JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI21 Oktober 2011

ISU SAINS DAN TEKNOLOGI : KE ARAH MINAT SAINS YANG MENDALAM

PENULIS ialah Felo Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar, Institut Kefahaman IslamMalaysia (IKIM)


OMBAK RINDU
DITAYANGKAN DI PAWAGAM 
1 DISEMBER 2011

Jika membaca akhbar-akhbar utama negara, berita-berita tentang Bajet 2012 dan Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU) merupakan antara topik yang mendapat perhatian. Manakan tidak, kedua-duanya, secara langsung atau tidak amat berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat di Malaysia. Namun, mari kita berehat sebentar dan alihkan perhatian terhadap perbincangan lain pula. Perbincangan yang dimaksudkan adalah tentang dunia sains, yang sebenarnya penting tetapi kelihatan amat terasing dalam kehidupan bermasyarakat di Malaysia. Perhatikan sekeliling. Bila bercakap tentang bajet mahupun PRU, semua orang merasakan mereka layak dan boleh berbicara tentang dua isu itu tetapi bila bercakap tentang dunia sains, ramai berasakan biarlah pihak pakar sahaja yang menguruskannya. Ini satu cara berfikir yang salah kerana peranan ahli masyarakat sebenarnya penting dalam usaha melonjakkan dunia sains negara ke arah kejayaan dan dalam masa sama dapat dipastikan bahawa aktiviti sains berjalan pada landasan yang benar.

Dalam sebuah buku bertajuk Science and Ethics yang ditulis oleh Bernard E. Rollin, seorang profesor dalam bidang veterinar dan kini memberi tumpuan terhadap persoalan nilai dan etika dalam dunia sains, terdapat beberapa perkara menarik yang boleh dikongsikan bersama. Di dalam buku ini dinyatakan bahawa satu ketika dulu, dunia sains merupakan satu dunia yang hebat dan dikagumi di Barat. Maka, tidak hairanlah, ada kumpulan yang menganggap sains sebagai satu "agama" baru. Namun, kehebatan dunia sains itu semakin terhakis dan tercemar. Menurut Rollin, hal ini berlaku kerana pengabaian terhadap aspek-aspek nilai dan etika dalam sains. Beliau merujuk contoh permasalahan alam sekitar kini sebagai sebahagian daripada pengabaian terhadap nilai dan etika sains. Oleh itu, Rollin menyeru ahli sains kembali kepada nilai dan etika kerana dengan cara ini, bukan sahaja dapat mengelakkan salah laku dalam kegiatan sains tetapi dalam masa sama dapat mengembalikan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap sains.

Katanya, jika ahli sains tidak cuba membincangkan serta melibatkan nilai dan etika dalam kegiatan sainsnya, maka persoalan itu akan dibincangkan oleh "orang lain" yang bukan pakar dalam sains. Perbincangan oleh orang lain ini akan hanya memburukkan keadaan, iaitu melemahkan imej sains dan saintis. Antara 'orang lain' yang dimaksudkan Rollin ialah golongan agama. Dalam masa sama, Rollin melihat bahawa ahli sains perlu bergaul dengan pakar-pakar atau individu dari pelbagai bidang lain. Ini kerana kesepaduan pelbagai pakar atau ahli dalam pelbagai bidang boleh membentuk aspek check and balance dalam kegiatan sains. Hal ini perlu kerana bagi Rollin, saintis kadang kala gagal melihat sesuatu perkara atau kegiatannya dari sudut etika, maka kumpulan dalam bidang lain itu akan bertindak sebagai 'tukang tegur'. Berdasarkan penerangan di atas, elok juga kita lihat perbincangan Rollin ini dalam konteks negara Malaysia. Secara umumnya, penulis tidak nampak masyarakat Malaysia hilang keyakinan terhadap sains dan saintis.

