JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI

25 Ogos 2010

KARANGAN STPM: KEPENTINGAN KOKURIKULUMSetiap pelajar diwajibkan menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah. Pada pendapat anda, apakah kepentingan menyertai kokurikulum dan nyatakan strategi-strategi terbaik untuk menarik minat pelajar untuk menyertai kegiatan kokurikulum.

Kokurikulum ialah pelbagai aktiviti luar bilik darjah. Aktiviti kokurikulum biasanya dijalankan selepas waktu pembelajaran. Aktiviti kokurikulum merangkumi tiga kategori iaitu aktiviti sukan dan permainan, kelab dan persatuan, dan unit pakaian seragam. Semua pelajar diwajibkan untuk menyertai sekurang-kurangnya dua aktiviti kokurikulum. Hal ini demikian kerana sebanyak 10 peratus markah kokurikulum akan diambilkira semasa pelajar memohon untuk memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Oleh itu, pelbagai kepentingan kegiatan kokurikulum dan strategi yang sesuai untuk menarik minat pelajar menyertainya akan dibincangkan.

Pada pendapat saya, kepentingan aktiviti kokurikulum ialah dapat membentuk kecergasan mental dan fizikal para pelajar. Realitinya, aktiviti kokurikulum memerlukan ketangkasan dan kekuatan fizikal. Keadaan ini akan membantu mempertingkatkan keupayaan sistem perkumuhan seseorang pelajar. Pada masa yang sama sistem aliran darah akan menjadi lebih sempurna. Natijahnya, daya tahan pelajar terhadap serangan penyakit akan meningkat. Dengan ini, tahap kesihatan tubuh badan mereka juga turut meningkat. Hasilnya, kesihatan yang baik akan memudahkan pelajar memberi tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran di sekolah. Jelaslah bahawa aktiviti kokurikulum dapat melahirkan pelajar yang sihat mental dan fizikal.

Selain itu, penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dapat membenteras gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana aktiviti kokurikulum dapat memupuk gaya hidup yang positif dalam kalangan pelajar. Kebanyakan masa lapang mereka dipenuhi dengan aktiviti berfaedah seperti perkhemahan dan kawat kaki. Dengan ini mereka tidak akan terpengaruh dengan budaya yang tidak sihat seperti melepak, ponteng sekolah, merokok dan sebagainya. Ini disebabkan mereka telah mempunyai disiplin diri yang mantap. Mereka juga dapat mengurus dan mengatur masa dengan bijak. Tahap pemikiran mereka akan menjadi lebih matang. Mereka tahu menilai baik dan buruk setiap perbuatan yang dilakukan. Tuntasnya, aktiviti kokurikulum dapat membenteras masalah sosial dalam kalangan pelajar.

Selanjutnya, aktiviti kokurikulum dapat memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana aktiviti kokurikulum dapat mempertemukan pelajar daripada pelbagai kaum. Dengan ini, mereka dapat menjalinkan muhibah dan perasaan kekitaan sesama mereka. Budaya bekerjasama, bertolenransi dan tolong-menolong sentiasa ditekankan dalam semua aktiviti kokurikulum. Dalam pada itu, elemen kebudayaan, kesenian, dan keagamaan setiap suku kaum juga turut didedahkan. Hasilnya, sikap prasangka antara kaum dapat dihapuskan. Sudah terang lagi bersuluh, aktiviti kokurikulum mampu melahirkan generasi muda yang bersatu padu.

Strategi utama untuk menarik minat pelajar menyertai kegiatan kokurikulum ialah dengan memperkasakan lagi peranan sekolah. Sekolah sebagai institusi formal perlu memperluas penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Pihak kerajaan hendaklah proaktif dalam menyokong aktiviti kokurikum yang dikendalikan di sekolah. Peruntukan kewangan dan prasarana untuk aktiviti kokurikulum perlu ditambah. Jika tidak, segala perancangan kokurikulum di sekolah akan terbantut. Dalam pada itu, para pelajar harus diberi kebebasan yang terkawal untuk menganjurkan sebarang aktiviti. Dengan ini, aktiviti kokurikulum akan menjadi lebih menarik dan menyeronokan. Jadi, tindakan memperkasakan lagi peranan sekolah dalam kokurikulum sewajarnya dititikberatkan dalam usaha ini.

Seterusnya, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu menerapkan elemen kerjaya dalam aktiviti kokurikulum yang dirancang di sekolah. Biar kita lihat, pelajar yang aktif dalam Kadet Polis boleh memohon menjadi polis selepas menamatkan alam persekolahan. Di samping itu, aktiviti sukan dan permainan sememangnya menjanjikan pendapatan yang lumayan. Buktinya, Nicol Ann David yang telah dinobatkan sebagai Ratu Squasy Dunia. Dengan ini, minda pelajar akan terbuka untuk bergiat aktif dalam kegiatan kokurikulum yang mereka minati. Mereka sedar bahawa begiat aktif dalam aktiviti kokurikulum bukanlah sesuatu yang sia-sia sahaja. Jelaslah bahawa penerapan elemen kerjaya dalam setiap kegiatan kokurikulum merupakan strategi yang berkesan dalam usaha ini.

Di samping itu, peranan ibu bapa melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) hendaklah diperhebat. Ibu bapa hendaklah memberi sokongan kepada anak-anak untuk bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum. Terdapat segelintir ibu bapa yang menghalang anak mereka bergiat aktif dalam kegiatan kokurikulum. Segala persepsi negatif sebegini hendaklah dilenyapkan. Ibu bapa harus sedar kegiatan kokurikulum akan menjadikan anak-anak mereka lebih berdisiplin. Anak-anak akan menjadi lebih cergas dan cerdas. Ini secara tidak langsung akan membantu mereka memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Perkara perlu disedari oleh ibu bapa. Jadi, sokongan ibu bapa amatlah dituntut dalam usaha ini.

Kesimpulannya, kegiatan kokurikulum memang penting untuk menghasilkan modal insan yang berprestasi tinggi dan bersahsiah mulia. Usaha kerajaan untuk mewajibkan setiap pelajar menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah disambut baik oleh semua pihak. Sesungguhnya, kegiatan kokurikulum banyak membantu kita dalam usaha membenteras masalah sosial dalam kalangan pelajar. Oleh itu, jadikanlah kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada kehidupan kita semasa masih menuntut di bangku sekolah.

(700 patah perkataan)

Tiada ulasan: