24 Mei 2011

ISU ANTARABANGSA : WASATIYYAH SELAMATKAN DUNIA

DATUK AZIZ JAMALUDIN MHD TAHIR
Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah
Malaysia (Yadim)


Najib Tun Razak ketika memberi syarahan bertajuk Coalition of Moderates and Inter-Civilisational Understanding di Sheldonian Theatre Universiti Oxford pada 19 Mei 2011. Persekitaran alur perbezaan pandangan terhadap perkara-perkara yang membawa kepada amalan dan budaya turut melahirkan kelompok yang pelbagai. Ada kelompok yang dilihat sebagai fundamentalis apabila tidak membenarkan sebarang percubaan mengubah suai ajaran dalam konteks yang lebih moden, mereka tetap mahu mempertahankannya. Kelompok lain yang bertentangan pula akan melihatnya sebagai sesuatu yang bersifat ortodoks, maka mereka perlu lakukan pentafsiran semula maksudnya agar lebih sesuai dengan keperluan semasa. Di antara dua kelompok berbeza ini, hadir sekumpulan yang cuba berada di persimpangan antara kontinum pemikiran dan mereka ini dikenali sebagai golongan sederhana.

Mereka yang memegang kuat kepada prinsip kesederhanaan ini yakin, keselesaan hidup dan ketenteraman hati akan muncul apabila tiadanya konflik di mana antara penganut intraagama dan antara agama tidak mengamalkan sikap buruk sangka. Atas dasar itu jugalah telah memberikan perspektif yang jernih kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak memperkenalkan gagasan kesederhanaan kepada masyarakat antarabangsa. Pada tahun lalu, beliau memperkenalkan kepada kelompok elit kuasa di Eropah dan Amerika Syarikat sehingga diberikan kepercayaan oleh masyarakat global untuk dikembangkan secara meluas. Tiga hari lalu, semasa menyampaikan syarahan di hadapan 600 orang ahli akademik, politik dan pemikir di Pusat Kajian Agama di Universiti Oxford mengingatkan sekali lagi betapa pentingnya sikap sederhana dalam menyelesaikan masalah dunia.

Dengan melatari pengalaman sejarah, Perdana Menteri memberikan beberapa pandangan mengenai sikap kesederhanaan yang pernah dilakarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Mahatma Ghandi, Nelson Mandela dan Martin Luther King. Nabi Muhammad SAW telah berjaya menunjukkan teladan terbaik dan kesederhanaan baginda turut menjadi inspirasi kepada Ghandi. Prinsip kesederhanaan Ghandi mempengaruhi pula peribadi Mandela. Dan, tokoh-tokoh tersebut sehingga kini terus menjadi objek kajian bagaimana prinsip kesederhanaan berupaya melahirkan idealisme perjuangan yang agung dan besar. Teladan Nabi Muhammad SAW yang diancam oleh kaum Quraisy pada peringkat awal dakwahnya telah menjadikan baginda semakin kental dan mengambil langkah berhijrah ke Madinah. Penghijrahan tersebut menjadi titik kemenangan yang besar kepada Islam, bukan sahaja menambahkan bilangan penganut tetapi berjaya membentuk struktur masyarakat madani yang terangkum di dalamnya kepelbagaian kaum, keturunan dan kepercayaan agama.

Mereka hidup dengan aman dan saling memerlukan. Golongan minoriti tidak merasakan dirinya ditekan oleh majoriti, kehidupan mereka tidak mengalami ancaman dan terus diberikan kebebasan mengekalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Kelainan ini membuktikan bahawa Islam tidak "memaksa orang lain menukarkan agama yang dipegang oleh seseorang" tetapi antara pelbagai penganut saling hormat menghormati. Tidak timbul rasa cemburu kelompok minoriti ke atas majoriti manakala majoriti tidak pula mengkhianati minoriti. Perubahan sikap telah menebalkan semangat permusuhan apabila lingkungan agama tercabar dengan pandangan anti-establishment yang hadir dalam bentuk sekularisme, liberalisme, globalisasi yang ikut menghadirkan keinginan membentuk hegemoni. Keinginan untuk menguasai telah menjadikan kumpulan pelampau agama semakin bersemangat melancarkan serangan dalam bentuk fizikal ataupun psikologi.

Serangan dalam bentuk fizikal ialah campur tangan di negara-negara tertentu manakala yang sedia berpihak kepadanya dibiarkan melakukan tindakan kekejaman secara meluas. Serangan dalam bentuk psikologi dilancarkan dengan menggunakan peralatan moden, antaranya media dengan menguasai dan menapis jenis-jenis maklumat. Maklumat yang menggambarkan keburukan tingkah laku segelintir penganut agama yang diandaikan sebagai musuh diperbesar-besarkan dalam konteks falsafah agama. Ia tidak dilihat dalam konteks sebenar, bahawa setiap agama mempunyai kumpulan ekstremis sedangkan prinsip sebenar agama-agama ialah menyemai budaya berbudi pekerti dan menjamin ketertiban individu sebagai lambang kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berhubung antara satu sama lain. Secara literalnya, kesederhanaan itu dikaitkan dengan perlakuan tidak melampau, terlalu mendesak atau menekan dan tegar dengan pendirian peribadi.

Berdasarkan konsep itu, secara jelasnya wasatiyyah menolak sikap melampau tetapi bukan dalam konteks penerokaan ilmu, mencari rezeki dan beribadat. Dalam konteks penerokaan ilmu, Islam mengharapkan setiap penganutnya tidak berhenti belajar dan menggunakan akal fikiran untuk membentuk pengetahuan dan penemuan baru. Budaya menyelidik dan memerhati menjadi sesuatu yang teramat besar keperluannya, kerana dengan ilmu Islam dibangunkan, dari situasi jahiliyah kepada pemodenan. Bagi Perdana Menteri, konsep kesederhanaan akan membolehkan kita membangunkan masa depan yang lebih tenteram, aman dan adil. Untuk menzahirkan cita-cita itu, Malaysia telah meletakkan gagasan 1Malaysia sebagai acuan penyatuan antara kaum tanpa melihat perbezaan etnik, agama dan kepercayaan sebagai faktor permusuhan dan konflik. Dengan mempromosikan prinsip wasatiyyah, maka unsur-unsur fanatisme dan fundamentalis dalam beragama tidak dilihat dalam konteks negatif.

Keyakinan yang amat (fanatisme) adalah atas kedudukan Allah SWT sebagai penguasa seluruh kehidupan manakala fundamentalis ialah kembali kepada kejernihan sumber dan ajaran Islam. Konsep-konsep yang diperkenalkan dalam tradisi pemikiran rasional Barat melebarkan perbezaan dan membangkitkan kebencian terhadap Islam. Inilah yang harus diperbetulkan dan ia dapat dilaksanakan secara berkesan melalui aplikasi prinsip kesederhanaan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang bermaksud: "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah di kurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia". Pendekatan kesederhanaan membolehkan kita melihat sesuatu dalam konteks yang lebih luas dan objektif. Keluasan perspektif itu akan memberikan kita sumber dan semangat yang kuat untuk membangunkan peradaban di mana ketertiban perilaku mengawal keserakahan nafsu. Dari situlah peradaban yang bakal muncul akan menjadi lebih tenteram, mapan dan mampu kekal berpanjangan.

UTUSAN MALAYSIA
20 MEI 2011
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...