JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI20 Julai 2011

ISU BAHASA : KEADILAN BAHASA MELAYU DI MAHKAMAH

Oleh Teo Kok Seong
teokok@ukm.my

Institusi kehakiman 
masih ambil mudah penggunaan 
bahasa kebangsaaan


Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, iaitu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia. Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu antaranya berfungsi sebagai bahasa kepada entiti politik, sosial dan budaya yang bernama Malaysia. Dengan kata lain, ia adalah lambang nasional negara kita. Selaku bahasa rasmi, bahasa Melayu antaranya adalah bahasa yang digunakan dalam urusan formal negara, selain sebagai bahasa pentadbiran pemerintah. Sehubungan itu, ia ikut berfungsi dalam semua sistem kebangsaan, antaranya sebagai bahasa ilmu, bahasa penyiaran utama, dan bahasa mahkamah di negara ini. Oleh itu, ia sebetulnya hendaklah juga digunakan dalam sektor swasta. Bahasa Melayu selaku bahasa mahkamah termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Semakan 1971). Walau bagaimanapun, untuk kepentingan keadilan, bahasa Inggeris dibenarkan digunakan, sama ada sepenuhnya atau secara sebahagian bersama-sama dengan bahasa Melayu, khususnya dalam pembicaraan mahkamah.

Kelonggaran ini yang diperuntukkan dalam Akta Bahasa Kebangsaan dan juga Perlembagaan Persekutuan, membantut usaha untuk melaksanakan penggunaan bahasa Melayu dalam bidang perundangan. Sebenarnya kelonggaran inilah yang menjadikan ikhtiar untuk menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya di mahkamah, diambil enteng oleh pelbagai pihak yang berkenaan, lalu tidak dilakukan secara serius. Dengan ini, ada kalangan tertentu dalam bidang ini yang bukan saja tidak mahu berusaha ke arah merealisasikan dasar ini, tetapi enggan menggunakan bahasa Melayu dalam pembicaraan mahkamah. Isu penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya di mahkamah juga bergantung kepada sikap hakim selain peguam. Hal ini dapat dilihat antaranya pada majlis petisyen terima masuk dan daftar rai pelatih dalam kamar sebagai peguam cara dan peguam bela di mahkamah tinggi di negara ini. Pada kebanyakan kesnya, majlis yang seringkasnya ini pun tidak berjaya dilakukan dalam bahasa Melayu sepenuhnya.

Untuk ini, bahasa Melayu yang digunakan itu lebih kepada mukadimah dan penutup teks yang lazim diguna pakai dalam mengemukakan petisyen sebegini. Walau bagaimanapun, lafaz penerimaan petisyen oleh hakim dilakukan dalam bahasa Melayu sepenuhnya tetapi ucapan memperkenalkan pempetisyen tidak selalunya disampaikan dalam bahasa Melayu sepenuhnya, yang menjadi bahasa mahkamah.  Sesungguhnya majlis ini adalah bukan saja sekadar upacara permohonan sebagai pengamal perundangan berdaftar dengan Majlis Peguam Malaysia, tetapi ia juga adalah istiadat permulaan kerjaya untuk peguam baru. Selain ini, ia boleh juga diibaratkan sebagai acara perasmian ke dunia kepeguaman untuk peguam baharu ini. Ia dikendalikan dengan penuh takzim, tertib, protokol dan formaliti mahkamah, baik dari segi tingkah laku, pakaian ataupun bahasa.  Dari segi bahasa, sepatutnya bahasa Melayu hendaklah digunakan sepenuhnya dalam majlis ini, dan penggunaan bahasa Inggeris yang didapati tidak diperlukan sama sekali itu, tidak sepatutnya dibenarkan oleh hakim.

