JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI11 November 2009

RENCANA ILMIAH UNTUK BACAAN TAMBAHAN PELAJAR

Minda Pengarang: Transformasi ekonomi mampu realisasikan KDNK 6 peratus setahun

PRASYARAT supaya Malaysia mencatat purata Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), enam peratus setahun sepanjang sedekad sehingga 2020 jika mahu mencapai status negara berpendapatan tinggi bukan mudah untuk dipenuhi. Begitu juga dengan syarat meraih pendapatan perkapita kasar minimum AS$17,000 seperti yang ditetapkan mengikut syarat Bank Dunia kerana kita kini hanya berada pada paras AS$7,000. Sebenarnya usaha memenuhi syarat itu ialah cabaran utama transformasi ekonomi yang sedang dilaksanakan kerajaan. Jika sasaran itu berjaya dicapai, maka transformasi ekonomi ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi berhasil dan demikian juga kalau sebaliknya. Begitupun, untuk memastikan negara dapat terus kekal bersaing di arena antarabangsa, kita tidak mempunyai pilihan selain berusaha memastikan sasaran yang ditetapkan itu mampu dipenuhi dengan apa cara sekalipun. Menyedari cabaran besar yang dihadapi, kita harus merancang strategi terbaik untuk menjayakannya. Seperti yang pernah diperincikan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, kunci kepada transformasi itu ialah inovasi dan kreativiti. Jika sebelum ini kita sudah berjaya melakukan transformasi ekonomi daripada yang berasaskan pertanian kepada perindustrian, kini negara harus berganjak pula kepada model ekonomi baru yang berasaskan inovasi, kreativiti serta nilai tambah tinggi. Anjakan asas ekonomi ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi sebenarnya harus dijana usaha menyepadukan ekonomi berasaskan pengetahuan (k-ekonomi) dalam semua aspek. Teras kepada usaha itu ialah penggunaan dan pembangunan kepakaran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam sistem penyampaian kerajaan, perniagaan, dan kehidupan rakyat. Ia bukan setakat cuba melahirkan modal insan yang berilmu, malah mereka perlu mempunyai budaya inovasi. Dengan kata lain, ia tidak harus terhad kepada sekadar melahirkan ramai cerdik pandai dan ilmuwan tersohor saja kerana mereka mesti kreatif dan berinovasi serta tahu mencantumkan kreativiti dengan teknologi. Ini penting kerana budaya inovasi dapat membantu menyepadukan penggunaan ICT dalam semua sektor supaya lebih cekap dan produktif. Semua ini secara langsung akan menjadi platform untuk keseluruhan ekonomi lebih bersaing termasuk sektor perindustrian dan perkhidmatan yang kini menjadi enjin pertumbuhan. Menerusi pendekatan itu juga, Malaysia akan mampu melonjakkan kedudukannya dalam rantaian nilai sekali gus meraih pulangan lebih tinggi. Ini seterusnya mendorong pembentukan sistem ekonomi berpendapatan tinggi dan meningkatkan angka KDNK. Pertumbuhan itu kemudian akan menjana pertambahan pendapatan perkapita ke arah memenuhi standard yang ditetapkan Bank Dunia. Dalam keadaan semasa, mungkin angka KDNK dan pendapatan perkapita yang disyaratkan itu kelihatan tinggi, namun realitinya ia bukan mustahil dicapai. Pemulihan ekonomi global dan domestik harus dimanfaatkan dengan strategi yang berkesan bagi merealisasikan hasrat melakukan transformasi itu.