27 Oktober 2010

UNSUR ASING DALAM BAHASA MELAYU

PENGARUH BAHASA ASING PALING KETARA

1. Kosa kata

KATA YANG DIPINJAM DARI BAHASA SANSKRIT

01. agama
02. swasta
03. mahasiswa
04. biduanita
05. rahsia
06. purnama
07. dosa
08. cahaya
09. guru
10. sastera

IMBUHAN PINJAMAN DARIPADA BAHASA ARAB

1. Imbuhan akhiran -in membentuk kata nama jamak lelaki. (muslimin)
2. Imbuhan akhiran -ah membentuk kata nama perempuan. (muslimat)

IMBUHAN PINJAMAN BAHASA PARSI

1. Awalan bi-
2. Contoh perkataan : biadap

SEBAB BAHASA JAWA MERESAP DALAM BAHASA MELAYU

1. Bahasa teras pemerintahan kerajaan Mataram dan Majapahit
2. Kesusasteraan Jawa tersebar luas di kawasan bahasa Melayu
3. Kerjasama kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia

KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA CINA
YANG MENGALAMI PERUBAHAN MAKNA

1. Kini - makna asal ialah 'tahun ini'
2. Bohsia - makna asal ialah 'tidak bersuara'
3. Beca - makna asal ialah 'kereta yang ditarik kuda'

KATA YANG DIPINJAM DARIPADA BAHASA PORTUGIS

01. minggu
02. kemeja
03. peluru
04. nanas
05. sekolah
06. tuala
07. tinta
08. kebaya
09. lampu
10. sepatu

KATA YANG DIPINJAM DARIPADA BAHASA CINA

01. cat
02. teh
03. tong
04. pisau
05. sampan
06. kicap
07. kopi o
08. koyok
09. pongkes
10. kung fu

KATA YANG DIPINJAM DARIPADA BAHASA JAWA

01. calon
02. semberono
03. tulen
04. kaget
05. adegan
06. lumayan
07. prihatin
08. perabot
09. bagus
10. waras

KATA YANG DIPINJAM DARIPADA BAHASA ARAB

01. ilmu
02. nafsu
03. sedekah
04. tafsir
05. ziarah
06. haiwan
07. akhirat
08. mustahil
09. haram
10. tahniah

SUSUNAN KEMASUKAN PENGARUH BAHASA ASING KE DALAM BAHASA MELAYU

1. Sanskrit
2. Arab
3. Portugis
4. Inggeris
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...