah universiti yang bukan hanya melahirkan golongan intelektual yang memiliki kematangan berpolitik tetapi tanggungjawabnya lebih menjurus kepada melahirkan graduan yang memenuhi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah.

Hakikatnya, dunia kemahasiswaan ini berbeza. Mereka memerlukan masa memberi tumpuan kepada proses pemahaman terhadap kursus diikuti terutamanya mahasiswa perubatan dan kejuruteraan. Kadang-kala, masa untuk bersukan dan berkokurikulum agak terhad. Ini adalah suatu kebiasaan untuk mahasiswa memiliki pencapaian akademik yang cemerlang. Pembinaan mahasiswa secara holistik juga dituntut bagi memastikan graduan yang terhasil kelak memenuhi kehendak pasaran pekerjaan. Persoalannya, adakah pihak industri mahukan mahasiswa yang hanya aktif berpolitik sahaja atau mereka yang bagus dari segi bidang akademik serta mempunyai nilai tambah dalam pelbagai bidang kokurikulum diambil sebagai pekerja? Inilah cabaran yang harus ditempuhi sekiranya pindaan ini diteruskan dengan membenarkan mahasiswa berusia 21 tahun menyertai parti politik dan kebanyakan mahasiswa yang berumur tersebut berada di pertengahan tempoh pengajian yang menuntut mereka lebih fokus agar dapat menghabiskan pengajian dalam masa yang ditetapkan oleh universiti dengan baik.

Satu perkara harus dipertimbangkan, walaupun, sekatan diwujudkan terhadap parti politik daripada memasuki kampus dan mahasiswa tidak dibenarkan menjawat apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. ika difikirkan kembali, adakah sekatan ini boleh dipatuhi? Bolehkah parti politik dihalang masuk ke dalam kampus? Sedangkan tanpa kebenaran pun parti politik sudah menyelinap ke dalam kampus menerusi agen di kalangan warga kampus. Inilah yang harus diterima oleh semua bahawa AUKU pindaan 2009 memang tiada silapnya tetapi ia mampu membendung dan menyekat parti politik untuk mengambil peluang ke atas mahasiswa untuk menjadi kuda tunggangan bagi mencapai agenda politik rakus mereka. Mahasiswa harus didekati dengan memberi peluang menjadi golongan pengimbang kepada sistem politik negara. Biarlah air mata ibu bapa yang mengiringi mahasiswa adalah air mata kegembiraan dan bukannya kesedihan kerana tiada satu pun, ibu bapa yang menghantar anak mereka ke universiti semata - mata mahukan anak mereka berpolitik berbanding menjadi anak yang berbakti dan merubah nasib keluarga. Kematangan mahasiswa haruslah dinilai secara 360 darjah bukannya hanya dilihat dari segi umur mereka semata-mata. Jatuh bangun negara di masa hadapan terletak di tangan golongan muda hari ini yakni mahasiswa.

SUMBER
UTUSAN MALAYSIA
28 NOVEMBER 2011