Ini kerana, pada asalnya pun, masyarakat Malaysia seolah-olah tidak peduli akan sains dan apa yang dilakukan oleh saintis. Antara masyarakat dan dunia sains di Malaysia seolah-olah ada satu jurang. Malah boleh dikatakan bahawa masyarakat tidak tahu (dan mungkin tidak peduli) apa yang dilakukan saintis. Jika ini diterima maka persoalan hilang keyakinan sebenarnya tidak wujud langsung. Namun, dari satu sudut lain, banyak perkara yang berlaku di sekeliling memerlukan penjelasan dan penyelesaian dari sudut sains. Malah, jika dilihat dalam konteks masyarakat Muslim di Malaysia, penjelasan dan penyelesaian sains demi kelangsungan dan kelancaran hidup masyarakat Muslim, adalah amat diperlukan. Pada masa kini, dengan perkembangan sains dan teknologi yang pesat, penjelasan dan penyelesaian sains dalam aspek-aspek pemakanan dan perubatan amat diperlukan. Misalnya, isu makanan ubah suai genetik, biofarmaseutikal, pendermaan organ, kesan merokok, pengklonan, bank genetik, kaedah persenyawaaan tiruan dan yang terbaru Bank Susu Ibu, semuanya memerlukan penjelasan dan penyelesaian sains.

Penjelasan dan penyelesaian sains ini pula tidak seharusnya berdiri sendiri tetapi perlu dibantu dari sudut syariah Islam. Dengan itu, peranan ahli agama amat diperlukan. Oleh itu, dalam konteks masyarakat Islam di Malaysia, golongan agamawan tidak boleh dianggap sebagai "memburukkan keadaan" seperti mana yang dijelaskan di atas. Sewajarnya, golongan ini dianggap sebagai pelengkap kepada kegiatan dan dunia sains demi kesejahteraan umat Islam di Malaysia. Malah, golongan saintis seharusnya melihat golongan agama sebagai salah satu 'rakan pergaulan dari pelbagai bidang' seperti mana yang disarankan Rollin. Dalam hal ini, kerjasama saintis dan ahli-ahli dalam pelbagai bidang bukan bersifat 'sekali-sekali'. Malah, sewajarnya menjadi budaya dalam masyarakat kita, saintis dan ahli-ahli dalam pelbagai bidang berbincang dan berdebat tentang pelbagai persoalan sains pada setiap masa. Walaupun ini agak sukar dilakukan namun jaringan hubungan seperti ini wajar diusahakan, sama ada dalam keadaan formal mahupun tidak.

Akhirnya, kesepaduan seperti ini akan memberi manfaat besar kepada umat Islam terutamanya dari segi menyelesaikan masalah sains yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Muslim. Di Malaysia, terdapat pelbagai isu berkaitan sains yang memerlukan pandangan dan penyelesaian dari sudut syariah Islam, misalnya dalam bentuk fatwa. Pada ketika ini, masyarakat bukan sahaja perlu mematuhi apa-apa fatwa yang dikeluarkan tetapi dalam masa sama memahami sebab-sebab fatwa tersebut dikeluarkan dan kesannya dalam kehidupan mereka. Bukan itu sahaja, dengan perkembangan pesat dunia sains dan teknologi masa kini, perbincangan, penjelasan dan penyelesaian dari sudut sains dan syariah Islam dapat digerakkan secara bersepadu dan segera jika wujudnya kerjasama yang baik antara saintis, golongan agama dan pakar-pakar dalam bidang lain seperti sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.

SUMBER
UTUSAN MALAYSIA
21 OKTOBER 2011


ISU PENDIDIKAN : MENGHARMONI DAN MENGINOVATIFKAN PENDIDIKAN

Oleh MOHAMAD IQBAL AB WAHAB
PENULIS ialah Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UIAM


CAPPADOCIA DAN 
LEMBAH GOREME DI TURKI

Pada 7 Oktober lalu, Perdana Menteri telah membentangkan Bajet 2012 dengan peruntukan sebanyak RM232.8 bilion berbanding RM212 bilion yang telah dibentangkan pada tahun lalu. Perangkaan Bajet 2012 bertemakan "Dasar Transformasi Nasional: Bajet membela rakyat, mensejahtera Negara" memberi penekanan kepada lima fokus utama iaitu meligat pelaburan, mengungguli modal insan, program transformasi luar bandar, memperkejap perkhidmatan awam dan meredakan inflasi serta mengimarah kehidupan rakyat. Dalam peruntukan bajet kali ini, suatu tindakan yang harus dipuji adalah keberanian kerajaan untuk memanfaatkan dana bagi tujuan pendidikan, termasuklah pemberian baucar buku sebanyak RM200 kepada para pelajar tingkatan enam, matrikulasi, IPTA mahupun IPTS, bantuan persekolahan sebanyak RM100 bagi pelajar sekolah rendah dan menengah dari tahun satu hingga tingkatan lima dan pemansuhan yuran pendidikan sekolah rendah dan menengah mulai tahun hadapan.