Ini antaranya majlis ini tidak membabitkan sebarang pembicaraan. Ia adalah satu majlis keraian yang dengan mudah sekali dapat dilaksanakan dalam bahasa Melayu, oleh semua pihak, baik yang mengemukakan petisyen dan juga yang mempertimbangkannya. Dalam memastikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa mahkamah berlaku dengan sepenuhnya, semua pihak, baik pendaftar, majistret, yang dipertua mahkamah sesyen dan hakim hendaklah bukan saja tegas. Tetapi yang lebih penting lagi ialah mereka perlu yakin terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, selain bangga terhadapnya sebagai bahasa kebangsaan kita. Kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa mahkamah tidak boleh dipertikai lagi. Ini antaranya adalah kerana ia telah dipersetujui oleh semua pihak dalam bidang perundangan, baik peguam mahupun hakim, sebagai bahasa yang boleh digunakan di mahkamah Malaysia untuk mendukung keadilan.

Tidak dapat dinafikan bahawa matlamat utama dalam bidang perundangan adalah keadilan, yang bukan saja perlu dilindungi, tetapi diberikan kepada pihak yang menuntutnya. Dalam hal ini, semua pihak tidak sepatutnya sengaja menggunakan alasan ini untuk tidak menggunakan bahasa Melayu, lebih-lebih lagi pada masa ini. Ini adalah kerana ketetapan untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa mahkamah utama kecuali dalam keterangan saksi saja, sudah lama dibuat, iaitu puluhan tahun yang lalu. Atas kepentingan keadilan, mahkamah mempunyai budi bicara untuk menggunakan bahasa Inggeris dan juga yang lain, dalam mengendalikan kes tertentu. Penggunaan ini hendaklah dilakukan atas keperluan yang bersifat mesti, dan yang bukan sekali-kali dieksploitasi oleh mana-mana pihak, yang kurang fasih dalam bahasa Melayu, selain tidak bangga, sayang dan setia kepadanya selalu bahasa negara ini.

Penulis ialah Timbalan Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

SUMBER
BERITA HARIAN
20 JULAI 2011

ISU ALAM SEKITAR : PEMBANGUNAN TIDAK MAPAN PUNCA IKLIM DUNIA BERUBAH

Oleh Fredolin Tangang

Kejahilan 
cetus impak negatif 
kepada kemanusiaan


Perubahan iklim adalah fenomena sejagat yang berlaku akibat daripada proses pembangunan yang tidak mapan terutama di negara maju sejak zaman perindustrian mereka bermula. Menurut laporan Panel Perubahan Iklim Antara Kerajaan (IPCC), Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), perubahan iklim ialah sesuatu kejadian yang tidak dapat disangkal lagi dan ia berlaku akibat kegiatan manusia membebaskan gas rumah hijau ke atmosfera menyebabkan suhu udara meningkat. Peningkatan kepekatan gas rumah hijau terutama karbon dioksida, metana dan nitrus oksida di atmosfera terutama daripada pembakaran bahan api fosil seperti petrol, diesel, arang batu dan kegiatan guna tanah, memerangkap haba dan menyebabkan peningkatan suhu dan fenomena pemanasan global yang telah membawa pelbagai impak negatif kepada kehidupan manusia masa kini.  Menurut laporan panel itu suhu dunia akan terus meningkat, fenomena kemarau, banjir, peningkatan aras laut akan semakin teruk menjelang dekad akan datang jika dunia tidak berusaha mengurangkan pembebasan gas rumah hijau ini.

Di Malaysia, suhu udara yang meningkat menyebabkan berlaku perubahan pola kejadian fenomena cuaca ekstrem seperti banjir besar, peningkatan aras laut dan hakisan pantai yang serius adalah petanda impak perubahan iklim.  Kejadian banjir terburuk di Johor penghujung 2006 dan awal 2007 serta banjir teruk yang berlaku awal tahun ini juga di Johor, berkemungkinan ada kaitannya dengan perubahan iklim.  Kajian Jabatan Pengairan dan Saliran mendapati 30 peratus pantai di Malaysia mengalami hakisan yang teruk dan ini dijangka menjadi lebih teruk akibat perubahan iklim berterusan. Perubahan iklim membawa pelbagai impak kepada kesejahteraan penduduk, alam sekitar dan pelbagai ekosistem serta ekonomi. Dengan suhu yang meningkat, banjir dan kemarau yang semakin kerap, keupayaan negara mengeluarkan makanan mungkin akan terjejas.  Menurut laporan IPCC lagi, jika kepekatan gas rumah hijau di atmosfera terus meningkat, dijangka purata suhu dunia akan meningkat melebihi enam darjah Celsius pada penghujung abad ke-21. Ini jauh lebih tinggi berbanding peningkatan kurang dari satu darjah Celsius sejak 100 tahun yang lalu. Dunia akan berada dalam keadaan kemusnahan sekiranya ini berlaku.

