11 September 2012

ISU PENDIDIKAN : PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025Sebanyak 11 anjakan yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah:

ANJAKAN 1
Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

ANJAKAN 2
Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.

ANJAKAN 3
Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.

ANJAKAN 4
Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.

ANJAKAN 5
Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.

ANJAKAN 6
Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.

ANJAKAN 7
Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.

ANJAKAN 8
Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.

ANJAKAN 9
Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.

ANJAKAN 10
Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.

ANJAKAN 11
Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam.
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails