10 Oktober 2011

ISU SOSIAL : MEMAKMURKAN LUAR BANDAR

Oleh ROHAMI SHAFIE
Pensyarah Kanan Perakaunan dan Kewangan,
Kolej Perniagaan (COB), Universiti Utara Malaysia.


ISTANA MUSIM SEJUK 
ERMITAGE, RUSSIA

Fokus ketiga Bajet 2012 tertumpu pada program transformasi luar bandar yang mana ia selari dengan Dasar Transformasi Nasional (DTN). Pastinya yang akan menerima manfaatnya ialah masyarakat luar bandar. Ketika negara bergerak menuju ke arah negara maju dalam tempoh tidak sampai 9 tahun akan datang, masyarakat luar bandar tidak boleh sesekali dipinggirkan. Masih ramai penduduk Malaysia dikategorikan sebagai masyarakat luar bandar. Lihatlah di negeri-negeri seperti Kedah, Perlis, Perak, Johor, Kelantan, Terengganu, Pahang, hatta Sarawak dan Sabah terdapat ramai rakyat Malaysia yang boleh dikategorikan sebagai masyarakat luar bandar. Mereka ini perlu dibantu secara berterusan sehingga mereka boleh berdikari. Mungkin ada yang berpendapat ia seolah-olah memberi tongkat kepada mereka. Pandangan sebegini tidak mengambil kira betapa masyarakat luar bandar masih jauh ketinggalan berbanding penduduk bandar. Mereka masih daif dari segi menikmati kemudahan yang terbaik. Meminggirkan mereka akan menyebabkan jurang kemudahan di antara penduduk bandar dan luar bandar akan semakin besar dan seterusnya meningkatkan lagi jurang pendapatan di antara golongan kaya dan golongan miskin tegar. Peluang pekerjaan yang lebih meluas perlu disediakan kepada mereka bagi meningkatkan pendapatan isi rumah masyarakat luar bandar. Umum mengetahui apabila disebut sahaja masyarakat luar bandar, apa yang terlintas di fikiran bagi setiap daripada kita ialah sektor pertanian.

Maka, melalui Bajet 2012, kerajaan akan melaksanakan Dasar Agro Makanan Negara 2011-2020 dan mewujudkan Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) yang berfungsi sebagai pusat integrasi perkhidmatan bagi sektor pertanian. Bahkan RTC juga bertindak untuk sektor-sektor yang penting seperti perbankan dan insurans, khidmat nasihat perniagaaan, latihan dan kemahiran dan klinik serta ruang niaga. Di samping itu, Program Lonjakan Mega Luar Bandar seluas 6,500 hektar di 11 kawasan Projek Agropolitan seluruh negara yang merangkumi tanaman komoditi, penanaman kontan dan ternakan ikan sangkar dengan melibatkan peruntukan sebanyak RM110 juta akan dilaksanakan. Program tanaman getah serta kelapa sawit juga bakal dilaksanakan untuk 20,000 pekebun kecil. Sebanyak RM5 bilion akan disediakan untuk memperkukuhkan pembangunan infrastruktur asas luar bandar merangkumi Program Jalan Luar Bandar dan Projek Perhubungan Desa untuk 1.76 juta penduduk bandar (RM1.8 bilion), RM2.1 bilion bagi memperluaskan liputan bekalan air bersih yang melibatkan 200,000 rumah serta RM1.1 bilion untuk menyalurkan tenaga elektrik khususnya di Sabah dan Sarawak. Penyediaan bekalan air bersih di Sarawak juga melibatkan projek retikulasi dan kaedah tadahan hujan yang memberi faedah hampir 100 penduduk. Projek bekalan air bersih juga diperluaskan untuk kawasan-kawasan Felda di Pahang, Kedah, Kelantan dan Terengganu yang melibatkan peruntukan sebanyak RM400 juta.

Pengangkutan awam luar bandar juga menjadi salah satu agenda utama dalam menjayakan transformasi luar bandar. Sebanyak RM28 juta sebagai pinjaman diperuntukkan bagi pengusaha bas berhenti-henti, bas mini dan bas sekolah bagi meningkatkan kualiti pengangkutan awam di luar bandar. Selain itu, Bajet 2012 tetap memberi perhatian pada masyarakat Orang Asli. Mereka bakal menerima habuan sebanyak RM90 juta dalam bentuk kemudahan asas yang lebih baik serta program penjanaan pendapatan. Selain kemudahan asas yang lebih baik, sektor pendidikan dan perumahan juga diberi keutamaan. Sebagai contoh, bagi tahun 2012, pendidikan rendah dan menengah di sekolah-sekolah kerajaan disediakan secara percuma, manakala bantuan persekolahan sebanyak RM100 untuk pelajar Tahun 1 sehingga Tingkatan 5 serta baucar buku sebanyak RM200 untuk pelajar universiti akan meringankan beban ibu bapa yang dikategorikan sebagai masyarakat luar bandar. Langkah ini membantu anak-anak mereka bagi mendapatkan pendidikan terbaik dan memperoleh kerjaya yang bagus seterusnya membantu mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Inilah dikatakan sebagai tongkat yang tidak boleh sesekali dihapuskan untuk membantu masyarakat luar bandar agar berjaya di kemudian hari.

Kemudahan-kemudahan pendidikan yang lebih baik secara percuma perlu juga seiring dengan suasana pembelajaran yang kondusif di rumah bagi membolehkan para pelajar luar bandar menelaah pelajaran dengan lebih baik. Justeru, Bajet 2012 akan meneruskan Program Perumahan Rakyat (PPR) di seluruh negara melibatkan 15,000 unit rumah dan Program Perumahan Mesra Rakyat oleh Syarikat Perumahan Nasional Berhad (SPNB) yang mana sebanyak RM20,000 ditanggung oleh kerajaan. Sebahagian besar projek-projek perumahan ini bakal dinikmati oleh masyarakat luar bandar yang berpendapatan rendah. Segala perancangan yang disediakan untuk masyarakat luar bandar dalam Bajet 2012 bertujuan untuk membantu memakmurkan mereka seiring dengan perkembangan ekonomi negara. Sungguh pun begitu, usaha-usaha kerajaan tidak akan berjaya jika tiadanya anjakan paradigma di kalangan masyarakat luar bandar bahawa dalam dunia serba moden yang menitikberatkan daya saing dan ilmu pengetahuan, mereka juga tidak boleh sesekali mengharapkan tongkat buat selama-lamanya. Mereka juga perlu berubah dengan pantas seiring dengan peredaran semasa.

SUMBER
UTUSAN MALAYSIA
10 OKTOBER 2011


Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...