01 Oktober 2010

PERANCANGAN KORPUS BAHASA

DEFINISI
Perancangan korpus bahasa ialah pembinaan bahasa yang melibatkan pengekodan bahasa

TUJUAN
Perancangan korpus bahasa bertujuan untuk menghasilkan bahasa standard atau bahasa baku.

ASPEK YANG TERLIBAT

1. Sebutan
2. Tatabahasa
3. Ejaan
4. Kamus
5. Istilah

PERINGATAN DARIPADA CIKGU ZUL
Aspek ini selalu ditanya dalam Bahasa Malaysia Kertas 1 STPM. Pelajar harus ingat kelima-lima aspek yang terlibat dalam Perancangan Korpus Bahasa di atas.

FORMULA UNTUK MENGINGAT

Saya = Sebutan
Tolak = Tatabahasa
Engkau = Ejaan
Kerana = Kamus
Imej = Istilah

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...