10 Oktober 2010

LARAS BAHASA

LARAS BAHASA

1. Mementingkan pemilihan kata
2. Mementingkan pemilihan frasa
3. Mementingkan susunan ayat
4. Merujuk kepada ciri-ciri khusus dalam penggunaan bahasa mengikut bidang penggunaannya.

UNSUR MEMPENGARUHI PENGGUNAAN LARAS BAHASA SECARA LISAN

1. Latar suasana
2. Peserta
3. Tujuan

LARAS BAHASA IKLAN

1. Bersifat memujuk
2. Menunjukkan kelebihan sesuatu
3. Bersifar mempengaruhi
4. Menggesa untuk bertindak pada ketika itu

LARAS BAHASA PERNIAGAAN

1. Bertujuan untuk memupuk dan mempengaruhi
2. Memberikan maklumat tentang sesuatu
3. Ayat yang ringkas, padat, dan tepat
4. Mempunyai kaitan dengan lambang kejayaan
5. Mempunyai kaitan dengan laras iklan

FAKTOR PENENTUAN PERBEZAAN ANTARA DIALEK

1. Sebutan
2. Kosa kata
3. Sistem sapaan

HARUS INGAT

1. Struktur ayat dalam mana-mana dialek adalah sama

LARAS BAHASA KEAGAMAAN

1. Memerlukan tafsiran
2. Merupakan ketetapan
3. Mementingkan kepersisan (kebenaran)

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...