10 Oktober 2010

MORFOLOGI

KATA YANG MENGANDUNGI SISIPAN

01. Bergerincing
02. Bergerigi
03. Berserabut
04. Rerumput
05. Keruping
06. Kemuning
07. Telingkah
08. Kerusut
09. Telapak
10. Kerontang

KATA MAJMUK

1. Kata yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih
2. Kata yang dirangkaikan itu akan membawa makna tertentu
3. Berfungsi sebagai satu unit
4. Dieja terpisah
5. Tidak boleh menerima sisipan

PROSES PEMBENTUKAN KATA

1. Menambahkan imbuhan pada kata dasar
2. Mengulang seluruh kata dasar
3. Mengulang sebahagian kata dasar
4. Menggabungkan dua patah kata atau lebih untuk membentuk kata baru.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...