04 Jun 2011

ISU ALAM SEKITAR : RAKYAT KURANG ARIF PROSES DAN FUNGSI EIA

Oleh Rosnani Ibrahim
BERITA HARIAN, 01 JUN 2011


Proses Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) sekali lagi menjadi perhatian ramai selepas berakhirnya pameran awam mengenai Laporan EIA bagi cadangan projek Klang Valley Mass Rapid Transit (KVMRT) laluan Sungai Buloh-Kajang pada 15 Mac lalu. Pameran awam itu berlangsung selama 30 hari di lebih 20 lokasi di seluruh negara. Maklum balas orang ramai adalah komponen penting dalam proses EIA itu kerana ketika ini pandangan dan maklum balas orang awam mengenai penemuan kajian EIA yang dapat diperoleh. Prosedur EIA sudah dilaksanakan di Malaysia sejak 1988 tetapi tidak banyak diketahui umum. Ini jelas daripada jumlah kedatangan yang rendah pada pameran awam itu, walaupun banyak percubaan untuk membabitkan orang awam dan mendapatkan maklum balas daripada mereka. Proses EIA juga sering disalahertikan. Ramai salah faham dengan menganggap laporan EIA adalah dokumen sehenti yang mengandungi setiap maklumat mengenai sesebuah projek. Kebanyakan mereka yang datang melihat laporan ini pulang dengan wajah hampa.

Perlu ditekankan, laporan EIA hanya alat perancangan projek bagi mengenal pasti, menjangka, menilai dan memaklumkan maklumat mengenai impak ke atas alam sekitar daripada projek dirancang, di samping menghuraikan langkah mencegah, mengurangkan atau mengawal kesan buruk terhadap alam sekitar sebelum projek itu dilaksanakan. Penemuan itu nanti perlu digabungkan ke dalam rekaan terperinci projek yang dicadangkan. Proses EIA memastikan potensi masalah alam sekitar dapat dijangka dan ditangani pada peringkat awal perancangan dan dalam reka bentuk projek bagi mengelakkan kesilapan yang membabitkan kos yang besar ketika pelaksanaan projek nanti, sama ada kerana kemusnahan alam sekitar yang mungkin terjadi ketika pelaksanaan atau pun perubahan yang perlu dilakukan selepas itu demi menjadikan projek berkenaan boleh disesuaikan dengan alam sekitar.

Jabatan Alam Sekitar (JAS) juga mempunyai cabarannya sejak prosedur EIA dilaksanakan berikutan Akta Kualiti Alam Sekitar (EQA) 1974 yang mentadbir keperluan bagi laporan EIA. Kadangkala tugas memberi penerangan kepada orang awam bahawa laporan EIA tidak mengandungi maklumat seperti peratusan peningkatan harga hartanah di sesuatu tempat tertentu adalah agar mencabar. Mereka sering hampa kerana berasakan bahawa laporan itu tidak lengkap dan seseorang sudah tidak menjalankan tugas dengan baik. JAS tidak menyokong atau menolak sesebuah projek tetapi hanya menilai kesan alam sekitar sesebuah projek itu berdasarkan laporan EIA yang diterimanya. JAS hanya menilai laporan itu dan mungkin akan menerima atau menolak laporan EIA itu. JAS juga pernah beberapa kali menolak laporan EIA kerana maklumat kritikal untuk membuat keputusan tidak lengkap atau jika laporan menunjukkan akibat buruk kepada alam sekitar disebabkan projek yang sukar untuk dikawal impaknya.

Laporan EIA juga akan ditolak jika laporan itu tidak disediakan oleh perunding EIA yang kompeten dan berdaftar di bawah Skim Pendaftaran Perunding EIA. Tanggungjawab JAS adalah berat. Jabatan perlu mengimbangkan keutamaan antara projek yang memenuhi objektif pembangunan ekonomi dan sosial negara dan pada masa sama memastikan projek dilaksanakan secara lestari dan tidak mengancam alam sekitar atau rakyat. Dalam setiap hal, kepentingan rakyat sering diutamakan. Justeru, penting bagi rakyat memberikan pandangan mereka.

Penulis ialah Ketua Pengarah Alam Sekitar Malaysia

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...