15 Oktober 2010

20 FAKTA PENTING MENJELANG PEPERIKSAAN STPM 2010

FAKTA 1
Cabang-cabang bahasa yang tergolong dalam rumpun bahasa Austronesia ialah Nusantara, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia.

FAKTA 2
Dalam keluarga bahasa Austronesia, cabang bahasa yang mempunyai bahasa yang paling banyak ialah Nusantara.

FAKTA 3
Dalam perkembangan menjadi Bahasa Melayu Moden, bahasa Melayu Klasik banyak mengalami perubahan dari segi sistem ejaan dan struktur ayat.

FAKTA 4
Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan.

FAKTA 5
Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan mengikut Akta DBP 1959.

FAKTA 6
Bahasa pertama yang banyak mempengaruhi bahasa Melayu ialah bahasa Sanskrit, iaitu bahasa yang mempunyai hubungan yang rapat dengan agama Hindu.

FAKTA 7
Bahasa formal ialah bentuk bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi.

FAKTA 8
Retorik hujahan bertujuan untuk mendapatkan sokongan pembaca terhadap sesuatu pendapat atau fikiran.

FAKTA 9
Penghujahan deduksi ialah hujahan yang bermula dengan premis umum dan bergerak menuju kesimpulan. Bukti atau sokongan diberi sebelum dinyatakan kesimpulan.

FAKTA 10
Kata "yang" merupakan penanda ayat majmuk pancangan relatif.

FAKTA 11
Ayat tunggal dan ayat dasar mengandungi satu subjek dan satu predikat.

FAKTA 12
Bunyi vokal dihasilkan apabila udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut.

FAKTA 13
Kata ganda ialah kata yang diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu sahaja.

FAKTA 14
Kata pemeri berperanan untuk memperjelas sesuatu hal atau perangkai antara subjek dan predikat.

FAKTA 15
Ayat songsang adalah ayat yang diterbalikkan struktur ayatnya, iaitu susunan subjek dan predikat akan disongsangkan.

FAKTA 16
Terdapat 18 pola keselarasan vokal yang telah ditetapkan untuk mengeja kata-kata dalam bahasa Melayu.

FAKTA 17
Kata terbitan terhasil daripada proses imbuhan, iaitu daripada percantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan, iaitu percantuman bahagian untuk membentuk satu perkataan baru.

FAKTA 18
Bunyi letupan dihasilkan dengan cara udara dilepaskan serta-merta.

FAKTA 19
Sewaktu menghasilkan vokal depan bibir berada dalam keadaan terhampar.

FAKTA 20
Sewaktu menghasilkan vokal belakang bibir berada dalam keadaan bundar.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...