21 Jun 2011

ISU SOSIAL : RESOLUSI MENGIKTIRAF HUBUNGAN SEJENIS PERLU DITEPISPADA 17 Jun lalu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menerusi Majlis Hak Asasi (UNHRC) meluluskan resolusi mengiktiraf hak asasi lesbian, gay, bisexual, transsexual (LGBT). Resolusi ini mengiktiraf hak berkaitan orientasi seksual dan kesamarataan jantina dan gender. Ia seterusnya mengiktiraf perkahwinan sejenis.  Saya sebenarnya tidaklah begitu terkejut dengan resolusi itu. Ini kerana, ‘promosi’ terhadap ‘hak asasi’ ini sudah lama mendapat tempat. Resolusi ini sudah tentu bertentangan dengan ajaran Islam dan fitrah manusia. Ajaran Islam tidak akan sekali-kali mengiktiraf hubungan sejenis atau perkahwinan sejenis. Ini amat jelas kedudukannya di dalam al-Quran yang memberi peringatan berkaitan penghapusan kaum Nabi Lut. Menurut perspektif Islam apa yang dikatakan ‘hak asasi’ dalam resolusi ini bukan hak dalam erti kata sebenar. Negara yang bernaung di bawah Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), termasuk Malaysia tetap tegas menentang resolusi ini.

Negara Afrika dan Russia juga berpendirian sama. Lantas, resolusi terbabit diluluskan dengan 23 negara menyokong, 19 menentang dan tiga lagi negara mengambil pendirian berkecuali (termasuk China).  Amerika Syarikat pada mulanya menentang atas alasan cadangan resolusi itu bertentangan dengan prinsip hak kebebasan negara terbabit walaupun tidak dihuraikan dengan jelas. Namun, pada peringkat akhir, Amerika Syarikat menjadi pemangkin kepada kelulusan resolusi ini. Cadangan resolusi hak-hak golongan LGBT ini dibawa kepada perhatian PBB pada Disember 2008 oleh Belanda dan Perancis. Terdahulu, pendirian UNHCR dapat dilihat di dalam keputusan kes Toonen lawan Australia pada 1994. Jawatankuasa Hak Asasi PBB menyatakan bahawa undang-undang Tasmania (satu wilayah Australia) yang menjenayahkan homosexual adalah satu diskriminasi yang bertentangan dengan Perkara 2, 17 dan 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Ekoran keputusan itu, Tasmania diarah memansuhkan undang-undang itu kerana Australia hendaklah sentiasa patuh kepada peruntukan ICCPR yang sudah ditandatanganinya. Inilah kesan sekiranya kita menandatangani ICCPR – segala undang-undang yang bertentangan dengan instrumen ini akan mudah untuk diarah mansuh, walaupun ia amat bertentangan dengan nilai agama, budaya, falsafah dan ideologi negara. Oleh itu, kita tidak harus termakan pujukan untuk mengiktiraf instrumen ini. Berbalik kepada resolusi LGBT, Brazillian Resolution 2003 dan Yogyakarta Principles 2006 boleh dikatakan dasar kepada cadangan 2008 itu. Kedua-dua ini mempunyai objektif yang sama, iaitu mengiktiraf orientasi seksual dan kesamarataan. Sejak itu pelbagai ‘promosi’ dibuat seluruh dunia, bagi menyokong usul terbabit. Negara kita juga tidak terkecuali daripada menerima ‘promosi’ PBB itu.

Sebagai makluman kepada pembaca, negara kita mempunyai beberapa peruntukan undang-undang yang menghukum perlakuan seumpama itu di dalam Kanun Keseksaan, sebagai contoh, lihat seksyen 377A, 377C serta 377D. Undang-undang jenayah Syariah juga menjadikan hubungan sejenis seperti liwat dan musahaqah (lesbian) sebagai satu kesalahan. Sementara itu Seksyen 69 Akta Pembaharuan (Perkahwinan dan Perkahwinan) 1976 menegaskan bahawa perkahwinan hendaklah antara pasangan lelaki dan perempuan saja. Ini dengan jelas menolak perkahwinan sejenis. Kedudukan undang-undang keluarga Islam berkaitan syarat sah perkahwinan ini juga begitu jelas. Perlu ditegaskan bahawa resolusi PBB ini tidak boleh memaksa kita untuk tunduk kepadanya. 


Namun begitu, walaupun Malaysia tidak menyokong resolusi ini dan dari segi perundangan ia tidak mengikat negara kita, kebimbangan saya ialah resolusi ini akan dijadikan tiket untuk mengembang ‘hak asasi’ LGBT di negara ini. Asas kebimbangan saya ialah, ada sesetengah golongan yang menganggap resolusi PBB sebagai pegangan majoriti masyarakat dunia yang bersifat universal dan harus diterima Malaysia. Golongan ini akan seterusnya memberi hujah dan tekanan kepada negara untuk mengambil perhatian kepada resolusi itu dan membuat perbandingan berkenaan kedudukan ‘hak asasi’ dengan negara lain.  Selain itu kebimbangan saya ialah, kemungkinan pihak yang mendokong fahaman ini akan meneruskan perjuangan mereka sehingga akan terhasilnya satu triti antarabangsa di PBB mengenai perkara ini.


Sekiranya ini berlaku ia akan mengukuhkan lagi pendirian mengenai apa yang dikatakan sebagai ‘hak asasi’ yang universal ini. Walaupun proses ini mungkin akan memakan masa yang lama, Malaysia akan terus berhadapan dengan ‘promosi’ berkaitan dan ini sesungguhnya memerlukan kekuatan hujah undang-undang dan nilai agama, budaya, falsafah dan ideologi negara yang konsisten. Maksud saya, kita harus terus bekerja keras menghadapi persoalan dan tekanan untuk menangani isu ini. Suka saya sebut bahawa, saya amat yakin dengan kedudukan Islam sebagai agama bagi negara kita serta kedudukan nilai agama, moral, budaya, falsafah dan ideologi negara tidak akan membolehkan ‘hak asasi’ ini diterima pakai di negara kita. Namun, saya tidak memandang mudah perkara ini kerana sesungguhnya pengaruh ‘hak asasi’ ini akan terus menghimpit kita dan ‘promosi’nya akan berlanjutan.

Penulis ialah Penolong Profesor Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

BERITA HARIAN
21 JUN 2011

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...