26 Oktober 2010

VARIASI BAHASA : CIRI-CIRI BAHASA BAKU

01. Tidak mempunyai penutur asli
02. Menggunakan nahu yang betul
03. Bahasa yang tersusun
04. Bukan bahasa ibunda penutur
05. Perkataan tepat dan sesuai
06. Sebutan mengikut ejaan
07. Digunakan dalam penyampaian ucapan rasmi
08. Bahasa yang formal dan bersopan
09. Situasi yang formal dan rasmi
10. Tatabahasa tepat dan sesuai
11. Tidak menggunakan unsur kependekan (Singkatan)
12. Dituturkan oleh golongan berpendidikan dalam masyarakat
13. Struktur ayat pasif berbeza

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...