10 Oktober 2010

KESANTUNAN BERBAHASA

KEPENTINGAN KESANTUNAN BERBAHASA

1. Menunjukkan sikap hormat-menghormati antara anggota-anggota masyarakat
2. Menunjukkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu
3. Menunjukkan kemesraan antara ahli-ahli keluarga

FAKTOR PENENTU KESANTUNAN BERBAHASA

1. Taraf sosial pengguna bahasa
2. Suasana latar sesuatu perbualan
3. Hubungan antara peserta dan penutur

PERBEZAAN PENGGUNAAN "AKU" DAN "SAYA"

1. "Aku" boleh digunakan dalam suasana mesra (tidak formal)
2. "saya" digunakan dalam konteks yang lebih formal.
3. Kedua-duanya digunakan berdasarkan suasana dan hubungan

GELARAN KEKELUARGAAN DIPENGARUHI

1. Hubungan pertalian darah
2. Pertalian perkahwinan
3. Hubungan secar tidak formal.

FAKTOR YANG MENENTUKAN SAPAAN DAN RUJUKAN

1. Keturunan seseorang
2. Jantina seseorang
3. Pekerjaan seseorang
4. Umur seseorang
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...