27 Oktober 2010

VARIASI BAHASA

BERDASARKAN FAKTOR PENGGUNA
VARIASI BAHASA DIBAHAGIKAN KEPADA

1. Indolek
2. Dialek daerah

WUJUDNYA INDOLEK DISEBABKAN OLEH

1. Tabiat pertuturan seseorang
2. Alat pertuturan individu yang kurang sempurna

BAHASA FORMAL

1. Wujudnya sekatan sosial
2. Wujudnya rasa tidak selesa

BAHASA CAKAP MULUT

1. Bahasa bersama
2. Bahasa basahan
3. Bahasa kolokial

KATA YANG DIGUNAKAN DALAM BAHASA SLANGA

01. awek
02. brader
03. cintan
04. cun
05. tangkap leleh
06. cinabeng
07. sekeh
08. pakwe
09. makwe
10. mengancam

BAHASA FORMAL

1. Digunakan dalam situasi rasmi seperti seminar atau mesyuarat
2. Menggunakan bahasa terkawal
3. Menggunakan bahasa baku
4. Penyampaian maksudnya jelas
5. Mudah difahami
6. Struktur ayatnya gramatis

BAHASA KASAR

1. Bahasa tidak sesuai dengan konteks atau situasi
2. Kata-kata yang menyinggung perasaan orang

PERBEZAAN ANTARA DIALEK DITENTUKAN OLEH

1. sebutan
2. kata ganti nama diri

BAHASA PASAR

1. Dikenali bahasa pijin
2. Kacukan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu
3. Kerap menggunakan kata 'punya'
4. Tidak mematuhi hukum D-M (kereta api = api kereta)
5. Mengesampingkan penjodoh bilangan (sebuah kereta = satu keleta)
6. Membezakan kata ganti nama diri  (saya = gua, kamu = lu)
7. Menjadikan kata 'banyak' sebagai kata penguat (banyak cantik)

BAHASA HALUS

1. Mengiaskan ungkapan yang kurang manis
2. Menggunakan sistem ganti nama diri yang betul dan bersopan
3. Nada pengucapannya lembut dan rendah
4. Menimbulkan kemesraan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...