15 Oktober 2010

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

FAKTOR-FAKTOR KEGEMILANGAN BAHASA MELAYU SEBELUM WUJUDNYA KERAJAAN SRIVIJAYA

1. Bahasa Melayu bersifat sederhana
2. Bahasa Melayu mudah menerima pengaruh luar
3. Bahasa Melayu tidak terikat dengan perbezaan susun lapis masyarakat
4. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa.

CIRI-CIRI BAHASA MELAYU MODEN

1. Bahasa Melayu Moden mengalami proses perancangan bahasa.
2. Bahasa Melayu Moden mengalami proses pembinaan bahasa
3. Bahasa Melayu Moden menerima dan menyesuaikan struktur bahasa Inggeris.
4. Bahasa Melayu Moden mempunyai laras yang lebih pelbagai
5. Bahasa Melayu Moden menggunakan binaan ayat aktif yang lebih banyak.

RUMUSAN TENTANG BATU BERSURAT YANG DITEMUKAN DARI KURUN KE-7 HINGGA KURUN KE-14

1. Bahasa Melayu telah tersebar luas sampai ke Pulau Jawa.
2. Bahasa Melayu mudah menerima perbendaharaan kata bahasa asing.
3. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perantaraan dan bahasa pentadbiran

FUNGSI BAHASA MELAYU SEJAK TAHUN 1957

1. Bahasa Pentadbiran
2. Bahasa Pengantar Ilmu
3. Bahasa Perhubungan Awam

PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIBERI PERTIMBANGAN DALAM PEMBENTUKAN ISTILAH BAHASA MELAYU

1. Makna kata
2. Ejaan kata
3. Bentuk kata
4. Sebutan kata
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...