27 Oktober 2010

BAHASA MELAYU KUNO

BAHASA MELAYU KUNO

1. Berkembang di Nusantara
2. Abad ke-7 hingga abad ke-13
3. Berkembang pada zaman kerajaan Srivijaya
4. Pengaruh bahasa Sanskrit amat ketara

PERBEZAAN BAHASA MELAYU KUNO DAN BAHASA MELAYU PURBA

1. Bahasa Melayu Purba dalam bentuk lisan sahaja
2. Bahasa Melayu Kuno dalam bentuk lisan dan tulisan

PERANAN BAHASA MELAYU KUNO PADA ZAMAN SRIWIJAYA

1. Bahasa rasmi kerajaan Sriwijaya
2. Bahasa perantaraan
3. Bahasa pengantar dalam falsafah Buddha

FONOLOGI BAHASA MELAYU KUNO

1. Penggunaan bunyi separuh vokal bersuara /w/ untuk letupan dua bibir bersuara /b/
2. Tiada bunyi e-pepet atau vokal tengah
3. e-pepet diganti dengan vokal /a/
4. terdapat konsonan yang dihembuskan seperti bh, th, kh, dan dh

MORFOLOGI BAHASA MELAYU KUNO

1. Awalan mar- (awalan ber- dalam bahasa Melayu moden)
2. Awalan ni (awalan di- dalam bahasa Melayu moden)
3. Awalan nipar (awalan diper- dalam bahasa Melayu moden)
4. Apitan par-...-an (apitan per-...-an dalam bahasa Melayu moden)
5. Awalan ma- (awalan me- dalam bahasa Melayu moden)
6. Awalan mang- (awalan meng- dalam bahasa Melayu moden)
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...