02 Oktober 2010

MORFOLOGI = DUA JENIS BINAAN FRASA

Binaan frasa dibahagikan kepada dua jenis atau sifat iaitu :

A. FRASA ENDOSENTRIK

= Frasa yang mempunyai satu unsur inti
= inti tersebut mewakili seluruh frasa berkenaan
= Terdiri daripada Frasa Nama, Frasa Kerja, dan Frasa Adjektif

B. FRASA EKSOSENTRIK

= Frasa yang tidak mempunyai unsur inti
= inti tidak dapat mewakili keseluruhan frasanya
= Terdiri daripada Frasa Sendi Nama
= mengandungi unsur wajib iaitu Kata Nama atau Frasa Nama
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...