Justeru, saintis mencadangkan peningkatan ini dihadkan kepada dua darjah Celsius dan menyeru semua negara mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Bagaimanapun, instrumen seperti Protokol Kyoto ternyata gagal. Data terkini menunjukkan kepekatan gas ini lebih tinggi daripada kepekatan bagi senario terburuk yang digunakan oleh IPCC. Perundingan antara negara anjuran PBB seperti Persidangan Parti (COP) mengenai konvensyen kepelbagaian biologi juga belum membuahkan sesuatu yang konkrit yang boleh dilaksanakan serta-merta.  Negara maju yang menjadi penyumbang utama kepada perubahan iklim akibat proses pembangunan dan perindustrian mereka sejak 100 lalu, masih gagal menunjuk-kan komitmen yang tinggi untuk menurunkan pembebasan gas rumah hijau dan membantu negara sedang membangun untuk bergerak ke arah ekonomi karbon rendah.  Keghairahan China dan India dalam pembangunannya menjadikan usaha menurunkan kepekatan gas rumah hijau semakin sukar.  Peningkatan penduduk dunia yang boleh mencapai lebih 10 bilion pertengahan abad ini daripada lebih kurang enam bilion kini juga akan menyukarkan usaha ini.

Sebilangan besar saintis tidak yakin kaedah perundingan akan menghasilkan satu perjanjian yang dipatuhi oleh semua negara untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau mereka. Kaedah manipulasi iklim dipanggil sebagai ‘geo-engineering’ berkemungkinan terpaksa dilakukan. Salah satu kaedah ialah menyembur partikel halus yang dipanggil aerosol ke stratosfera dan dengan jumlah kuantiti yang sesuai ia mampu mengurangkan kemasukan pancaran sinaran matahari dan mampu merendahkan suhu bumi. Bagaimanapun ia mempunyai kesan sampingan bersifat negatif. Satu kajian di Amerika Syarikat contohnya, menunjukkan kejadian kemarau pada dekad akan datang di Amerika boleh dikurangkan tetapi ia juga melemahkan sistem monsun di rantau Asia Tenggara dan akan menyebabkan musim kemarau yang berpanjangan. Ternyata impak positif kaedah seperti ini tidak menyeluruh dan pendekatan geo-engineering seperti ini sepatutnya hanya dilaksanakan dalam kerangka persetujuan semua negara.  Persoalannya apa jaminan negara kuasa nuklear yang mempunyai keupayaan teknologi tinggi untuk tidak bertindak memanipulasi iklim secara unilateral.

Penulis ialah Naib Pengerusi Kumpulan Kerja 1 IPCC dan Ketua Pusat Penyelidikan Sistem Perubahan Iklim Tropika, UKM