Dalam masa yang sama juga, terdapat galakan yang diberikan oleh kerajaan secara tidak langsung dalam usaha menginjeksi pendanaan pendidikan dalam kalangan syarikat melalui potongan cukai untuk pemberian biasiswa oleh syarikat tersebut serta potongan dua kali belanja bagi syarikat yang menyediakan latihan internship. Perkara ini adalah cukup penting dalam usaha untuk mempersiapkan produk-produk yang mampu untuk mengaplikasi teori-teori bilik kuliah dalam dalam konteks praktikal, secara tidak langsung berlakunya proses peningkatan kecekapan tenaga kerja. Begitu juga, sumbangan orang perseorangan kepada sekolah-sekolah seperti sekolah agama, kebangsaan, persendirian dan jenis kebangsaan, akan dikenakan potongan cukai sebagai suatu rangsangan untuk menggalakkan orang ramai menyumbang kepada sekolah-sekolah tersebut. Sememangnya, usaha untuk mewujudkan pendidikan percuma dalam kalangan rakyat adalah merupakan satu usaha yang baik dalam usaha untuk menjana modal insan yang mampu untuk mentransformasikan cara pemikiran dan corak pergerakan masyarakat yang akan merubah landskap negara daripada sebuah negara membangun kepada negara maju.

Ditambah pula, bagi melahirkan tenaga kerja yang berbakat, berkemahiran tinggi, mempunyai daya kreativiti dan inovatif, sektor pendidikan telah diberikan sebanyak RM50.2 bilion. Maka, melalui pendanaan yang cukup banyak dalam sektor pendidikan, perkara yang harus diteliti adalah berkaitan dengan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam usaha untuk memastikan amaun yang dilaburkan dalam sektor pendidikan tersebut mampu untuk memenuhi tujuan asal pelaburan. Selaras dengan hasrat untuk memproduktivitikan dan menginovatifkan pendidikan melalui pengeluaran produk-produknya, telah juga diumumkan tahun 2012 sebagai tahun Gerakan Inovasi Nasional dengan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit melalui inisiatif strategik seperti pelaksanaan program penerapan dan pembangunan inovasi di peringkat sekolah dan IPTA serta kawasan luar bandar, penerusan Jejak Inovasi, pengenalan Anugerah Cipta 1Malaysia (CIPTA) dan pengkomersialan 300 harta intelek dalam bentuk produk dan teknologi baru daripada universiti oleh syarikat swasta.

Usaha untuk mengharmonikan pendidikan dan penciptaan produk melalui kajian dan penyelidikan (R&D) bakal meningkatkan daya saing dalam kalangan masyarakat yang diharapkan mampu menembusi pasaran antarabangsa dalam usaha untuk memastikan kualiti produk yang dikeluarkan serta idea-idea yang digagaskan bersifat glokal, yakni produknya berkualiti global. Namun, idea asal yang menjadi rangka kepada penciptaan itu bersifat lokal. Inilah peri pentingnya pelaburan dalam kedua-dua sektor pendidikan dan penyelidikan. Dalam konteks meredakan inflasi, pemberian bantuan sebanyak RM500 kepada isi pendapatan bulanan RM3,000 dan ke bawah, merupakan satu usaha yang baik. Namun, perkara paling asas dalam meredakan inflasi adalah memastikan harga barangan dalam pasaran tidak meningkat secara mendadak. Pemberian tunai sebanyak RM500 tersebut akan menyebabkan lambakan tunai dalam masyarakat, lantas menyebabkan inflasi menjadi lebih teruk. Maka, pihak yang bertanggungjawab harus mengambil inisiatif untuk melaksanakan mekanisme ini dengan lebih berkesan bagi memastikan keredaan inflasi itu benar-benar berlaku.

SUMBER
UTUSAN MALAYSIA
21 OKTOBER 2011