27 Oktober 2010

ASAL USUL BAHASA MELAYU

BAHAN BUKTI YANG MENGAITKAN
ISTILAH "MELAYU" DENGAN TEMPAT ATAU KERAJAAN.

1. Catatan seorang rahib Buddha bernama I-Tsing
2. Karya Ptolemy yang berjudul Geographike Sintaxis
3. Kitab Hindu purba yang berjudul Purana

ISTILAH YANG DIKAITKAN DENGAN "MELAYU"

1. Geographike Sintaxis = "maleu-kolon"
2. Kitab Purana = "malay dvipa"
3. I-Tsing = "mo-lo-yu"
4. Kesusasteraan Cina = 'kun-lun"

BANGSA MELAYU

1. Beragama Islam
2. Dapat bertutur dalam Bahasa Melayu
3. Mengamalkan adat istiadat Melayu

SUBKELUARGA BAHASA FILIPINA-FORMOSA

1. Bisaya
2. Tagalog
3. Bikul
4. Sulu
5. Tombulu
6. Iloko
7. Pula'u

KELOMPOK MELAYU-DEUTRO

1. Mereka pandai dalam bidang astronomi
2. Merekalah yang menurunkan bangsa Melayu dan bangsa Indonesia
3. Menetap di persisir pantai
4. Bekerja sebagai nelayan
5. Pandai bermasyarakat
6. Nenek moyang kepada orang asli seperti Jakun, Semang, Senoi
7. Dipercayai datang dari Yunan, China
8. Memiliki tamadun yang lebih maju

BAHASA NUSANTARA

1. Dikenali juga sebagai bahasa Hesperanesia
2. Keluarga bahasa yang terbesar
3. Meliputi Formosa, Maluku, Pulau Timor, dan Madagaskar
4. Penutur paling banyak
5. Mempunyai 200 hingga 300 bahasa

RUMPUN AUSTRONESIA

1. Melanesia
2. Mikronesia
3. Nusantara
4. Polinesia

KELOMPOK BAHASA OCEANESIA

1. Melanesia
2. Mikronesia
3. Polinesia

BAHASA MELAYU PURBA

1. Bahasa yang menurunkan Bahasa Melayu Kuno
2. Bahasa yang menurunkan Bahasa Melayu Induk
3. Bentuk bahasa yang paling awal.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...