18 Oktober 2010

KONSEP MORFEM

CIRI-CIRI

1. Unsur yang membentuk kata.
2. Unit terkecil dalam bahasa yang mempunyai fungsi gramatis
3. Unit yang menjalankan tugas nahu.

MORFEM BEBAS

1. Morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu kata
2. Berfungsi sebagai ayat minimum
3. Kata akar yang belum menerima sebarang imbuhan

CONTOH MORFEM BEBAS

1. kawan
2. sekolah
3. ambil
4. sentuh
5. cerlang
6. lapang

MORFEM TERIKAT

1. Memerlukan morfem lain untuk membentuk kata
2. Imbuhan-imbuhan yang membentuk kata terbitan

CONTOH MORFEM TERIKAT

1. awalan ber- pada kata berkawan
2. akhiran -an pada kata sentuhan
3. sisipan -em- pada kata cemerlang
4. apitan ke-...-an pada kata kelapangan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...