SUMBER
BERITA HARIAN
20 JULAI 2011

ISU PENDIDIKAN TINGGI : DANA RANGSANG AKTIVITI PENYELIDIKAN UNIVERSITI

Oleh Mohd Azizuddin Mohd Sani
azizuddin@uum.edu.my


Pada tiga atau empat tahun lalu, ada rungutan di kalangan ahli akademik mengenai terbatasnya peluang dan dana penyelidikan di dalam dan luar negara. Persaingan sengit juga menyebabkan ramai tidak berpeluang melakukan penyelidikan walaupun ia kriteria utama kenaikan pangkat dan prestasi tahunan. Bagaimanapun, suara rungutan ini semakin hilang apabila Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) mengambil inisiatif untuk mewujudkan dana umum dan khusus, lantas menggalak dan merancakkan aktiviti penyelidikan untuk disumbangkan kepada pembangunan nusa dan bangsa. Pada 18 Julai 2011, Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin mengumumkan peruntukan dana RM178.4 juta yakni bersamaan dengan 1,022 projek penyelidikan yang membabitkan penyelidik daripada institusi pengajian tinggi awam (IPTA), institusi pengajian tinggi swasta (IPTS), Institusi Penyelidikan dan jabatan pengajian politeknik. Tindakan KPT ini juga selaras Pelan Tindakan Fasa Dua Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) yang diumumkan Jun lalu.

Peruntukan ini adalah sebahagian daripada peruntukan Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) berjumlah RM741 juta iaitu peningkatan 260 peratus daripada apa yang diterima dalam RMKe-9. Penambahan jumlah ini juga menyaksikan KPT buat julung kalinya memperkenalkan Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) dan Skim Geran Penyelidikan Eksploratori (ERGS). Bagi Skim LRGS, tujuh bidang tujahan atau nic berimpak tinggi dikenal pasti seperti pemanasan global, penyakit berjangkit, perubatan tropika, keselamatan tenaga dan air, kecukupan makanan, perbuatan termaju dan tambah nilai serta teknologi maklumat dan komunikasi. Oleh itu, KPT meluluskan enam program penyelidikan LRGS Top-Down dengan peruntukan RM38 juta, manakala tujuh program penyelidikan LRGS Bottom-Up dengan peruntukan RM49 juta. Di samping itu, geran ERGS juga diluluskan peruntukan lebih RM40.3 juta dan Dana Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) pula lebih RM46.09 juta. Yang pasti, beberapa matlamat dan idealisme terbentuk hasil daripada pengumuman dana penyelidikan KPT iaitu:

Pertama, matlamat utama kerajaan adalah untuk membudayakan penyelidikan. Budaya penyelidikan ini berkembang pesat secara mendadak sejak pelaksanaan agenda Universiti Penyelidikan (RU) yang hingga kini sudah mempunyai lima RU. KPT juga bercadang melahirkan RU yang keenam pada 2015 dalam Sains Sosial. Selain itu, pengiktirafan Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HiCoE) dan Dana FRGS sejak 2006 akan memantapkan penyelidikan bukan saja bagi bidang sains dan teknologi malah bidang sains sosial. Kedua, KPT juga berusaha supaya matlamat keserakanan dapat dilaksanakan dalam penyelidikan pada peringkat pengajian tinggi. Meskipun RU yang menerajui tujuh bidang berimpak tinggi LRGS itu, KPT mengenakan syarat bahawa projek LRGS perlu membabitkan minimum tiga institusi pengajian tinggi (IPT) dan institusi multinasional lain bagi memastikan penggemblengan kepakaran penyelidikan di Malaysia.

Ketiga, kerajaan juga bersungguh-sungguh menjadikan warga akademik ini berinovasi lantas dapat mengkomersialkan hasil penyelidikan mereka. KPT juga memperkenalkan Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS). Geran ini untuk membantu penyelidik dengan menyediakan dana bagi mereka menghasilkan prototaip untuk dikomersialkan pada masa akan datang. Laporan penyelidikan saja tidak cukup, malah penyelidik harus memasarkan hasil kajian mereka. Ini lantas dapat merencanakan Malaysia sebagai negara berpendapat tinggi jika produk dapat dimanfaatkan oleh negara dan masyarakat. Yang pasti, dasar pengajian tinggi negara berada pada landasan terbaik bagi memacu kecemerlangan penyelidikan dan meluaskan penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta inovasi lebih mantap ke arah peningkatan penerokaan pengetahuan baru dan pengkomersialan produk. Penyelidik harus mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan kajian berkualiti untuk kebaikan umum.

