11 November 2011

ISU ALAM SEKITAR : MENGEKANG JENAYAH ALAM SEKITAR

PENULIS ialah Pegawai Penyelidik, Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)


KAWASAN BUKIT BINTANG, 
KUALA LUMPUR

Cadangan kerajaan untuk meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang akan dibawa ke Parlimen pada Mac 2012 jelas membuktikan kesungguhan dan keprihatinan kerajaan dalam mengekang jenayah alam sekitar di negara kita. Di bawah cadangan pindaan ini, kerajaan akan menaikkan penalti terhadap pelanggaran Seksyen 2 akta tersebut iaitu daripada RM100,000 kepada RM500,000. Melihat kepada jumlah kenaikan yang agak besar ini, ia dilihat sangat wajar memandangkan kesalahan-kesalahan yang terkandung di bawah seksyen berkenaan adalah melibatkan isu-isu yang begitu serius. Antara kesalahan yang digariskan di bawah seksyen tersebut adalah seperti pelupusan sisa toksik, pencemaran air dan sungai, pembakaran terbuka, pengeluaran asap berlebihan, tumpahan minyak di laut dan juga pembukaan tanah secara haram. Cadangan kenaikan penalti sebanyak lima kali ganda ini adalah bertujuan untuk mencegah sebarang bentuk kemusnahan yang berpunca daripada pencemaran alam.

Penalti yang lebih berat kepada pesalah baik kepada individu mahupun syarikat antara lain adalah bagi memperkukuh dan memantapkan lagi aspek penguatkuasaan terhadap masalah pencemaran di negara ini. Menurut Datuk Seri Douglas Uggah Embas yang juga merangkap Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, di bawah pindaan ini kelak, ia akan memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling untuk memberhentikan mana-mana projek yang melanggar peraturan Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA). Namun persoalannya, sejauh manakah kenaikan penalti ini mampu mengekang jenayah alam sekitar? Adakah penalti yang dikenakan terhadap individu yang terlibat benar- benar berkesan dan mampu memberi pengajaran kepada mereka? Jika diimbas kembali kepada kes-kes tangkapan yang lepas, kerapkali juga dilaporkan bahawa segelintir pelaku jenayah alam sekitar yang ditangkap adalah melibatkan mereka yang pernah diisabitkan terhadap kesalahan yang sama secara berulang kali.

Ini memberi gambaran yang jelas kepada kita bahawa kadar penalti yang dikenakan sedikit pun tidak menggentarkan mereka. Malah, jauh sekali terkesan dan memberi pengajaran kepada mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hukuman penjara dilihat mempunyai potensi yang besar dari segi keberkesanan memandangkan individu yang terlibat melalui sendiri tempoh hukuman akibat daripada kesalahan yang dilakukan. Ia amat berbeza dengan hukuman berbentuk penalti (pesalah hanya perlu membayar jumlah penalti yang dikenakan tanpa melalui sendiri hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan). Dengan hukuman penjara yang dilalui, ia pasti sedikit sebanyak meninggalkan kesan yang mendalam di dalam jiwa mereka yang sekali gus mampu memberi pengajaran kepada individu yang terlibat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, mengenakan hukuman kepada individu atau pihak yang terlibat agar menanggung semua kos untuk memulihkan alam sekitar yang terjejas akibat jenayah alam sekitar yang dilakukan juga boleh dipertimbangkan.

Ini memandangkan kos untuk sesuatu proses pemulihan adalah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penalti yang dikenakan untuk setiap kesalahan. Dengan hukuman seumpama ini, ia setidak-tidaknya akan membuka mata para pelaku jenayah alam sekitar agar menyedari bahawa bukan mudah untuk memulihkan sesuatu kerosakan terhadap alam sekitar. Jika sebelum ini mereka hanya menutup mata dan dikaburi keuntungan wang ringgit semata-mata tanpa memikirkan betapa peritnya pihak kerajaan dan badan-badan yang terlibat untuk memulihkan segala kepincangan ke atas alam sekitar ekoran kerakusan sikap mereka. Mungkin dengan cara ini, mereka akan mula membuka mata dan memikirkan betapa begitu banyak kos yang telah dibazirkan untuk tujuan pemuliharaan alam sekitar yang telah dimusnahkan oleh mereka. Sedangkan, alangkah bagusnya jika peruntukan untuk tujuan berkenaan dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang lebih bermanfaat.

Bagaimanapun, dengan pelaksanaan hukuman seumpama itu semata-mata ia dilihat masih diragui mampu menghentikan sepenuhnya jenayah terhadap alam sekitar. Malah, ia masih belum lengkap dan sempurna jika hanya hukuman berbentuk fizikal dan material semata-mata diaplikasikan. Sebaliknya, ia perlu dilengkapkan dan disusuli dengan program penyempurnaan akhlak terhadap mereka yang disabitkan dengan jenayah alam sekitar. Ini penting kerana dengan penekanan terhadap kesempurnaan akhlak manusia, ia bukan sahaja mampu mengekang perlakuan buruk manusia terhadap alam sekitar semata- mata, tetapi juga dapat melahirkan insan yang berkeperibadian unggul dalam semua aspek kehidupan. Ia amat bertepatan dengan pandangan Islam terhadap alam sekitar itu sendiri, yakni ia adalah berasaskan kepada ajaran tauhid atau kefahaman kesatuan yang menggabungkan antara manusia, alam dan juga Pencipta (Allah SWT). Dalam konteks ini, Islam menjadikan akhlak sebagai teras utama hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Malah, sebarang permasalahan alam sekitar seperti pencemaran alam dan seumpamanya adalah berpunca daripada kepincangan dan juga ketidaksempurnaan akhlak manusia terhadap diri mereka sendiri, alam sekitar dan juga Allah SWT.

Sedangkan secara jelas konsep manusia sebagai khalifah menunjukkan bahawa alam sekitar dan segala kekayaan di dalamnya adalah milik mutlak Allah SWT. Hal ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam firman Allah SWT (Surah al-Maidah, ayat 120) yang bermaksud: "Allah jualah yang menguasai alam langit dan bumi serta segala yang ada padanya; dan Dialah jua Yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu". Oleh yang demikian, manusia perlu melaksanakan misi dan amanah pemuliharaan alam sekitar dengan sebaik-baiknya agar kelestariannya terus dapat dipertahankan. Justeru, penekanan terhadap aspek akhlak dan kerohanian dalam usaha menambahbaik dan memastikan keberkesanan sesuatu hukuman terhadap pelaku jenayah alam sekitar juga tidak seharusnya diabaikan. Malah, kajian dan penelitian secara mendalam terhadap hukuman yang sewajarnya dikenakan terhadap penjenayah alam sekitar yang disusuli dengan penekanan terhadap aspek akhlak akan memantapkan lagi penguatkuasaan bagi membendung jenayah alam sekitar.

SUMBER
UTUSAN MALAYSIA
11 NOVEMBER 2011


Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...