20 Oktober 2010

PEMINJAMAN UNSUR-UNSUR ASING

PENDEFINISIAN

1. Proses meminjam kata dan istilah daripada sesuatu bahasa oleh bahasa yang lain
2. Peminjaman dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang meminjam

AKTIVITI YANG MENYEBABKAN PEMINJAMAN

1. Perdagangan
2. Penyebaran agama
3. Penyebaran ilmu
4. Pendidikan
5. Hubungan diplomatik
6. Penghijrahan
7. Penjajahan

UNSUR ASING YANG DIPINJAM

1. Kosa kata
2. Istilah
3. Bunyi bahasa asing
4. Imbuhan
5. Sistem tulisan
6. Peribahasa
7. Struktur ayat

FAKTOR PEMINJAMAN

1. Keperluan untuk menamakan sesuatu
2. Kekerapan penggunaan bahasa asing yang tinggi
3. Mengatasi masalah sinonim
4. Perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan semakin pesat
5. Perancangan bahasa untuk menjadi bahasa moden
6. Sikap mengagungkan bahasa asing.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...