Penulis ialah Karyawan Tamu Kementerian Pengajian Tinggi, yang juga Dekan Pusat Pengajian Antarabangsa Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa UUM Sintok

SUMBER
BERITA HARIAN
20 JULAI 2011

ISU PENDIDIKAN : CENDIKIAWAN SERAHKAN RESOLUSI JAYAKAN TRANSFORMASI NEGARA

Oleh Rosniza Mohd Taha
yoniza@bharian.com.my

Lebih 1,000 profesor cerna idea pada sidang MPN


Kehadiran cendekiawan pada Kongres Profesor Negara di Kuala Lumpur baru-baru ini, cukup membanggakan. Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) dipenuhi lebih 1,000 profesor institusi pengajian tinggi (IPT) seluruh negara hingga bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad, rasa terharu berpeluang menyaksikan perhimpunan besar golongan intelektual berkenaan. “Saya tidak pernah melihat begitu ramai profesor. Dulu yang saya tahu ada Profesor Ungku Aziz saja, tapi difahamkan sekarang ada lebih 1,700 profesor. Baguslah, itu antara tanda kemajuan kita selepas merdeka,” katanya membuka bicara sebelum menyampaikan syarahan perdana bertajuk ‘Mentransformasi Negara Melangkaui 2020’ pada program berkenaan. Penganjuran kongres yang disifatkan bersejarah itu juga mendapat perhatian pucuk pimpinan tertinggi kerajaan. Jarang sesebuah majlis menyaksikan kehadiran dua pemimpin utama negara, tetapi Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak dan timbalannya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, masing-masing silih berganti meluangkan masa merasmikan pembukaan dan penutup kongres.

Ia jelas mencerminkan komitmen dan sokongan padu kerajaan terhadap peranan dan sumbangan profesor dalam pembangunan serta kemajuan negara. Sebagai ahli akademik, mungkin profesor yang menyertai kongres tiga hari itu sudah berpuluh kali menghadiri majlis ilmu seumpamanya. Namun, perhimpunan ini berbeza dan istimewa kerana agenda khususnya menggembleng fikiran golongan murabbi itu bagi menerajui usaha transformasi negara berasaskan pengetahuan. Sejajar tema kongres iaitu ‘Ilmu Mentransformasikan Negara’, peserta yang pakar dalam pelbagai disiplin ilmu itu menganalisis, menghalusi serta memberi maklum balas terhadap program transformasi sedang rancak dijayakan kerajaan. Bagaikan kenyang mencerna idea, sesi rehat dan makan dipendekkan bagi membolehkan kebanyakan sesi persidangan, soal jawab mahupun bengkel yang dijadikan pengisian kongres berlarutan hingga setengah jam daripada tempoh asal ditetapkan. Perbincangan cendekiawan pelbagai bidang itu semestinya hangat dengan perbahasan isu serta cadangan penyelesaian. Sidang pleno pada hari pertama saja sudah panas dengan perbahasan isu pengabaian penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya hinggakan Pengerusi Majlis Profesor Negara (MPN) , Prof Emeritus Datuk Dr Zakri Abd Hamid tidak terlepas daripada kritikan mencampur aduk penggunaan bahasa Inggeris dalam pembentangan.

Namun, seperti dijelaskan, ucapan beliau diselang-seli dengan bahasa antarabangsa itu bagi menghormati kehadiran peserta antarabangsa termasuk Prof Nay Htun dari Universiti State Brook, Amerika Syarikat. Suntikan semangat pemimpin negara serta sarjana terkemuka antarabangsa termasuk Prof Nay dan Prof Dr Michael E Porter dari Universiti Harvard yang melontarkan cabaran supaya profesor menjadi barisan depan menjayakan agenda pembangunan negara mendasari penghasilan 14 resolusi selesai tiga hari bersidang. Berdasarkan koleksi fakta penyelidikan terkini serta kearifan pengetahuan, resolusi merangkumi setiap kluster ilmu iaitu sumber asli dan alam sekitar, ekonomi dan kewangan, tadbir urus, perundangan dan pengurusan awam. Ia turut membabitkan cadangan transformasi bidang teknologi maklumat dan komunikasi, industri dan inovasi, kejuruteraan dan teknologi, sains dan matematik, pembangunan sosial dan kesejahteraan, pendidikan dan pembangunan modal insan, perubatan dan kesihatan; politik, keselamatan dan hal ehwal antarabangsa, farmasi dan sains gunaan, sejarah, warisan dan sosiobudaya serta pertanian dan makanan.

