20 Oktober 2010

STPM 1998 = FONOLOGI


SOALAN 1
Penghasilan Konsonan Letusan

KETERANGAN
1. Udara dari paru-paru yang keluar melalui rongga mulut disekat.
2. Udara dilepaskan perlahan-lahan

SOALAN 2
Konsonan Pinjaman Bahasa Arab

KETERANGAN
1. Ghairah
2. Masyarakat

SOALAN 3
Konsonan Letupan

KETERANGAN
1. Udara dari paru-paru disekat dengan merapatkan dua alat pertuturan seperti dua bibir, bibir-gusi, dan lidah-lelangit keras.
2. Udara kemudian dilepaskan dengan cepat/serta merta

SOALAN 4
Konsonan Letupan Bersuara

KETERANGAN

1. Konsonan letupan bersuara ialah [ b ], [ d ], [ g ]
2. Pita suara bergetar semasa menghasilkannya.
3. Contoh Perkataan : Badak, Sabun, Badang

SOALAN 5
Vokal Belakang Sempit [ u ]

KETERANGAN
1. Belakang lidah dinaikkan tinggi
2. Lelangit lembut menutupi rongga hidung
3. Pita suara bergetar
4. Udara keluar dari rongga mulut tanpa sekatan
5. Bibir berkeadaan bundar

SOALAN 6
Konsonan Letupan

KETERANGAN
1. Boleh dihasilkan bersuara dan tidak bersuara
2. Udara dilepaskan serta merta
3. Daerah artikulasinya ialah bibir, gusi, lelangit lembut dan glotis
4. Boleh terletak di awal, di tengah, dan di akhir kata

SOALAN 7
Contoh perkataan bunyi sengauan gusi [ n ]

KETERANGAN
1. Nasi
2. Tunas
3. Nasib
4. Bank
5. Tangan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...