31 Mei 2012

ISU SOSIAL : PASTIKAN RAKYAT BERPENDAPATAN RENDAH MILIKI RUMAH SETANDING DENGAN PENDAPATAN


Rencana ini ditulis oleh:
ROHAMI SHAFIE
Pensyarah Kanan Perakaunan dan Kewangan
Pusat Pengajian Perakaunan (SOA)
Dan Felo Penyelidik Institut Penyelidikan Pengurusan dan Perniagaan (IMBRe)
Kolej Perniagaan (COB), Universiti Utara Malaysia


Kenyataan oleh Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (Cuepacs) bahawa lebih kurang 60 peratus kakitangan sektor awam yang berpendapatan bawah RM3,000 sebulan terutamanya di Lembah Klang tidak mampu memiliki rumah sendiri tidak boleh sama sekali dipandang remeh. Ini kerana dalam kehidupan manusia, rumah merupakan tempat perlindungan untuk setiap insan berteduh dan beristirehat. Tanpa rumah, manusia akan hidup bergelandangan dan pelbagai masalah sosial akan berlaku. Berpunca daripada masalah sosial inilah akan memberi kesan negatif kepada ekonomi negara. Sebagai contoh, anak-anak akan terbiar dan terjebak dalam pelbagai masalah sosial dan akhirnya modal insan berkualiti tidak dapat dibangunkan secara holistik bagi membina kemajuan negara.

Cuba kita lihat di negara-negara lain yang rakyatnya ramai yang tidak mampu memiliki rumah dan hidup bergelandangan. Kadar jenayah di situ amatlah tinggi. Jenayah yang tinggi menyebabkan ekonomi negara tersebut tidak dapat dimajukan sebaik mungkin. Para pelabur dalam dan luar negara tidak berani melabur di situ, seterusnya merencatkan kemajuan negara itu. Penulis amat yakin bukan sahaja kakitangan sektor awam yang bergaji di bawah RM3,000 sebulan yang tidak mampu membeli rumah tetapi juga para pekerja sektor swasta yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli rumah yang selesa kerana harganya yang semakin mahal. Jika mereka memiliki rumah kos rendah tetapi keadaannya amat sempit berbanding jumlah isi rumah yang ramai akan menyebabkan mereka seisi keluarga menjalani kehidupan yang kurang selesa. Cuba kita teliti di kawasan perumahan sebegitu, banyak masalah sosial dan jenayah berbanding di kawasan perumahan yang lebih baik dan selesa.

Justeru, sudah sampai masanya kerajaan bertindak segera agar rakyat berpendapatan rendah bukan sahaja mampu memiliki rumah tetapi mendiami rumah yang selesa. Kini, harga rumah yang selesa untuk satu keluarga bersaiz sederhana berharga RM200,000 ke atas. Harga rumah sebegini sebenarnya tidak mampu dibeli oleh mereka yang berpendapatan di bawah RM3,000 sebulan. Bayangkan harga rumah berharga RM200,000, mereka terpaksa membayar ansuran bulanan lebih kurang RM1,200 sebulan selama 30 tahun? Wang lebihan mereka pastinya tidak mencukupi untuk menanggung keluarga seperti makan dan minum, pakaian, belanja persekolahan, bil-bil bulanan dan belanja pengangkutan. Ini belum termasuk untuk menghantar anak-anak ke pusat tuisyen bagi memperoleh pendidikan terbaik. Implikasinya, anak-anak golongan berpendapatan rendah akan kekal status quo mereka sebagai berpendapatan rendah apabila sudah dewasa nanti.

Justeru satu model perumahan rakyat wajar digubal secara holistik di bawah Dasar Perumahan Negara yang dilancarkan pada Februari 2011. Di bawah model perumahan rakyat, golongan berpendapatan rendah mampu memiliki rumah yang harganya setanding dengan pendapatan. Pada masa sama, keselesaan rumah tersebut juga wajar diberi keutamaan tertinggi. Umpamanya, harga rumah tidak melebihi RM100,000 dan mempunyai sekurang-kurangnya tiga bilik. Rumah tersebut tidak boleh terlalu sempit dan perlu mempunyai keluasan yang sewajarnya agar penghuninya selesa. Rumah kategori ini tidak boleh dibeli oleh golongan berpendapatan tinggi. Sementara itu, bagi golongan berpendapatan sederhana pula boleh dipertimbangkan jika masih ada kekosongan. Model perumahan rakyat juga perlu mencakupi golongan berpendapatan sederhana yang belum memiliki rumah dengan harga rumah lebih tinggi sedikit berbanding harga rumah untuk golongan berpendapatan rendah.

Selain harga rumah dan saiznya, kerajaan juga perlu melihat secara mendalam kos-kos lain seperti duti setem, yuran guaman dan juga insurans. Segala kos ini wajar dikurangkan untuk pembeli rumah pertama yang berpendapatan rendah dan sederhana. Di samping itu, kadar pinjaman seratus peratus diberikan kepada mereka. Kadar faedahnya pula adalah paling minimum dan tidak mengikut kadar semasa. Lokasi-lokasi strategik terutamanya di bandar-bandar besar seperti Pulau Pinang dan Kuala Lumpur perlu diberikan perhatian segera oleh kerajaan selain membina lebih banyak rumah di kawasan lain. Pemilikan dan harga tanah di bandar besar antara isu terpenting yang patut diselesaikan di bawah model perumahan rakyat. Selain itu, kelestarian kawasan perumahan yang bakal dibangunkan perlu dikekalkan di bawah model perumahan rakyat. Jangan sesekali bukit-bukau digondolkan seperti mana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pada masa kini yang akhirnya boleh memberi kesan bencana alam kepada penduduk setempat seperti banjir dan tanah runtuh.

Melalui model perumahan rakyat yang holistik, kebajikan majoriti rakyat akan terpelihara selaras dengan gagasan rakyat didahulukan. Bahkan, pembangunan ekonomi negara akan dapat dipertingkatkan. Selama ini, ramai yang beranggapan, sumbangan besar sektor hartanah banyak bergantung pada hartanah berstatus mewah sahaja. Yakinilah, negara akan lebih maju sekiranya majoriti rakyat berpendapatan sederhana dan rendah mampu memiliki rumah selesa. Ini kerana permintaan ke atas sektor-sektor lain seperti perabot dan barang-barang keperluan rumah akan melonjak tinggi dek kerana rakyat akan sanggup berbelanja lebih untuk rumah sendiri berbanding rumah yang bukan milik mereka.

Sila berikan komen anda. Terima kasih.

Sumber
Utusan Malaysia
31 Mei 2012
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...