Cadangan dikemukakan menerusi resolusi itu ialah mengukuhkan dasar, proses perancangan dan tadbir urus sektor sumber asli dan alam sekitar; transformasi ekonomi yang disokong sistem pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan berasaskan sasaran keberhasilan yang konkrit dan jelas. Selain itu, ahli MPN mengusulkan kod tadbir urus sektor awam dan kaedah penguatkuasaan dibangunkan bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian dan pengurusan, sementara pembangunan modal insan berpengetahuan dan kemahiran tinggi serta sistem keselamatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dicadang bagi memastikan ICT menjadi pemacu utama transformasi. Turut dikemukakan, pengukuhan Polisi Inovasi Negara bagi memastikan kelestarian ekosistem inovasi tanpa sempadan iaitu membabitkan semua peringkat masyarakat bermula di sekolah hingga industri dan agensi kerajaan. Bagi memastikan negara tidak terdedah kepada ancaman penyusutan sumber dan krisis tenaga, pembangunan kecekapan penggunaan tenaga, pengoperasian perkakasan, perancangan bandar dan pemerkasaan penjanaan tenaga daripada sumber boleh diperbaharui dicadangkan.

MPN turut memberi sokongan padu terhadap penegasan dasar mengekalkan nisbah 60:40 bagi pelajar aliran sains berbanding pelajar bukan sains yang merosot pada tahap 20:80 ketika ini bagi mencapai sasaran sekurang-kurangnya 60 penyelidik, saintis dan jurutera bagi setiap 10,000 tenaga kerja. Usaha menjana dan memperkasa program penyelidikan dan pembangunan dalam bidang sains sosial pula disifatkan kritikal bagi membekalkan data sosial mencukupi untuk pelaksanaan transformasi negara. Resolusi turut menekankan kepentingan sistem pendidikan dikukuhkan menerusi pendekatan kesepaduan bermula pendidikan dasar hingga pengajian tinggi berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta berorientasikan bakat, bukan peperiksaan. Akses perkhidmatan kesihatan secara saksama dengan memberi keutamaan kepada pencegahan penyakit secara menyeluruh dan berkesan turut diketengahkan selain menitikberatkan kesepaduan sosial sebagai prasyarat untuk menjamin transformasi negara yang seimbang. Bagi memartabat industri farmaseutikal, kerajaan dicadang mewujudkan keupayaan sebagai pengeluar ubatan halal bagi mengelak pergantungan terhadap pasaran luar yang diragui kesesuaiannya dan boleh mengancam kesihatan rakyat.

Turut diusul ialah masalah ketagihan dadah dipertanggungjawabkan bersama Kementerian Kesihatan kerana ia dikenal pasti sebagai penyakit. MPN turut meminta kerajaan memastikan inti pati pembangunan dikawal sistem nilai budaya yang murni untuk mengelak penyelewengan, mengekalkan moral tinggi serta menegakkan prinsip keadilan sosial. Akhirnya, bagi memastikan sekuriti makanan, negara dicadang memberi perhatian khusus kepada isu penggunaan tanah, koordinasi antara pelbagai kementerian dan agensi, dasar insentif, kebergantungan kepada buruh asing, mekanisme pemasaran, pemindahan teknologi, perubahan iklim, sumber air dan dana pelaburan. Pada penutup kongres, resolusi itu diserahkan Prof Zakri selaku Pengerusi MPN kepada Timbalan Perdana Menteri dengan harapan isi kandungannya diteliti serta membantu kerajaan menjayakan agenda transformasi negara.

SUMBER
BERITA HARIAN
20 JULAI 2011