20 Oktober 2010

JENIS-JENIS PEMINJAMAN

PEMINJAMAN TULEN

1. Dilakukan secara penuh daripada bahasa asing.
2. Sebabnya, Bahasa Melayu tidak mempunyai kata-kata khusus.
3. Untuk menerangkan sesuatu konsep atau perkara baharu
4. Kata-kata yang dipinjam masih baharu
5. Kata-kata tersebut sukar dicari terjemahannya.
6. Contoh : telefon, doktor, gas, beg, ekonomi

PEMINJAMAN KUNO

1. Kata dipinjam daripada bahasa kuno
2. Kata yang dipinjam tidak digunakan lagi
3. Contoh : dermaga, suria, purnama

PEMINJAMAN DIALEK

1. Dialek tempatan digunakan dalam bahasa Melayu
2. Contoh : semalam, jenuh

PEMINJAMAN MAKSUD ATAU PENTERJEMAHAN

1. Kata-kata tersebut berasal daripada bahasa asing
2. Kata-kata tersebut diberi maksud baharu dalam bahasa Melayu
3. Hanya maksud yang dipinjam
4. Contoh : pejabat (office), buku (book), daya pengeluaran (productivity)

PEMINJAMAN KACUKAN

1. Gabungan kedua-dua unsur asing akibat pertembungan budaya
2. Mempunyai ciri-ciri yang sama
3. Contoh : Kasut but, baju kot

PEMINJAMAN BERPINDAH

1. Kata yang mengalami perubahan makna secara mutlak
2. Disebabkan terdapat kata lain yang hampir sama makna
3. Maksud pertama berpindah kepada makna kata kedua
4. Contoh : Vowel (Bahasa Inggeris), Vokal (Bahasa Melayu)
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...